Teklif Formu
0212 438 04 76
0545 556 60 45
info@asandanismanlik.com

ISO 41001:2018 Tesis Yönetimi Yönetim Sistemleri Standardı

ISO 41001, kuruluşların tesis yönetimi sistemi kurması için gerekli kuralları açıklayan uluslararası bir standarttır. Sektör bazlı bir standart olmayan ISO 41001:2018 tüm kamu ve özel sektör kuruluşları tarafından uygulanabilmektedir. Faaliyet alanı, büyüklüğü, organizasyon yapısı, bulunduğu konum ne olursa olsun her kuruluş tesis yönetimi sistemi standardını uygulayabilir. ISO 41001, küresel rekabet ortamında kuruluşların sürdürülebilirlik anlamında daha fazla sorumluluk almasını amaçlamaktadır. Ayrıca, şirketlerin tesis yönetimi konusunda ilgili tarafların ihtiyaçlarını ve uygulanabilir gereklilikleri tutarlı bir şekilde karşılamasını hedeflemektedir. ISO’nun diğer yönetim sistemlerine uygun şekilde hazırlanan ISO 41001, liderlik, planlama, destek, operasyoni performans değerlendirmesi ve sürekli iyileştirme gibi konu başlıklarından oluşmaktadır.
 

ISO 41001 Kapsamı


Toplumların ve kuruluşların verimli bir ekonomiye sahip olması ve daha üretken olması doğrudan veya dolaylı olarak çevre ile etkileşim gerektirmektedir. Kuruluşlar ve topluluklar ekonomik refah için üretim yaparken aynı zamanda çevre üzerinde olumlu veya olumsuz etkiler oluşturabilmektedir. ISO 41001, toplumların ve farklı sektörlerden kuruluşlar ekonomik faaliyetlerinin çevre ile tutarlı ve şeffaf bir etkileşim oluşturması için farklı disiplinleri bir araya getrmektedir. ISO 41001’in ortaya koyduğu yönetim yaklaşımı dünya nüfusunun sağlığı, yaşam kalitesi ve refah düzeyi üzerinde doğrudan etkiyw sahiptir.
Bu kadar önemli olmasına rağmen günümüzde birçok kuruluşun tesis yönetimi farkındalığına ulaştığın söylemek zordur. Zira bunun için uluslararası ilkelere dayalı sistematik bir sürecin hazırlanması gerekmektedir. 2018 yılında yayınlanan ISO 41001 tesis yönetimi yönetim sistemleri standardı, bu konuda çok önemlibir boşluğu doldurmuştur. Standart, farklı sektörlerden kuruluşların tesis yönetimi sistemi kurmasını sağlamakta ve bu konuda farkındalığın artırılmasınına yardımcı olmaktadır. Tesis yönetimi sistemi konusunda en temel standart olan ISO 41001, bu konuda yayınlanacak diğer destekleyici standartlar ve kılavuz dokümanlar ile daha etkili hale gelebilecektir.

Günümüzde her alanda olduğu gibi tesis yönetimi konusunda da kuruluşlar arasında bir rekabet vardır. Bu rekabet ortamında her bir kuruluşun uluslararası ilkeler ışığında birbirleriyle iletişim halinde olmasında fayda vardır. ISO 41001, kuruluşların tesis yönetimi faaliyetlerinde kalite düzeyinin artırılmasını ve bu bağlamda bir kurumsal farkındalığın oluşmasını hedeflemektedir.

Tesis yönetimi için ISO 41001 gibi entegre bir sistem standardını uygulamak kuruluşlara şu faydaları sağlamaktadır:

* Geliştirilmiş hizmet tutarlılığı
* Geliştirilmiş verimlilik ve etkinlik seviyesinin elde edilmesi; böylece kuruluşlara maliyet avantajlarının iyileştirilmesi
* Her türlü organizasyon yapısı için ortak bir platform sağlamak
* İş gücü verimliliğinin ve güvenliğinin artırılması
* Kuruluşlar arasında tesis standartları, gereksinimleri ve uygulama metodolojileri konusunda gelişmiş bir iletişim ağının oluşturulması

iso41001

ISO 41001’i uygulayan kuruluşların tesis yönetimi konusunda şu gereksinimleri daha hızlı ve kolay bir şekilde karşıladığını söyleyebiliriz:

* Akredite bir üçüncü taraf belgelendirme kuruluşu tarafından tesis yönetimi sisteminin belgelendirilmesi ve tescilinin aranması
* Belirtilen yönetim politikasına uygunluğundan emin olunması
* Standarda uygunluğun şu yollarla doğrulanması:
* Entegre bir tesis yönetimi sistemi kurmak, uygulamak, sürdürmek ve geliştirmek;
* Etkili bir risk yönetimiyle kuruluş için olası tehditleri en aza indirmek
* Üçüncü taraf kuruluşlar aracılığıyla tesis yönetimi sisteminin uygunluğunu doğruamak
* Kuruluşun tüm paydaşlarına bu uygunluk doğrulamasının iletilmesi
 

ISO 41001 Standardının İçeriği


Tesis yönetimi sistemi standardını oluşturan temel konu başlıklarını ve içeriği şu şekilde özetleyebiliriz:

* Kuruluşun bağlamı: Uygun tesis yönetimi sistemini anlama ve belirleme
* Liderlik: Tesis yönetimi konusunda organizasyonel rollerin, sorumlulukların, politikaların ve yetkilerin anlaşılması
* Planlama: Yönetim sürecine ilişkin riskleri, stratejik hedefleri ve mevcut politikaları anlamak
* Destek: Finansal kaynaklar, insan kaynağı ve teknolojik imkanlar gibi kaynakların belirlenmesi ve planlanması
* Operasyonlar: Entegre tesis yönetimi hizmetlerinin sağlanması
* Performans değerlendirmesi: Karşılaştırma standartları, izleme ve hedef gereksinimlerini karşılamak
* İyileştirme: Kıyaslama yapılmış standartların gözden geçirilmesi, süreç iyileştirme girişimlerinin belirlenmesi ve uygulanması

ISO’nun tüm yönetim sistemlerinin kurulması, sürdürülmesi, uygulanması ve belgelendirilmesi konusunda kuruluşlara destek olan Aşan Danışmanlık ISO 41001 danışmanlık hizmeti de sağlamaktadır. Standardın içeriğini daha iyi anlamak ve uygulamak isteyen kuruluşlar Aşan Danışmanlık ile iletişime geçebilirler. Aşan Danışmanlık ISO 41001 ile ilgili her bir süreci profesyonel bir şekilde planlamakta ve uzman kadrosuyla her konuda size destek olmaktadır.

 

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL
Kapat
E-Bültene Kaydolun Ayrıcalıklı Olun !
✔️ Özel indirim kuponu fırsatı
✔️ Yalnızca e-postayla sunulan fırsatlar
✔️ Özel etkinliklere davet
✔️ Özel eğitimlere davet
✔️ Yeni kampanyalarla ilgili bildirim
✔️ Yeni hizmet ve ürünlerle ilgili bildirim

Ne Aramıştınız ?

Instagram
Whatsapp