Teklif Formu
0212 438 04 76
0545 556 60 45
info@asandanismanlik.com

Kişisel Verileri Koruma Kanunu(KVKK)

 Kişisel Verileri Koruma Kanunu
Kişisel verileri koruma kanunu, tüm bireylerin kişisel verilerini koruma kanunu olarak oluşturulmuştur. Kişisel verilerin korunması kanunu genel olarak hem özel hem de kamu alanında tüm bilgilerin toplanması ve bunun bir sonucu olarak ise tüm verilen saklanması alanında bir hizmet sunmaktadır. Oluşturulan koruma kanunun asıl amacı kişisel verilerin koruma altına alınması ve bunun bir sonucu olarak kişilerin özgürlüğünü kısıtlayıcı bir durum ile karşı karşıya kalmasını engellemektir.
Kurumsal işlemlerin ve özel kurumların en iyi şekilde tüm işleyişe sahip olabilmesi ve sınırsız bir şekilde kişisel verilerinin korunmasını sağlayan bir sistem meydana getirilmiş durumdadır. Sistem Avrupa birliği yolunda imzalanması ve 2016 tarihinde resmi gazetede 17 Mart itibari ile yayınlanarak resmiyet kazanmaya başlamıştır.
Kişisel verilerin korunması kanunu, ilk olarak 2010 yılında meydana gelen anayasa değişikliğinin ardından gündeme gelmiştir. Bu doğrultuda özel hayatın gizliliği kapsamında yenilikler gerçekleştirilmiştir. Ortaya çıkan durumun en temel noktası ise Avrupa birliği yolunda demokratik bir ülke haline gelebilmemiz adına gerçekleşmiştir. Bunun bir sonucu olarak artık kişi temel hak ve özgürlükleri koruma altına alınmıştır. Söz konusu olan bu kanun bu süreç dâhilinde yürürlüğe girerek resmiyet kazanmış ve kişisel verilen korunması amacıyla hayatımızda yer edinmiştir.

Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun Amacı Nedir?

Tüm kişisel verilen korunmasını sağlayan bu kanun oldukça önemli bir işleve sahiptir. Burada amaç; kişisel verileri koruma altına almak, kişi temel hak ve özgürlüklerine gelebilecek her türlü olumsuz etkiyi sona erdirmek, hem gerçek hem de tüzel kişilerin verilerini koruma altına almak, hiçbir şekilde kişisel haklarının zarar görmemesini sağlamaktır. Kişisel verilerin korunması kanunu gerçek ve tüzel kişileri kapsamaktadır. Yani kişi hak ehliyetine sahip olduktan sonra tüm kişilik hakları bu konun doğrultusunda koruma altına alınacaktır.
Kişisel verilerin korunması kanunu, kişilerin ortaya koyduğu tüm verilerin en iyi şekilde korunmasını amaçlayan ve kişilik haklarına hiçbir şekilde zarar gelmesine izin vermeyen bir hizmettir. Kişilerin verilerin tamamen ya da kısmen gerek otomatik yollar ile gerekse otomatik olmayan yöntemler aracılığı ile korunmasını sağlayarak bir koruma kalkanı ortaya koymaktadır. Bu durum bir ilke olarak kabul edilip bu tür durumlara uyulmaması durumunda işlemler hukuki merciler aracılığı ile çözüme kavuşturulmaktadır.

Kişisel Veri Ne Şekilde Tanımlanır?
Kişisel veri, kimliği belirlenebilir kişiler tarafından her zaman saklanması gereken temel bilgileri içermektedir. Burada öncelikli olarak sunulan bilgilerin kişiyi belirleyebilir kılması gerekmektedir. Koruma altına alınacak bilgiler yalnızca belirli bilgiler ya da verileri kapsamayı her türlü bilgiyi içermektedir. Bazı veriler kişiler adına özel ve hassas durumları ifade edebilmektedir. Bu tür durumlarda kişinin istemi dışında ortaya çıkan bilgiler kişiye çok büyük zararlar verebilmektedir. Burada söz edilen bilgiler; siyasi, dini, bireyin özgür düşünce şekli, kişinin kıyafet seçimi gibi aslında kişiye sıkı sıkıya bağlı haklar olarak sıralanabilmektedir. Bu nedenle tüm bu bilgilerin saklanabilmesi ve kişilik haklarına hiçbir zararın gelmemesi maçıyla her türlü güvenlik tedbirinin alınması ve bu şekilde kişisel verilen korunması hedeflenmektedir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Neden Önemlidir?
6698 sayılı kanun tüm bireylerin temel hal ve özgürlüklerini koruma altına almayı amaçlayan bir kanun olarak bilinmektedir. Bu kanun sayesinde hiçbir şekilde kişisel verilerin depolanması, kişisel verilerin paylaşılması, kişisel verilerin izinsiz bir şekilde kullanılması uygun olmayıp bu tür durumlara maruz kalanların hukuki yollar ile koruması sağlanmaktadır. Genel olarak kişisel verilerin korunması denildiği zaman bireylerin aklına yalnızca genel geçer bilgiler gelebilmektedir. Ancak burada yer alan kanun oldukça geniş bir kapsama sahiptir. Buna göre; kişisel bilgiler, bireyin malvarlığı, bireyin şahsi resim- video- ses kaydı gibi özel hayatına dair belgeler, kullanmış olduğu e- posta adres bilgileri, kişinin içinde bulunduğu arkadaş çevresinde ona hitap edilen takma adlar, kişiliği zedeleyecek hitaplar gibi bireye sıkı sıkıya bağlı tüm bilgiler bu koruma kanunu kapsamında değerlendirilmektedir.
Kişisel verileri koruma kanunu gerek otomatik yollar ile gerekse otomatik olmayan yollar ile bilgilerin korunmasını ve saklanmasını sağlamaktadır. Otomatik yollar ile saklanması herhangi bir insan müdahalesine ihtiyaç duyulmadan bilgisayar ortamında yeterli donanıma sahip olarak saklanılan bilgileri kapsamaktadır. Bunun yanında otomatik olmayan yollar ile saklanması ise; bireysel erişimin diğer yönteme oranla daha kolay olması ve verilerin manuel olarak hazırlanmasıdır. Oluşturulan kanunun temel dayanağı temel hak ve özgürlükleri güvence altına almaktır. Bu kanun uluslararası alanda özgür bir yapıya sahip olunduğunu ve kişilerin bu noktada bir söz sahibi olabilmesini sağlayabilecek düzeye sahiptir.
Koruma kanunu bireyleri temel almayıp aynı zamanda birçok iş kolu üzerinde de etkinliğini ortaya koymaktadır. Buna göre üniversiteler, kamu kuruluşları, işletmeler, devlet kurumları gibi birçok farklı kolun bu kapsama alındığı ve bu doğrultuda gizlilik kurallarına uygun bir sistem oluşturmaları beklenmektedir. Gerekli kurallara ve gerekli düzenlemelere uygun olacak şekilde davranış göstermeyen kişilerin 5000 ila 1.400.000 TL üzerinden para cezasına çarptırılacağı bilinmektedir. Aksi takdirde gerekli önlemler alınmadığı durumda bireylerin çok daha büyük cezalar ile karşı karşıya kalacağı 1 yıldan 4,5 yıla kadar hapis cezası ile karşılaşabileceği kanunda belirtilmektedir. Kişisel verileri koruma kanunu devlet destekli olup hukuki yaptırımı bulunan ve uyulması mecburi şartlar barındıran bir kanundur.
 

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL
Kapat
E-Bültene Kaydolun Ayrıcalıklı Olun !
✔️ Özel indirim kuponu fırsatı
✔️ Yalnızca e-postayla sunulan fırsatlar
✔️ Özel etkinliklere davet
✔️ Özel eğitimlere davet
✔️ Yeni kampanyalarla ilgili bildirim
✔️ Yeni hizmet ve ürünlerle ilgili bildirim

Ne Aramıştınız ?

Instagram
Whatsapp