0212 438 04 76
0545 556 60 45
Teklif Al

ISO 22483 TURİZM VE İLGİLİ HİZMETLER YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 22483 Turizm ve İlgili Hizmetler Yönetim Sistemi Nedir?
Tatile gitmeden önce turistlerin konaklama açısından dikkat ettikleri en önemli faktör kalacak yerdir. Mevcut turizm konseptlerine bakıldığında oteller, tatilin güzel ve keyifli geçmesinde kilit rol üstlenen en büyük unsurdur.               Otelcilik sektörü, günümüzde turizm faaliyetlerinin yüksek bir yüzdesini temsil etmektedir. Ayrıca geçtiğimiz yılların büyüme oranında en yüksek yüzdeyi temsil eden sektörüdür. Ne var ki, yaşamakta olduğumuz COVID-19 salgını dolayısıyla turizm sektöründe hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Bu noktada, ISO 22483 Standardı güncellemeye girmiştir. Zira, düşüşler gerçekleşmiş olsa da normalleşme süreciyle turizm şüphesiz yeniden canlanmaktadır. Ülkelerin hudut kapılarını yavaş yavaş aralaması ile günümüzde turizm sektöründe tabii bir artış sürecine girilmektedir. Ancak her şeyin yine eskisi gibi olabilmesi için uygulamalarda ve uygulanan standartlarla ciddi değişiklikler gündeme gelmektedir.
ISO 22483 Turizm ve İlgili Hizmetler Yönetim Sistemi, Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) tarafından güncellenmiştir. Turizm sektöründe misafirlerin tereddütlerini ortadan kaldıracak düzenlemeler içermektedir. Bu gereklilikler kapsamlı bir şekilde maddeler halinde sunulmaktadır. Misafirlere kaliteli hizmet sunulması açısından tüm oteller için ortak bir referans oluşturmaktadır.

ISO 22483 Turizm ve İlgili Hizmetler Yönetim Sistemi Neden Gereklidir?
ISO 22483 Turizm ve İlgili Hizmetler Yönetim Sistemi, dünyadaki her türlü otelin, mevcut kategorizasyon sistemleri ve iş modelleri fark etmeksizin geliştirilmiştir. Otellerin kapasiteleri, hizmetleri ve diğer değişkelere bağlı olmaksızın her otel için geçerli şartları ve yeterlikleri sunmaktadır. Günümüzde, yaygın turizm ekolüne uygun olarak hazırlanmıştır. Buna ek olarak, misafirlerin mevcut talepleri göz önünde bulundurularak geliştirilmiştir. Bu nedenle ISO 22483 Standardı, kaliteli ve ulaşılabilir bir belge niteliğindedir.  Misafirin işletmeyi yeniden tercih etmesinde küçük bir oranda artış, işletmenin kazancını büyük oranda yükseltmektedir. Zira, yeni bir müşteri kazanmak, mevcut bir müşteriyi elde tutmaktan yedi kat daha maliyetlidir. Dolayısıyla misafir sadakatindeki artış ile birlikte yüksek yatırım getirisi, maliyetlerin düşmesi ve rekabet avantajı kazanılması anlamına gelmektedir. Bu nedenle hizmet kalitesi düzeyini artırmak için her yıl turizm işletmeleri, milyarlarca dolar harcamaktadır.
 İşte bu nedenlerle ISO 22483 standardı gereksinimlerini iyi anlamak ve uygulamak gerekmektedir. Müşteri Dolayısıyla işletmenin bu standardı uygulaması, turizm sektöründeki ayırt ediciliği işletmenin lehine geliştirecektir.

ISO 22483 İçeriği Nedir?
ISO 22483 Turizm ve İlgili Hizmetler Yönetim Sistemi, oteller açısından hayati önem arz eden gereklilikleri kapsamaktadır. Bunlar; personeller, hizmetler, etkinlikler, eğlence aktiviteleri, otel güvenliği ve emniyeti, bakım, temizlik-tedarik yönetimi ve misafir memnuniyetidir. Standart, şu bölümlerden oluşmaktadır:

 •   Personel gereksinimleri
 •   Hizmet gereksinimleri
 •   Etkinlik organizasyonu gereksinimleri
 •   Eğlence etkinlikleri
 •   Güvenlik gereksinimleri
 •   Bakım gereksinimleri
 •   Temizlik gereksinimleri

  Tedarik yönetimi ve misafir memnuniyetiISO 22483 Turizm ve İlgili Hizmetler Yönetim Sistemi Faydaları Nelerdir?
Her işletmenin, misafirlerini memnun etmesi gerekmektedir. Özellikle turizm ile ilgili işletmelerin mükemmel bir misafir deneyimi yaşatması oldukça önemlidir. Zira sunulan hizmetler alanında mükemmeliyetçilik misafir memnuniyeti açısından vazgeçilmezdir. Bu nedenle, bu hususta atılacak her bir adım hem işletmenin hem de misafirin yararına olacaktır. ISO 22483 Standardı bu çerçevede işletmeye pek çok getiride bulunacaktır. Bunlardan bazıları şunlardır:

 •     Misafirler, tatillerini mümkün olduğunca rahat ve konforlu geçirir.
 •     İşletmeye dair şüpheye yer kalmadığından misafirlerin güveni kazanılır.
 •     Hijyen ve hizmet kapsamında maksimum verim sağlanarak sektörde öncü olmaya bir adım daha atılmış olunur.
 •     İşletmenin daha farklı izin ve yetki belgelerinin almasını kolaylaştırır.
 •     Ulusal ve uluslararası yasal mevzuatlara uyum sağlanmış olur.
 •     Ulusal ve uluslararası alanda itibar kazandırır.
 •     İşletme kalitesinin artması ile işçi moralinin yükselmesi de sağlanır ve işletmeye bağlılık artar.
 •    Personele verilen eğitimler sayesinde çalışanlarda misafir odaklı bilincin artması sağlanır.   

ISO 22483 Turizm ve İlgili Hizmetler Yönetim Sistemi Belgelendirmesi
Otelcilik sektöründe verilen hizmetin kalitesi, var olan işletmeler arası rekabet noktasında oldukça kritiktir. Zira alınan doğru kararlar, işletmeyi bir adım öne taşıyarak işletmenin avantaj elde etmesini sağlamaktadır. Hizmet kalitesi yönünde alınan kararlar turizm sektöründe bir çekirdek kavramdır. Başarılı bir işletme, misafirlerine mükemmel kalitede hizmet sunmayı amaç edinmiş demektir. Mevcut durumlar sebebiyle turizm işletmelerinin alacağı ilgili kararlarda ISO 22483 Standardı adeta bir hayat kurtarıcıdır.
ISO 22483 belgelendirme süreci ise sistematik bir şekilde sürdürülmektedir. Standardın gereksinimleri teyit edildikten ve şartlar sağlandıktan sonra gerekli dokümanlar düzenlenmektedir. Başvuru sürecinin son adımı olan belgeleri hazırlama sürecinin ardından başvuru yapılabilmektedir.
ISO 22483 belgesi alma aşamaları ise aşağıdaki gibidir:

 •    Kuruluşun ihtiyacının belirlenmesi
 •    ISO standart sistem kurulumu
 •    ISO standart sistem uygulamaları
 •    ISO standart belgelendirme kuruluşuna başvuru
 •    ISO standart belgesi belgelendirme denetimi

Belgelendirme kuruluşu, uygun gördüğü takdirde işletmeye denetimlerde bulunur. Belgelendirme kuruluşu, kendisine gelen başvuruyu, iletilen dokümanlar üzerinden inceler. Sorun tespit ve tayin edilmediği ölçüde sertifikalandırma yapılır. Sorun görülmesi halinde de bu sorunların birtakım çözüm önerilerinde bulunulur ve şirketten bunları düzeltmesi beklenir. Sistemin sağlıklı ve düzgün bir şekilde işlediği teyit edilmelidir. Tüm bunların ardından işletmeler, gerekli başvuru işlemlerine başlayabilmektedir.

Anahtar kelimeler: ISO 22483
Meta yazısı: Bu yazı, Turizm ve İlgili Hizmetler Yönetim Sistemi tanımına ve belgelendirmesine ilişkin açıklamalar içermektedir.
 

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL