Teklif Formu
0212 438 04 76
0541 341 84 14
info@asandanismanlik.com

ISO 14025 Tip lll Çevre Etiketi

 ISO 14025 Nedir?


ISO 14025, Tip 3 çevre beyanlarının ve programlarının geliştirilmesi için gerekli ilkeleri ve prosedürleri açıklamaktadır. ISO 14025 standardı, Tip 3 çevre beyanlarının geliştirilmesinde ISO 14040 serisi standartların kullanımını detaylandırmaktadır. ISO 14025 ayrıca, ISO 14020´de verilen prensiplere ek olarak çevresel bilgilerin kullanımına ilişkin ilkeleri de belirlemektedir. Bu standartta açıklanan Tip 3 çevre beyanları, öncelikle işletmeden işletmeye iletişimde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Fakat ISO 14025 tip 3 çevre etiketleri, belirli koşullar altında işletmeden tüketiciye kurulan iletişimdeki kullanımları engellenmemektedir.
ISO 14025, yasal olarak gerekli çevresel bilgileri, iddiaları, etiketleme prosedürlerini veya diğer geçerli yasal gereksinimleri geçersiz kılmamakta; herhangi bir şekilde değiştirmemektedir. Standart, diğer ISO belgelerinde ele alınabilecek sektöre özel hükümleri içermemektedir. Tip 3 çevre beyanları ile ilgili diğer ISO belgelerinde açıklanan sektöre özel hükümlerin, ISO 14025’teki ilke ve prosedürleri temel alması ve kullanması amaçlanmaktadır.


ISO 14025 Tip 3 Çevre Beyanı Nedir?


Tip 3 çevre beyanları, aynı işlevi yerine getiren ürünler arasında karşılaştırma yapılmasını sağlamak için bir ürünün yaşam döngüsü hakkında nicel çevresel bilgiler sunmaktadır. Bu tür beyanlar;
?    bir veya daha fazla kuruluş tarafından sağlanmaktadır,
?    Bağımsız olarak doğrulanmış yaşam döngüsü değerlendirmesi (LCA) verilerine, yaşam döngüsü envanter analizi (LCI) verilerine veya ISO 14040 serisi standartlara uygun bilgi modüllerine ve ilgili olduğunda ek çevresel bilgilere dayalıdır,
?    önceden belirlenmiş parametreler kullanılarak geliştirilir ve
?    bir şirket veya şirketler grubu, sanayi sektörü veya ticaret birliği, kamu makamları veya kurumları veya bağımsız bir bilimsel kuruluş gibi bir program operatörünün yönetimine tabidir.
Tip III çevre beyanı geliştiricisinin hedef kitleyi tam olarak belirleyemeyeceği kabul edilmektedir. Ancak, örneğin büyük işletmeler, küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ´ler), kamu ihale kurumları ve tüketiciler gibi farklı alıcı veya kullanıcı gruplarının bilgi ihtiyaçlarının dikkate alınması önemlidir. ISO 14025 standardını temel alan Tip III çevre beyanları ve programlarını geliştirmekten sorumlu olan taraflar, hedef kitlenin farkındalık düzeyine gereken özeni göstermelidir. Bu standarda dayalı programlarda, beyanı yapan kuruluşun, verilerini dahili veya harici olarak bağımsız bir şekilde doğrulanması istenmektedir. Bu durum, işletmeden tüketiciye beyanlar dışında üçüncü taraf doğrulaması anlamına gelebilmekle beraber bir zorunluluk değildir.
ISO, "belgelendirme" için genel bir tanım sağlamaktadır. Bu bağlamda, üçüncü bir tarafın, bir ürün veya işlemin belirli gereksinimlere uygun olduğuna dair yazılı güvence verdiği prosedürlere belgelendirme adını veriyoruz. Bununla birlikte, “sertifikalandırma” ürüne veya sektöre göre farklı anlaşılabilmekte ve yürütülebilmektedir. Bu karışıklığı önlemek için ISO 14025’te, "sertifikasyon" yerine "üçüncü taraf doğrulaması" terimini kullanılmaktadır.
Tip 3 çevre beyanlarının geliştirilmesi ve uygulanmasında, programlar veya beyanlar eco-leaf, eko-profil, ürünün çevresel beyanı, çevresel ürün beyanı (EPD) ve çevresel profil gibi çeşitli isimlerle anılmaktadır.


ISO 14025 Standardı Kapsamı


ISO 14025 standardının maddelerini şöyle sıralayabiliriz:
     1 Kapsam
     2 Normatif referanslar
     3 Terimler ve tanımlar
     4 Hedef
     5 İlke
         5.1 ISO 14020 ile İlişki
         5.2 Gönüllü alan
         5.3 Yaşam döngüsü temeli
         5.4 Modülerlik
         5.5 İlgili tarafların katılımı
         5.6 Karşılaştırılabilirlik
         5.7 Doğrulama
         5.8 Esneklik
         5.9 Şeffaflık
     6 Program gereksinimleri
         6.1 Genel
         6.2 Programın kapsamı
         6.3 Program operatörünün sorumlulukları
         6.4 Genel program talimatları
         6.5 İlgili tarafların katılımı
         6.6 Ürün kategorilerinin tanımlanması için prosedürler
         6.7 PCR (ürün kategori kuralları) geliştirme prosedürü
         6.8 LCA metodolojisinin uygulanmasına ilişkin prosedürler
     7 Beyanname gereksinimleri
         7.1 Genel
         7.2 Beyanname içeriği
         7.3 Beyanın güncellenmesi
     8 Doğrulama
         8.1 İnceleme ve bağımsız doğrulama prosedürü
         8.2 Doğrulayıcıların ve PCR inceleme panelinin bağımsızlığı ve yetkinlikleri
         8.3 Veri gizliliği kuralları
     9 İşletmeden tüketiciye iletişim için Tip 3 çevresel beyanları geliştirmeye yönelik ek gereksinimler
         9.1 Genel
         9.2 Bilgi sağlanması
         9.3 İlgili tarafların katılımı
         9.4 Doğrulama
     Ek A Tip III çevre beyanı programı geliştirme ve işletme şeması
     Ek B Ürün parçalarının Tip 3 çevresel beyanlarında yer alan bilgi modüllerinden bir Tip 3 çevre beyanının gelişimini gösteren örnek
     Kaynakça


ISO 14025 Çevre Etiketi Özellikleri


Giderek yaygınlaşan müşteri - tedarikçi talebi, farklı ürünler arasında bir karşılaştırma standardına sahip olmaktır. Bu kapsamda ISO 14025, belirli bir ürün türünün en önemli çevresel yönlerini dikkate alan, sürdürülebilir olan bir değere girmeden, ancak sunduğu ürün/hizmetin çevresel sorunları hakkında objektif ve doğrulanabilir bilgiler gösteren bir standart çerçeve sunmaktadır. Bu talebe cevap verebilmek için ISO 14025 tarafından düzenlenen bir çevresel etiketleme sistemi (Tip 3 - Çevresel Ürün Beyanları (EPD)) oluşturulmuştur. Gönüllü olan bu sistemin doğrulanması, bağımsız bir üçüncü taraf kuruluş aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. ISO 14025 tarafından tanımlanan çevresel ürün beyanları (Tip 3 çevre etiketleri), ürünlerin çevresel performansının objektif, karşılaştırılabilir ve güvenilir iletişimini kolaylaştırmaktadır.
ISO 14025, farklı standartlara dayalı olarak, anlaşılır nicel çevresel bilgiler sunmayı amaçlamaktadır. LCA’yı da kapsayacak şekilde; ISO 14040 standart serisine dayalı önceden belirlenmiş parametre kategorileri ile bir ürünün nicelleştirilmiş çevresel verilerinin bir envanterini sunmaktadır.
Tip 3 çevresel etiketlerin özelliklerini şöyle sıralayabiliriz:
?    Gönüllü çevresel beyan özelliği taşımaktadır.
?    Üçüncü taraf kuruluşlar tarafından zorunlu doğrulama gerektirmektedir.
?    Yaşam döngüsü hakkında nicel bilgiler sağlamakta ve bu yönüyle aynı işlevi gören diğer ürünlerle karşılaştırılabilir olmaktadır.
?    Bir ürünün yaşam döngüsü boyunca oluşturduğu çevresel etkiler hakkında bilgi vermektedir. Ürün kategorisine göre tanımlanmış bazı çevresel göstergeler bulunmaktadır ve bu göstergeler etki kategorisine göre sınıflandırılmaktadır.
?    Tip I etiketlerinden farklı olarak tip 3 çevresel etiketler, ürünlerin çevresel tercihini tanımlamamakta veya karşılanması gereken minimum gereksinimleri belirlememektedir.


ISO 14025 Tip 3 Çevre Etiketi Danışmanlığı


ISO 14025 tip 3 çevre beyanı yapmak isteyen firmalar, bu süreçte mutlaka danışmanlık hizmeti almalıdır. Bu sayede, çevre etiketinin oluşturulması ve beyanın sunulması ile ilgili çalışmaların doğru bir şekilde tamamlanması ve üçüncü taraf doğrulama kuruluşları ile etkin bir iletişimin kurulması hızlanacak ve kolaylaşacaktır. Firmalara ISO 14025 tip 3 çevre etiketi danışmanlığı sunan Aşan Danışmanlık, firmalara ürün geliştirme ve doğrulama, test ve analizler, dokümantasyon, doğrulama kuruluşu seçilmesi ve ilgili diğer adımlarda destek olmaktadır. Aşan Danışmanlık, firmaları üçüncü taraf kuruluşların gerçekleştirdiği denetimlere de hazırlamaktadır.

 

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL
Kapat
E-Bültene Kaydolun Ayrıcalıklı Olun !
✔️ Özel indirim kuponu fırsatı
✔️ Yalnızca e-postayla sunulan fırsatlar
✔️ Özel etkinliklere davet
✔️ Özel eğitimlere davet
✔️ Yeni kampanyalarla ilgili bildirim
✔️ Yeni hizmet ve ürünlerle ilgili bildirim

Ne Aramıştınız ?

Instagram
Whatsapp