Teklif Formu
0212 438 04 76
0545 556 60 45
info@asandanismanlik.com

ISO 14298 Grafik Teknolojisi ve Güvenli Baskı Süreçlerinin Yönetim Sistemi

ISO 14298, güvenli yazdırma / baskı işlemleriyle ilgili yönetim sistemi kurmak isteyen kuruluşlar için geliştirilmiş uluslararası bir standarttır. İlk olarak 2013 yılında yayınlanan ve 2021 yılında reviz edilen “ISO 14298 Grafik teknolojisi - Güvenli yazdırma işlemlerinin yönetimi” standardı, güvenlik ve gizliliğin büyük önem arz ettiği değerli evrakların üretimini yapan firmalara yöneliktir. Teminat mektubu, banknot, çek, diploma, kimlik vb gibi evrakların üretimindeki güvenlik kriterlerini açıklayan ISO 14298, müşterilerin ve halkın çıkarlarını korumayı amaçlamaktadır. Kuruluşlar ISO 14298 Grafik Teknolojisi ve Güvenli Baskı Süreçlerinin Yönetim Sistemi kurarak değerli evrak üretimini güvenli ve güvenilir hale getirebilmektedir. Standart, güvenli yazdırma yönetim sistemi ile ilgili tasarım, kurulum, yürütme, denetleme ve iyileştirme süreçlerini açıklamaktadır. Bu sayede kıymetli evrakların yasal düzenlemelere uygun şekilde hazırlanması ve piyasaya sürülmesi sağlanmaktadır. Böylelikle evrakta sahtecilik girişimlerinin önüne geçilebilmektedir.

ISO 14298 Grafik Teknolojisi ve Güvenli Baskı Süreçlerinin Yönetim Sistemi ile ilgili tüm konularda Aşan Danışmanlık’tan destek alabilirsiniz. ISO 14298, güvenli baskı yönetim sistemi kurmak sisteyen firmaların yapması gereken çalışması ve uyması gereken kural ve esasları açıklamaktadır. Banknot, teminat mektubu, çek, diploma, kimlik vb gibi değerli evrakların üretimini gerçekleştiren firmalar ISO 14298 standardına uyum sağlamalı ve bünyelerinde güvenli baskı süreçleri yönetim sistemi kurmalıdır. Bu standart, bu gibi değerli ve güvenlik riskinin çok yüksek olduğu evrakların baskılarını güvenli hale getirmektedir. Söz konusu şirketler ISO 14298 standardına uyumluluklarını doğruladıkları takdirde ISO 14298 belgesi alabilmektedir. Bu belge, değerli evrak üretimi yapan firmaların, müşterilerinin güvenlik gereksinimlerini karşıladığını göstermektedir.

 ISO 14298 Güvenli Baskı Süreçlerinin Yönetim Sistemi

 

ISO 14298 Nedir?

Günümüzde neredeyse tüm kamu ve özel sektör kuruluşları ticari ve ticari olmayan faaliyetlerinde değerli evrakları kullanmaktadır. Bu evrakların amacına uygun şekilde güvenli olarak hazırlanıp yayınlanması son derece önemlidir. Bu nedenle bu tür evrakların yüksek güvenlikli baskı süreçleriyle üretilmesi gerekmektedir. ISO 14298 de bu konuda yapılması gereken çalışmaları açıklamakta ve bir güvenli baskı süreci yönetim sistemi kurulmasını amaçlamaktadır. Şirketler, ISO 14298 belgesi olan kurumların ürettiği belgelerle işlem yaparak olası güvenlik zaafiyetlerine karşı kendilerini güvence altına almak istemektedir. Bu sayede evrakta sahtecilik, yasa dışı ve kullanım amacından farklı işlem yapılması gibi kurumsal risklerin önüne geçebilmektedir.


ISO 14298, tıpkı ISO 9001, 14001, 50001 gibi kuruluş bünyesinde bir yönetim sistemi kurulmasını amaçlamaktadır. Süreç yaklaşımını benimseyen standart içerisinde liderlik, planlama, destek, operasyon, sürekli iyileştirme, performans değerlendirmesi gibi konulara yer verilmektedir. Güvenli baskı süreçleriyle ilgili bir yönetim sistemi kurmak isteyen firmalar için ayrıca altyapı, çalışma ortamı, organizasyonel süreç, satın alma, üretim ve hizmet sunumu gibi başlıklar altında güvenlik gereksinimleri açıklanmaktadır. Standarda uyum sağlayan ve ISO 14298 belgesi alan kurumlar, müşterilerinin güvenlik kriterlerini doğru bir şekilde anlayabilmekte ve isterleri en doğru şekilde karşılayabilmektedir.

ISO 14298 Grafik Teknolojisi ve Güvenli Baskı Süreçlerinin Yönetim Sistemi

 

ISO 14298 Belgesi Faydaları

ISO 14298 belgesi kuruluşlar için şu faydaları sağlamaktadır:

  • - Baskı sürecine dahil olan ürünlerin, süreçlerin, araçların, tesislerin, bilgilerin ve hammaddelerin güvenliğini sağlamak
  • - Müşterilerin güvenlik gereksinimlerini uluslararası güvenlik gereksinimlerine uygun şekilde karşılayabildiğini doğrulayabilmek
  • - Şirket içi ve dışındaki paydaşlara evrakların güvenlik baskı süreçleriyle üretildiği konusunda güvence sağlamak

ISO 14298 bir uygulama standardı değildir. Standart içerisinde güvenli baskı sürecinin ne gibi isterleri olduğu açıklanmaktadır. Bu standardın içeriğine hakim olan kuruluşlar bu yönetim sistemi kurma, devreye alma, denetleme ve iyileştirme konusunda bilgi ve farkındalık sahibi olabilmektedir.

 

ISO 14298 Belgesi Nasıl Alınır?

ISO 14298 Belgesi, hükümet kuruluşları, merkez bankaları ve hükümet dışı kuruluşlara verilebilmektedir. Bu belge, bağımsız üçüncü taraf akredite sertifikasyon kuruluşlarından alınmaktadır. Standardı uygulayan firmalar, bu kuruşlarla iletişime geçerek belge başvusunda bulunabilmektedir. Başvuru aşamasından sonra belgelendirme kuruluşu ile bir sertifikasyon sözleşmesi imzalanmaktadır. Daha sonra belgelendirme kuruluşunun istediği dokümanların hazırlanmasıyla sürece devam edilmektedir.


Belgelendirme sürecinde gerek dokümanlar üzerinde gerekse yerinde ziyaretlerle denetimler yapılmaktadır. Sürecin başarıyla tamamlanması ve ISO 14298 belgesinin alınabilmesi için denetim aşamalarının olumlu şekilde sonuçlanması gerekmektedir.


Belge sahibi olmak isteyen kuruluşların bu süreçte mutlaka bir danışmanlık hizmeti alması tavsiye edilmektedir. Bu hizmet, belgelendirme sürecini çok daha hızlı ve kolay bir hale getirmektedir. Ayrıca, belge başvurusunda bulunacak kuruluşların standarda uyumluluk konusunda ne gibi eksikleri olduğunu anlamasını sağlamaktadır. Danışmanlık firmaları, ISO 14298 belgelendirme sürecini tüm yönleriyle profesyonel bir şekilde planlamakta ve sürecin başından sonuna kadar kuruluşlara destek olmaktadır.

ISO 14298, ISO’nun diğer yönetim sistemi standartlarıyla benzer konsept ile hazırlanmıştır. Kuruluşun bağlamı ve Grafik Teknolojisi Yönetim Sistemi gerekliliklerini açıklayan standart, liderlik, planlama, operasyonel kontrol, kaynak yönetimi, performans değerlendirmesi ve sürekli iyileştirme gibi maddelerden oluşmaktadır. Süreç yaklaşımı ve dokümante edilmiş bilgi vb gibi temel yönetim sistemi ilkelerini kullanılmaktadır.

ISO 14298 Grafik Teknolojisi Yönetim Sistemi standardı değerli evrak kullanan müşterilerin güvenliğini korumayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda ortaya çıkan güvenlik gereksinimlerinin en doğru şekilde karşılanması için kuruluş içerisinde üst yönetimden başlayarak her düzeydeki çalışanın alması gereken görev ve sorumlulukları tanımlamaktadır. Baskı / yazdırma işlemi yapan işletmeler, bu standart ile, ürettikleri evrakları sahteciliğe ve değiştirilmeye karşı güvenli hale getirebilmektedir. Bu sayede değerli evrak ile ilgili ürünlerin, süreçlerin, bilgilerin, üretim araçlarının, güvenlik özelliklerinin ve tedarik zincirinin korunması sağlanabilmektedir. Bu süreçler ve unsurlar konusunda ortaya çıkan güvenlik ihlalleri ve tehditleri kontrol altına alınabilmektedir. Kuruluşlar, ISO 14298 Grafik Teknolojisi Yönetim Sistemi’nin öngördüğü güvenlik ilkelerini ve prosedürlerini şirketin kurumsal güvenlik politikalarına entegre edebilmektedir.

ISO 14298 Grafik Teknolojisi Yönetim Sistemi Belgesi

Değerli evrak üretimi son derece hassas bir süreçtir. Güvenlikle ilgili prosedürler, uygulamalar ve yaptırımlar bu evrakların üretimini doğrudan etkilemektedir. Bu evrakların piyasaya arzı ve kullanıcılar tarafından kullanılması sürecinde ortaya çıkan güvenlik riskleri mutlaka kontrol altına alınmalı ve gerekli kalite gereksinimleri karşılanmalıdır. Güvenli yazdırma işlemleri gerçekleştiren firmalar ve değerli evrak üreticisi kuruluşlar, baskı süreçlerinin güvenlik ve kalite gereksinimlerini bu standarda uygun şekilde doğruladıkları takdirde ISO 14298 Grafik Teknolojisi Yönetim Sistemi Belgesi alabilmektedir. ISO 14298 Belgesi, bağımsız akredite sertifikasyon kuruluşlarının gerçekleştirdikleri incelemeler ve yaptıkları denetimlerin sonucunda verilmektedir. Aşan Danışmanlık, ISO 14298 Grafik Teknolojisi Yönetim Sistemi Belgesi almak isteyen kuruluşlara özel eğitimler ve danışmanlık hizmetleri sunabilmektedir.

ISO 14298 Belgesi’nin kuruluşlara sağladığı önemli faydalardan bazıları şunlardır:

* Değerli evrak üretimini daha güvenli ve kaliteli hale getirmek
* Güvenli baskı işlemlerinin yönetim sistemi sayesinde yasal yaptırımlarla karşılaşma ihtimalini azaltmak
* Müşteri güvenliğini ve çıkarlarını koruyarak memnuniyeti en üst düzeye çıkarmak
* Değerli evrakların piyasada kullanılması sırasında ortaya çıkarak kötü niyetli girişimlerin; güvenlik ihlalleri, evrakta sahtecilik vb gibi olayların önüne geçebilmek
* Kuruluşa ve üretilen ürün ve hizmetlere olan güveni artırmak
* Evrakların yaşam döngüsü boyunca izlenebilir olmasını sağlamak

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL
HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL

ISO Belgelendirme

Kapat
E-Bültene Kaydolun Ayrıcalıklı Olun !
✔️ Özel indirim kuponu fırsatı
✔️ Yalnızca e-postayla sunulan fırsatlar
✔️ Özel etkinliklere davet
✔️ Özel eğitimlere davet
✔️ Yeni kampanyalarla ilgili bildirim
✔️ Yeni hizmet ve ürünlerle ilgili bildirim

Ne Aramıştınız ?

Instagram
Whatsapp