Teklif Formu
0212 438 04 76
0545 341 43 49
info@asandanismanlik.com

ISO 14064 Karbon Ayak İzi Eğitimi

ISO 14064 karbon ayak izi eğitimi karbon ayak izini yönetmek ve raporlamak için belirli standartları karşılayan bir eğitimdir. İklim değişikliği ile ilgili örgüt ve projeler standardı kapsamında yer almaktadır. Bu standart, bir kuruluşun sera gazı emisyonlarını belirlemek ve raporlamak için kullanılmaktadır. Karbon ayak izi, belirleme yapılan noktalarda, gaz oranlarını ölçme amacı taşıdığı gibi bu emisyonların azaltılması için ortaya konan çabaların değerlendirilmesini de sağlar.

ISO 14064 Karbon ayak izi eğitimimiz bir kurumun çalışanlarına ve yöneticilerine karbon ayak izi konusunda bilgi ve beceri kazandırmayı amaçlar. Eğitime katılanlar, iklim değişikliği, sera gazları ve bu gazların atmosfere olan etkileri hakkında temel bilgi sahibi olacaklardır.

Aşan Danışmanlık firmamıza hemen ulaşın ve bu alandaki en uygun teklifleri, ISO Belgesi edinebilmek için en doğru adımları atın!

 ISO 14064 Standartları ve Uygulamaları

Yüksek kalite standartlarına sahip ve yeterince detaylandırılmış olan eğitimlerimiz neticesinde başarılı olan adaylar ISO 14064 sertifikası alacaktır. Pratik bilgilere ve özellikle öğrenilmesi gereken aşamalara hâkim olan katılımcılar, sera gazı emisyonlarını nasıl hesaplayacaklarını ve nasıl izleyeceklerini öğrenecektir.

ISO 14064’e uygun olarak hazırlanan raporların oluşturulması ve bu raporların kurumlarla nasıl paylaşılması gerektiği konusunda bilgi sahibi olacaksınız. İhtiyacının olan eğitimi almak ve güncel kampanyalardan yararlanmak için hemen bizimle iletişime geçebilirsiniz. WhatsApp ve telefon numaralarımız aracılığıyla bize ulaşabilirsiniz.

ISO 14064-1 eğitimi veya kurumsal karbon ayak izi eğitimi, faaliyet türü fark etmeksizin her kuruluşun çevresel sürdürülebilirliği için çok önemlidir. Günümüzde kurumsal faaliyetlerin, iç ve dış süreçlerin ve operasyonların çevreyle uyumlu hale gelmesinin ilk ve en önemli adımı karbon ayak izinin hesaplanması ve raporlanmasıdır. ISO 14064 serisi standartlar kurumlara bu konuda kılavuzluk yapmaktadır. Serinin ilk standardı olan ISO 14064-1 ile ilgili alınan eğitimler şirketlerin çevresel sürdürülebilirlik politikalarını belirlemeden önce sera gazı emisyon hesaplamalarını doğru, tutarlı ve şeffaf bir şekilde yapmalarını sağlar.

 

ISO 14064-1 Standardı ve Kurumsal Karbon Ayak İzi

ISO 14064-1, sera gazı emisyonlarının ve uzaklaştırmalarının kuruluş seviyesinde hesaplanmasına ve rapor edilmesine dair kılavuz ve özellikleri kapsamaktadır. Firmaların sera gazı envanterlerini tasarlaması, geliştirmesi, yönetmesi ve raporlaması için ihtiyaç duyduğu bilgileri içermektedir. Ayrıca bu envanterde yer alan bilgilerin doğrulanması için de gerekli koşulları açıklamaktadır. Kurumsal karbon ayak izini uluslararası kriterlere uygun, tam, tutarlı, doğru ve şeffaf bir şekilde hesaplamak isteyen şirketler ISO 14064-1 standardını referans almaktadır. Faaliyetlerinden, proseslerinden, tesislerinden ve diğer uygulamalarından kaynaklı sera gazı emisyonlarını yönetmek ve sürdürülebilir şekilde azaltmak için ISO 14064-1’in gerekliliklerini karşılamak zorundadır.

 

ISO 14064-1 Eğitimi Konuları Nelerdir?

Kurumsal karbon ayak izi eğitimine katılan katılımcılar aşağıdaki konularda detaylı bilgi sahibi olabilmektedir:

  •  Sera gazı nedir? Sera gazı kaynağı, yutağı, rezervuarı ve emisyonu nedir?
  •  Kurumsal karbon ayak izi nedir, neden bu kadar önemlidir?
  •  Karbon ayak izi hesabı nasıl yapılır, nasıl doğrulanır ve nasıl raporlanır?
  •  Sera gazı emisyon envanteri nedir, nasıl hazırlanır?
  •  Sera gazı beyanı, projesi, raporu, programı ve ilgili diğer tanımlar
  •  Sera gazı envanteri ve kalite yönetimi
  •  ISO 14064-1 standardına uygunluk neden bu kadar önemli?
  •  Karbon ayak izi hesabı yapmak şirketlere neler kazandırır?
  •  Şirketler ISO 14064-1 eğitimi aldıktan sonra neler yapmalıdır?
  •  Kurumsal karbon ayak izi eğitimi ile beraber hangi eğitimler alınmalıdır?


ISO 14064-1 Eğitimine Kimler Katılmalı?

Kurumsal karbon ayak izi eğitimi herkese açık ve katılımcı portföyü oldukça geniş olan bir eğitimdir. Eğitime, çalıştıkları kurumlarda sürdürülebilirlik ve daha spesifik olarak kurumsal karbon ayak izi hesabı, doğrulaması ve yönetimi yapan her seviyeden çalışanlar katılabilir. Mühendisler, projer yöneticileri, teknik personeller; tasarım ve üretim bölümü çalışanları, ürün ve hizmet sorumluları, kalite yöneticileri vb gibi kişiler kurumsal karbon ayak izi eğitimine katılabilir. Bunun yanı sıra şirketlerin üst düzey yöneticileri de kurumlarında bu konuda liderlik yapmak için ISO 14064-1 eğitimine katılarak detaylı bilgi sahibi olabilir. Kurumsal karbon ayak izi ISO 14064-1 ayrıca çevresel sürdürülebilirlik yönetimi konusunda kariyer hedefleri olan yeni mezun ve halihazırda öğrenci olan kişilere açıktır.

ISO 14064 Karbon Ayak İzi Eğitimi

 

Kurumsal Karbon Ayak İzi Eğitimine Neden Katılmalısınız?

Küresel ısınma ve iklim değişikliği gibi çevresel problemler artık tüm dünyanın gündemindedir. Bu sorunlarla mücadele için birçok uluslararası anlaşma yapılmakta ve sözleşmeler imzalanmaktadır. Ayrıca kamuoyu farkındalığını artırmak için her yıl dünyanın dört bir yanından çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. Tüm bunlar kurumlara sera gazı emisyonlarının azaltılması ve iklim değişikliğinin önlenmesi için çeşitli sorumluluklar yüklemektedir. Bunun yanında kurumların karbon ayak izlerini düşürmeleri konusunda çok ciddi baskılara maruz kaldığını söyleyebiliriz. Sera gazı emisyonlarını düşürmenin öncelikli şartı bu emisyonların doğru, tutarlı ve şeffaf bir şekilde hesaplanmasıdır. ISO 14064-1 standardı da bu konuda bir temel oluşturmaktadır. Şirketler kurumsal karbon ayak izi hesaplamalarına başlamadan önce bu standardı doğru anlayıp yorumlamalı ve akabinde aksiyon almalıdır.

Kurumsal karbon ayak izi eğitimi ISO 14064 Sera Gazı ve Emisyonları Yönetim Sistemi standardının anlaşılması, öğrenilmesi ve pratiğe geçirilmesi için şirketlere yol göstermektedir. Bu eğitime katılan kişiler, çalıştıktları kurumun çevresel farkındalığının artmasına yardımcı olmaktadır. Bu farkındalık, şirketlerin piyasada farklılaşmasını, marka itibarının yükselmesi ve yeni pazarlara girmesinin önünü açacaktır. Aynı zamanda karbon ayak izi hesaplama ve doğrulama süreçlerinden kaynaklı yasal düzenlemelere de daha kolay uyum sağlanabilecektir.

 

Aşan Danışmanlık ISO 14064-1 Kurumsal Karbon Ayak İzi Eğitimleri

Karbon ayak izi hesaplama yönetimi, doğrulaması ve raporlanması gibi konularda uzmanlık sahibi olan Aşan Danışmanlık şirketlere ISO 14064-1 eğitimleri vermektedir. Aşan Danışmanlık’ın konuyla ilgili uzmanları, katılımcılara kurumsal karbon ayak izi ile ilgili tüm teknik ve idari konularda detaylı bilgilendirmeler yapmaktadır. Aşan Danışmanlık’tan kurumsal karbon ayak izi eğitimi alan kişiler, sonraki süreçlerde şirketlerinin karbon ayak doğrulama belgesine de hızlı ve kolay bir şekilde ulaşmasını sağlamaktadır. Firmalara kurumsal karbon ayak izi danışmanlığı da yapan Aşan Danışmanlık’tan Iso 14064-1 eğitimi almak ve eğitimle ilgili sorularınızı sormak için iletişime geçebilirsiniz.

ISO 14064 ile İşletmeler Çalışmalarında Ön Plana Çıkıyor


Çevresel değerlendirmeler ile ilgili çeşitli çalışmalar sürdüren işletmelerde, ISO 14064 belgesi kapsamınca yeterli bilgi ve yetkinliğe sahip olmak büyük avantaj sağlar. Rakiplerine göre çevreye karşı daha fazla gösterilen duyarlılık sayesinde müşteriler tarafından tercih edilme oranı artacaktır. Ayrıca elde edilebilecek diğer önemli avantajları aşağıda görebilirsiniz:

•    Kurumsal itibarını arttıran işletmeler sürdürülebilir ve çevre dostu bir yaklaşım benimsediklerini çevrelerine gösterebilir.
•    Sadece ülkemizde değil tüm dünyada gelişmeye devam eden çevresel düzenleme ve karbon piyasaları hakkında var olan çalışmalara katılabilirler.
•    Karbon ayak izi izleme ve raporlama süreçlerine hâkim olmak enerji ve kaynak kullanımı noktasında daha etkili bir yönetimin ortaya konmasını sağlar.
•    Yatırımcılar, sürdürülebilirliği ve çevresel etkileri inceleyen firmalar arasından kriterleri en yüksek olanları seçecektir.

İşletmenizin sahip olacağı ISO 14064 sertifikası sayesinde yatırımcıların ilgisini çekebilir, yüksek kazançlı ve büyük ölçekli çalışmalara imzanızı atabilirsiniz. Siz de hemen eğitim çalışmalarına katılmak ve sertifika almak için bizimle iletişim kurmalısınız. Sertifika hakkında merak ettiklerinizi ve diğer tüm detayları müşteri temsilcilerimiz aracılığı ile kolaylık öğrenebilirsiniz.
 

Neden Aşan Danışmanlık Tercih Edilmeli!


Alanında uzman eğitmenlerimiz belge almak isteyen kişi ve kurumlara gerekli tüm konularda yardımcı olur. Bu noktada belirtmeliyiz ki bizimle iletişime geçtiğiniz anda başlayan süreçte siz sertifikalarınızı alana kadar bu destek devam etmektedir. Eğitimlerimiz neticesinde sahip olacağınız bilgi ve tecrübeler iş hayatınızda bu alanda daha çok gelişim göstermenizin ve başarı basamaklarını çıkmanızın en büyük yardımcısı olacaktır.

Eğitmenlerimiz başta olmak üzere müşteri temsilcilerimiz istediğiniz konularda sizleri detaylı olarak bilgilendirecektir. Çalışma sistemimizi ve eğitim programlarımızı görerek nasıl bir yol izlemeniz gerektiği ile ilgili karar verebileceksiniz. Sahip olacağınız önemli avantajları kaçırmamak ve kariyerinizde çok daha başarılı olmak için bizi hemen iletişim numaralarımız üzerinden arayabilirsiniz.

Biz sektördeki en tecrübeli danışmanlar ile, en iyi eğitmenler ile hizmet veriyoruz. Aşan Danışmanlık firmamıza incelediğiniz web sitesinde bulunan whatsapp hattının yanı sıra canlı destek hattından da ulaşabilirsiniz. Tüm bunlara ek olarak Karbon Ayak İzi ile alakalı önemli verileri  kurumsal INSTAGRAM hesabımızda da paylaşmaktayız. Oradan da bizleri takip edebilirsiniz.

 

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL
Kapat
E-Bültene Kaydolun Ayrıcalıklı Olun !
✔️ Özel indirim kuponu fırsatı
✔️ Yalnızca e-postayla sunulan fırsatlar
✔️ Özel etkinliklere davet
✔️ Özel eğitimlere davet
✔️ Yeni kampanyalarla ilgili bildirim
✔️ Yeni hizmet ve ürünlerle ilgili bildirim

Ne Aramıştınız ?

Instagram
Whatsapp