Teklif Formu
0212 438 04 76
0545 556 60 45
info@asandanismanlik.com

ISO EN 15593 Gıda Paketlemesi Belgelendirme

Günümüzde üretilen gıda ürünlerinin paketlenmesi ve ambalajlanması modern yöntem ve teknikler çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Dünya genelinde bu konuda uygulanmakta olan pek çok farklı teknik ve standartlar bulunmakla birlikte önemli bir kısmı uluslararası geçerliliğe sahip olan belgelerle kanıtlanmış teknikleri ve işlemleri tercih etmektedir. Siz de gıda sektöründe ürünlerinizin sağlıklı ve sıhhatli bir şekilde tüketime hazır hale getirilmesi için ilgili sertifikaya sahip olmalısınız. Firmamız uzun zamandır bu alanla ilgili sertifikasyon yapmaktadır. Yani ISO EN 15593 gıda paketlemesi belgelendirme sürecini en başından sonuna kadar bizden alabilirsiniz. Bu konuda gerekli bilgilendirme ve başvuru işlemleri için firmamızı arayabilir ya da mail atarak yardım isteyebilirsiniz.

Hızlı bir belgelendirme süreci için eğitmenlerimizden hemen bilgi alabilirsiniz. Ayrıca Aşan Danışmanlık whatsapp hattı veya canlı destek hattı üzerinden sorularınızı bize iletebilirsiniz.

Gıda sektörünün en önemli hususlarının başında üretilen gıdanın tüketiciye sunulmasına kadar geçen sürecin sağlıklı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi gelmektedir. İnsan sağlığı açısından ciddi bir öneme sahip olan bu husus, aynı zamanda firmaların sektördeki güvenirliğini ve bilinirliğini de etkilemektedir. Örneğin bu tür süreçleri en iyi şekilde gerçekleştirerek müşterilerine güven vermiş olan bir firmanın tanınırlığı ve tercih edilirliği yüksek olacaktır. Sektördeki rakiplerine nazaran daha fazla ön plana çıkarak satışlarını artıracaktır. Tüm bunları sağlamanın en önemli adımlarından birisi olarak firmanın sahip olduğu belgeler ve sertifikalar ön plana çıkmaktadır. Özellikle uluslararası geçerliliği olan belgelere sahip olmak büyük bir prestij kazandırmaktadır. Bu konuda uluslararası geçerliliği olan belgeleri gıda sektörü firmalarına sağlama konusunda yetkili firmayız. Gerekli danışmanlık ve rehberlik hizmetlerini en iyi şekilde yöneterek ihtiyaç duyulan tüm belgeleri sağlamak için siz değerli müşterilerimize yardımcı olmaktayız.

Aşan Danışmanlık ile yola çıkmak, hızlı eğitimlerden geçerek belgeyi almak için başvuru yapmak sizin elinizde.

ISO EN 15593 Gıda Paketlemesi Belgesi


Gıda tüketimimizin sağlıklı olması konusunda en önemli unsurların başında şüphesiz paketlemeler ve ambalajlar gelmektedir. Sağlıklı beslenme konusunda yer alan haberlerde nadiren gıda maddelerinin tüketiciye ulaşmasına kadar geçen süreçler ile ilgili gelişmeler görmekteyiz. Organik ürünlerin önemi kadar gıdaların paketlenmesi ve hangi koşullar altında depolanıp, tüketiciye ulaştırıldığı da önemlidir.

Paketleme ve ambalajlama süreçlerine pek önem gösterilmese de gıda sektöründe birçok sonuçları olan ciddi bir süreç olarak karşımıza çıkmaktadır. Sağlıklı ve doğru ambalaj uygulamaları gıda için oldukça önemlidir. Gıdayı fiziksel olarak koruma amaçlanan paketlemeler ile birlikte darbe, basınç, sıcaklık, hava koşulu, bakteri ve küflere karşı koruma sağlamaktadır. Aynı zamanda gıda maddesi su, buhar, toz ve benzeri durumlar karşısında da paketleme ile koruma sağlanmaktadır. Paketleme tekniklerinde bazı gıda maddelerinin raf ömürlerinin uzatılması için nem kurutucu ya da oksijen emici maddelerde kullanılmaktadır.

Ülkemizde ISO EN 15593 Gıda Paketleme Ambalaj Kalite standardı Avrupa Standartlar Komitesi (CEN) tarafından geliştirilmiştir. Bu standart ile gıda paketleme sektöründe hijyen yönetimine ve uluslararası alanda tanınırlığa ulaşmış bir standarttır. ISO 15593 ile tehlike analizi ve risk değerlendirme esasları üzerinedir. ISO 15593 standardı öncelikle paketleme faaliyetlerine odaklanır. Ancak paketleme bileşenlerine ve paketleme işi yapan üretici firmaların tedarikçilerine de uygulandığı gözlemlenmektedir. Genel olarak gıda maddeleri üretiminin çeşitli süreçlerinde bulunan tedarikçi firmalar açısından gıda güvenliği ve gıda sağlığı bakımında risk yaratmayan biiçinde gıdaların üretiminin gerçekleşmesi, paketlenmesi, dağıtılması ve satışa sunulması gerekir. Bu süreçler içerisinde gıda maddelerinin hijyen koşulları bakımından modern yöntemler ile paketlenmesi ve ambalajlanması ve tüketicilere güvenli şekilde ulaşması ayrı bir önem taşır.

Ülkemizde Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından standart belirli başlıklar ile yayınlanmıştır. Bunlar,

•    TS EN 15593 Ambalajlama (Gıda maddeleri için kullanılan ambalaj üretiminde hijyen yönetimi),
•    Gereklilikler,
•    Söz konusu standart,
•    Gıda ambalaj üreten firma ve tedarikçi firmalar için üretim, depolama ve nakliye faaliyetlerinde hijyen yönetim sistem gereksinimlerini kapsamaktadır.

ISO EN 15593 Gıda Paketleme Ambalaj Kalite standardı kapsamı ise şu şekildedir;

•    Kapsam, atıf yapılan standart ve dokümanlar, terimler ve tarifler
•    Hijyen yönetim sistemi
o    Yönetim sorumluluğu
o    Belgelerin kontrolü
o    Özellik
o    Uygunsuzlukların ve olayların yönetimi
o    İzlenebilirlik
o    İç denetimler
o    Şikayet yönetimi
o    Tedarikçilerin onayı ve izlenmesi
o    Dış kaynak kullanımı
o    Ürünün izlenmesi ve ölçülmesi
o    İnsan kaynakları
•    Tehlike analizi ve risk değerlendirmesi
o    Genel
o    Uygulamalar
•    Bulaşma kaynakları
o    Fiziksel bulaşanlar (yabancı cisimler)
o    Kimyasal bulaşanlar
o    Biyolojik bulaşanlar
o    Depolama ve dağıtım
o    Temizleme
o    Bakım
o    Iskarta ve atık işleme
•    Fabrika gereklilikleri
o    Harici alanlar
o    Binalar
o    Ekipman
o    Tesisler
•    Personel
o    Erişim noktaları ve belirli rotalar
o    İş kıyafetleri
o    Kişisel eşyalar
o    Tuvaletler ve dolaplar
o    Yeme, içme ve tütün kullanımı ve ilaçlar
o    Yaralanmalar ve hastalıklar
o    Ziyaretçiler
 

ISO EN 15593 Gıda Paketleme Ambalaj Kalite Faydaları


ISO EN 15593 Gıda Paketleme Ambalaj Kalite standardı uygulaması yapan firmalar için başlıca kazançlar bulunmaktadır. Bu kazançları maddeler halinde sıralayacak olursak;

•    İşletme sorumlulukları ve faaliyet riskleri azalır,
•    Hijyen yönetim sistemi etkinliği onaylanmış olur,
•    Tüketicilerin sağlığı korunmuş olur,
•    Gıda sektörü beklentileri karşılanmış olur,
•    Gıda üreten firmaların paketleme malzemelerine güven artar,
•    Firamnın verimliliği artar,
•    Rakiplere üstünlük elde edilir.

ISO EN 15593 Gıda Paketleme Ambalaj Kalite standardı ile gıda maddelerinin paketlenmesi ve kullanılan ambalajların üretimi gibi konularda hijyen yönetimi sağlanmaktadır. Gıda zinciri üzerindeki üretici firmalar gıda güvenliği ve sağlığı konusunda belirli bir standart altında toplanmış olmaktadır. Tüketicilerin bilinçlenmesi ve ihtiyaçların gelişmesi ile gıda güvenliği konusunda dünya genelinde hassasiyet oldukça artış göstermektedir. Durum böyle olunca gıda güvenliği alanındaki standartlarda firmalar tarafından daha fazla edinilmeye başlamıştır. ISO EN 15593 Gıda Paketleme Ambalaj Kalite standardı ile firmanızın paketleme ve ambalaj kalitesinde soru işaretlerini ortadan kaldırabilir ve verimliliğinizi maksimuma çıkarabilirisiniz. Ambalajlama malzemelerinin gıda güvenliği açısından öneminin her geçen gün arttığı bir dünyada ISO 15593 firmalar için büyük bir zorunluluk olduğunu söylemek yanlış olmaz.

ISO EN 15593 gıda paketleme belgesi

Aşan Belgelendirme Kuruşu olarak bütün süreçlerde sizlere hizmet sağlamaktayız. Detaylı bilgiye sahip olmak için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.Firmamızdan temin edebileceğiniz ISO EN 15593 belgesi ile gıda paketlemesi konusunda uluslararası belirlenmiş olan standartları sağladığınızın garantisini vermiş olursunuz. Gıda sağlığının korunmasının en önemli aşamalarından birisi olan paketleme konusunda gerekli sağlık ve hijyen koşullarının yerine getirilerek müşterilerin güvenle tüketebileceğini beyan etmiş olursunuz. Firmamızda alanında uzman danışmanlarımız tarafından profesyonel olarak sizlere rehberlik edilmektedir. Tarafımıza yapacağınız başvuru ile birlikte ilgili süreci ivedilikle başlatabilirsiniz. Ardından uzman yaklaşımı ile tüm süreci en iyi şekilde yöneterek başarılı bir şekilde tamamlamanız için gereken kolaylığı sağlamaktayız.
 

ISO EN 15593 Gıda Paketleme Belgesi Almanın Yararları


Firmamız uzmanları eşliğinde işletmeniz için ISO EN 15593 gıda paketleme belgesi almanın yararları neler olacak diye merak ediyorsanız temel özelliklerini şöyle sıralayabiliriz:

•    Ambalaj üreticisinin risklerini azaltır,
•    Tüketici ve toplum sağlığını gözetir,
•    Gıda sektörünün standartlarını ve beklentilerini sağlar,
•    Hijyenik yönetim sistemi geliştirilerek etkinliğini sağlar,
•    Gıda üreticilerinin ambalajlara olan güveni artar,
•    Firmanın güvenirliği ve saygınlığı artar,
•    Sektördeki rakiplere karşı üstünlük sağlar,

Bahsettiğimiz hususlardan da anlaşılacağı üzere gıda paketlemesi sertifikası almak için sağlanan koşullar firmanın kalitesini ve ticaret hacmi artırma, güvenilirliğini kanıtlama gibi hususları kapsamaktadır. Uluslararası kabul görmüş olan bu belgeye sahip olarak gıda alanında öncü firmalar arasına hızla yükselmek mümkündür.

Firmamız siz kıymetli müşterilerine sağladığı ISO EN 15593 gıda paketlemesi belgelendirme hizmeti ile firmanızın uluslararası güvenirliğini ve kalitesini artırmanıza yardımcı olmaktadır. Bu konuda detaylı bilgi almak ve gerekli süreci başlatmak için hemen şimdi harekete geçin ve bize gelerek başvuruda bulunun. Aklınıza takılan tüm sorulara ve merak edilenlere gelin birlikte bir göz atalım.

Ayrıca firmamıza ait kurumsal INSTAGRAM hesabından Aşan Danışmanlık müşteri temsilcilerine anında ulaşabilir ve güncel kampanyalardan hemen haberdar olabilirsiniz. 

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL
Kapat
E-Bültene Kaydolun Ayrıcalıklı Olun !
✔️ Özel indirim kuponu fırsatı
✔️ Yalnızca e-postayla sunulan fırsatlar
✔️ Özel etkinliklere davet
✔️ Özel eğitimlere davet
✔️ Yeni kampanyalarla ilgili bildirim
✔️ Yeni hizmet ve ürünlerle ilgili bildirim

Ne Aramıştınız ?

Instagram
Whatsapp