Teklif Formu
0212 438 04 76
0545 556 60 45
info@asandanismanlik.com

KKDİK Üçüncü Taraf Hizmeti

 KKDİK Üçüncü Taraf Hizmeti
 


KKDİK üçüncü taraf hizmeti, Türkiye kimya endüstrisinin rekabetçiliğini arttıran, insan sağlığının ve çevrenin kimyasallardan kaynaklanabilecek risklerden korunmasını iyileştirmek amacıyla, kimyasalların kaydı, değerlendirilmesi, izni ve kısıtlanmasını öngören, Avrupa Birliği mevzuatı (REACH-EU) tarafından kabul edilen Türkiye Cumhuriyeti ´nin bir düzenlemesidir. Bu düzenleme, ayrıca hayvanlar üzerindeki testlerin sayısını azaltmak amacıyla maddelerin tehlike değerlendirmesi için alternatif yöntemler geliştirmektedir.

Prensip olarak     KKDİK tüm kimyasal maddelere uygulanmaktadır. Sadece endüstriyel işlemlerde değil, temizlik ürünlerinde, boyalarda, giysi, mobilya ve elektrikli ev aletleri gibi günlük yaşamımızda kullandığımız eşyaları da kapsamaktadır. Bu nedenle, düzenlemenin Türkiye genelindeki çoğu şirket üzerinde etkisi bulunmaktadır.

KKDİK şirketlere ispat yükü gerekliliğini getirmektedir. Yönetmeliklere uymak için, şirketlerin Türkiye´de ürettikleri ve pazarladıkları maddelerle ilgili riskleri tanımlamaları gerekmektedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı´na maddenin nasıl güvenli bir şekilde

kullanılabileceğini göstermeleri ve risk yönetimi önlemlerini kullanıcılara iletmeleri gerekmektedir. Riskler yönetilemezse, yetkililer maddelerin kullanımını farklı şekillerde kısıtlamaktadır.

KKDİK, Kimyasalların Kaydı, Değerlendirmesi, İzni ve Kısıtlanması anlamına gelmektedir. 23 Haziran 2017´de yürürlüğe girmiştir.
 

KKDIK Üçüncü Taraf Hizmeti Kapsamı

 KKDIK Üçüncü Taraf Hizmeti;


•    KKDİK Yönetmeliği gerekliliklerine göre mevcut güvenlik bilgi formunun gözden geçirilmesini,
•    gerekli verilerin toplanmasını,
•    boşlukların ve gerekli değişikliklerin tanımlanmasını,
•    mevcut SDS ´nin KKDİK uyumlu formata dönüştürülmesini,
•    kullanım ve dağıtım için SDS ´nin tamamlanmasını,
•    gerektiği gibi alternatif dillere çevirilerin yapılmasını,
•    ADR-RID-IATA-IMDG-ADN yönetmeliklerine uygun taşıma hesaplarının yapılması ve gerekli tavsiyelerin verilmesini,
•    deterjan, kozmetik, VOC, biyosidal, PIC hesaplamalarının yapılmasını,
•    madde, karışım veya ürünler için tehlike değerlendirmesi yaparak gerekli tavsiyelerin sağlamasını kapsamaktadır.
 

KKDİK nasıl çalışır?

KKDİK , maddelerin özellikleri ve tehlikeleri hakkında bilgi toplama ve değerlendirme prosedürleri oluşturur. Şirketlerin maddelerini kaydettirmeleri ve bunu yapabilmeleri için aynı maddeyi kaydeden diğer şirketlerle birlikte çalışmaları gerekmektedir. ÇŞB, 1 Ocak 2021-31 Aralık 2023 arasında insan sağlığı veya çevre ile ilgili kaygıları açıklığa kavuşturmak ve uygunluklarına dair bireysel kayıtlar alacak ve seçilen maddeleri değerlendirecektir. Türkiye ÇŞB bilimsel komiteleri, maddelerin risklerinin yönetilip yönetilemeyeceğini değerlendirmektedir. Yetkililer, riskler yönetilemediğinde tehlikeli maddeleri yasaklayabilirler. Ayrıca bir kullanımı kısıtlamaya veya önceki bir izne tabi tutmaya karar verebilirler.


KKDİK ´in şirketler üzerindeki etkisi

KKDİK , pek çok sektörde geniş bir şirket yelpazesini etkilemektedir, hatta kendilerini kimyasal madde ile ilgili olduğunu düşünmeyenler bile. Genel olarak, KKDİK kapsamında aşağıdaki rollerden birine sahip olabilirsiniz:

•    Üretici: Kendinizin kullanması için veya başkalarına tedarik etmek için (ihracat için olsa bile) kimyasallar yaparsanız, muhtemelen KKDİK kapsamında bazı önemli sorumluluklarınız olacaktır.
•    İthalatçı: Türkiye dışından bir ürün alırsanız, KKDİK kapsamında bazı sorumluluklarınız olabilir. Bireysel kimyasallar, ileriye yönelik satışlar için karışımlar veya giysi, mobilya veya plastik ürünler gibi bitmiş ürünler olabilir.
•    Alt kullanıcılar: Çoğu şirket, bazen farkında olmadan kimyasallar kullanabilmektedir. Bu nedenle endüstriyel veya profesyonel faaliyetlerinizde herhangi bir kimyasalla uğraşırsanız yükümlülüklerinizi kontrol etmeniz gerekir. KKDİK kapsamında bazı sorumluluklarınız olabilir.
•    Türkiye dışında kurulmuş şirketler: Türkiye dışında kurulmuş bir şirketseniz, ürünlerinizi Türkiye´nin gümrük bölgesine ihraç etseniz bile KKDİK ´in yükümlülüklerine tabi değilsiniz. KKDİK ´in kayıt gibi gereksinimlerini yerine getirme sorumluluğu, Türkiye´de yerleşik ithalatçılara veya Türkiye´de yerleşik olmayan Türk üreticisinin tek temsilcisine aittir.

KKDİK Yönetmeliği kapsamında madde kayıtları ne zaman yapılmalıdır?

31/12/2023 tarihinden önce kendi başına veya karışım halinde yılda 1 ton veya daha fazla miktarda üretilen / ithal edilen maddeler için 31/12/2020 ve 31/12/2023 tarihleri arasında kayıt yapılmalıdır. 31/12/2023 tarihinden sonraki maddeler piyasaya sürülmeden önce kaydedilmelidir.

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL
Kapat
E-Bültene Kaydolun Ayrıcalıklı Olun !
✔️ Özel indirim kuponu fırsatı
✔️ Yalnızca e-postayla sunulan fırsatlar
✔️ Özel etkinliklere davet
✔️ Özel eğitimlere davet
✔️ Yeni kampanyalarla ilgili bildirim
✔️ Yeni hizmet ve ürünlerle ilgili bildirim

Ne Aramıştınız ?

Instagram
Whatsapp