Teklif Formu
0212 438 04 76
0545 556 60 45
info@asandanismanlik.com

ISO 22483

ISO 22483, otellerin turizm faaliyetlerinde sağlık, güvenlik, hijyen ve kalite standartlarını karşılaması için gerekli kural ve esasları açıklamaktadır. Günümüzde iş, eğlence, eğitim, kültür turizmi vb gibi amaçlarla yapılan seyahatlarde en önemli konaklama seçeneği olan oteller, global turizm endüstrisi içerisinde en kritik unsurlardan biridir. Bu bağlamda, müşteri memnuniyetini sağlamak, piyasada farklılaşmak ve sürdürülebilir olabilmek için otellerin tüm faaliyetlerinde ve süreçlerinde karşılaması gereken birtakım gereksinimler bulunmaktadır. 2020 yılında yayınlanan ISO 22483 standardı, tüm bu gereksinimleri belirli ilkeler, prosedürler ve tavsiyelerle bir araya getirerek turizm sektörü paydaşlarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır. “ISO 22483:2020 Turizm ve ilgili hizmetler - Oteller - Hizmet gereksinimleri” standardında yer alan gereksinimler hizmetlerin doğrudan oteller ya da alt yükleniciler tarafından sağlanmasına bakılmaksızın geçerlidir. ISO 22483 içerisinde personel, bakım, temizlik, hizmet, güvenlik, tedarik zinciri, misafir memnuniyeti vb gibi konularda gereksinimler listelenmektedir.

ISO 22483 Turizm ve İlgili Hizmetler Yönetim Sistemi Kapsamı

ISO 22483 standardının maddelerini şöyle sıralayabiliriz:
 1 Kapsam
 2 Normatif referanslar
 3 Terimler ve tanımlar
 4 Personel gereksinimleri
 4.1 Genel gereksinimler
 4.2 Organizasyon yapısı ve sorumlulukların tanımı
 4.3 Eğitim programı
 4.4 Misafir hizmeti
 4.5 Personel için hizmetler ve tesisler
 4.6 Alt sözleşmeli hizmetler
 4.7 İmtiyaz sahipleri
 5 Hizmet gereksinimleri
 5.1 Bilgi ve iletişim
 5.2 Ön büro hizmetleri
 5.3 Konaklama hizmetleri
 5.4 Yiyecek ve içecek hizmetleri
 5.5 Yardımcı hizmetler
 6 Etkinlik organizasyonu gereksinimleri
 7 Eğlence aktiviteleri
 8 Emniyet ve güvenlik gereksinimleri
 8.1 Genel gereksinimler
 8.2 Risk ve kaza önleme
 8.3 Gıda güvenliği
 8.4 Sağlık güvenliği
 8.5 Kişilerin ve varlıkların güvenliği
 8.6 Binaların ve tesislerin güvenliği
 8.7 Yangından korunma
 8.8 Acil durum yönetimi
 9 Bakım gereksinimleri
 9.1 Genel gereksinimler
 9.2 Binalar ve dış alanlar
 9.3 Ekipmanlar
 10 Temizlik gereklilikleri
 10.1 Genel gereksinimler
 10.2 Temizlik planı
 10.3 Genel
 10.4 Ortak alanların temizliği
 10.5 Odaların temizliği
 10.6 Çarşaf ve çamaşır temizliği
 11 Tedarik yönetimi
 12 Misafir memnuniyeti ve geri bildirimlerin alınması

ISO 22483 standardı, otellerde konaklayan kişilerin beklediği minimum hizmet kalitesini sağlamak ve böylelikle misafir memnuniyeti artırmak ve ilgili oteli yeniden tercih etmesini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Günümüzde faaliyet gösteren her otelin misafir portföyü, hedef kitlesi, hizmet konsepti, oda sayısı, sunduğu hizmetler vs farklılık göstermektedir. ISO 22483, tüm otel türleri için ortak gereksinimler ve hizmet kalitesini ve müşteri memnuniyetini artıracak tavsiyeler ve kılavuz bilgiler içermektedir.


ISO 22483 Turizm ve İlgili Hizmetler Yönetim Sistemi Faydaları


ISO 22483 standardının sunduğu faydaları şu şekilde özetleyebiliriz:
- Otellerde konaklayan misafirlerin sağlığı, güvenliği ve memnuniyeti için uluslararası otelcilik ilkelerine uygun hizmet standardı oluşturulması
- Artan misafir memnuniyeti sayesinde otele ve markaya olan güvenin artması
- Misafir değerlendirmelerindeki yüksek puan sayesinde dijital platformlarda daha fazla öne çıkabilme
- Otel işletmeciliği konusundaki yasal düzenlemelere daha hızlı uyum sağlayabilme
- Kurumsal sürdürülebilirlik konusunda önemli ilerlemeler elde edebilme; yeşil yıldız belgesi vb gibi sertifikaları daha kolay alabilme
- Bölgede fark yaratan bir otel olarak rakip işletmelere karşı rekabet avantajı elde edebilme
Aşan Danışmanlık, ISO 22483 Turizm ve İlgili Hizmetler Yönetim Sistemi standardının gerekliliklerini karşılamak ve belge almak isteyen kuruluşlara profesyonel danışmanlık hizmeti vermektedir. Standardın içeriği ve danışmanlık çözümleri hakkında daha detaylı bilgi almak için Aşan Danışmanlık ile iletişime geçebilirsiniz.

ISO 22483

ISO 22483 Turizm ve İlgili Hizmetler Yönetim Sistemi Nedir?

Tatile gitmeden önce turistlerin konaklama açısından dikkat ettikleri en önemli faktör kalacak yerdir. Mevcut turizm konseptlerine bakıldığında oteller, tatilin güzel ve keyifli geçmesinde kilit rol üstlenen en büyük unsurdur. Otelcilik sektörü, günümüzde turizm faaliyetlerinin yüksek bir yüzdesini temsil etmektedir. Ayrıca geçtiğimiz yılların büyüme oranında en yüksek yüzdeyi temsil eden sektörüdür. Ne var ki, yaşamakta olduğumuz COVID-19 salgını dolayısıyla turizm sektöründe hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Bu noktada, ISO 22483 Standardı güncellemeye girmiştir. Zira, düşüşler gerçekleşmiş olsa da normalleşme süreciyle turizm şüphesiz yeniden canlanmaktadır. Ülkelerin hudut kapılarını yavaş yavaş aralaması ile günümüzde turizm sektöründe tabii bir artış sürecine girilmektedir. Ancak her şeyin yine eskisi gibi olabilmesi için uygulamalarda ve uygulanan standartlarla ciddi değişiklikler gündeme gelmektedir.

ISO 22483 Turizm ve İlgili Hizmetler Yönetim Sistemi, Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) tarafından güncellenmiştir. Turizm sektöründe misafirlerin tereddütlerini ortadan kaldıracak düzenlemeler içermektedir. Bu gereklilikler kapsamlı bir şekilde maddeler halinde sunulmaktadır. Misafirlere kaliteli hizmet sunulması açısından tüm oteller için ortak bir referans oluşturmaktadır.

ISO 22483 Turizm ve İlgili Hizmetler Yönetim Sistemi Neden Gereklidir?

ISO 22483 Turizm ve İlgili Hizmetler Yönetim Sistemi, dünyadaki her türlü otelin, mevcut kategorizasyon sistemleri ve iş modelleri fark etmeksizin geliştirilmiştir. Otellerin kapasiteleri, hizmetleri ve diğer değişkelere bağlı olmaksızın her otel için geçerli şartları ve yeterlikleri sunmaktadır. Günümüzde, yaygın turizm ekolüne uygun olarak hazırlanmıştır. Buna ek olarak, misafirlerin mevcut talepleri göz önünde bulundurularak geliştirilmiştir. Bu nedenle ISO 22483 Standardı, kaliteli ve ulaşılabilir bir belge niteliğindedir.  Misafirin işletmeyi yeniden tercih etmesinde küçük bir oranda artış, işletmenin kazancını büyük oranda yükseltmektedir. Zira, yeni bir müşteri kazanmak, mevcut bir müşteriyi elde tutmaktan yedi kat daha maliyetlidir. Dolayısıyla misafir sadakatindeki artış ile birlikte yüksek yatırım getirisi, maliyetlerin düşmesi ve rekabet avantajı kazanılması anlamına gelmektedir. Bu nedenle hizmet kalitesi düzeyini artırmak için her yıl turizm işletmeleri, milyarlarca dolar harcamaktadır.

İşte bu nedenlerle ISO 22483 standardı gereksinimlerini iyi anlamak ve uygulamak gerekmektedir. Müşteri Dolayısıyla işletmenin bu standardı uygulaması, turizm sektöründeki ayırt ediciliği işletmenin lehine geliştirecektir.

ISO 22483 İçeriği Nedir?

ISO 22483 Turizm ve İlgili Hizmetler Yönetim Sistemi, oteller açısından hayati önem arz eden gereklilikleri kapsamaktadır. Bunlar; personeller, hizmetler, etkinlikler, eğlence aktiviteleri, otel güvenliği ve emniyeti, bakım, temizlik-tedarik yönetimi ve misafir memnuniyetidir. Standart, şu bölümlerden oluşmaktadır:

* Personel gereksinimleri
* Hizmet gereksinimleri
* Etkinlik organizasyonu gereksinimleri
* Eğlence etkinlikleri
* Güvenlik gereksinimleri
* Bakım gereksinimleri
* Temizlik gereksinimleri

Tedarik yönetimi ve misafir memnuniyeti

Her işletmenin, misafirlerini memnun etmesi gerekmektedir. Özellikle turizm ile ilgili işletmelerin mükemmel bir misafir deneyimi yaşatması oldukça önemlidir. Zira sunulan hizmetler alanında mükemmeliyetçilik misafir memnuniyeti açısından vazgeçilmezdir. Bu nedenle, bu hususta atılacak her bir adım hem işletmenin hem de misafirin yararına olacaktır. ISO 22483 Standardı bu çerçevede işletmeye pek çok getiride bulunacaktır. Bunlardan bazıları şunlardır:

* Misafirler, tatillerini mümkün olduğunca rahat ve konforlu geçirir.
* İşletmeye dair şüpheye yer kalmadığından misafirlerin güveni kazanılır.
* Hijyen ve hizmet kapsamında maksimum verim sağlanarak sektörde öncü olmaya bir adım daha atılmış olunur.
* İşletmenin daha farklı izin ve yetki belgelerinin almasını kolaylaştırır.
* Ulusal ve uluslararası yasal mevzuatlara uyum sağlanmış olur.
* Ulusal ve uluslararası alanda itibar kazandırır.
* İşletme kalitesinin artması ile işçi moralinin yükselmesi de sağlanır ve işletmeye bağlılık artar.
* Personele verilen eğitimler sayesinde çalışanlarda misafir odaklı bilincin artması sağlanır.  
 

ISO 22483 Turizm ve İlgili Hizmetler Yönetim Sistemi BelgelendirmesiOtelcilik sektöründe verilen hizmetin kalitesi, var olan işletmeler arası rekabet noktasında oldukça kritiktir. Zira alınan doğru kararlar, işletmeyi bir adım öne taşıyarak işletmenin avantaj elde etmesini sağlamaktadır. Hizmet kalitesi yönünde alınan kararlar turizm sektöründe bir çekirdek kavramdır. Başarılı bir işletme, misafirlerine mükemmel kalitede hizmet sunmayı amaç edinmiş demektir. Mevcut durumlar sebebiyle turizm işletmelerinin alacağı ilgili kararlarda ISO 22483 Standardı adeta bir hayat kurtarıcıdır.
ISO 22483 belgelendirme süreci ise sistematik bir şekilde sürdürülmektedir. Standardın gereksinimleri teyit edildikten ve şartlar sağlandıktan sonra gerekli dokümanlar düzenlenmektedir. Başvuru sürecinin son adımı olan belgeleri hazırlama sürecinin ardından başvuru yapılabilmektedir.

ISO 22483 belgesi alma aşamaları ise aşağıdaki gibidir:

* Kuruluşun ihtiyacının belirlenmesi
* ISO standart sistem kurulumu
* ISO standart sistem uygulamaları
* ISO standart belgelendirme kuruluşuna başvuru
* ISO standart belgesi belgelendirme denetimi

Belgelendirme kuruluşu, uygun gördüğü takdirde işletmeye denetimlerde bulunur. Belgelendirme kuruluşu, kendisine gelen başvuruyu, iletilen dokümanlar üzerinden inceler. Sorun tespit ve tayin edilmediği ölçüde sertifikalandırma yapılır. Sorun görülmesi halinde de bu sorunların birtakım çözüm önerilerinde bulunulur ve şirketten bunları düzeltmesi beklenir. Sistemin sağlıklı ve düzgün bir şekilde işlediği teyit edilmelidir. Tüm bunların ardından işletmeler, gerekli başvuru işlemlerine başlayabilmektedir.

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL
HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL

ISO Belgelendirme

Kapat
E-Bültene Kaydolun Ayrıcalıklı Olun !
✔️ Özel indirim kuponu fırsatı
✔️ Yalnızca e-postayla sunulan fırsatlar
✔️ Özel etkinliklere davet
✔️ Özel eğitimlere davet
✔️ Yeni kampanyalarla ilgili bildirim
✔️ Yeni hizmet ve ürünlerle ilgili bildirim

Ne Aramıştınız ?

Instagram
Whatsapp