0212 438 04 76
0545 556 60 45
Teklif Al

ISO 13027

 


ISO 13027 HİJYEN VE SANİTASYON BELGESİ
Hijyen, gıda maddelerinin kullanım şekli ve amacı dikkate alınarak, insanlar tarafından güvenle tüketilmesinin sağlanması amacı ile, temizliğe yönelik her türlü önlemin alınması ve gerekli koşulların yaratılmasıdır. Başka bir ifade ile hijyen, gıda maddelerinin temiz ve tümüyle hastalık yapan faktörlerden arındırılmış olması durumudur. Gıda sektöründe hijyenik koşulların sağlanması ve korunması dendiği zaman, gıda maddelerinin hazırlanması, işlenmesi, paketlenmesi, depolanması, taşınması ve satışa sunulması sırasında, her türlü kaynaktan bulaşabilecek mikropların önüne geçilmesi çalışmaları anlaşılmaktadır.
Sanitasyon ise insan sağlığının korunması ve iyileştirilmesi, hastalık durumlarında sağlığın tekrar kazanılması için yapılan işlemleri kapsamaktadır. Gıda sektöründe sanitasyon çalışmaları dendiği zaman, gıda maddelerinin fiziksel, kimyasal ve biyolojik anlamda güvenilir olmalarını sağlamak amacı ile gerekli koşulların sağlanması ve gıda maddelerinin insan sağlığını tehdit eden mikroorganizmalardan ve çeşitli bulaşmalardan uzak tutulması anlaşılmalıdır. Kısaca sanitasyon çalışmaları ile, gıda maddeleri insan sağlığına uygun duruma getirilmiş olmaktadır.
Hijyen Belgesi’ni (ISO13027) alabilecek ya da alması gereken kişi ya da kurumlar aşağıda listelenmiş bir şekilde verilmiştir. Resmi gazetede yayınlanan ‘Gıda Güvenliği ve Kalitesinin Analizi ve İncelenmesine Yönelik Mevzuat, TS 13027 Gıda Üretim Merkezlerinde Hijyen ve Sanitasyon Genel Şartları Standardı ve resmi gazetede yayınlanan Su Ürünleri Alanında Uygulamada Olan Gemilere Yönelik Hijyen Şartları Yönetmeliği’ne göre;
•    Gıda üretiminde bulunan işyerleri
•    Marketler
•    Oteller
•    Restaurantlar
•    Büfeler
•    Kafeler
•    Yemek fabrikaları
•    Gıda ambalaj maddesi üreten kuruluşlar
•    Gıda satış alanları
•    Gıda depoları
•    Su ürünleri işleme satış depolama merkezleri ile su ürünleri sektöründe faaliyette olan gemiler TS 13027 Hijyen Belgesi alabilmektedirler.
Hijyen Belgesinin Faydaları
•    İşletme itibarında artma ve etkin bir pazarlama fırsatı sağlar
•    Hukuki mevzuatlara uyum gösterir
•    İşletmeye yönelik tüketici kesimin memnuniyetini artırır
•    Çalışan bilincinde artma ve düzenli personel kontrolü temin eder
•    İşletmenizde hijyen gelişimi ve hijyenin kontrol edilmesini temin eder
•    Gıda güvenliğini temin etme, mevcut ve muhtemel riskleri belirleme ve bertaraf etme şansını sağlar
•    Kuruluşun gıda güvenlik durumu belirlenmiş ve ispatlanmış olmaktadır
•    Hukuki düzenlemelere uyum gösterilmiş olur
•    Var olan ya da ileride oluşabilme olasılığı bulunan riskler belirlenir
•    Müşterilerden gelecek şikayetler minimize edilir
•    Düzenli yapılan analizler ile birlikte, kuruluşunun hijyen ve sanitasyon gelişimi takip edilir
•    Kuruluş önemli bir rekabet avantajına sahip olur
ISO 13027 Gıda Üretim Yerlerinde Hijyen ve Sanitasyon standardı, insanların sağlığını riske sokmayacak ve insanlara zarar vermeyecek güvenli gıda maddeleri üretmek için gereken temel üretim ve çevre koşullarını sağlamak üzere tasarlanmıştır.
Tarım ve Köy işleri Bakanlığı tarafından 2008 yılında Gıda Güvenliği ve Kalitesinin Denetimi ve Kontrolüne Dair Yönetmelik yayınlanmıştır. Bu yönetmeliğin amacı da benzer şekilde, gıda maddesi üreten firmaların gıda güvenliği ve kalitesi konusunda uymak zorunda oldukları teknik ve hijyenik koşulları tespit etmektedir ve yukarıda sayılan bütün işletmelerin bu yasal düzenlemelere uymak zorunluluğu vardır.
Belgelendirme kuruluşları, ISO TS 13027 standardının kapsadığı konularda firmaları denetlemekte ve uygun bulması durumunda ISO TS 13027 belgesi vermektedir. Önemli olan firmanın, yapılacak denetimler, test ve analizler ve ölçüm sonuçlarına göre gerekli koşulları sağladığının ve bu koşulları sürdürebilir olduğunun tespit edilmesidir.
Hijyen ve sanitasyon belgesi için yapılması gereken laboratuvar analizleri aşağıda verilmiştir.
   Ortam Havasının Mikrobiyal Yükünün Ölçümü
 AIR SAMPLER (Hava Örnekleyici) Cihazı ile alınan örnekler laboratuvarlarda analiz edilir ve ortam havasının mikrobiyal yükü belirlenir.
    Personel Hijyeni
Personellerin elinden Swap ile alınan örnekler akredite laboratuvarda analiz edilir.
    Yüzey Hijyen Kontrolleri
İşletme içerisindeki yüzeylerden ( tezgahlar, duvarlar, alet-ekipmanlar v.b.) swap ile alınan örnekler laboratuvarda analiz edilir.
    İçme-Kullanma Sularının Kontrolü
İşletmede kullanılan sulardan alınan örnekler laboratuvarlarda analiz edilir.
    Değerlendirme ve Raporlama
Yapılan işletme denetim sonuçları ve laboratuvar analiz sonuçları değerlendirilir, değerlendirme sonuçları rapor halinde kişi ya da kuruma sunulur.
 

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL