Teklif Formu
0212 438 04 76
0545 556 60 45
info@asandanismanlik.com

ISO 29001 Belgesi

ISO 29001 belgesi petrol ve gaza sahip olunan ve bu alanda faaliyette olan işletmeler kalite yönetim sistemlerine sahip olması ve kalite yönetim sistemlerini belgedir. ISO 20091 petrol uygulamaları ve gaz çalışmaları uygulamaları için teknik teknik donanımını belirtir. Belge bu alanda faaliyetini sürdüren firmanın devamı şekilde ürün uygulamanızı de kontrol eder ve eder. Bu alıcı alıcıları ile olan düzenlemeleri sağlar. ISO 29001 standardı olarak anılan standart uluslararası alanda kalite yönetim sistemlerini kullanmak için kullanılan

ISO 9001 kalitenin bir uzantısı olarak yaşamak. Buna yönelik olarak bir kalite yönetim sisteminden genel anlamda düşünülecek. Uluslararası ISO 29001 petrol, gaz ve petrokimya ürünlerine yönelik olarak faaliyet gösteren işletmeler kalite yönetim sistemleri oluşturması için ortak bir tesisler sağlar.

ISO 29001, petrol, petrokimya ve doğal gaz sektöründe faaliyet gösteren firmalara özel kalite yönetim sistemi gerekliliklerini açıklamaktadır. Bu endüstrilerde ürün ve hizmet tedariki yapan kuruluşlar bu standardın gereksinimlerini karşılayarak ISO 29001 Belgesi alabilmektedir. ISO 29001, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standardına ek olarak hazırlanmıştır. Petrol, petrokimya ve doğal gaz endüstrileriyle ilgili tedarik zinciri risklerini ve fırsatlarını yönetmek ve endüstrilerde kullanılan tamamlayıcı standartlarla gereklilikleri uyumlu hale getirmek için bir çerçeve sağlamak üzere geliştirilmiştir. Bu sektördeki kuruluşlar ISO 29001 Belgesi alarak kalite sistemlerini doğrulayabilmektedir. Belge sahibi olmak isteyen şirketler Aşan Danışmanlık ile iletişime geçerek standardın kapsamı ve belgelendirme prosedürü hakkında detaylı bilgi sahibi olabilir.

ISO 29001 Kapsamı


Günümüzde sözleşmelerin kapsamına bağlı olarak, petrol, petrokimya ve doğal gaz endüstrilerindeki kuruluşlar için ürün ve hizmet tedarikçilerinden standartlara uygun bir kalite yönetim sistemi işletmeleri istenmektedir. Ürün ve hizmet sağlayıcıların genellikle kalite yönetim sistemlerini tanınmış akredite belgelendirme kuruluşları tarafından belgelendirmeleri gerekir. ISO 9001:2015, kalite yönetim sistemlerinin tüm endüstrilerde uygulanma biçiminde birtakım değişiklikler getirmiştir. Bu bağlamda, kuruluşların faaliyetleri, süreçleri, ürünleri ve hizmetleriyle ilişkili risklerin tanımlanmasına ve yönetilmesine çok daha fazla önem vermesi gerekmektedir.

Kalite yönetim sistemleri, risk azaltma ve fırsat gerçekleştirmenin tanımlanması ve yönetimi için uygun süreçleri içermelidir. 2020 yılında yayınlanan ISO 29001, ISO 9001:2015 standardını petrol ve gaz sektörüyle ilişkili risklerin yönetilmesindeki gereksinimler ve kılavuz bilgilerle tamamlar. Gereksinimleri sektörde kullanılan tamamlayıcı standartlarla uyumlu hale getirmek için bir çerçeve sağlar. Sektörde standarttan özel malzeme, ekipman ve hizmetlere kadar çok geniş bir tedarik kapsamı olduğu kabul edilerek, kalite yönetim sistemi gerekliliklerini belirlerken ve değerlendirirken ilgili risk temelli yaklaşımların alınmasını sağlamak önemlidir. ISO 29001, yönetim sistemleri için temel olarak ISO 9001’i referans alan ve ürün ve hizmet sağlayıcılarına kalite yönetim sistemi gereksinimlerini açıklayan bir standarttır.

 

ISO 29001 Kalite Yönetim Sistemi Kurulumu ve Belgelendirilmesi


Kuruluşlar ISO 29001’e uygun bir kalite yönetim sistemi kurarken öncelikle ürün veya hizmet riskini doğru tanımlamalıdır. Bu tanımlama, geçmiş deneyimlerden, endüstri verilerinden veya arz üzerinde bir risk değerlendirmesi yaparak olabilir. Bir önceki revizyon ile karşılaştırıldığında ISO 29001:2020, risk değerlendirmesine ilişkin rehberlik sağlamaktadır. Kuruluşlar daha sonra, önerilen tüm tedarik kaynaklarının değerlendirildiğinden ve kapsamı tedarik etmek için yeterli kaynağın bulunduğundan emin olmalıdır. Risk değerlendirmesi ve tedarik kaynağı değerlendirme çıktısına bağlı olarak, kuruluşun minimum kalite sistem gereksinimlerini belirlemesi gerekecektir. Kuruluş, bu gereksinimleri satın alma siparişlerine ve sözleşmelere belirtmek için aşağıdaki yaklaşımı uygulayabilir.

Kalite yönetim sisteminin uygulanması ve belgelendirilmesindeki ilerlemenin bölgeler ve tedarik sektörleri arasında farklılık gösterdiği kabul edilmektedir. Bu noktada aşağıdaki yaklaşım düşünülebilir:

* Tedarik kaynaklarının çoğunun sertifikalı bir kalite yönetim sistemine sahip olduğu gelişmiş bölgelerde, ISO 9001:2015 sertifikası gerekliliği tüm risk seviyelerinde uygulanabilir ve bu da müşterilerin ek güvence elde etmesine olanak tanır.
* ISO 9001:2015 sertifikasının mevcut olmayabileceği veya daha az yaygın olduğu yeni ve gelişmekte olan alanlarda, müşterinin sertifikayı ek yeterlilik ve doğrulama kontrolleri ile tamamlaması gerekecektir.
* ISO 29001:2020 gereksinimlerinin belirtildiği durumlarda, müşteri, gereksinimlerin uygulandığından ve karşılandığından emin olmak için uygun güvence süreçlerini devreye sokmalıdır.

ISO 29001:2020´nin uygulanmasıyla deneyim kazanıldığı için aşağıdaki yaklaşım düşünülebilir:

* Müşteri, ürünlerin ve hizmet sağlayıcıların bireysel yeterlilikleri gerçekleştirme ihtiyacını azaltmak için birleşik ISO 9001:2015 ve ISO 29001:2020 sertifikasına sahip olmalarını isteyebilir.
* Bir kuruluş, çok müşterili niteliklerden kaçınmak ve/veya kuruluşa daha yüksek düzeyde güvence sağlayan bir kalite yönetim sistemine sahip olduğunu bağımsız olarak göstermek için birleşik bir ISO 9001:2015 ve ISO 29001:2020 sertifikası arayabilir.
Tutarlı bir yaklaşım sağlamak için, herhangi bir kalite yönetim sistemi belgesi yalnızca uluslararası kabul görmüş bir akreditasyon kuruluşu tarafından akredite edilmiş bir belgelendirme kuruluşu tarafından verilmelidir.

ISO 29001

ISO 29001 Belgesi almak isteyen kuruluşlar belgelendirme sürecinin tamamında Aşan Danışmanlık’tan destek alabilir. Bu bağlamda;

* petrol, petrokimya ve doğal gaz endüstrilerine özel kalite yönetim sisteminin kurulması,
* sistemin devreye alınması ve uygulamaların gerçekleştirilmesi,
* sistem kurulumu, performans analizi, sürekli iyileştirme vb gibi konularda gerekli dokümanların hazırlanması,
* belgelendirme kuruluşuna başvuru yapılması,
* ISO 29001 konusunda boşluk analizlerinin gerçekleştirilmesi,
* çalışanlara gerekli eğitimlerin verilmesi,
* ISO 29001 denetimlerinin gerçekleştirilmesi ve denetim sonuçlarının raporlanması,
* düzeltici & önleyici eylem planlarının hazırlanması ve uygulanması,
* ISO 29001 Belgesi’nin düzenlenmesi ve tüm süreçle ilgili detayların paydaşlarla paylaşılması

gibi konuların tamamında Aşan Danışmanlık’tan destek alabilirsiniz.

ISO 29001 Belgesinin Amacı

ISO 29001 belgesi bir kalite yönetim sistemi belgesidir. Petrol ve gaz faaliyette olan şirketler için kalite yönetim sistemi kurması için gerekir. Teknik düzenlemede olanlarla bu düzenlemelerin yapılmasını sağlar. Bunin amaçlarından biri de belgeden yararlanmaktadır. Bu uygulama sayesinde kullanıcı hedefte. Bu ürün yetiştiricileri, sistemim gösterimi kontrol etmek ve bu ürün yetiştirmeyi uygun hale getirmek, müşteri için, kalite ve güvenlikli ürünleri nihai kontrol eder eder. ISO 29001 kalite belgesi türü ve boyutta ve büyüklükteki faaliyetlerinde, tüm faaliyetlerinde yaygın olarak kullanılacaktır. ISO 29001´in bu yanında yürüyen kurumlar vardır. Bu tesislere petrol ve gaz eğitime yönelik eğitimler ve arama, boru hattı, taşıma ve üretim yetiştirme idame tesisleridir. Bu tesislerle beraber petrol ve gaz eğitimine yönelik eğitim planlama uygulaması, planlama ve eğitim konusunda eğitim tesislerinin tasarlanması, planlama ve dağıtım alanında hizmet veren kuruluşlardır. Bu hizmetlere yönelik olan kuruluşlar için teknik, hizmetta olanta olanda ISO 29001 belge alma hakkı vardır. kuruluş ve hizmet birimi kuruluşlarıdır. Bu hizmetlere yönelik olan kuruluşlar için teknik, hizmetta olanta olanda ISO 29001 belge alma hakkı vardır. kuruluş ve hizmet birimi kuruluşlarıdır. Bu hizmetlere yönelik olan kuruluşlar için teknik, hizmetta olanta olanda ISO 29001 belge alma hakkı vardır.

ISO 29001 İçin Doğrul Petrol Kalitesi 29001 İçin Doğru Kalite

gelen kalite yönetim sistemi için standart kalite vardır ve bu kalite ve müşteri merkeze alır. Kuruluşlar belirlenmiş olan gerekliliklere uyarak kalite yönetim sistemlerini sürekli olarak kontrol edebilir ve geliştirmelidir. Bu örgütler kuruluşları:

* Etkin ve kaliteli bir olması için operasyonların ve kontrol sisteminin tamamlanması için süreç, süreç sıralarını ve etkileşimi belirlemeli,
* Testleri ve operasyonları iyi şekilde izlemeli ve kontroller, destek için gerekli olan kontrolleri sağlamalıdır,
* Bu yolların, yolların ve kontrollerin yapılmasının,
* Planlanmış olan süreçtek ve bu süreçlerde bir hazırlık için gerekli olan uygulamalarlıdır.

ISO 29001 Belgesi Ölçme, Analiz ve İyileştirme Çalışmaları

İşletme ISO 29001 kalite yönetim sisteminden kontrollü olarak devam ettikten sonra da sürekli olarak sistemi kullanmaktan ve örnek alma işlemini gerçekleştirmelidir. Bu sayede hedeflenmiş olarak hedeflendiği gibi ulaşılır. Sistemin ücretlendirmesi için sürekli olarak, analiz ve gereklilik açısından iyileştirme çalışmaları uygulamalıdır. Petrol ve gaz ürünleri alanında çalışan örgütler düzenli olarak geliştirebilir. Yönetim sistemi tarafından belirlenen olan test edilecek ve denetimler sonuçları düzeltici ve uygulamadan gelecek. Bu da:

* Eğitim kurumlarında yapılan çalışmalar ve veri analizleriyle olanlar,
* Petrol ve gaz mühendisliği için çalışma sürdürülen standart kalite yönetim sistemi için,
* Yönetimin kalite açısından sürekli olarak kontrol edilmesi ve gözden geçirilmesi gözden geçirilir

Ölçme, analiz ve iyileştirme çalışmaları belirlenmelidir. Belirlenen bu şekilde belgelenerek çalışılır.

ISO 29001 Belgelendirme Süreci

Kuruluşun belgelendirme sürecini planlamak için bir süreç planı yapılacaktır. Kuruluşlar tarafından onaylanmadan onaylanmanız. ISO9001 belgesinin standartlaştırılması, standartta belirtilmiş olan koşulların sağlanması ve kalitenin sağlanması için gerekli olanı oluşturmak için. İşletmelerin denetimleri ve hazırlandıktan sonra belgeyi alıp alamayacağınızı ayarlayın. Kalite yönetim sistemleri sistemleri her yıl gözetiminden geçer. Gözetimler de belge için onay veren kuruluşlar tarafından yapılır. Belli periyotlarda kuruluşlar ISO 29001 belgesi yenilemelidir.
 

 

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL
HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL

ISO Belgelendirme

Kapat
E-Bültene Kaydolun Ayrıcalıklı Olun !
✔️ Özel indirim kuponu fırsatı
✔️ Yalnızca e-postayla sunulan fırsatlar
✔️ Özel etkinliklere davet
✔️ Özel eğitimlere davet
✔️ Yeni kampanyalarla ilgili bildirim
✔️ Yeni hizmet ve ürünlerle ilgili bildirim

Ne Aramıştınız ?

Instagram
Whatsapp