Teklif Formu
0212 438 04 76
0541 341 20 34
info@asandanismanlik.com

ISO EN 15593 Gıda Paketlemesi Belgelendirme

 

ISO EN 15593 Gıda Paketleme Ambalaj Kalite


Gıda tüketimimizin sağlıklı olması konusunda en önemli unsurların başında şüphesiz paketlemeler ve ambalajlar gelmektedir. Sağlıklı beslenme konusunda yer alan haberlerde nadiren gıda maddelerinin tüketiciye ulaşmasına kadar geçen süreçler ile ilgili gelişmeler görmekteyiz. Organik ürünlerin önemi kadar gıdaların paketlenmesi ve hangi koşullar altında depolanıp, tüketiciye ulaştırıldığı da önemlidir.
Paketleme ve ambalajlama süreçlerine pek önem gösterilmese de gıda sektöründe birçok sonuçları olan ciddi bir süreç olarak karşımıza çıkmaktadır. Sağlıklı ve doğru ambalaj uygulamaları gıda için oldukça önemlidir. Gıdayı fiziksel olarak koruma amaçlanan paketlemeler ile birlikte darbe, basınç, sıcaklık, hava koşulu, bakteri ve küflere karşı koruma sağlamaktadır. Aynı zamanda gıda maddesi su, buhar, toz ve benzeri durumlar karşısında da paketleme ile koruma sağlanmaktadır. Paketleme tekniklerinde bazı gıda maddelerinin raf ömürlerinin uzatılması için nem kurutucu ya da oksijen emici maddelerde kullanılmaktadır.
Ülkemizde ISO EN 15593 Gıda Paketleme Ambalaj Kalite standardı Avrupa Standartlar Komitesi (CEN) tarafından geliştirilmiştir. Bu standart ile gıda paketleme sektöründe hijyen yönetimine ve uluslararası alanda tanınırlığa ulaşmış bir standarttır. ISO 15593 ile tehlike analizi ve risk değerlendirme esasları üzerinedir. ISO 15593 standardı öncelikle paketleme faaliyetlerine odaklanır. Ancak paketleme bileşenlerine ve paketleme işi yapan üretici firmaların tedarikçilerine de uygulandığı gözlemlenmektedir. Genel olarak gıda maddeleri üretiminin çeşitli süreçlerinde bulunan tedarikçi firmalar açısından gıda güvenliği ve gıda sağlığı bakımında risk yaratmayan biiçinde gıdaların üretiminin gerçekleşmesi, paketlenmesi, dağıtılması ve satışa sunulması gerekir. Bu süreçler içerisinde gıda maddelerinin hijyen koşulları bakımından modern yöntemler ile paketlenmesi ve ambalajlanması ve tüketicilere güvenli şekilde ulaşması ayrı bir önem taşır.
Ülkemizde Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından standart belirli başlıklar ile yayınlanmıştır. Bunlar,
•    TS EN 15593 Ambalajlama (Gıda maddeleri için kullanılan ambalaj üretiminde hijyen yönetimi),
•    Gereklilikler,
•    Söz konusu standart,
•    Gıda ambalaj üreten firma ve tedarikçi firmalar için üretim, depolama ve nakliye faaliyetlerinde hijyen yönetim sistem gereksinimlerini kapsamaktadır.

 

ISO EN 15593 Gıda Paketleme Ambalaj Kalite standardı kapsamı ise şu şekildedir;


•    Kapsam, atıf yapılan standart ve dokümanlar, terimler ve tarifler
•    Hijyen yönetim sistemi
o    Yönetim sorumluluğu
o    Belgelerin kontrolü
o    Özellik
o    Uygunsuzlukların ve olayların yönetimi
o    İzlenebilirlik
o    İç denetimler
o    Şikayet yönetimi
o    Tedarikçilerin onayı ve izlenmesi
o    Dış kaynak kullanımı
o    Ürünün izlenmesi ve ölçülmesi
o    İnsan kaynakları
•    Tehlike analizi ve risk değerlendirmesi
o    Genel
o    Uygulamalar
•    Bulaşma kaynakları
o    Fiziksel bulaşanlar (yabancı cisimler)
o    Kimyasal bulaşanlar
o    Biyolojik bulaşanlar
o    Depolama ve dağıtım
o    Temizleme
o    Bakım
o    Iskarta ve atık işleme
•    Fabrika gereklilikleri
o    Harici alanlar
o    Binalar
o    Ekipman
o    Tesisler
•    Personel
o    Erişim noktaları ve belirli rotalar
o    İş kıyafetleri
o    Kişisel eşyalar
o    Tuvaletler ve dolaplar
o    Yeme, içme ve tütün kullanımı ve ilaçlar
o    Yaralanmalar ve hastalıklar
o    Ziyaretçiler

ISO EN 15593 Gıda Paketleme Ambalaj Kalite Faydaları


ISO EN 15593 Gıda Paketleme Ambalaj Kalite standardı uygulaması yapan firmalar için başlıca kazançlar bulunmaktadır. Bu kazançları maddeler halinde sıralayacak olursak;
•    İşletme sorumlulukları ve faaliyet riskleri azalır,
•    Hijyen yönetim sistemi etkinliği onaylanmış olur,
•    Tüketicilerin sağlığı korunmuş olur,
•    Gıda sektörü beklentileri karşılanmış olur,
•    Gıda üreten firmaların paketleme malzemelerine güven artar,
•    Firamnın verimliliği artar,
•    Rakiplere üstünlük elde edilir.


ISO EN 15593 Gıda Paketleme Ambalaj Kalite standardı ile gıda maddelerinin paketlenmesi ve kullanılan ambalajların üretimi gibi konularda hijyen yönetimi sağlanmaktadır. Gıda zinciri üzerindeki üretici firmalar gıda güvenliği ve sağlığı konusunda belirli bir standart altında toplanmış olmaktadır. Tüketicilerin bilinçlenmesi ve ihtiyaçların gelişmesi ile gıda güvenliği konusunda dünya genelinde hassasiyet oldukça artış göstermektedir. Durum böyle olunca gıda güvenliği alanındaki standartlarda firmalar tarafından daha fazla edinilmeye başlamıştır. ISO EN 15593 Gıda Paketleme Ambalaj Kalite standardı ile firmanızın paketleme ve ambalaj kalitesinde soru işaretlerini ortadan kaldırabilir ve verimliliğinizi maksimuma çıkarabilirisiniz. Ambalajlama malzemelerinin gıda güvenliği açısından öneminin her geçen gün arttığı bir dünyada ISO 15593 firmalar için büyük bir zorunluluk olduğunu söylemek yanlış olmaz.

 

“Aşan Belgelendirme Kuruşu olarak bütün süreçlerde sizlere hizmet sağlamaktayız. Detaylı bilgiye sahip olmak için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.”
 

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL

Ne Aramıştınız ?