Teklif Formu
0212 438 04 76
0541 341 84 14
info@asandanismanlik.com

İşyeri Koşulları Değerlendirmesi (WCA)

İşyeri Koşulları Değerlendirmesi (WCA)
 
Günümüzde birçok uluslararası firma veya marka, ürün ya da hizmet tedarikini genellikle faaliyet gösterdiği ana merkezin dışından yapmaktadır. Tedarikçi sayısı bir hayli fazla olan bu firmalar, satın alma yaptığı büyük ya da küçük tedarikçileri çeşitli kategorilerde değerlendirmekte zorluklar yaşamaktadır. Bu nedenle, tedarikçileri çalışma ortamı, iş yeri koşulları ve çalışanlarının sosyal haklarının yeterliliğinin değerlendirilmesinde daha etkili çözümlere ihtiyaç duyulmaktadır. Zira, özellikle fabrikalarında üretim gerçekleştiren firmalar, hem kendilerini rakipleri ile karşılaştırmak hem de uluslararası standartlara uygunluğu sağlamak için doğru bir strateji izlemeyi istemektedir. Bu bağlamda, INTERTEK tarafından oluşturulan Workplace Conditions Assessment (WCA | İş Yeri Çalışma Koşulları Değerlendirilmesi) programı, firmalar için daha şeffaf ve sürekli iyileştirmeyi baz alan gelişmiş bir değerlendirme çerçevesi olmuştur.


İşyeri Koşulları Değerlendirmesi (WCA)  programı, firmaların iş yeri koşullarını, doğru teknikler ile verimli bir şekilde değerlendirilmesini sağlamaktadır. Bunu yaparken de yaygın ve kabul görmüş olan endüstri standartlarını kullanmaktadır. Workplace Conditions Assessment , böylelikle, kendilerini en iyi uygulamaları göz önüne alarak iyileştirmek isteyen şirketler ve tesisler için güçlü ve uygun maliyetli bir çözüm sunmaktadır.


Tedarikçi işyeri koşullarını değerlendirmek, kıyaslamak ve sürekli iyileştirmek için İşyeri Koşulları Değerlendirmesi (WCA) , şüphesiz çok etkili ve güçlü bir araçtır. Firmalar, İşyeri Koşulları Değerlendirmesi (WCA) ile tedarikçilerini değerlendirmek için ekstra bir zaman veya emek harcamak zorunda kalmamaktadır. İşyeri Koşulları Değerlendirmesi (WCA) programını destekleyen web tabanlı bir platform, denetim süreçlerini otomatize etmekte ve tüm tedarik zincirinde verimliliği artırmaktadır.


İşyeri Koşulları Değerlendirmesi (WCA) ‘in Kapsamı


Programın bir iş yeri ile ilgili değerlendirmeye aldığı konuları şöyle sıralayabiliriz:


 - Emek: Bu başlık altında değerlendirilen konuların başında çocuk işçiliği veya zorla işçi çalıştırma gelmektedir. Bunun yanında, iş yerinde ayrımcılık, disiplin, her türlü taciz ya da istismar, işçilerin örgütlenme ve iş sözleşmesi hakkı da ele alınmaktadır.

 - Çalışma ücretleri ve saatleri: İşçilerin çalışma saatleri ve aldıkları ücretler; ayrıca, sosyal ve yan hakları da bu başlık içerisinde değerlendirilmektedir.

 - Sağlık ve güvenlik: İş yerinde sağlık ve güvenliğe dair alınması gereken önlemler, acil durum eylem planları, kimyasal ve tehlikeli maddeler ile ilgili yönetmelikler vs de İşyeri Koşulları Değerlendirmesi (WCA) ‘in kapsama alanındadır.

 - Yönetim sistemleri: Dokümantasyon, iş yeri kayıtları, işçilerin yaptığı geri bildirimler, denetim ve düzeltici faaliyetler bu başlık altında değerlendirilmektedir.

 - Çevre: İşyeri Koşulları Değerlendirmesi (WCA) için en önemli konulardan biri de çevredir. Çevre yönetim sistemleri, sera gazı emisyonu, atık yönetimi ve bu konulardaki yasalara uygunluk çevre başlığı içerisinde yer almaktadır.


İşyeri Koşulları Değerlendirmesi (WCA) ‘in Sağladığı Avantajlar - Programa entegre olan firmalar, şu konularda avantaj elde etmektedir:

 - İş yeri çalışma koşulları, daha rahat, daha sağlıklı ve üretken bir hale getirilebilmektedir.

 - İşyeri Koşulları Değerlendirmesi (WCA) ile gerçek zamanlı veri ve bilgi yönetimine dayalı daha iyi bir karar verme mekanizması oluşturulabilmektedir.

 - Sektördeki en iyi uygulamalara tam uygunluk sağlandığı için piyasada tercih edilen bir tedarikçi olmayı kolayştırmaktadır.

 - İşyeri Koşulları Değerlendirmesi (WCA) ile daha şeffaf ve güvene dayalı bir iş ilişkisi inşa edilebildiğinden, tedarikçiler ile daha iyi ve uzun vadeli ortaklıklar oluşturulabilmektedir.

 - Tekrar eden sürekli denetimlerden doğan zaman kaybının, denetim yorgunluğunun, azaltılması mümkün olmaktadır.

 - Programın gerektirdiği denetimlerden başarı ile geçen tedarikçilere sunulan ödül ve belge ile motivasyon artışı sağlanmaktadır.

Son yıllarda daha etik ve çalışanların haklarını gözeten yönetim anlayışının; buna bağlı olarak daha iyi çalışma koşullarının uluslararası düzeyde önem kazanması ile beraber bu program da firmalar için daha değerli hale gelmiştir. Bu programa dahil olup denetimleri başarıyla geçen firmalar, hem daha verimli, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı inşa edebilmekte, hem de piyasada rekabet gücünü artırıp prestijini ve marka imajını güçlendirebilmektedir. Bununla beraber, ISO 9001, ISO 14001 gibi oldukça temel ve zaruri olan kalite ve çevre yönetim sistemlerine de entegrasyon daha hızlı ve kolay bir şekilde sağlanabilmektedir. WCA’ya dahil olmak isteyen firmaların, denetimlerden önce firma bünyesinde bu konuda bazı personellerinin eğitim almasını sağlamalıdır. Bunun için WCA ile ilgili eğitim, danışmanlık ve belgelendirme hizmetleri sunan akredite olmuş kuruluşlardan destek alınabilmektedir.

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL
Kapat
E-Bültene Kaydolun Ayrıcalıklı Olun !
✔️ Özel indirim kuponu fırsatı
✔️ Yalnızca e-postayla sunulan fırsatlar
✔️ Özel etkinliklere davet
✔️ Özel eğitimlere davet
✔️ Yeni kampanyalarla ilgili bildirim
✔️ Yeni hizmet ve ürünlerle ilgili bildirim

Ne Aramıştınız ?

Instagram
Whatsapp