Teklif Formu
0212 438 04 76
0545 556 60 45
info@asandanismanlik.com

ISO 14067 Karbon Ayak İzi Doğrulaması

Şirketler, ürünlerinin yaşam döngüsü boyunca oluşturduğu karbon ayak izini doğrulamak amacıyla ISO 14067 standardını kullanabilmektedir. ISO’nun çevre yönetimi standartlari ailesinde yer alan 14067 karbon ayak izi doğrulaması yapılmasını sağlayan uluslararası bir standarttır. Her bir ürün, hammadde olarak işlenme, tasarım ve üretim, lojistik, satış, kullanım ve geri dönüşüm gibi aşamalarda belirli oranda sera gazı emisyonu üretmektedir. Kurumsal sürdürülebilrlik ve sosyal sorumluluk farkındalığı yüksek olan şirketler, sera gazı doğrulaması yapmakta ve bunu paydaşlarına beyan etmektedir. Sunulan bilgilerin doğruluğu ve geçerliliği ancak ISO 14067 Karbon Ayak İzi Doğrulaması ile mümkündür. Şirketler yaptıkları çalışmaları bağımsız doğrulama kuruluşlarına başvuruda bulunarak tescil ettirebilmektedir. ISO 14067 Karbon Ayak İzi Doğrulama Belgesi, yaşam döngüsü emisyon değerlerinin diğer ürünlerle karşılaştırılmasını ve karbon yönetimi konusunda risk analizi yapılmasını sağlamaktadır.

Karbon ayak izi doğrulama süreçlerine ilişkin daha detaylı bilgi için Aşan Danışmanlık ile iletişime geçebilirsiniz. Aşan Danışmanlık, firmanıza ve ürünlerinize özgü doğrulama ve belgelendirme planı oluşturmakta, gerekli konularda eğitimler vermekte ve sürecin her adımında size destek olmaktadır.

ISO 14067 Standardı Kapsamı

ISO 14067, ürünlerin karbon ayak izi değerlerinin yaşam döngüsü analizi yaklaşımıyla bağımsız akredite üçüncü taraf doğrulama kuruluşları aracılığıyla doğrulanmasını sağlamaktadır. Standart, ürün karbon ayak izi değerlerinin nasıl belirleneceğine ilişkin kurallar ve prosedürler sunmaktadır. “ISO 14067:2018 Sera gazları - Ürünlerin karbon ayak izi - Miktar tayini için gereklilikler ve yönergeler” standardı referans alınarak bilimsel ilkelerle uyumlu, doğru, tam, güvenilir, şeffaf ve tutarlı doğrulamalar yapılabilmektedir. İklim değişikliği ile mücadele kurumların sorumluluk almasına imkan tanıyan standart, çevresel sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmayı da kolaylaştırmaktadır. Şirketler bu standardı referans alarak ürünlerin karbon ayak izi belirleyebilir ve akredite doğrulama kuruluşlarına başvuruda bulunarak ISO 14067 Karbon Ayak İzi Doğrulama Belgesi alabilmektedir.

ISO 14067, karbon ayak izi hesaplama, doğrulama ve raporlama ile ilgili prensiplerin yer aldığı ISO 14060 serisi standartlardan biridir. Kuruluşlar, bu standartlarda yer alan kural ve ilkeler ile kurumsal karbon ayak izlerini ölçebilir, ürün ve hizmetlerinin yaşam döngüsü boyunca ortaya çıkardığı sera gazı emisyonlarını takip edebilir. ISO 14067 karbon ayak izi doğrulama çalışmaları da emisyonların hesaplanması ve sürdürülebilir şekilde azaltıması için kurumsal politikaların geliştirilmesine yardımcı olmaktadır.

ISO 14067 Karbon Ayak İzi Doğrulama İlk olarak 2013’te yayınlanan ve en son 2018’de revize edilen “ISO 14067 Sera gazları - Ürünlerin karbon ayak izi - Miktar belirleme için gereklilikler ve yönergeler” standardı, ISO 14060 serisinde yer alan diğer standartlar ile uyumlu bir şekilde çalışmaktadır. ISO 14067 standardı spesifik olarak bir işletmenin ürünleriyle ilgili hammadde tedarikinden kullanım ömrünü tamamlayan kadar geçen tüm aşamaları esas olarak karbon ayak izi hesaplamaları yapmasını sağlamaktadır. Firmaların bu çalışmalar sırasında ihtiyaç duyduğu ilkeler, yöntemler ve hesaplama yaklaşımları ISO 14067 içerisinde yer almaktadır.
 
ISO 14067 Karbon Ayak İzi Doğrulaması Nasıl Yapılır?

Karbon ayak izi doğrulaması, bağımsız üçüncü taraf doğrulama kuruluşları tarafından yapılmaktadır. Şirketler, ürünlerinin yaşam döngüsü boyunca neden olduğu sera gazı emisyonu hesaplamalarını ISO 14067 standardını referans alarak tamamladıktan sonrabu kuruluşlardan karbon ayak izi doğrulama belgesi alabilmektedir. Doğrulama kuruluşlarıyla ilgili gereksinimler ise ISO 14065 standardında detaylandırılmıştır. Firmaların hesapladıkları karbon ayak izini doğrulayacak kuruluşların ISO 14065’te yer alan tarafsızlık, yeterlilik, iletişim, doğrulama süreçleri, itirazlar, şikayetler vb gibi konularda yetkinliklerinin olması gerekmektedir. Doğrulama kuruluşları bu konularla ilgili yeterlilikleri sağlayarak akredite olabilmektedir. Bu kuruluşların doğrulama ekipleriyle ilgili gereksinimler ISO 14066 standardında anlatılmaktadır. Doğrulama kuruluşları / ekipleri, firmaların ürün bazında ISO 14067 standardına göre yapmış oldukları sera gazı emisyon hesaplama çalışmalarını doğrulayarak karbon ayak izi doğrulama belgesi verebilmektedir.

ISO 14067 Karbon Ayak İzi Doğrulaması
 

ISO 14067 Karbon Ayak İzi Doğrulamasının Avantajları


Günümüzde her firmanın gerek kendi iç ve dış süreçleri gerekse ürünleri ve hizmetleri bazında bir karbon ayak izi vardır. Kurumsal sürdürülebilirlik ve çevresel uyumluluk farkındalığı yüksek olan şirketler küresel ısınma ve iklim değişikliği ile global ölçekte yürütülen mücadeleye katkı sunmak amacıyla karbon yönetimi yapmaktadır. Bu konuda uluslarlarası bir çerçevenin oluşturulması için ISO 14060 standartlar ailesi geliştirilmiştir. Çevresel sürdürülebilirlik farkındalığı olan şirketler sera gazı emisyonlarını hesaplama, raporlama, doğrulama ve azaltma politikaları oluşturmak için bu standartları kullanmaktadır. Karbon ayak izi doğrulama çalışmaları firmalara şu konularda büyük faydalar sağlamaktadır:

    - Sera gazı emisyonlarının bağımsız akredite kuruluşlar tarafından doğrulanması ile tüketiciler ve diğer paydaşlar nezdinde güvenirliliğin artması
    - Yaşam döngüsü boyunca çevresel etkisi düşük ürünlerin piyasaya sunulması ile sorumlu alıcılara ulaşılabilmesi
    - Küresel ısınma ve iklim değişikliği konusunda artam kamuoyu ve mevzuat baskılarına karşı doğru, hızlı, tutarlı ve sürdürülebilir bir yanıt verilebilmesi
    - Çevresel farkındalığı ve kurumsal sosyal sorumluluk bilinci yüksek bir işletme imajı oluşturarak kurumsal itibarın artırılması
    - ISO 14067 karbon ayak izi doğrulama belgesiyle piyasada rekabet avantajı elde etme; tedarikçiler ve diğer paydaşlara örnek olabilme
    - Karbon yönetimi ile ilgili gelecekte yürürlüğe girebilecek katı mevzuatlara daha hızlı adapte olabilme
    - Düşük karbonlu ekonomiye destek olabilme
 
ISO 14067 Danışmanlık

Karbon ayak izi doğrulama belgesi almak isteyen firmaların ISO 14060 serisinde yer alan tüm standartların içeriğine hakim olması gerekmektedir. İşletmeler bu standartların gerekliliklerindan yola çıkarak bir kurumsal karbon yönetimi sistemi kurmalı; sera gazı emisyonu hesaplama ve doğrulama politikaları geliştirmelidir. Bu süreçte ISO 14067 karbon ayak izi doğrulama danışmanlık hizmeti almak bu süreci çok daha kolay ve hızlı hale getirmektedir. Danışmanlık hizmetleri firmaların karbon ayak izi doğrulama maliyetlerini de düşürmektedir.

Karbon ayak izi doğrulaması yapmak ve belge sahibi olmak isteyen kuruluşların yapması gereken çalışmaları şöyle özetleyebiliriz:

* ISO 14067 standardını referans alarak ürünlerin yaşam döngüsü analizine uygun karbon ayak izi hesaplamalarını yapmak
* Akredite doğrulama kuruluşlarına başvuruda bulunmak ve gerekli dokümanları iletmek
* Doküman kontrolleri yapılarak birinci aşama doğrulamanın gerçekleştirilmesi
* Ürünlerle ilgili beyan edilen bilgilerin işletme sahalarında yerinde denetlenerek doğrulanması
* Denetim, inceleme, muayene, test vb gibi adımlarla ilgili raporlamanın yapılması ve doğrulama sonuçlarının özetlenmesi
* Bağımsız doğrulama kuruluşları aracılığıyla ISO 14067 Karbon Ayak İzi Doğrulama Belgesinin düzenlenmesi
 

ISO 14067 Karbon Ayak İzi Doğrulaması Faydaları


ISO 14067 doğrulaması şirketlere özetle şu avantajları sağlamaktadır:

* Ürünlerin karbon ayak izi değerlerine ilişkin tüm paydaşlara güvenilir ve tutarlı bilgiler sağlamak
* Yüksek emisyona sahip ürünlerin yerine düşük karbonlu ürünlerin üretilmesi için kurumsal politikaların oluşturulması
* Kurumsal sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşarak çevresel ve finansal anlamda yetkinlik kazanmak
* Piyasada farklılaşabilmek ve rekabet avantajı sağlamak; yeni pazarlara girebilmek
* Sorumlu yatırımcıların ilgisini çekebilmek; yeni yatırımlar alarak güçlenebilmek
* Karbon yönetimi yapabilmek için ürünlere ilişkin veritabanı oluşturabilmek
* Ürünlerin tedarik zinciri boyunca geçirdiği tüm yolculuğun karbon emisyonları açısından incelenebilmesi

ISO 14067 Karbon Ayak İzi Doğrulaması ile ilgili tüm sorularınızı Aşan Danışmanlık’a sorabilirsiniz.

 

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL
HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL

ISO Belgelendirme

Kapat
E-Bültene Kaydolun Ayrıcalıklı Olun !
✔️ Özel indirim kuponu fırsatı
✔️ Yalnızca e-postayla sunulan fırsatlar
✔️ Özel etkinliklere davet
✔️ Özel eğitimlere davet
✔️ Yeni kampanyalarla ilgili bildirim
✔️ Yeni hizmet ve ürünlerle ilgili bildirim

Ne Aramıştınız ?

Instagram
Whatsapp