Teklif Formu
0212 438 04 76
0541 341 84 14
info@asandanismanlik.com

KKDİK Tek Temsilci Hizmeti

 KKDİK Tek Temsilci Hizmeti
 

Kısaca KKDİK Yönetmeliği olarak bilinen Kimyasalların Kaydı, Değerlendirmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkındaki Yönetmelik, Avrupa Birliği’ndeki REACH mevzuatının Türk mevzuatına uyumlaştırılmış halidir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca hazırlanan yönetmelik 2017 yılında yürürlüğe girmiştir.


Tek Temsilci Nedir?

Türkiye’de yerleşik olmayan fakat Türkiye pazarına ürün arz eden üreticilerin, ülkemizdeki mevzuat hükümlerini karşılamak amacıyla yurt içinde yerleşik olan bir temsilciyi görevlendirmeleridir. Tek temsilcilik hizmeti, KKDİK Yönetmeliği başta olmak üzere, SEA Yönetmeliği ve Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinden kaynaklanabilmektedir.
KKDİK Tek Temsilci hizmeti, Yönetmeliğin 9’uncu maddesinde düzenlenen hüküm gereği ve yukarıdaki tanım kapsamındaki işleri yürütmek amacıyla ihdas edilmiştir.
 

KKDİK Yönetmeliği Amacı

Yönetmeliğin yürürlüğe konuluş amacı mevzuatta genel hatlarıyla şu şekilde ifade edilmiştir:

•    İnsan sağlığı ve çevrenin üst seviyede korunmasını sağlamak,
•    Maddelerin zararlarının değerlendirilmesine yönelik alternatif metotları teşvik etmek,
•    Rekabeti ve yeniliği artırmak amacıyla kimyasalların kaydı, değerlendirilmesi, izni ve kısıtlanmasına ilişkin teknik ve idari usul ve esasları düzenlemek.
 

KKDİK Yönetmeliği Kapsamındaki Tek Temsilci Hizmetleri

Türkiye’de sunulan Tek temsilci hizmetlerini üç temel başlıkta çerçevelendirmek mümkündür. Buna göre;

•    Türkiye’de yasal temsil
•    Dokümantasyon ve bildirim
•    Mevzuat bilgilendirme

Bu başlıklar altında sunulan KKDİK tek temsilci hizmetlerini aşağıdaki hâliyle detaylandırmak görev tanımının anlaşılması bakımından faydalı olacaktır:

•    KKDİK Yönetmeliği kapsamındaki ithalatçı yükümlülüklerinin yerine getirilmesi
•    Madde Ön Kayıt ve kayıt işlemlerinin tamamlanması.
•    KKDİK Kayıt sürecinde dosya yönetimi ve verilerin ilgili makamlara sunulması
•    Tek Temsilci sıfatıyla Ön-MBDF (Madde Bilgisi Değişim Forumları) katılımcısı olma ve katılımcısı olarak yurt içindeki tüm aktivitelerin takip edilmesi
•    Madde için oluşturulan konsorsiyumda gerekli iletişimleri gerçekleştirme
•    Şirketin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nezdinde temsili
•    Tedarik zinciri bilgilendirmesiyle ilgili yükümlülükleri yerine getirme
•    İthalatçı ile iletişim
•    Yasal değişiklikler hakkında bilgilendirme
•    Kimyasal güvenlik raporları (GBF vs.) ile diğer teknik dosyaların oluşturulması ve bildirimi


KKDİK Yönetmeliği Kapsamında Tek Temsilci Olarak Atanabilecekler


Yurtdışında yerleşik bir firma Türkiye’de yerleşik gerçek ya da tüzel bir kişi ile karşılıklı anlaşmaya vararak onu tek temsilcisi olarak tayin edebilir. Tayin edilecek tek temsilci yönetmelik çerçevesinde ithalatçıların yerine getirmesi gereken bütün yükümlülükleri ifa edecektir. Dolayısıyla tek temsilci kimyasal maddelerin elleçlenmesi hususunda yeterli pratik deneyime ve teorik bilgiye sahip olmalıdır.
Yurt dışında yerleşik firmalar, Türkiye’de dolaşıma soktukları bir madde için yalnızca bir tek temsilci atayabilecek, bir maddeye birden fazla tek temsilci tayin edemeyecektir. Buna karşın tek temsilciler birden fazla madde için tek temsilci olarak tayin edilebilecektir.

 

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL
Kapat
E-Bültene Kaydolun Ayrıcalıklı Olun !
✔️ Özel indirim kuponu fırsatı
✔️ Yalnızca e-postayla sunulan fırsatlar
✔️ Özel etkinliklere davet
✔️ Özel eğitimlere davet
✔️ Yeni kampanyalarla ilgili bildirim
✔️ Yeni hizmet ve ürünlerle ilgili bildirim

Ne Aramıştınız ?

Instagram
Whatsapp