Teklif Formu
0212 438 04 76
0545 556 60 45
info@asandanismanlik.com

ISO 56003 İnovasyon Yönetim Sistemi

ISO 56003, İnovasyon Yönetim Sisteminin gerekliliklerini anlatmak ve kuruluşlar için bir çerçeve sunmak için hazırlanan standartlardan biridir. ISO 56000, ISO 56002 ve ISO 56005 ile birlikte kuruluşlarda kullanılmak üzere bir inovasyon yönetim sisteminin kurulması, uygulanması, sürdürülmesi ve sürekli iyileştirilmesi için rehberlik sağlamaktadır. Standart ailesinin içeriklerini ve kapsamlarını şöyle özetleyebiliriz:

ISO 56000 - İnovasyon yönetim sistemi - Temel bilgiler ve sözlük: Standartların anlaşılması ve uygulanması için temel arka planı sağlar.
ISO 56002 - İnovasyon yönetim sistemi - Kılavuz: Tüm standartlarının tamamlayıcısı olduğu bir inovasyon yönetim sisteminin geliştirilmesi, uygulanması ve sürdürülmesi için rehberlik sağlar.
ISO 56005 - İnovasyon yönetimi - Fikri mülkiyet yönetimi - Kılavuz: İş hedeflerine ulaşmak için fikri mülkiyetin nasıl kullanılacağına ilişkin rehberlik sağlar.

“ISO 56003 İnovasyon yönetimi - İnovasyon ortaklığı için araçlar ve yöntemler - Rehberlik” standardı, kuruluşların geliştireceği inovasyon ortaklıkları için temel bir kılavuz niteliğindedir. Şirketler bu standardı kullanarak aşağıdaki konularda doğru kararlar verebilir:

İnovasyon ortaklığına girip girmemeye karar vermek
Ortakları belirlemek, değerlendirmek ve seçmek
Değer algılarını ve ortaklığın zorluklarını uyumlu hale getirmek
Ortak etkileşimlerini yönetmek

İnovasyon Yönetim Sistemi ile ilgili standartların kapsamını öğrenmek için Aşan Danışmanlık’tan destek alabilirsiniz. Aşan Danışmanlık İnovasyon Yönetim Sistemi belgelendirme, denetim, doğrulama, eğitim ve diğer tüm konularda sizlere yardımcı olmaktadır.

İnovasyon genellikle yeni olan malların pazara sunulması, üretim sistemlerindeki yeni teknikler ve tedarik kaynaklarındaki yeniliklerin ele geçirilmesini içerir. Ayrıca inovasyon yeni pazarların açılması için oldukça önemlidir bu kapsamda yeni sistemleri gerçekleştirilebilir olmasını tanımlamaktadır. Sektörlerdeki işlerin geliştirilmesi ve organizasyonlarınızın daha geniş kitlelere yayılabilmesi için inovatif faaliyetler gerçekleştirilmektedir. İşte inovasyon yönetimleri de burada devreye girer ve süreçlerin doğru yönetilmesi, doğru kombinasyonların eld eedilmesi sağlanır. Ürünlerinizin pazarlama süreçleri, iş süreçleri ve organizasyonel inovasyon dönemlerinin doğru yönetilmesi için ISO 56003´e ihtiyaç duyarsınız.

ISO 56003 İnovasyon Yönetim Sistemi Belgesi

Aşan Danışmanlık olarak ISO belgelendirme hizmetlerini  Türkiye´nin bir çok noktasında sunmaktayız. Gelişen Dünya´ya ayak uyduran teknolojiler ve inovasyon sistemleri ile ISO 56000 serisi ortaya çıkarılmıştır. İnovasyon yönetiminde yöneticiler, çalışanlar ve kullanıcıların süreçlerinin edinilmesi ve hedeflerinin iş birlikleri ile oluşturulmasını içermektedir. Firmaların iç piyasadaki fırsatlara yanıt verebiliyor olmasının yanı sıra dış piyasalara da açılarak buradaki fırsatları karşılayabilmesi için yeni ürün prosesleri, sistemleri ve hizmetleri geliştirmesi için ISO 56003 muhteşem bir seçenektir.

İnovasyon = Yenilik ! Yönetim sistemlerinde kurumların fikirlerine önem verilmesi ve en doğru fikirleri elde ederek rekabete Global´de ayak uydurabilmesi için geliştirmelere, gelişmelere her daim açık olması gerekir. ISO 56003 belgesi sizlere bu alanda yardımcı olacak olan uluslararası belgelerden biridir. ISO aracılığıyla 2020 standartları içerisinde yer alan YENİ İNOVASYON YÖNETİM SİSTEMİ´ni Aşan Danışmanlık olarak çok beğendik ve benimsedir. ISO 56000 / ISO 56003 belgesini almak isteyen tüm yeniliğe ayak uyduracak firmaların yanındayız. Teknolojinin önemini biliyor ve artık Dünya´nın bir ucundan diğer ucuna yakınlığın farkında olarak yeniliğe açık olan her firmanın yanında oluyoruz.

İşletmelerin doğru terminolojiyi kullanabilmesi ve sürecin en iyi şekilde yönetilebilmesi için tasarlanmış olan ISO 56000´da bir çok önemli husus yer alır. Yenilik sisteminin temel kavramları ve ilkelerinin yer aldığı bu yönetim sisteminde firmanızın faaliyetleri görünür olacak ve daha güvenilir kılınacaktır. Yapı ve boyutları bakımından tüm firmaların hayatta kalabilmesi için global çaptaki rekabete ayak uydurması ve her zaman hayatta kalması için iyileştirmelere uygun olması gerekir. İşte bu  standart bu noktada hayatımıza giriyıor ve sizleri daha etkili bir marka olmak, değerinize değer katmak için İNOVASYON ile önemli ölçüde gelişmenizi sağlıyor.

ISO 56003 İnovasyon Yönetim Sistemleri

İnovasyon ortaklıkları için tamemen rehber dökümandır diyebiliriz. İnovasyon ortaklıkları ile alakalı bir çok önem arz eden hususun yer aldıı ISO 56003´de firmalar için ortaklıkların girilip girilmeyeceğine kararın verilmesi, inovasyon ortaklıklarının belirlenmesi, değerlendirilmesi ve seçilmesi hususları, ISO 56003 ile değer algılarının, problemlerin, zorunlulukların uyumlu bir hale getirilmesi sağlanabilmektedir. Firmanızın yeniliklere verdiği değer paydaşlarınız içinde oldukça önemli olacaktır. Ortaklarınızla iletişiminizin daha iyi olması, daha yönetilebilir olması için ISO 56003 danışmanlığını firmamızdan alabilirsiniz. Geleceğin şekillendirilmesi için  yarımcı olacaktır. Firmanızın imaj anlamında değer katacak olan, en iyi uygulamaların benimsenmesini sağlayacaktır. ISO 56003 standardında her türlü ortaklıklar, iş birliklerine rehber olan niteliktedir. Ürünlerin ve hizmetlerin haricinde bu standarda dahil olabilirsiniz. Kobiler ve daha büyük kuruluşlar için olmazsa olmaz yeni bir ISO standardıdır. Kendinden büyük firmalarla iş ortaklığı, iş birliği yapacak olan tüm girişimciler için rehber olacak ve koruyucu oalcaktır. Akademik kuruluşlar için İnovasyon yönetimi sistemleri önem taşır. Özel sektörler, kamu kuruluşları için İNOVASYON önemlidir.

ISO danışmanlığı için Aşan Belgelendirme sizlere hizmet vermektedir. Uzman kadromuz ile Türkiye´nin her yerinde sizlerin  hizmetinde olabiliyoruz. Daha fazla bilgi ve detay için web sitemizde yer alan numaralarımızdan biri ile irtibata geçebilirsiniz.

ISO 56003, her türlü ortaklık ve iş birliği için geçerlidir ve türü, boyutu, sağlanan ürün ve hizmeti ne olursa olsun, tüm kuruluşlar tarafından uygulanabilmektedir. Bu bağlamda;

daha büyük kuruluşlarla işbirliği yapan start-up´lar,
KOBİ´ler veya daha büyük kuruluşlar,
kamu veya akademik kuruluşlar ile özel sektör kuruluşları,
kamu, akademik veya kar amacı gütmeyen kuruluşlar

ISO 56003’ü kullanabilmektedir. İnovasyon ortaklıkları bir boşluk analizi ile başlar ve ardından potansiyel inovasyon ortaklarının belirlenmesi, katılımı ve etkileşimlerinin yönetişimi çalışmaları yapılır. Bir inovasyon ortaklığının en temel özelliği tüm tarafların bir yenilik fırsatı bağlamında birlikte çalışmaktan karşılıklı olarak fayda sağlamasıdır. ISO 56003, birleşme veya devralma yoluyla inovasyon çalışması yürütmek isteyen kuruluşlar için geçerli değildir.

ISO 56003 İnovasyon Yönetim Sistemi

ISO 56003 standardının maddelerini şöyle özetleyebiliriz:

     1 Kapsam
     2 Normatif referanslar
     3 Terimler ve tanımlar
     4 İnovasyon ortaklığı çerçevesi
     4.1 Çerçeve
     4.2 İnovasyon ortaklığına giriş noktaları
     5 Bir inovasyon ortaklığına girmek
     5.1 Genel
     5.2 Bir inovasyon ortaklığına girip girmemeye karar vermek
     6 Ortak seçimi
     6.1 Genel
     6.2 Potansiyel ortakların uzun bir listesini oluşturmak
     6.3 Potansiyel ortakların bir kısa listesinin oluşturulması
     6.4 Ortak seçim kararı
     7 İş ortağı uyumu
     7.1 Genel
     7.2 Gizlilik anlaşması
     7.3 Ortak bir anlayış geliştirmek
     8 Ortaklar arasındaki etkileşimler
     8.1 Genel
     8.2 Etkileşimin temel faktörleri
     Ek A Ortaklığa girmek için araçlar ve yöntemler
     A.1 Boşlukları tanımlamak
     A.2 Boşluğu doldurmak için en iyi yaklaşımı belirlemek
     Ek B Ortak seçimi için araçlar ve yöntemler
     B.1 Artırılmış ortak seçimi karar matrisi
     Ek C Ortak uyumu için araçlar ve yöntemler
     Ek D Ortaklar arasındaki etkileşim için araçlar ve yöntemler: Örnek inovasyon ortaklığı anlaşması
     D.1 İnovasyon ortaklığı anlaşması
     Ek E Performans değerlendirme kriterleri
     E.1 İzleme, ölçüm, analiz ve değerlendirme
     Kaynakça

İnovasyon Yönetim Sistemi Faydaları

Kuruluşların inovasyon yapma yeteneği, sürdürülebilir büyüme, ekonomik uygulanabilirlik, yüksek refah ve toplumun gelişimi için kilit bir faktör olarak kabul edilmektedir. İnovasyon yetenekleri arasında değişen koşulları anlama ve bunlara en doğru yanıtları verme; yeni fırsatları takip etme, kuruluş içindeki kişilerin bilgi ve yaratıcılığını ve paydaşlarla iş birliği içinde güçlendirme becerisi yer almaktadır. Bir kuruluş, tüm gerekli faaliyetler bir sistem olarak yönetilirse daha etkili ve verimli bir şekilde inovasyon yapabilir. İnovasyon Yönetim Sistemi, kuruluşa yenilik vizyonunu, stratejisini, politikasını ve hedeflerini belirlemede ve amaçlanan sonuçlara ulaşmak için gereken destek ve süreçleri oluşturmada rehberlik sağlamaktadır.

İnovasyon Yönetim Sistemi uygulamanın öne çıkan faydaları şunlardır:

Belirsizlik yönetimi yeteneği
Büyüme, gelirler, karlılık ve rekabet gücünde artış
Arz portföyünün sürekli olarak yenilenmesi
Maliyetlerin azaltılması, atıkların kontrol edilmesi ve üretkenlik ve kaynak verimliliğinin artması
Düzenlemelere ve diğer ilgili gerekliliklere uyumun kolaylaşması
Gelişmiş sürdürülebilirlik ve dayanıklılık
Kullanıcıların, müşterilerin, vatandaşların ve diğer ilgili tarafların memnuniyetinin artması
Kuruluş içerisinde inovasyon yönetimi konusunda doğru görev dağılımlarının yapılması
Kuruluşun itibarının ve değerinin artması
Yeni ortaklar edinebilme ve yeni yatırımların önünün açılması

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL
HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL

ISO Belgelendirme

Kapat
E-Bültene Kaydolun Ayrıcalıklı Olun !
✔️ Özel indirim kuponu fırsatı
✔️ Yalnızca e-postayla sunulan fırsatlar
✔️ Özel etkinliklere davet
✔️ Özel eğitimlere davet
✔️ Yeni kampanyalarla ilgili bildirim
✔️ Yeni hizmet ve ürünlerle ilgili bildirim

Ne Aramıştınız ?

Instagram
Whatsapp