Teklif Formu
0212 438 04 76
0545 556 60 45
info@asandanismanlik.com

ISO 14021 Tip ll Çevre Etiketi

 ISO 14021 Nedir?


ISO 14021, ürünlerle ilgili beyan, sembol ve grafik vb dahil olmak üzere kendinden beyanlı çevresel etiketlemeler için birtakım gereklilikleri açıklamaktadır. Ayrıca, çevresel iddialarda yaygın olarak kullanılan seçilmiş terimleri açıklamakta ve kullanımları için gerekli nitelikleri belirtmektedir. ISO 14021 ayrıca, kendinden beyanlı çevresel iddialar için genel bir değerlendirme ve doğrulama metodolojisini ve bu standartta seçilen iddialar için özel değerlendirme ve doğrulama yöntemlerini açıklamaktadır. ISO 14021, yasal olarak gerekli çevresel bilgileri, iddiaları, etiketlemeyi veya diğer geçerli yasal gereklilikleri engellememekte, geçersiz kılmamakta veya herhangi bir şekilde değiştirmemektedir. Bu bağlamda, ISO 14021’in diğer çevresel mevzuatlar için tamamlayıcı bir standart olduğunu söyleyebiliriz.
ISO 14021 Tip 2 Kendinden Beyanlı Çevre Etiketi Nedir?
Çevresel iddiaların ve beyanların farklılaşması ve çoğalması ile beraber piyasalar için bazı zorluklar ve ihitiyaçlar ortaya çıkmıştır. Bu tür iddialar oluşturulurken ürünün yaşam döngüsünün tüm ilgili yönlerine dikkat edilmesi ve çevresel etiketleme standartlarına uyulması gerekmektedir.
Üreticiler, ithalatçılar, distribütörler, perakendeciler veya bu tür iddialardan faydalanması muhtemel diğer paydaşlar çeşitli çevresel beyanlarda bulunulabilmektedir. Ürünlerle ilgili yapılan çevresel beyanlar; etiketler, semboller, ifadeler, logo veya grafikler ürün veya paket etiketlerinde, ürün açıklamalarında, yayınanlanan teknik bültenlerde yer alabilmektedir. Ayrıca, ürün sahibi ve/veya yöneticisi olan kurumların yaptığı reklamlarda, tanıtımlarda, telefonla pazarlama süreçlerinde veya dijital veya elektronik ortamlarda bu tür gösterimler kullanılabilmektedir.
ISO 14021’in çerçevesini çizdiği Tip 2 kendinden beyan edilen çevresel iddialarda, güvenilirliğin sağlanması ve doğrulanması esastır. Güvenilmez ve aldatıcı çevresel iddialardan kaynaklanabilecek ticaret engelleri veya haksız rekabet gibi olumsuz piyasa etkilerinden kaçınmak için doğrulamanın uygun şekilde yapılması son derece önemlidir. Çevresel iddialarda bulunan kuruluşlar tarafından kullanılan değerlendirme metodolojisi açık, şeffaf, bilimsel temelli ve belgelenmiş olmalıdır. Böylece ürünleri satın alan veya satın alma olasılığı bulunan kişi veya kurumların çevresel etiketlerde arz edilen beyanların ve iddiaların doğruluğu ve geçerliliğinden emin olması sağlanabilmektedir.


ISO 14021 Kendinden Beyanlı Çevre Etiketi Kapsamı


Tip 2 kendinden beyanlı çevre etiketi için oluşturulmuş ISO 14021 standardının maddeleri şu şekildedir:
     Önsöz
     Tanıtım
     1 Kapsam
     2 Normatif referanslar
     3 Terimler ve tanımlar
         3.1 Genel şartlar
         3.2 Kendinden beyan edilen çevresel iddialarda yaygın olarak kullanılan seçilmiş     terimler
     4 Kendinden beyan edilen çevresel iddiaların amacı
     5 Kendinden beyan edilen tüm çevresel iddialar için geçerli olan gereklilikler
         5.1 Genel
         5.2 ISO 14020 ile İlişki
         5.3 Belirsiz veya spesifik olmayan iddialar
         5.4 “... free” iddiaları
         5.5 Sürdürülebilirlik iddiaları
         5.6 Açıklayıcı ifadelerin kullanımı
         5.7 Özel gereksinimler
         5.8 Çevresel iddialarda bulunmak için sembollerin kullanımı
         5.9 Diğer bilgiler veya iddialar
         5.10 Belirli semboller
     6 Değerlendirme ve talep doğrulama gereksinimleri
         6.1 İddiada bulunan tarafın sorumlulukları
         6.2 Değerlendirme metodolojisinin güvenilirliği
         6.3 Karşılaştırmalı taleplerin değerlendirilmesi
         6.4 Yöntemlerin seçimi
         6.5 Bilgiye erişim
     7 Seçilen talepler için özel gereksinimler
         7.1 Genel
         7.2 Gübrelenebilir
         7.3 Parçalanabilir
         7.4 Demontaj için tasarlanabilme
         7.5 Uzun ömürlü ürün
         7.6 Enerji geri kazanımı
         7.7 Geri dönüştürülebilir
         7.8 Geri dönüştürülmüş içerik
         7.9 Azaltılmış enerji tüketimi
         7.10 Azaltılmış kaynak kullanımı
         7.11 Azaltılmış su tüketimi
         7.12 Yeniden kullanılabilir ve yeniden doldurulabilir
         7.13 Atık azaltma
         7.14 Yenilenebilir malzeme
         7.15 Yenilenebilir enerji
         7.16 Sürdürülebilir
         7.17 Sera gazı emisyonlarına ilişkin iddialar
     Ek A Bir geri dönüşüm sisteminin basitleştirilmiş şematik gösterimi
     Kaynakça


ISO 14021 Tip 2 Çevre Etiketi Özellikleri


Tip 2 kendinden beyanlı çevresel etiketler, aynı üretici veya paketleyici tarafından desteklenen, genellikle yaşam döngüsünün bir aşamasına veya bir ürünün belirli bir yönüne atıfta bulunulan çevresel göstergelerdir. ISO 14021 aracılığıyla bu konuyla ilgili özel gereksinimler karşılanmaktadır. ISO 14021 ile oluşturulan etiketleme sisteminde üçüncü taraflar için bağımsız bir sertifikalandırma süreci bulunmamaktadır.
Tip 2 çevresel beyanların özellikleri şu şekildedir:
?    Kuruluş tarafından gönüllü beyan yapılmaktadır.
?    Bağımsız bir üçüncü taraf kuruluş tarafından zorunlu olmayan doğrulama veya sertifikalandırma bulunmamaktadır. Beyan sahibi, yaptığı beyanından tam olarak sorumludur.
?    Genellikle bir kriter için beyan sunulmaktadır.
?    Çevresel mesajlar için 18 farklı kılavuz mevcuttur.
?    Test metodolojisi yoktur.
?    Ürünün belirli çevresel özelliklerini tanımlayan ifadeler, semboller veya çizelgelerden oluşmaktadır.
?    Tip 2 çevresel etiketleri doğru olmalı, yanıltıcı olmamalı ve kullanıcılar tarafından yanlış anlamalara neden olmamalıdır.
ISO 14021 ile sağlanan etiketler, iddialarının kesinliğini kontrol etmek isteyen tüketiciler ve kuruluşlar için en fazla kafa karıştıran etiketlerdir. Bu nedenle, ürün üzerinde aşağıdaki gibi terimlerin kullanımından kaçınılmalıdır:
?    "Çevre dostu", "yeşil", "çevresel açıdan güvenli", "toprak dostu", "çevreyi kirletmeyen" vb. gerçeğin tam olarak yansıtılmadığı kesin olmayan ifadeler
?    "Sürdürülebilir" gibi ucu açık ve çerçevesi çizilmemiş ifadelerin kullanımı yanıltıcı ve kafa karıştırıcı olabilmektedir.
?    "... içermez" (“without ...” veya “... free”) gibi ifadeler sadece kanıtlanabilir durumlarda kullanılmalıdır.
ISO 14021 Tip 2 kendinden beyanlı çevresel etiketleme yapan kuruluşlar aşağıdaki kurallara dikkat etmelidir:
?    Sadece doğru ve yanıltıcı olmayan ifadeler kullanılmalıdır.
?    Beyanlar, bir ürünün tüm yaşam döngüsünün aşamalarıyla ve çevresel boyutlarıyla ilgili olmalıdır.
?    Beyanlar ile önemli, doğrulanmış veya talep edildiğinde doğrulanabilir bilgiler sağlanmalıdır.
?    Çevresel beyanın ürünün tamamını mı yoksa bir bölümünü mü kapsadığı açıkça belirtilmelidir.
?    Yaşam döngüsünün farklı aşamaları arasında varsa çevresel etkilerin transferi göz önünde bulundurulmalıdır.


ISO 14021 Tip 2 Kendinden Beyanlı Çevre Etiketi Danışmanlığı


ISO 14021, ürünlerinde kendinden beyanlı çevre etiketi kullanmak isteyen firmalar için çok önemli bir kılavuzdur. Bu standardın doğru bir şekilde kullanımı ve etiketlerin standartta bahsedilen gerekliliklere uygun şekilde sağlanması için firmaların ISO 14021 çevre etiketi danışmanlığı alması gerekmektedir. Aşan Danışmanlık, sahip olduğu tecrübe ve uzmanlık ile firmalara bu konuda profesyonel danışmanlık hizmeti vermektedir. ISO 14021 Tip 2 kendinden beyanlı çevre etiketi ile ilgili daha detaylı bilgi için Aşan Danışmanlık ile iletişime geçebilirsiniz.

 

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL
Kapat
E-Bültene Kaydolun Ayrıcalıklı Olun !
✔️ Özel indirim kuponu fırsatı
✔️ Yalnızca e-postayla sunulan fırsatlar
✔️ Özel etkinliklere davet
✔️ Özel eğitimlere davet
✔️ Yeni kampanyalarla ilgili bildirim
✔️ Yeni hizmet ve ürünlerle ilgili bildirim

Ne Aramıştınız ?

Instagram
Whatsapp