0212 438 04 76
0545 556 60 45
Teklif Al

İyi Dağıtım Uygulamaları (GDP)

GDP (İYİ DAĞITIM UYGULAMALARI )
GDP (İyi Dağıtım Uygulamaları) tıbbi ilaçlara yönelik olan bir uygulamadır ve vermiş olduğunuz hizmetin iyi dağıtım ve kalite kapsamında yer aldığını gösterir. İyi dağıtım uygulamaları tıbbi ilaçların ambar ve dağıtım merkezlerini kapsayan bir kalite sistemi olarak uygulanır. İyi dağıtım uygulamaları uluslararası alanda kabul görmekte olan farmasötik GDP yönetmelikleri ürünlerin dağıtıcılar için olan kısmında çalışmaların standartlar kapsamında olmak zorunda olduğunu belirler.  GDP (İyi Dağıtım Uygulamaları) sayesinde tıbbi ilaçların üretimden son kullanıcıya ulaşması sürecinde de dağıtım sırasında ürünlerin kalitesi ve güvenliği sağlanır. Gelişip büyüyen ve global alanda oldukça yayılan olan dağıtım ağında tıbbi ilaçların korunmasında GDP sertifikasıyla birlikte İyi Dağıtım Uygulamaları önemli bir yer tutar. GDP sertifikası sayesinde onay almamış, standartlara uygun olmayan, yasa dışı olacak şekilde ithal edilmiş ve yanlış olarak markalanmış ürünlerin de önüne geçilmiş olur. İlaç gibi tıbbi sektörde insan hayatı için oldukça önemli olan bu ürünlerin belirtilen riskleri doğurmasının da GDP belgesine uyulmasıyla riskin önüne geçilmiş olur.  İnsan sağlığı için de böyle bir öneme sahip olan İyi Dağıtım Uygulamalarının uluslararası alanda standartları da belirlenmiştir.


GDP (İYİ DAĞITIM UYGULAMALARI) Amaçları
İlaçlar insan sağlığı için önemli ve direkt olarak insanın kullanımında olduğu için oldukça dikkat edilmesi gereken ürünlerdir. Üretilmiş olan ilacın üretilmiş olduğu ve ruhsatını aldığı standartlara uygun olarak tüketicilere ulaşması esnasında da ilaçların dağıtım ve depolama anları da iyi kontrol edilmesi gerekmektedir.  İyi Dağıtım Uygulamaları sayesinde de bu sürecin kalitesi ve ürünlerin depolanma ile dağıtım süreçlerinde standartlar korunur. İlaçların ısı seviyesinin korunması da ialç sağlığı için oldukça önemlidir. İyi Dağıtım Uygulamaları sayesinde depolanma ve taşınma sırasında ilaçların zarar görmesi ve bozulmasının da önüne geçilmiş olunur.


GDP (İyi Dağıtım Uygulamaları) Sertifikası
GDP (İyi Dağıtım Uygulamaları) sertifikası ilaç dağıtımı sırasında güvenliğin sağlanmasına büyük önem verir. GDP (İyi Dağıtım Uygulamaları) Sertifikası vermiş olduğunuz hizmetin uluslar arası standartlara uygun olduğunu ve kaliteli çalışmış olduğunuzun en önemli göstergesidir. GDP sertifikası ilaç ürünleri için çalışmalar yapan kuruluşların özel depo ve dağıtım sistemi için olan bir kalite standardı belgesidir. Uluslararası alanda kabul edilmiş olan düzenlemeler ve farmasötik ürün standartları kuruluşlar için zorunluluk içerir.
Aşan Danışmalık sayesinde GDP sertifikasına da sahip olmak oldukça kolay olacaktır. Belgelendirme ve verdiği diğer hizmetlerin yanında Aşan Danışmanlık sayesinde en iyi şekilde hizmet alabilir ve GDP belgesine sahip olabilirsiniz.

GDP (İyi Dağıtım Uygulamaları) Belgelendirme İşlemi
İlaç dağıtım sektöründe hizmet veren bir kuruluşun GDP sertifikası alması kadar belgelendirme kuruluşuyla olan çalışması da önemlidir. GDP sertifikası almak isteyen kuruluşlar uzman ve tecrübeli bir danışmanlık firması sayesinde en uygun şekilde belge sahibi olabilir.  GDP sertifikası sahibi olmak isteyen kuruluşlar bazı temel konularda danışmanlık hizmeti de alabilirler. Bu konular:
•    İlaç ürünlerinin saklanacağı deponun tasarımı ve yerleşimi,
•    Kuruluş için gerekli olan kalite sistemlerinin kurulması ve bu sistemlerin yönetilmesi,
•    Depo sıcaklık haritalandırması,
•    Depolama ve dağıtım süreçlerinin operasyonlarının iyileştirme çalışmaların ve hızlandırılmaları,
•    Sorumlu personel ve çalışan personelleri gerekli olan eğitimlerin verilmesi,
•    Gerekli ön denetimlerin yapılması ve kontrollerin yapılması,
•    Ürünlerin ambalaj işlemleri ve nakliye işlemlerinin doğrulanması,
•    Dış kaynaklı çalışmalar için gerekli teknik anlaşmaların sağlanması,
Olarak sıralanabilir. Aşan Danışmanlık sayesinde hem bu hizmetlerden faydalanabilir hem de belgelendirme için yapılan başvuruların olumlu sonuç almasında da gerekli desteği alabilirsiniz.

GDP (İyi Dağıtım Uygulamaları) Sertifikasının Faydaları
GDP sertifikasının olması kuruluş için gerekliliğin yanında oldukça fazla fayda da sağlar. GDP sertifikası sayesinde ilaçların depolanma ve dağıtım süreci boyunca Avrupa Birliği standartları kapsamında ve mevzuatlarında hareketi sağlanır. GDP sertifikası ve İyi Dağıtım Uygulamaları sayesinde ilaçlar depolanma ve taşınma işlemleri sırasında güvenli şekilde saklanmış olur. Böylece ilaçların diğer farklı başka ürünlerle karışmasının ve etkileşime girip bozulmasının önüne geçilmiş olur. Bu sayede taşınan ürünlerin risk durumları ortadan kaldırılmış olur. Kalite standartları korunan ürünlerin taşınması ve uygun zamanda kullanıcıya ulaşmasında da GDP sertifikası önemli bir yer tutar.  
 

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL