Teklif Formu
0212 438 04 76
0541 341 84 14
info@asandanismanlik.com

KKDİK Kayıt Hizmeti

 KKDİK Kayıt Hizmeti
 
KKDİK Yönetmeliğinde (Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması) düzenlenen süreçlerden biri kayıt safhasıdır.
Türkiye pazarına arz edilecek iç piyasa ürünleri ile ithal ürünlerin KKDİK Yönetmeliği’ne uygun olarak süreçlerden geçmesi gerekmektedir. Bunun yanında yılda bir tondan fazla olacak şekilde yurt içinde üretilen veya ithal edilen kimyasal ürünlerin kaydı zorunludur.
 

KKDİK Kayıt Süreci

KKDİK Yönetmeliği çerçevesinde Kayıt (K), Kısıtlama (K) ve İzin (İ) süreçleri birbirine paralel olarak yürütülmektedir. KKDİK Kaydı, kendi içinde Ön Kayıt ve Kayıt süreci olmak üzere iki kademeli yöntemle ilerlemektedir. Ön kayıt süreci yönetmelikte Ön – MBDF (Madde Bilgisi Değişim Forumları) olarak tanımlanmıştır.

KKDİK Kayıt süreci kronolojik olarak şu şekilde ilerlemektedir:

•    23 Aralık 2017 – 31 Aralık 2020: Kayıt sürecinin ilk adımı olan ön kayıtlar işletmeler için 23 Aralık 2017 tarihinde başlamıştır ve 31 Aralık 2020 tarihine kadar devam edecektir. Yönetmelikte bu husus, tüm kayıt ettirecekler, 31 Aralık 2020 tarihine kadar Ön-MBDF’yi Bakanlığın internet portalında yer alan Kimyasal Kayıt Sistemi vasıtasıyla Bakanlığa iletir, şeklinde düzenlenmiştir. KKDİK kapsamındaki kimyasallar için Ön – MBDF zorunludur. Ön Kayıt sürecinin 31 Aralık 2020 tarihinde sona ermesiyle birlikte KKDİK Kayıt süreci başlayacaktır.
•    01 Ocak 2021: Ön kayıt sürecinin tamamlanmasıyla birlikte kimyasalların kayıt süreci başlayacaktır. Kayıt sürecindeki tarih aralıkları dikkatle takip edilmelidir.
•    01 Ocak 2021- 31 Aralık 2023: öngörülen bu tarihler, KKDİK kapsamında olup da Ön Kayıt sürecini tamamlayanlar için Kayıt işlemlerinin yapılacağı tarih aralığıdır. Ön kayıt işlemleri tamamlanan kimyasalların, Kayıt sürecinde üretimi ve ithalatı yapılabilecektir. Bu tarihten önce Ön Kayıt işlemi yapılmamış kimyasalların üretim ve ithalatı için Kayıt işlemlerinin tamamlanması beklenecek; ön kayıt sürecinde üretim – ithalat yapılamayacaktır.
•    01 Ocak 2024 ve Sonrası: KKDİK kapsamındaki kimyasallar, bu tarih itibariyle Kayıt işlemleri tamamlanmadan yurt içinde üretilemeyecek ve ülkemize ithal edilemeyecektir.
KKDİK Yönetmeliği’ndeki Kısıtlama (K) hükümleri kayıt süreci ile paralel ve kademeli olarak ilerlemektedir. Kısıtlama hükümleri 23 Aralık 2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir ve tüm kısıtlamalar 31 Aralık 2023 tarihi itibariyle aktif hale gelecektir.
 

KKDİK Kayıt Hizmeti Kapsamı

KKDİK kaydı kapsamında sunulan hizmetler genel hatlarıyla aşağıda sayılı faaliyetlerden oluşmaktadır:

•    Ön Kayıt ve Kayıt başvuruları
•    MBDF (Madde Bilgisi Değişim Forumları) Katılımı,
•    Tedarik Zinciri Aktörleri ile İletişim,
•    Maruziyet Senaryoları,
•    Risk Değerlendirmeleri,
•    Teknik Dosya Hazırlığı,
•    Literatür taraması,
•    Çalışma raporlarının ve eldeki verilerin KKDİK Yönetmeliği gereksinimlerine göre değerlendirilmesi
•    Kimyasal Güvenlik Değerlendirmeleri (KGD),
•    Kimyasal Güvenlik Raporları (KGR)
•    Temel çalışmaların onaylanması ile IUCLID (kimyasalların yapısal ve tehlike özellikleri hakkındaki verileri saklama, yakalama, koruma ve değiştirme maksadıyla kullanılan kimya endüstrisi yazılımı) için verilerin hazırlanması,


KKDİK Kayıt Muafiyeti Olan Kimyasallar

KKDİK Ön Kayıt ve Kayıt yükümlülüklerinden muaf tutulan iki farklı kimyasal grubu bulunmaktadır. Biri zaten KKDİK Yönetmeliğine tabi olmadığı için ön kayıt zorunluluğu olmayan ürünlerdir. Diğeri ise KKDİK yönetmeliğine tabi olmakla birlikte bizzat yönetmelik tarafından kayıttan muaf tutulan ürünlerdir.
Yönetmeliğe tabi olmadığı için KKDİK kayıt yükümlülüğü bulunmayan ve kayıttan muaf tutulan kimyasallar şunlardır:
•    Radyoaktif maddeler ve karışımlar,
•    Atıklar,
•    Gümrük denetimine tabi olan maddeler,
•    Savunma amaçlı kullanılan madde ve karışımlar,
•    İzole olmayan ara maddeler,
•    Nakliyat halindeki maddeler.

Bizzat KKDİK Yönetmeliği çerçevesinde kayıttan muaf tutulan kimyasallar ise;


•    Gıda maddeleri ile hayvan yemleri,
•    Tıbbi ürünler (insanlar ve veterinerler için),
•    KKDİK EK-4 ve EK-5 maddeleri,
•    Tekrar ithal edilen maddeler,
•    Önceden kaydı yapılmış geri kazanılan maddeler,
•    Polimerler.
 

 

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL
Kapat
E-Bültene Kaydolun Ayrıcalıklı Olun !
✔️ Özel indirim kuponu fırsatı
✔️ Yalnızca e-postayla sunulan fırsatlar
✔️ Özel etkinliklere davet
✔️ Özel eğitimlere davet
✔️ Yeni kampanyalarla ilgili bildirim
✔️ Yeni hizmet ve ürünlerle ilgili bildirim

Ne Aramıştınız ?

Instagram
Whatsapp