Teklif Formu
0212 438 04 76
0541 341 20 34
info@asandanismanlik.com

ISO TC 234 Balıkçılık ve Su Ürünleri Agriculture Belgesi


ISO TC 234 Balıkçılık ve Su Ürünleri Agriculture Belgesi

 

ISO TC 234 Balıkçılık ve Su Ürünleri Agriculture Belgesi, Uluslararası Balıkçılık ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği ile ilgili bağımsız olarak ISO Teknik Komitesi tarafından geliştirilmiştir. Bu standartlar;

•    balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği sektörlerinin sürdürülebilir kalkınmasını teşvik edecek,
•    yerel ortama uyarlanmış teknik ekipman için spesifikasyonlar geliştirecek,
•     deniz kaynaklarının gözetimini ve yönetimini geliştirecek,
•     örnekleme yöntemleri konusunda uluslararası anlaşmayı sağlayacak,
•    çalışanların güvenliğini arttıracak,
•    ortak bir terminoloji kuracak niteliktedir.

ISO TC 234 balıkçılık ve su ürünleri agriculture belgesi bir dizi lat standartını kapsamaktadır. Günümüze kadar yayınlanan ve güncelliğini koruyan 3 adet standart bulunmaktadır.ISO 12875: 2011 ve ISO 12877: 2011  Standartları

 
Gıda ürünlerinin kaynağı hakkında artan ayrıntılı bilgi talepleri sonucunda izlenebilirlik, yasal ve ticari bir zorunluluk haline gelmektedir. ISO açısından izlenebilirlik, ürünlerin dağıtım zincirinde, kaynağından hedefe ve tersi yönde fiziksel olarak izleyebilme, ne yapıldığı ve neler olduğu hakkında bilgi sağlayabilmeyi içermektedir. İzlenebilirlik gıda güvenliği, kalite ve etiketleme açısından büyük önem taşımaktadır.

ISO 12875 ve ISO 12877 Standartları ´nda izlenebilirlik şartı, işletmenin, yaratılan her bir ticaret biriminin tanımlanarak kaydedilmesini içermektedir. Farklı ülkeler içinde ve arasında faaliyet gösteren çok çeşitli balık ürünleri ve dağıtım zincirleri ve değişen yasal gereklilikler göz önüne alındığında, bilgi spesifikasyonları her durumda gerekli olabilecek tüm bilgileri listelenmektedir. Bu Standartlar, izlenebilirlik için genel olarak temel oluşturmaktadır. Esneklik, işletmelerin kendi standartlaştırılmamış dosyalarına daha fazla bilgi kaydetmesine izin vermektedir.

Bilgilerin yapısı, adları ve içeriği, dağıtım zincirleri aracılığıyla işletmeden işletmeye kolayca iletilebilmesi için standartlaştırılmıştır. Bu şekilde terimlerin ve anlamların ortak olarak anlaşılması sağlanmaktadır.
İşletmelerin dağıtım zincirleri aracılığıyla bilgi iletişimine yönelik ticari düzenlemeler, özellikle ticaret zincirlerindeki çeşitli işlem noktalarında görünür olmasını istediği bilgilerin teşvik edilmesi gerekmektedir.


Kapsamı


Bu Uluslararası Standartlar, yakalanan balık ve su ürünlerinin izlenebilirliğini sağlamak için tedarik zincirlerine kaydedilecek bilgileri belirtmektedir. Ticarî su ürünlerinin nasıl tanımlanacağını ve dağıtım zincirleri aracılığıyla fiziksel olarak ticaret yapan gıda işletmelerinin her biri tarafından üretilecek ve tutulacak bilgileri içermektedir.


ISO 12878: 2012 Standartları

 
Balık çiftliklerinden gelen partikül atık suları, çevredeki deniz tabanındaki çevresel koşulları ve çiftlik balıklarının sağlığını etkilemektedir. Bu atık sular, yem artıkları ve fekal peletlerden oluşmaktadır. Atıklar, balık türlerine, yem tipine, sıcaklığa ve su ürünleri yetiştiriciliğindeki diğer koşullara bağlı olarak çeşitli boyutlarda parçacıklar halinde salınmaktadır. Bölgedeki hidrodinamik ve batimetrik koşullara bağlı olarak, partiküller, deniz yatağı üzerinde balık kafeslerinden çeşitli mesafelere yerleştirilmektedir. Bu, tortuların kimyasında ve biyolojisinde değişikliklere yol açmaktadır.

Su ürünleri yetiştiriciliği endüstrisi, balıkların sağlığı ve optimal büyümelerini sağlamak için elverişli çevresel koşullara bağlıdır. Atık yem peletleri ve balık dışkısı şeklinde aşırı organik madde birikimi, alt tabakaların habitat özelliklerini değiştirerek olumsuz değişikliklere yol açabilmektedir. Tekrarlanan ve sistematik izleme, alt koşullardaki değişikliklere genel bir bakış sağlamaktadır. Gelişmeler olumsuz yönde olursa iyileştirici önlemler uygulanmalıdır.

Balıkçılığın çevre üzerinde bazı etkileri bulunmaktadır. ISO 12875 standartları ile;

•    Deniz yatağı üzerindeki çevresel etkinin, yerel etki bölgesi veya çiftlik ruhsat alanı için belirlenen kabul edilebilir sınırları aşmaması amaçlanmaktadır.
•    Çevresel etki için eşik değerlerin, çevredeki deniz yatağı ve biyotası üzerindeki kabul edilemez etkileri önlemek için ayarlanması beklenmektedir.
•    Eşik değerlerinin ayrıca, çiftlik balığı sahalarının, daha uzun bir süre kullanılabileceği şekilde uygun yaşam koşullarını sağlanması beklenmektedir.
•    Çevresel izleme sürecinin, deniz çevresinden sorumlu tüm kurumları kapsayacak şekilde kolaylaştırılması amaçlanmaktadır.
    Bu standardın amacı, balık çiftlik sahalarındaki ve çevresindeki temel koşulları üzerindeki etkilerin ölçülmesine yönelik yöntemlerdir.


Kapsamı

 
Bu uluslararası standart, balık çiftliklerinin etkilerinin örneklenmesi ve ampirik olarak ölçülmesi için bir yaklaşım oluşturmaktadır. ISO 12875 Standardı, ekolojik hedefleri, kullanılan göstergeleri, metodolojiyi ve tasarımı tanımlamaktadır. Ayrıca, kalite güvencesi ve çalışma güvenliği ile ilgili yönergeleri kapsamaktadır.
 
“Aşan Belgelendirme Kuruşu olarak bütün süreçlerde sizlere hizmet sağlamaktayız. Detaylı bilgiye sahip olmak için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.”

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL

Ne Aramıştınız ?