Teklif Formu
0212 438 04 76
0545 556 60 45
info@asandanismanlik.com

ISO 10019 - Kalite Yönetim Sistemi

ISO 10019, kalite yönetim sistemiyle ilgili danışmanlık hizmeti veren kişilerin seçimi ve bu konudaki hizmetlerin kullanımı konusunda rehberlik sağlar. Standardın temel amacı kuruluşlara kalite yönetim sistemi danışmanlarının seçimi konusunda yardımcı olmaktır. Şirketler, 10019 standardını kullanarak danışmanların yeterliliğini değerlendirme fırsatı elde edebilir ve doğru kişilerle çalışma şansını yakalayabilir. Bu standardı kullanan şirketler kalite yönetim sistemini danışmanlarının, kuruluşun ihtiyaçlarına uygun hizmet sağladığını doğrulayabilmektedir. ISO 10019 standardı, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi veya ISO’nun diğer yönetim sistemlerinde olduğu gibi herhangi bir belgelendirme prosedürü içermemektedir. Yani bu standardın belgelendirme amacıyla kullanılmadığını belirtmekte fayda var. Bu bağlamda bir kılavuz doküman olarak değerlendirilebilecek standart, kuruluşların kalite yönetim sistemlerinin gelişmesine ve ihtiyaçlarının doğru bir şekilde karşılanmasına yardımcı olmaktadır. Aşan Danışmanlık ile iletişime geçerek ISO 10019 hakkında daha detaylı bilgi edinebilir ve standarttan en yüksek oranda fayda sağlayabilirsiniz.

ISO 10019 Kalite Yönetim Sistemi Kapsamı


ISO 10019 standardı 2005 yılında tam adıyla “Kalite yönetim sistemi danışmanlarının seçimi ve hizmetlerinin kullanımı için yönergeler” olarak yayınlanmıştır. Standardın temel hedef kitlesi kalite yönetim sistemi konusunda şirketlere danışmanlık desteği veren kişiler ve bu alanda danışmanlık hizmeti sağlayan kişilerin seçiminde rol alan danışmanlık kuruluşlarıdır. Şirketler, bu standardı kullanarak danışman seçiminde dikkat edilmesi gereken faktörleri öğrenebilir ve danışmanlık hizmeti sürecinde beraber çalışacakları kişileri en doğru şekilde belirleyebilir. ISO 10019, şirketlerde kalite yönetim sisteminin planlanması, kurulması, yürütülmesi ve geliştirilmesi için kritik rol oynamaktadır.

Günümüzde neredeyse tüm şirketler bir kalite politikası geliştirmekte ve bu politika çerçevesinde hazırladığı planları, stratejileri ve prosedürleri ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ile doğrulamaktadır. Kalite sisteminin kurulmasından denetlenmesi ve doğrulanmasına kadar geçen tüm süreçte her şirketin yapması gereken birtakım çalışmalar bulunmaktadır. Şirketler, bu süreci kendi bünyesinde çalışan uzmanların desteğiyle yürütebilmektedir. Fakat kalite yönetimi ile ilgili konular ayrı bir uzmanlık bilgisi ve tecrübesi gerektirdiğinden birçok kuruluş bu alanda yürüttüğü tüm çalışmalar için dışarıdan danışmanlık hizmeti almayı tercih etmektedir. Kalite yönetim sistemi danışmanı seçimi sistemin doğru ve etkili çalışması için son derece önemlidir. Zira, kalite yönetimi sürecine doğru danışmanlar veya danışmanlık kuruluşu ile başlamak kalite yönetimi sisteminin hızlı ve kolay bir şekilde kurulmasına ve daha sonra sürekş iyileştirme adımlarının uygulanmasına yardımcı olmaktadır.

ISO 10019, kalite yönetim sistemi danışmanlarının seçimi ve hizmetlerinin kullanımı için kurumlara rehberlik sağlar. Bir kalite yönetim sistemi danışmanı seçerken kuruluşlara yardımcı olmayı amaçlar. Bu danışmanların yeterliliğini değerlendirme süreci hakkında rehberlik eder ve danışmanın hizmetlerine ilişkin kuruluşun ihtiyaç ve beklentilerinin karşılanacağına dair güvence sağlar. ISO 10019, bir kalite yönetim sisteminin gerçekleştirilmesini ele alır, ancak aynı zamanda, herhangi bir diğer yönetim sisteminin gerçekleştirilmesi için de birtakım uyarlamalar ile kullanılabilir.

Bir kalite yönetim sisteminin gerçekleştirilmesinde, bazı kuruluşlar kendi personeline güvenmeyi tercih ederken, bazıları dış danışmanların hizmetlerini kullanır. Bir kuruluş tarafından bir danışmanın seçilmesi, ortaya çıkan kalite yönetim sisteminin kuruluşun planlanan hedeflerini en verimli ve etkili bir şekilde karşılayabilmesini sağlamak için önemlidir. Bu danışmanının hizmetlerini kullanırken, kuruluşun üst yönetiminin katılımı ve taahhüdü, bir kalite yönetim sisteminin gerçekleştirilmesi için kilit faktörlerdir.

ISO 10019, bir kalite yönetim sistemi danışmanı seçerken göz önünde bulundurulması gereken faktörler hakkında rehberlik sağlamayı amaçlar. Kuruluşlar tarafından kalite yönetim sisteminin gerçekleştirilmesinde kendi özel ihtiyaç, beklenti ve hedeflerini karşılayabilecek bir kalite yönetim sistemi danışmanı seçiminde kullanılabilir. Standart, kalite yönetim sistemi danışmanlığı yapmak isteyen danışmanlara yol göstermektedir. ISO 10019 ayrıca kalite yönetim sistemi danışmanlarının seçimi için danışmanlık kuruluşları tarafından kullanılabilir.
 
ISO 10019 Nedir?

ISO 10019 standardının maddeleri şu şekildedir:
1 Kapsam
2 Normatif referanslar
3 Terimler ve tanımlar
4 Kalite yönetim sistemi danışmanı seçimi
   4.1 Seçim sürecine giriş
   4.2 Danışmanın yetkinliği
   4.3 Etik hususlar
5 Kalite yönetim sistemi danışmanının hizmetlerinin kullanımı
   5.1 Danışmanın hizmetleri
   5.2 Danışmanlık hizmetleri için sözleşme
   5.3 Danışman hizmetleri için faydalı hususlar
Ek A Kalite yönetim sistemi danışmanlarının tipik faaliyetleri
   A.1 Bir teklifin ilk değerlendirmesi ve hazırlanması
   A.2 Bir kalite yönetim sisteminin gerçekleştirilmesine ilişkin örnek
Ek B Kalite yönetim sistemi danışmanlarının değerlendirilmesi
   B.1 Bir kalite yönetim sistemi danışmanı için eğitim ve iş deneyimi örneği
   B.2 Danışman referanslarının değerlendirilmesi
Bibliyografya

ISO 10019 - Kalite Yönetim Sistemi
 
ISO 10019 Belgesi Nedir?

ISO 10019, belgelendirme yapılması amacıyla tasarlanmamıştır. Yani ISO 9001, 14001, 50001 gibi yönetim sistemleri gibi akredite bağımsız kuruluşlar aracılığıyla belgelendirilmemektedir. Kuruluşlar ISO 10019 Belgesi alamıyor olsa da bu standardın kapsamına hakim olmak ve en doğru şekilde uygulamak için ISO 10019 danışmanlığı alabilir. Bu sayede kalite yönetim sistemi için danışmanlık hizmeti verecek kişi veya kurumları çok daha kolay ve hızlı bir şekilde seçebilir.
 

ISO 10019 Standardı Neden Önemlidir?


Kalite yönetim sistemi danışmanı, bir kurumda kalite yönetimiyle ilgili tüm sistemlerin ve altyapının oluşturulmasına katkı sağlar. Bu sayede şu önemli ilerlemeler kaydedilebilir:

    - Söz konusu sistemler için ihtiyaç duyulan süreçlerin belirlenmesi ve bunların kuruluş genelinde uygulanması
    - Tanımlanan süreçlerin sırasının ve etkileşiminin belirlenmesi
    - Bu süreçlerin hem işleyişinin hem de kontrolünün etkin olmasını sağlamak için ihtiyaç duyulan kriterlerin ve yöntemlerin belirlenmesi
    - Tanımlanan süreçlerin işletilmesini ve izlenmesini desteklemek için gerekli kaynakların ve bilgilerin sağlanması
    - Bu süreçlerin izlenmesi, ölçülmesi ve analiz edilmesi
    - Planlanan sonuçlara ulaşmak ve belirlenen süreçlerin sürekli iyileştirilmesi için gerekli eylemlerin uygulanması.

ISO 10019 standardıyla birlikte alanında yetkin olan ve olmayan danışmanlar ayırt edilebilir. Bu sayede doğru danışmanlar seçilerek sistem yönetimi başarısı anlamında istenen hedeflere ulaşılabilir.
 
ISO 10019 Belgesini Kimler Alabilir?

“ISO 10019 Kalite yönetim sistemi danışmanlarının seçimi ve hizmetlerinin kullanımı için yönergeler” standardı, kalite yönetim sistemi danışmanı olacak kişiler tarafından kullanılabilir. Ayrıca, yönetim sistemleri için danışmanlık hizmeti veren şirketler de bu standarttan faydalanabilir. ISO 10019, bir kalite yönetim sistemi kullanan tüm kamu ve özel sektör kuruluşları tarafından kullanılabilmektedir.

ISO 10019 Kalite Yönetim Sistemi standardının içeriğini ve maddelerini şöyle özetleyebiliriz:

Kuruluş ihtiyaç ve beklentilerinin ortaya konulması ve kalite yönetim sistemi danışmanının rollerinin, görev ve sorumluluklarının belirlenmesi
Danışmanların konuyla ilgili yeterliliğinin analiz edilmesi
Danışmanlarla beraber yürütülecek tüm çalışmalarda etik konuların dikkate alınması ve iş etiği ilkelerinin uygulanması
Kalite yönetim sistemi danışmanlık hizmetinin kullanılması sürecinde her iki tarafa fayda sağlayacak hususların belirlenmesi
Danışmanlarla veya danışmanlık kuruluşlarıyla hizmet sözleşmelerinin yapılması
Kalite yönetim sistemi danışmanlık hizmetinin kapsamının ve sınırlarının belirlenmesi
Danışmanların verecekleri hizmetlerle ilgili tekliflerinin hazırlanması ve üst yönetime sunulması
Kalite yönetim sistemi danışmanlığıyla ilgili örnek uygulamalar
Danışman seçiminde hizmet alınacak kişinin değerlendirilmesi; eğitim durumunun ve iş tecrübesinin incelenmesi
Danışmanlık hizmetiyle ilgili tüm sürecin ve hizmetlerin değerlendirilmesi

ISO 10019 kalite yönetim sistemi danışmanlık seçimi standardı, kalite yönetimi çerçevesinde yürütülecek tüm çalışmaları yakından etkilemektedir. Bu bağlamda her şirketin bu konuda sorumluluk sahibi olması ve danışmanlarını büyük bir titizlikle seçmesi büüyk önem arz etmektedir. Standart ile ilgili tüm konularda soru ve görüşleriniz için Aşan Danışmanlık’a ulaşabilirsiniz.

 

 

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL
HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL

ISO Belgelendirme

Kapat
E-Bültene Kaydolun Ayrıcalıklı Olun !
✔️ Özel indirim kuponu fırsatı
✔️ Yalnızca e-postayla sunulan fırsatlar
✔️ Özel etkinliklere davet
✔️ Özel eğitimlere davet
✔️ Yeni kampanyalarla ilgili bildirim
✔️ Yeni hizmet ve ürünlerle ilgili bildirim

Ne Aramıştınız ?

Instagram
Whatsapp