Teklif Formu
0212 438 04 76
0545 556 60 45
info@asandanismanlik.com

ISO 18788:2015 Özel Güvenlik Operasyonları için Yönetim Sistemleri

ISO 18788, güvenlik operasyonlarıyla ilgili yönetim sisteminin oluşturulması, uygulanması, işletilmesi, izlenmesi, sürdürülmesi ve iyileştirilmesini sağlar. ISO 18788 Özel Güvenlik Operasyonları için Yönetim Sistemi güvenlik operasyonları ve ilgili faaliyetler ve operasyonlar yürüten veya bunlarla sözleşme yapan kuruluşlar için bir iş ve risk yönetimi çerçevesi sunar. Standart, müşterilerin ve diğer paydaşların gereksinimlerini karşılamak için profesyonel güvenlik operasyonlarının yürütülmesi için ilgili kuruluşlarda uygun zeminin oluşturulmasını yardımcı olur. Yasalara uyum, hesap verebilirlik, insan haklarına saygı ve verilen taahhütlerle tutarlılığı esas alan ISO 18788, aşağıda belirtilen uluslararası anlaşmaların hükümlerine uyumluluk için altyapı oluşturur:

* Silahlı Çatışma Sırasında Özel Askeri ve Güvenlik Şirketlerinin Faaliyetlerine İlişkin Devletler İçin Geçerli Uluslararası Yasal Yükümlülükler ve İyi Uygulamalara İlişkin Montrö Belgesi (09/2008)
* Özel Güvenlik Hizmet Sağlayıcıları için Uluslararası Davranış Kuralları (ICoC) (11/2010)
* İş Dünyası ve İnsan Haklarına İlişkin Yol Gösterici İlkeler; Birleşmiş Milletler “Koru, Saygı Göster ve Çözüm Sağla” Çerçevesinin Uygulanması (2011)

ISO 18788 Özel Güvenlik Operasyonları için Yönetim Sistemi, insan veya doğal olaylar nedeniyle yönetimin zayıf olabileceği ve hukukun üstünlüğünün zayıflayabileceği koşullarda faaliyet gösteren kuruluşları hedeflemektedir. Standart, bu özel durumlar dışında genel koruma hizmetlerine ek yükler getirmemektedir. Geçerli yasalar, ulusal, bölgesel, uluslararası veya geleneksel yasalar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere her türden yasayı içerebilir. Yürürlükteki yasaları belirlemek ve bunlara uymak ISO 18788 standardının kullanıcısının sorumluluğundadır. Bu standart, yürürlükteki yasalar, yasalar arasındaki çelişkiler veya içinde belirtilen yasaların, kodların, anlaşmaların veya belgelerin yorumlanmasına ilişkin herhangi bir tavsiye veya rehberlik sunmamaktadır.

ISO 18788 Özel Güvenlik Operasyonları için Yönetim Sisteminin kapsamını öğrenmek ve belgelendirme süreçleri hakkında daha detaylı bilgi edinmek için Aşan Danışmanlık ile iletişime geçebilirsiniz.

 

ISO 18788:2015 Özel Güvenlik Operasyonları için Yönetim Sistemleri

 

Güvenlik operasyonunu satın almak için kuruluş kuruluşlarını toplamak için kullanılacak bir ürünü tedarik etmek için tedarik edilen bir standarttır. Ayrıca ISO 19788:2015 ilea kuruluşlar ve Kuruluşları Güvenlik Operasyonları Yönetim Sistemi oluşturma, uygulama, gözden geçirme, gözden geçirme, devam ettirme ve geliştirme gibi pek çok bakış açısı.

Standart sayesinde müşteri dostu ve insan güvenliğinden yararlanılırken aynı zamanda geliştirilmeye başlanır. Yasalara ve mevzuatlara uyum göstermenin yanı sıra insanların haklarına saygı duyma, müşterilerin ve sahiplenmelerin ihtiyaç ve beklentilerine daha iyi değerlendirmek konusunda profesyonel güvenlik operasyonları kurmaktadır.
 

ISO 18788:2015 Özel Güvenlik Operasyonları Yönetim Sistemi Neden Önemlidir?


Standart, kuruluşlara uygun olanlar, rehberleri yönlendirme becerisine yönelik. Ayrıca iş sistemi ile birlikte tedarik zincirine de destek verir. ISO 187 Güvenlik Operasyonları882015 bu bölgeden araç götüren veya eden almak isteyen için bir Sistemi götürmek için kullanılabilir. Kuruluşun etkin yönetim kontrollerinin büyük yanı sıra güvenlik operasyonları yönetim sistemi kurma, uygulama ve geliştirme konusunda destek olmaktadır.


ISO 18788:2015 Özel Güvenlik Operasyonları Yönetim Sistemi´nde sıkı sıkı operasyonlar bulunmaktadır. Bu beceri ve yetkinliklerin çocuklarına yönelik maddeler halinde olacaktır:

• Sağlam yönetim oluşturma ve güvenliği sağlama, • güvenilirlik
konusunda güçlenme ve itibar kazanma,
• Kalite ve profesyonelliği tahmin etme,
• Sürdürülebilir müşteriyi gerçekleştirme
• Sürdürülebilir müşteri olarak sistem,
• Müşteri, hükümet ve topluluklara güven sağlama,
• Operasyonel başarını artırmayı azaltma
 

ISO 18788:2015 Özel Güvenlik Operasyonları Yönetim Sisteminde güvenlik operasyonlarının etkin bir şekilde işletme için bir ve risk yönetimi oluşturulmaktadır. Bu risk yönetimi seçimi, yerel topluluklar olmak ve taşeronları seçmede büyük önem taşır. ISO 187:2015 Özel Güvenlik Operasyonu Operasyonu diğer sistemleri tüm standartlardan farklı olarak Yönetim İş ve İnsan Hakları Rehberleri´ne.
 

ISO 1888:2015 Özel Güvenlik Sistemi ile ile ile uyumlu, düzenleyici ilkelere ve ilkelere uygun sistemlere ilişkin düzenlemelerden yararlanma ve mekanizmaları sağlar.

ISO 18788:2015 Özel Güvenlik Operasyonları için Yönetim Sistemleri

ISO 18788:2015 Özel Güvenlik Operasyonları Yönetim Sistemi Proje Uygulaması


Sistem ile ilgili proje ile ilgili süreçlerden başlamakta ve eğitimler farklı işleyişler göstermektedir. Genel işleyiş devamında iş planının hazırlanması, iş tesisinin onayı, güvenlik koordinatörü, bilgi sorumlusu, görevlendirilmek üzere projelendirilmek üzere geliştirilecek. Mevcut durum analizinin ilerleyişi, iş istasyonundaki ulaşım geçiş noktaları arasında yer alan kişilerdir.

ISO 18788:2015 Özel Güvenlikleri Yönetim proje uygulamaları ile eğitimler konusunda eğitim alma ve eğitim alma konusunda eğitim Sisteminde eğitim alma ve uyum sağlama. Bu uyumunsınısını kurumlarının üstümüzün üst sistemi de kümemiz gibi profesyonellik, saygınlık ve güven olarak kabul edilir. Kurum ya da kurumların için büyük önem, ISO 18788:2015 Sistemi eğitim ve projeleri ile birlikte tam uygunluk sağlamakta ve bir tık yukarıya doğru olmalıdır. Sistem ile yönetimin denetimine uyulması konusunda gelişmelerde gözle görülür şekilde görülmektedir.
 

ISO 18788:2015 Özel Güvenlik Operasyonları Yönetim Sistemi Eğitimine Nasıl Başlanır?


ISO 18882015 Özel Güvenlik eğitimleri için özel tesislerde bulunan kuruluşlar ile işletim sistemi işletmesi mümkündür. Doğru odak ve özveri 2015 ISO 18788: Sertifikasına sahip olabilir ve ayrıca kazanabilirsiniz. ISO 187:2015 muayene ile Özel Güvenlik Operasyonları hakkında daha detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz. Ayrıca araç muayenehanesi olan kuruluşlarda da eğitim amaçlı olarak görülebilir. Müşteri dostu, insan haklarına saygı, yasa ve yaşam standartlarına uyum, sürdürülebilirlik, gelişim gibi çok konu da kilit olan ISO 18788:2015 Özel Güvenlik Yönetim Sistemleri, kontroller arasında yer alır.

Özel güvenlik operasyonları, yardım, kurtarma ve yeniden inşa çabalarında yer alan devlet ve devlet dışı müşterilerin korunmasında önemli bir rol oynar. Bu süreçteki ticari iş operasyonlarını, geliştirme faaliyetlerini diplomasi ve askeri faaliyetleri bu operasyonlar arasında sayabiliriz. ISO 18788 Özel Güvenlik Operasyonları için Yönetim Sistemi’ni uygulayan kuruluşlar, müşterileri ve devlet organizasyonları ile yakın koordinasyon içinde, can ve mal güvenliğini korumak için insan haklarına ve temel özgürlüklere uyulmasını ve istenmeyen yasa dışı eylemlerin önlenmesini sağlamak için gerekli standartları benimsemeli ve uygulamalıdır. Bu bağlamda güvenlik operasyonlarını uygulayan kuruluşların, silahlar da dahil olmak üzere taktiklerin, tekniklerin, prosedürlerin ve ekipmanın kullanımını hem operasyonel hem de risk yönetimi hedeflerine ulaşacak şekilde yönetmesi gerekir. ISO 18788’in amacı, insan haklarına, ulusal ve uluslararası yasalara ve temel özgürlüklere saygıyı sağlamayı amaçlayan bir çerçeve içinde müşterilerinin emniyetini ve güvenliğini koruyan tutarlı ve öngörülebilir güvenlik operasyonlarını geliştirmektir.

Güvenlik operasyonları yürüten ve sözleşme imzalayan kuruluşlar, insan ve doğa kaynaklı yıkıcı olaylar nedeniyle kurumların kapasitelerinin tükendiği bölgelerde barış, istikrar, kalkınma ve ticari çabaları desteklemek için yürüttüğü operasyonlarda birçok risk ile karşı karşıyadır. Müşteriler ve etkilenen topluluklar da dahil olmak üzere iç ve dış paydaşların emniyetini, güvenliğini ve insan haklarını koruyan bir çerçeve içinde kuruluşun stratejik ve operasyonel hedeflerini karşılarken riskin maliyet etkin bir şekilde nasıl yönetileceğini belirlemek bu noktada kritik önem arz etmektedir. Kuruluşların insan haklarına ve yasalara saygılı bir şekilde işlerini yürütmeleri ve hizmetler sunmaları gerekir. Bu nedenle, kendilerinin ve müşterilerinin riskleri belirlemek için gerekli özeni gösterme yükümlülüğü vardır.

Olayları önlemek, olayların sonuçlarını hafifletmek ve düzeltmek, meydana geldiklerinde raporlamak ve tekrarını önlemek için düzeltici ve önleyici faaliyetlerde bulunmak bu yükümlülüklerden bazılarıdır. ISO 18788 Özel Güvenlik Operasyonları için Yönetim Sistemi, müşterilerin, paydaş ihtiyaçları ve haklarıyla tutarlı en yüksek profesyonel standartlarda hizmet sağlayabilecek kuruluşları ayırt etmeleri için bir temel sağlar.

Hem maddi hem de maddi olmayan varlıkların korunması, tüm kuruluşların yaşayabilirliği, karlılığı ve sürdürülebilirliği için kritik bir görevdir. Bu görev, yalnızca fiziksel, insan ve bilgi varlıklarının korunmasından çok daha öte şirketlerin ve müşterilerinin imajını ve itibarını korumayı da kapsar. Varlıkları korumak, stratejik düşünme, problem çözme, süreç yönetimi ve organizasyonun operasyonları ve bunların riskleri bağlamına karşılık gelen programları ve girişimleri uygulama becerisinin bir araya getirilmesini gerektirir.
 

ISO 18788 Özel Güvenlik Operasyonları Yönetim Sistemi Faydaları


Kuruluşlar, ISO 18788 standardını uygulayarak şu sonuçları elde edebilirler:

* Emniyet, güvenlik ve insan hakları riskleriyle ilgili kapsamlı iç ve dış risk değerlendirmeleri yapmak
* Güç kullanımının makul ölçüde gerekli, orantılı ve yasal olmasını sağlamak
* Hukukun üstünlüğünü destekleyen, paydaşların insan haklarına saygı duyan, kuruluşun ve müşterilerinin çıkarlarını koruyan ve profesyonel hizmetler sunan risk kontrol önlemlerini uygulamak
* İnsan hakları ve temel özgürlükler üzerinde olumsuz etkileri olan olayların meydana gelmesini ve tekrarını caydırmak, tespit etmek, izlemek, ele almak ve önlemek için şeffaf bir yönetim çerçevesi oluşturmak ve sürdürmek
* Kamu ve özel sektör paydaşlarıyla etkili bir şekilde iletişim kurmak ve onlarla iletişim halinde bulunmak
* Kuruluş adına çalışan kişilerin etkili bir şekilde eğitilmesi
* Kuruluş adına çalışan kişilerin iş sağlığı ve güvenliğini ve refahını artırmak için belirlenen risklere dayalı uygun ve yeterli operasyonel kontrollerin uygulanmasını ve yönetilmesini sağlamak
* Sunulan hizmetlerin ve hedeflere ulaşılmasının performans değerlendirmelerini yapmak
* Uluslararası hukuk, yerel hukuk veya insan hakları ihlallerine ilişkin iddiaların raporlanması ve soruşturulması ile istenmeyen veya rahatsız edici olayların sonuçlarının hafifletilmesi ve otaan kaldırılması için sistemler geliştirmek ve uygulamak
* Yürürlükteki uluslararası, ulusal ve yerel yasa ve yönetmelikleri tanımlamak ve bunlara uygun olarak çalışmak

 

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL
HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL

ISO Belgelendirme

Kapat
E-Bültene Kaydolun Ayrıcalıklı Olun !
✔️ Özel indirim kuponu fırsatı
✔️ Yalnızca e-postayla sunulan fırsatlar
✔️ Özel etkinliklere davet
✔️ Özel eğitimlere davet
✔️ Yeni kampanyalarla ilgili bildirim
✔️ Yeni hizmet ve ürünlerle ilgili bildirim

Ne Aramıştınız ?

Instagram
Whatsapp