0212 438 04 76
0545 556 60 45
Teklif Al

ISO 29001 Belgesi

ISO 29001 Belgesi
ISO 29001 belgesi petrol ve gaz ürünlerini tedarik eden ve bu alanda faaliyet göstermekte olan işletmelerin kalite yönetim sistemlerine sahip olması ve kalite yönetim sistemlerini belirleyen belgedir. ISO 20091 petrol ve gaz ürünleri çalışmaları yapan işletmeler için teknik şartname gerekliliklerini belirtir. Belge bu alanda faaliyetini sürdüren firmanın sürekli şekilde ürün sağlama biçimini de düzenler ve kontrol eder. Bu alanda gereken müşteri ile olan yasal düzenlemeleri de sağlar. ISO 29001 standardı olarak anılan standart uluslararası alanda kalite yönetim sistemlerini belirlemek için kullanılan ISO 9001 kalite standardının bir uzantısı olarak çalışır. Buna bağlı olarak bir kuruluşun kalite yönetim sistemini benimsemiş olması faaliyet gösterilen alanda firmanın performansını iyileştirmek ve sürdürülebilir kılmak için kalite yönetim sisteminin etkin şekilde çalışmasını sağlar. Uluslararası ISO 29001 petrol, gaz ve petrokimya ürünleri üzerine faaliyet gösteren işletmelerin kalite yönetim sistemleri oluşturması için ortak bir yaklaşım sağlar.
ISO 29001 Belgesinin Amacı
ISO 29001 belgesi bir kalite yönetim sistemi belgesidir. Petrol ve gaz alanında faaliyette olan şirketler için kalite yönetim sistemi kurması için gerekir. Teknik şartnamede belirlenmiş olan gereksinimler bu sistemin düzenlenmesini sağlar. Bu belgenin amaçlarından biri de sistemin en etkin biçimde uygulanmasını sağlamaktır. Bu uygulama sayesinde müşteri memnuniyeti vardır.Müşteri memnuniyetini artırmak, sistemim çalışmalarında süreklilik sağlamak ve bu sistemin iyileştirilmesini sağlamak, müşteri için uygunluk, kalite ve güvenlikli ürünler sunulmasını sağlayan yasal hükümleri kontrol eder. ISO 29001 kalite belgesi türü ve boyutu ve ürünün boyutunda bağımız olacak şekilde tüm faaliyet gösteren kurumlar için geçerli olacak biçimde amaçlanmıştır. ISO 29001 sisteminin bu amaçları yanında uygulanabileceği kurumlar vardır. Bu kurumlar petrol ve gaz ürünlerinin rafine edilmesi çalışmaları ve arama, boru hattı, taşıma ve üretim faaliyetlerini sürdüren işletmelerdir. Bu işletmelerle beraber petrol ve gaz ürünlerinin aranması çalışmalarını yapan, üretimi, taşınması ve rafine edilmesi amacıyla kullanılan ekipmanların tasarlanması, üretilmesi ve servisi alanında hizmet veren kuruluşlardır. Bu çalışmaları sürdürmekte olan kuruluşlar için teknik,destek ve operasyonel olarak hizmet sunmakta olan kuruluşlarında ISO 29001 belgesi alma hakkı vardır.
ISO 29001 Doğrultusunda Petrol İçin Kalite Standardı
ISO 29001 belgesi doğrultusunda meydana gelen kalite yönetim sistemi için belirli hedefler vardır ve bu hedefler kalite ve müşteri memnuniyetini merkeze alır. Kuruluşlar belirlenmiş olan gerekliliklere uyarak kalite yönetim sistemlerini sürekli olarak kontrol etmeli ve geliştirmelidir. Bu gereklilikler doğrultusunda kuruluşlar:

  •      Etkin ve kaliteli bir sistem olması için operasyonların ve kontrolün olmasını sağlamak için süreçleri, süreç sıralarını ve etkileşimi belirlemeli,
  •     Testleri ve operasyonları iyi şekilde izlemeli ve kontrol etmeli, ölçme ve kontrolleri desteklemek için gerekli olan bilgileri sağlamalı,
  •     Bu süreçlerin, ölçmelerin ve kontrollerin analizini yapmalı,
  •     Planlanmış olan sonuçlara ulaşabilmek ve bu süreçlerin sürekli bir biçimde iyileştirilmesi için gerekli olan çalışmaları uygulamalıdır.

ISO 29001 Belgesi Ölçme, Analiz ve İyileştirme Çalışmaları
İşletme ISO 29001 kalite yönetim sistemini uygulamaya başladıktan sonra da sürekli olarak sistemi takip etmelidir ve sistemin gelişimini sağlamalıdır. Bu sayede hedef olarak belirlenmiş müşteri memnuniyeti kalitesine ulaşılır. Sistemin gelişimi ve takibi için sürekli olarak ölçme, analiz ve gerekli olduğu durumlarda iyileştirme çalışmaları uygulamalıdır. Petrol ve gaz ürünleri alanında çalışan kurumlarda sürekli olarak etkinliklerini geliştirebilir. Kalite yönetim sistemi sayesinde belirlenmiş olan hedefler, politikalar ve denetimler sonuçları düzeltici ve önleyici eylemler sayesinde ulaşılabilir olur. Bu çalışmalarda:

  •     Ürünün uygunluğu yapılan çalışmalar ve veri analizleriyle gösterilmeli,
  •     Petrol ve gaz endüstrisi için çalışmalarını sürdüren kuruluşun kalite yönetim sisteminin uygunluğu,
  •    Yönetim sisteminin kalite etkinliğini sürekli olarak kontrol ettiği ve iyileştirme çalışmaları yaptığı

Ölçme, analiz ve iyileştirme çalışmalarıyla belirlenmelidir. Belirlenen bu veriler belgelenerek iyileştirme çalışmalarında kullanılmalıdır.
ISO 29001 Belgelendirme Süreci
Kuruluşun belgelendirilmesi sürecinde de belgelendirme yapmak için bir süreç planı bulunur. Kuruluş onay almış bağımsız akredite kurumlar tarafından denetlenir. Standartta belirtilmiş olan gereksinimlerin karşılanması ve şartların sağlanması ISO 29001 belgesi kapsamında kalite yönetim sistemi oluşturmak için gereklidir. İşletmelerin denetimleri ve uygunluk raporları hazırlandıktan sonra belgeyi alıp alamayacağı belirlenir. Kalite yönetim sistemi kurulan işletmeler her yıl gözetimden geçer. Gözetimler de belge için onay veren kuruluşlar tarafından yapılır. Belli periyotlarda kuruluşlar ISO 29001 belgesini yenilemelidir.
 

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL