Teklif Formu
0212 438 04 76
0541 341 20 34
info@asandanismanlik.com

İnsansız Hava Aracı Sistemleri CE Belgesi

İnsansız Hava Aracı Sistemleri CE Belgesi


İnsansız hava aracı sistemleri CE Belgesi almak isteyen firmaların hakkında bilgi sahibi olması gereken iki önemli AB yönetmeliği mevcuttur. (AB) 2019/945 sayılı yönetmelik, insansız hava aracı sistemlerinin gerekliliklerini ve tasarımcılar, üreticiler, ithalatçılar ve distribütörler tarafından uygunluk işaretlerinin alınması ve güvenlik ve rekabet edebilirliğine yönelik piyasanın izlenmesi için karşılanması gereken gereklilikleri ele almaktadır. (AB) 2019/947 sayılı yönetmelik ise pilotlar ve operatörler tarafından insansız hava araçlarının kullanımına ilişkin kurallar ve prosedürler ile kullanım kategorilerini ve bunların kullanımına yönelik bir dizi gereksinimi tanımlamaktadır. İnsansız hava aracı sistemleri CE Belgesi, bu sistemlerle ilgili yönetmelikte açıklanan temel teknik, sağlık ve güvenlik gereksinimlerini karşılayan firmalara verilmektedir.


İnsansız Hava Aracı Sistemleri CE Belgesi Nedir?


(AB) 2019/945 sayılı yönetmelik, insansız hava aracı sistemlerinin tasarımı ve üretimi için gereklilikleri belirlemektedir. Ayrıca, sahip olmaları gereken bileşenler veya aksesuarlar da dahil olmak üzere, bu sistemlerin ticarileştirme gereksinimleriyle ilgili de açıklamalar içermektedir. Belirli kategorilerdeki insansız hava araçları için uygulanabilir tasarım, üretim, bakım ve kullanım gereksinimlerini açıklamaktadır. Yönetmelikte, Avrupa Birliği üyesi olmayan üçüncü ülkelerdeki operatörler tarafından gerçekleştirilen operasyonlardan bahsedilen bölümler de bulunmaktadır. 1 Temmuz 2020´de yürürlüğe giren 2019/947 sayılı yönetmelik, Avrupa hava sahasında insansız hava aracı sistemleri kullanımına ilişkin normalleri ve düzenlemeleri belirlemektedir.
İnsansız hava aracı sistemleri CE Belgesi, bu yönetmeliklere uygun olarak tasarlanmış sistemlerin Avrupa pazarına sunulması için en önemli ön koşullardan biridir. Belge sahibi firmalar, ürünlerinin Avrupa piyasasında serbestçe dolaşmasını sağlayarak insansız hava araçları için çok önemli ve büyük bir pazara erişim imkanına sahip olmaktadır. Diğer CE belgelerinde olduğu gibi insansız hava aracı (İHA) sistemleri CE Belgesi için de firmaların danışmanlık hizmeti alması tavsiye edilmektedir. Bu konuda Aşan Danışmanlık ile iletişime geçebilirsiniz.


İnsansız Hava Aracı Sistemleri CE Belgesi Kapsamı


İnsansız hava aracı sistemleri CE Belgesi, aşağıdaki durumlarda geçerlidir:
•    "Açık" kategori için geçerli kural ve koşullar altında işletilmesi amaçlanan İHA (özel olarak inşa edilmiş İHA hariç) ve ait olduğu İHA sınıfının sınıf tanımlama etiketi taşıyan sistemler
•    Uzaktan tanımlama eklentileri
•    İHA operasyonlarının "onaylı" ve "spesifik" kategorileri için geçerli olan kural ve koşullar altında işletildiği İHA sistemleri
•    İHA sistemleri Avrupa Birliği içinde işletiliyorsa, esas iş yeri olan, üçüncü bir ülkede yerleşik veya ikamet eden İHA operatörleri
İnsansız hava aracı sistemleri CE Belgesi iç mekanlarda çalıştırılması amaçlanan İHA sistemleri için geçerli değildir.
İnsansız Hava Aracı Sistemleri CE Belgesi Nasıl Alınır?
Yönetmelik, imalatçıların, yetkili temsilcilerinin, ithalatçıların ve distribütörlerin yükümlülüklerini detaylandırmaktadır. Ürünler, yalnızca "açık" kategori gerekliliklerini karşılamaları ve kişilerin, hayvanların veya mülklerin sağlığını veya güvenliğini tehlikeye atmaması durumunda piyasaya sunulmalıdır. Bir ürünü Avrupa Birliği pazarına arz etmeden önce uygunluk değerlendirmesi yapılmalı ve uygun teknik dosya hazırlanmalıdır. İlgili prosedürler yönetmeliğin eklerinde detaylandırılmıştır. Üretici, AB uygunluk beyanını hazırlayarak, ürünün Yönetmelik gerekliliklerine uygunluğunun sorumluluğunu üstlenmektedir. Piyasadaki bir ürünün bu şartlara uygun olmadığını gösteren bir sebep varsa, ilgili ürün hakkında bir değerlendirme yapılır ve gerekirse ürünün uygun hale getirilmesi, piyasadan çekilmesi için derhal düzeltici önlemler alınmalıdır. Uygunsuzluk devam ederse, ilgili devlet, ürünün piyasaya sunulmasını kısıtlamak veya yasaklamak için tüm uygun önlemleri almalı veya piyasadan geri çekilmesini veya geri çağrılmasını sağlamalıdır.
Ürün uygunluğunu sağlamak için uygunluk değerlendirme kuruluşları çalışmaktadır. Bu kuruluşlar, değerlendirilen kuruluşlardan bağımsız olmalı ve değerlendirdikleri ürünün tasarımcısı, üreticisi, tedarikçisi, montajcısı, alıcısı, sahibi, kullanıcısı (değerlendirme amaçları dışında) veya bakımını yapan kişi olmamalıdır. Çalışmaları gizlilik, nesnellik ve tarafsızlık ilkelerine tabi olmalı ve personelinin ücreti, yapılan değerlendirmelerin sayısına veya bunların sonuçlarına bağlı olmamalıdır. Uygunluk değerlendirme kuruluşlarının kararlarına karşı şeffaf ve erişilebilir bir itiraz prosedürü mevcut olmalıdır.
´Sertifikalı´ ve ´belirli´ kategorilerde işletilen İHA sistemlerinin gereksinimleri şunlardır:
İHA, aşağıdaki koşullardan herhangi birini karşılıyorsa, İHA’nın tasarımı, üretimi ve bakımı sertifikalandırılmalıdır:
•    3 m veya daha fazla karakteristik boyuta sahip olan ve insan toplulukları üzerinde çalıştırılmak üzere tasarlanan
•    insanları taşımak için tasarlanan
•    tehlikeli maddelerin taşınması amacıyla tasarlanmış ve kaza durumunda üçüncü şahıslar için riskleri azaltmak için yüksek düzeyde sağlamlık gerektiren
•    “Spesifik” operasyon kategorisinde ve yetkili makam tarafından risk değerlendirmesi yapılarak verilen işletme izni ile kullanılan
Sertifikasyona tabi bir İHA, (AB) 748/2012, (AB) 2015/640 ve (AB) 1321/2014 sayılı yönetmeliklerinde belirtilen geçerli gerekliliklere uymalıdır.
Onaylanması gerekmedikçe, "spesifik" kategoride kullanılan bir İHA;
•    yetkili makam tarafından verilen işletme izninde,
•    2019/947 yönetmeliğinin Ek 1´de tanımlanan standartlarda veya
•    Hafif İHA Operatör Sertifikası (LUC) tarafından tanımlanan
teknik kabiliyetlere sahip olmalıdır.
İnsansız Hava Aracı Sistemleri CE Belgesi Faydaları
İnsansız hava aracı sistemleri CE Belgesi, firmalara özetle şu faydaları sağlayacaktır:
•    İHA sistemleri ve komponentlerini Avrupa pazarına ihraç edebilmek
•    Müşteri memnuniyetini sağlamak
•    Ürün şikayetlerinin azalması; geri çağırma prosedürlerinde azalma
•    Kurumsal itibarda artış
•    İhalelerde ayrıcalık elde etmek ve devlet teşviklerinden daha hızlı yararlanabilmek


İnsansız Hava Aracı Sistemleri CE Belgesi Danışmanlık


Aşan Danışmanlık, insansız hava aracı sistemleri CE Belgesi alımı sürecinde firmalara danışmanlık desteği sunmaktadır. Belgelendirme adımlarının tamamını profesyonel bir şekilde planlayan Aşan Danışmanlık İHA sistemleriyle ilgili test, analiz, hesaplama, dokümantasyon vb gibi konularda firmalara yol göstermektedir. İnsansız hava aracı sistemleri CE Belgesi ile ilgili tüm sorularınızı Aşan Danışmanlık’a iletebilirsiniz.
 

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL

Ne Aramıştınız ?