Teklif Formu
0212 438 04 76
0545 556 60 45
info@asandanismanlik.com

ISO 3834 Kaynaklı İmalata Yeterlilik Belgesi

Toplamda 4 farklı standarttan oluşan ISO 3834, metalik malzemelerin ergitme kaynağı için kalite gereksinimlerini açıklamaktadır. Hem atölyeler hem de saha kurulumları için geçerlidir. ISO 3834 Kaynaklı İmalata Yeterlilik Belgesi, ISO 3834-2 standardı çerçevesinde düzenlenmektedir. Yaptıkları kaynaklı imalat prosedürlerinin standarda uygun olduğunu doğrulayan üreticiler ISO 3834 Belgesi alabilmektedir. Son olarak 2021’de güncellenen “metalik malzemelerin ergitme kaynağı için kalite gereksinimleri” standardın ilgili bölümlerini şöyle sıralayabiliriz:

* ISO 3834-1 - Uygun kalite gereksinimleri seviyesinin seçimi için kriterler
* ISO 3834-2 - Kapsamlı kalite gereksinimleri
* ISO 3834-3 - Standart kalite gereksinimleri
* ISO 3834-4 - Temel kalite gereksinimleri

Standart hakkında daha detaylı bilgi almak ve gereksinimleri karşılayarak ISO 3834 Kaynaklı İmalata Yeterlilik Belgesi sahibi olmak isteyen kuruluşlar Aşan Danışmanlık ile iletişime geçebilirler.


ISO 3834 Kapsamı


Füzyon kaynağı gibi işlemler, birçok ürünün imalatında yaygın olarak kullanılmaktadır. Bazı şirketlerde temel üretim prosesidir. Kaynak yöntemi ile üretilen ürünler basitten çok karmaşığa kadar farklı seviyelerde olabilir. Basınçlı kaplar, ev ve tarım ekipmanları, vinçler, köprüler, nakliye araçları vs bu ürünlerden bazılarıdır. Kaynak süreçleri, üretim maliyeti ve ürünün kalitesi üzerinde derin bir etkiye sahiptir. Bu nedenle, bu süreçlerin en etkin şekilde yürütülmesini ve operasyonun tüm yönleri üzerinde uygun kontrolün yapılmasını sağlamak kuruluşlar için kritik önem arz etmektedir.

Bir kalite standardı olsa da ISO 3834 serisi standartlarının ISO 9001’in yerini alan bir kalite yönetim sistemi standardı olmadığı belirtmekte fayda vardır. Ancak üreticiler
ISO 9001 ile beraber bu standartları da kullanabilmektedir. Kaynak işlemleri için kalite gereksinimlerinin belirlenmesi son derece önemlidir. Zira bu işlemlerin kalitesinin kolayca veya ekonomik olarak doğrulanması oldukça zordur. Bu nedenle, bu süreçler ISO 9000’te belirtildiği gibi özel prosesler olarak kabul edilmektedir.

Ürünlerin üretimde ve hizmette ciddi problemler yaşamaması için tasarım aşamasından malzeme seçimine, imalata ve devamında denetime kadar kontrollerin sağlanması gerekmektedir. Uygun olmayan tasarımlar atölyede, şantiyede veya ürünün hizmete alındığı adımlarda ciddi ve maliyetli zorluklar yaratabilir. Yanlış malzeme seçimleri kaynaklı birleştirmelerde çatlama gibi sorunlara neden olabilmektedir. Sağlam ve etkili üretimi sağlamak için yönetimin potansiyel sorun kaynaklarını anlaması, doğrulaması ve bunların kontrolü için uygun prosedürleri uygulaması gerekmektedir.

ISO 3834 serisi, farklı durumlar için geçerli olan önlemleri tanımlamaktadır. Bu standartlar genellikle aşağıdaki durumlarda kullanılmaktadır.

* Sözleşmeler: kaynak kalitesi gerekliliklerinin belirtilmesi
* İmalatçılar tarafından: Kaynak kalitesi gerekliliklerinin oluşturulması ve sürdürülmesi
* İmalat kodlarını veya uygulama standartlarını hazırlayan komiteler tarafından: Kaynak kalitesi gerekliliklerinin belirtilmesi
* Kaynak kalitesi performansını değerlendiren kuruluşlar tarafından: Üçüncü taraflar, müşteriler veya üreticiler

ISO 3834 serisi, üreticinin müşteri, düzenleyici veya üreticinin kendi gereksinimlerini karşılama yeteneğini değerlendirmek için belgelendirme kuruluşları da dahil olmak üzere iç ve dış kuruluşlar tarafından kullanılabilir.

Kaynakla imalat yapan firmaların metallerde bulunan ergitme kaynağı yöntemini esas aldığında ortaya çıkacak olan kalitenin şartlarını ISO 3834 standardı amaçlamaktadır. Bu belge standardı uluslararası bir standart olarak ISO tarafından hazırlanmış ve sektördeki hemen her firma için önem taşımaktadır.

Kaynaklı İmalat Nedir?

Sanayide bir çok malzemenin birbiri ile birleştirilmesine olanak sağlayan kaynaklar imalat sektöründeki firmalar için çok ama çok önemlidir. Kaynaklı imalat işleri ağırlıklı olarak metal ürünlerinde ve termo plastik malzemelerin birleştirilmesi alanında kullanılır. Kaynak yapılacak olan malzeme eritilmekte ve bu kısma belli parçalar ile dolgular yapılmaktadır. Akabinde kaynak işlemi gören bölümün soğutulma işlemi yapılır ve ısı sayesindeki birleşme ortaya çıkar. Kaynaklarda elektrik arkı, gaz alevi, lazer, elektron ışınları veyahut ultra ses dalgaları teknikleri kullanılmaktadır.

Kaynakla imalat yapan firmalar için en önemli hususlardan biri alınması gereken sağlık önlemleri ve güvenlik önlemleridir. Bu sektörde hizmette bulunan işçilerin sağlığını olumsuz etkileyecek olan tozlardan, dumanlardan, gazlardan arındırılacak bir ortam gerekir. Firmalar bu alanda hizmet veren personelleri için zararlı maddelerden korunabilmeleri için tüm sağlık ve güvenlik önlemlerini almak zorundadırlar.

ISO 3834 Kaynaklı İmalata Yeterlilik


ISO 3834 standardı kaynaklı imalat yapan üreticilerimizin tamamına gereklidir. Burada metallerdeki ergitme kaynak yöntemleri esas alınmakta ve uygun kalite şartları belirlenmektedir. Sadece kaynak ve kaynaktan etkilenecek işlerdeki ürünlerin kalitesiyle alakalıdır. Firmalar için ISO 3834 standardı kaynaklı imalatlar için istenen tüm kalite şartlarını ve belirtilen kalitelerdeki üretimleri yapacak imalatçıların kaynak kabiliyetlerini tespit edebilecek bir sisteme sahiptir ve bu alanda firmalara rehberlik sunmaktadır. İmalat sektöründeki firmaların kaynak kalite sistemlerinin değerlendirilebiliyor olması en temel husustur.

ISO 3834-2 kaynaklı imalat yeterlilik standardı üretim tesislerinde veya üretim tesislerinin dış alanlarında yapılacak olan kaynaklı imalat işlerini kapsar ve burada kalite kapsamında herkese kabiliyet için tespit sağlar. Bu alanda kontrollerle ilgili olarak en önemli unsurları aktarmak gerekirse;

* Malzemelerin kontrolü sağlanmalıdır.
* Sarf malzemenin seçimi için gerekli kalite kontrol edilmelidir.
* Kaynakla ilgili koordinasyon eğitimleri personellere verilmelidir.
* Firma içinde hizmet veren personel kaynakçılarının tamamı sertifikalandırılmalıdır.
* Kaynak yöntemlerinin belirlenmesi ve bir standarda bağlı olması gerekmektedir.
* Kaynaklı imalatın yapılması için uygun adımlar belirlenmelidir.
* Tahribat görmüş yada görmemiş alanlardaki testlerin belirlenmesi ve bu testler sayesinde kalite kontroln yapılması ile işlemler sonuca ulaştırılmalıdır.

Kalite yönetim sistemlerinin  en çok tercih edileni ISO 9001 ile entegre çalışabilecek olan ISO 3834 belgesi için Aşan Danışmanlık firmasına ulaşım sağlayabilirsiniz.

iso-3834-kaynakli-imalat

ISO 3834 Kaynaklı İmalat Yönetim Sistemi

Bir çok ürün için kaynaklı imalat önem taşır. Hatta dünyanın hemen her noktasında göreceğiniz çelik konstrüksiyonlarda, binalarda, çelik yapılarda, köprü ve otoyollarda, boru hattı sistemlerinde, merdiven sistemlerinde, basınçlı kaplarda, taşıma ekipmanlarında vb. imalatın bir çok alanında kaynak gereklidir. Üretim işleri sektöründe bulunan firmalarda ürünün kalitesinin belirlenmesi için en önemlisidir. Şayet kaynak gerektiren bir ürünün tasarımında hata var ise bu firmalara çok fazla maliyet doğurabilecek durumları ortaya çıkaracaktır. Tasarımı doğru olan bir ürünün yanlış malzeme seçimi ve kaynak uygulamasındaki eksiklik nedeni ile bir sorun oluştuğunda üründe sonradan çatlakların oluşması da meydana gelebilir. Sağlam ve güvenilir bir kaynak işlemi yapılmasından  emin olmak için kalite prosedürleri bulunmaktadır. Kaynaklı üretime dahil olan tüm ürünler için kaliteye sahip olabilmek adına ISO 3834 belgesi ortaya çıkmıştır.

ISO 9001 standardı her firma için gereklidir. Bir çok sektör için kaliteyi kazandıran ve sürekli hale getiren bu standart kaynaklı imalat yapan firmalar için ilk alınacak belge diyebiliriz. İmalat sektöründe özellikle kaynaklı imalat yapan firmalar için sonradan yapılacak testler ile ürüne ait gerçek kalite ortaya çıkmaktadır. İşte bu noktada ISO 3834 standardı detayları ortaya çıkıyor. Doğru denetim ve doğru  işlemlerle atılacak adımlar teknik detayların meydana gelmesini sağlamaktadır. ÜRetim öncesinde, üretim sonrasında her daim kontrol altında tutulmak önemlidir. Kaynakla imalatta bulunan firmaların ısı ve basınç etkisindeki esas role sahip olması ile ilgili detaylara da dikkat etmek gerekir. Aşan Danışmanlık olarak sizlere kaynaklı imalatta yeterlilik yönetim standardı için danışmanlık hizmetleri sunmakta ve kısa süre içerisinde personelinizi hazır hale getirmekteyiz.

Aklınıza takılan sorular ve diğer tüm detaylar için alanında uzman ISO 3834 danışmanlarına incelediğiniz web sitesindeki telefon numaralarından hemen ulaşabilirsiniz.

ISO 3834 Kaynaklı İmalata Yeterlilik Belgesi Nasıl Alınır?


ISO 3834 Belgesi, akredite belgelendirme kuruluşlarından alınabilmektedir. Kaynaklı imalat sektöründe faaliyet gösteren firmalar, standartta anlatılan konulardaki kalite gereksinimlerini karşıladıkları ve sertifikasyon kuruluşlarına başvurdukları takdirde belgelendirme sürecini başlayabilmektedir. Bu bağlamda başvuru sahibi kuruluşların;

* kaynaklı imalat ile ilgili teknik gereksinimler,
* taşeronluk ve altyüklenicilik,
* kaynak personelleri,
* test, muayene ve kontrol işlemleri,
* imalat prosesinde kullanılan ekipmanlar,
* kaynak işlemi,
* kaynak sırasında kullanılan sarf malzemeler,
* ana malzemelerin saklanması,
* kaynak prosesinden sonra uygulana ısıl işlem,
* uygunsuzluk; düzeltici ve önleyici eylem planları,
* ölçme, muayene, test ve izlenebilirlik
* kayı işlemleri

ile ilgili kalite gereksinimlerine uyumluluk göstermesi gerekmektedir. Akredite belgelendirme kuruluşlarının bağımsız denetçileri bu kriterleri yerinde incelemekte ve denetlemektedir. Doküman kontrolü ve denetim aşamasından başarıyla ayrılan kuruluşlara ISO 3834 Kaynaklı İmalata Yeterlilik Belgesi verilmektedir. Aşan Danışmanlık, bu sürecin tamamında kuruluşlara destek olmakta; eğitim, danışmanlık ve belgelendirme çözümleriyle kılavuzluk yapmaktadır.

 

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL
HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL

ISO Belgelendirme

Kapat
E-Bültene Kaydolun Ayrıcalıklı Olun !
✔️ Özel indirim kuponu fırsatı
✔️ Yalnızca e-postayla sunulan fırsatlar
✔️ Özel etkinliklere davet
✔️ Özel eğitimlere davet
✔️ Yeni kampanyalarla ilgili bildirim
✔️ Yeni hizmet ve ürünlerle ilgili bildirim

Ne Aramıştınız ?

Instagram
Whatsapp