Teklif Formu
0212 438 04 76
0545 556 60 45
info@asandanismanlik.com

İnşaat Yapı Sektörü Kalite Belgesi

Yapı ve inşaat sektörü, bilhassa 20. Asrın ikinci yarısından itibaren gittikçe önem kazanmaya başlayan bir sektör durumunda. AVM, hastane, konut, fabrika, okul gibi pek çok yapı türüne yönelik çalışmalarda belli kalite standartlarına uyulması ise hayati önem taşıyan bir gereklilik.

İşte neredeyse bütün sektörlere ilişkin belirli kalite standartları ortaya koyan ISO 9001, inşaat yapı sektörüne yönelik standartlar da ifade ediyor. Ne var ki; bu, tek başına yeterli olmayıp, sektörel bazda hususi bir kalite kavramı oluşturmaya da ihtiyaç duyuluyor. Bu noktada ise, İnşaat Yapı Kalite Belgesi devreye giriyor.

Sektörde tecrübeli danışmanlar ile Türkiye’nin her yerinde hizmet verebilmekteyiz, Aşan Danışmanlık işletmemize hemen ulaşabilir ve bilgi alabilirsiniz.

İnşaat Yapı Sektörü Kalite Belgesi Nedir?


Sözünü ettiğimiz belge; ISO 9001 kapsamındaki temel ilkelerden yola çıkılarak oluşturulan, yapı-inşaat sektörlerindeki firmalar için yol haritası niteliği taşıyan bir sertifika. İnşaat uygulamalarında tüm süreçlerin, hizmet ve ürünlerin daha güvenli, etkili, kaliteli ve memnuniyet odaklı olmasını hedefleyen bu standartlar düzenlemesi, ‘BCP 2000 İnşaat Kalite Belgesi’ diye de biliniyor.
İlgili sertifikayı edinmek isteyen firmaların kendine rehber edinmesi gereken bazı ilkeler bulunmakta olup, onları kısaca şöyle sıralamamız mümkün:

1.    Performans (Yapıların; akustik, aydınlatma, soğutma/ısıtma, dayanıklılık gibi konularda beklentileri karşılaması),
2.    Dayanıklılık (Yapıların depreme karşı dayanıklılığı, yangın güvenliği, doğal âfetlere karşı uygulanan önlemler vb.),
3.    Servis edilebilirlik (Bakım veya onarım sırasında, işlem gerektiren her yere kolayca erişim sağlanabilecek olması),
4.    Estetik (Yapının göze hitap etmesi),
5.    Güvenilirlik (Yapının uzun ömürlü, konforlu, amacına uygun, sağlıklı ve güvenli bir yaşam veya çalışma alanı oluşturması),
6.    Uygunluk (Yapının çevresel koşulların gözetilerek inşa edilmesi),
7.    Özellikler (Yapıların inşasında kullanılan tekniklerin, malzemelerin, donanımların ve diğer hususların, istenen kriterlere uygunluk taşıması).

İnşaat projelerinizin bu kriterlere uygunluğunu tescillemek, kalite ve müşteri beklentilerlini karşılama düzeyinizi resmi bir sertifika ile ortaya koymak istiyorsanız, gerekli belgelendirme çözümlerine firmamız aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

Konu ile alakalı bilgi edinmek istediğinizde Aşan Danışmanlık firmamıza ulaşabilirsiniz.

Kalite inşaat sektöründe değişik boyutlarda karşımıza çıkmaktadır. Özellikle son ürün bina kalitesinden bahsedilebileceği gibi bina oluşum sürecinin kalitesi de söz konusu olmaktadır. İnşaat sektörü aslında hem bir ürünü meydana getirmek ile birlikte bir hizmette sunmaktadır. İnşaat Yapı Sektörü Kalite Belgesi bir diğer deyiş ile BCP 2000 belgesi ihtiyaçları karşılamaya çalışan ISO 9001 kalite yönetim sistem standardı alt yapısı ile oluşturulmuş bir sektörel standart olarak görülmektedir.

Dünya inşaat sektörü kalite uygulamaları 1970’li yıllarda başlamış ancak ürün özellikleri, üretim süreci, iş gücü, organizasyonun farklılaşması, müşteri tanımının yapılamaması ve iklimsel etkiler gibi pek çok farklı problem ile karşı karşıya kalınmıştır. Ülkemizde ise inşaat sektöründe kalite çalışmaları artan rekabet ile birlikte 1990’lı yıllarda başlamış ve özellikle yurt dışı faaliyeti gösteren firmaların hassasiyeti bu konuda daha fazla olmuştur. Genel olarak bakıldığında ülkemizde inşaat sektörü uygulamaları firma prestiji açısından ISO 9001 tarzı bir belge almak için sınırlandırıldığı ve üst düzey yönetime verilen eğitim düzeyinde kaldığı görülmektedir.

İnşaat Yapı Sektörü Kalite Belgesi Prensipleri

İnşaat yapı sektörü kalite belgesi işleyişinde 8 temel prensip bulunmaktadır. Bu prensipler çerçevesinde çalışmalar gerçekleştirilmekte ve standart sağlanmaktadır. Bu prensipler;

•    Performans; binanın işlevine uygun olması, müşteri beklentilerini karşılaması beklenen önemli gereklilikler arasındadır. İnsan ihtiyacı doğrultusunda beklentilerin sağlanması ve binanın kalite koşullarını sağlaması gerekmektedir.

•    Özellikler; yapısal ve teknik özellikler bina kalitesini etkilemektedir. Bina inşası için seçilen teknik ve kullanılacak malzemelerin birbiri ile uyumu bina kalitesini etkileyen noktalar arasındadır.

•    Güvenilirlik; ürünlerin kendinden bekleneni sağlayacağı yönünde karşı tarafta güven vermesi önemli bir husustur. Öncelikli güven binanın belli bir süre ayakta kalarak işlevlerini sorunsuz yerine getirebilme güvencesidir. Bina kullanılabilirliği dışında sağlamlığı, malzeme dayanımı, sağlığa aykırı olmaması gibi unsurların güven vermesi önemlidir.

•    Uygunluk; tasarım, yapım tekniği, kullanılabilirlik, malzeme, stil ve diğer estetik özellikler bakımında müşteri beklentilerini karşılayan ve çevresel özelliklere uygunluk gerekmektedir. Öncelikle müşteri beklentilerini karşılaması ve uygun tasarım bu prensipte oldukça önemlidir.

•    Dayanıklılık; bina dayanıklılığı kalite kavramı için en önemli unsurdur. Bina bütününün, kullanılan malzemenin ve diğer detayların uzun vadede ilk günkü gibi muhafaza edilebiliyor olması gerekmektedir.

İnşaat Yapı Sektörü Kalite Belgesi

•    Servis Edilebilirlik; binanın kullanımı sırasında oluşabilecek sorunların çözümü için gereken özelliklerin varlığıdır. Örnekleme yapmak gerekirse çatıda oluşan sorunda çatıya kolay ulaşılabilmesi ve tamirat için gerekli alanın bulunması servis edilebilirlik prensibi için önemlidir.

•    Estetik; kalite açısından bina için önemli bir diğer özellikte estetiktir. Kullanıcı beğenisine sunulan binanın göze hitap etmesi ve görsel zevkleri tatmin etmesi önemlidir. Bunun için tasarım, kullanılan malzemeler ve bunların uyumu dikkat edilen noktalardır.

•    Algılanan Kalite; bina kalitesi müşteri için memnuniyet derecesi olarak görülür. Her ne kadar göreceli bir kavram olsa da bunun nedeni olarak insanların değer duygularının birbirinden farklı olması gelir.
 

İnşaat Yapı Sektörü Kalite Belgesi Nasıl Uygulanır?


İnşaat yapı sektörü kalite belgesi ürün ya da hizmet kalitesi organizasyonunda yer alan herkesin katılımı ile sürekli geliştirilebilen bir yönetim şeklidir. İnşaat sektöründe kalite yönetimi proje ve firma düzeylerinde uygulanabilmektedir. Firmaların birden fazla projeyi aynı anda yürütmesi firma düzeyinde bakıldığı zaman diğer sektörlerde de ortaya çıkan belli özellikleri göstermektedir. İnşatt sektörü kalite yönetimi uygulaması adımları şu şekildedir;

•    İyileştirme ihtiyacı bilincinin olması,
•    Kalite politikası belirlenmesi,
•    Müşteri beklentileri belirlenmesi,
•    Kalite organizasyonu kurulması,
•    Çalışan görüşlerinin değerlendirilmesi ve kurum kültürü oluşturulması,
•    Eğitim,
•    Tedarikçilerin kalite katılımı,
•    Kalite kutlamaları,
•    Kalite yönetiminin performans ölçümü,
•    Sürecin sürekli iyileştirilmesi

1980’li yılların sonunda endüstri ve ticarette rekabete gelen yeni boyu ile kalite kavramı ve bu kavram ile ilgili kalite yönetimini tanımlama, yaklaşımlar ve ilkeler belirleme sistemlerinde değişmeler gözlemlenmektedir. Türkiye’de inşaat sektöründeki kalite yönetimi değerlendirmesi , yapılan istatistiksel analiz sonucu elde edilebilecek bulguları anlatma ve inşaat sektöründe kalite yönetimi uygulamasının başarı ile sonuçlanmasında ana faktör olarak görülen kültürel değişimin sağlanması ve kurum kültürünün oluşması için önerilen araştırma modelleri, araştırma kapsamında ileri sürülmekte ve varsayımları sınamak şeklinde amaçlanmaktadır. İnşaat yapı sektörü kalite belgesi standartları genel çerçevede bu şekilde işleyiş göstermektedir.

İnşaat Yapı Sektörü Kalite Belgesi’nin Önemi Nedir?

İnşaat sektörü müşteriler başta olmak üzere; çalışanlar, şirket yönetimi, sivil toplum kuruluşları, tedarikçiler, belediyeler, sendikalar vb. çeşitli paydaşların, merkezî ve yerel otoritelerin bulunduğu geniş bir alan. Bu sebeple; çalışanların yönetime doğru şekilde ve yeterli oranda katılım sağlayamaması, organizasyon yapılarındaki bozukluk, altyapı eksikleri, paydaşlar arasındaki iletişim problemleri, eğitimlerin yetersizliği gibi birçok sorun, sektörde kaliteyi olumsuz etkiliyor.

İnşaat Yapı Sektörü Kalite Sertifikası, bunlara çözüm getirmeyi ve firmalara rekabet avantajı sunmayı amaçlıyor. Gerekliliklerin yerine getirilmesini sağlamak üzerine belli bir çerçeve çizen bu belge, inşaat firmalarının ürün ve hizmet kalitesini artırması için tüm süreçlerin iyileştirilmesini öngörüyor.

Bu avantajlara kavuşarak firmanızı rakipleri içerisinde öne çıkarmak, ulusal ve uluslararası pazardaki konumunuzu daha ileri bir noktaya taşımak istiyorsanız, ihtiyaç duyduğunuz belgelendirme çözümleri için bize başvurabilirsiniz.


İnşaat Yapı Sektörü Kalite Belgesi Nasıl Alınır?


Belge sahibi olmak isteyen kurum veya kuruluşun, gereken kalite yönetim sistemini eksiksiz olarak uygulaması önem arz ediyor. Bu sistemin öngördüğü kalite konularından bazılarını ise şöyle ifade etmemiz mümkün:

1.    Müşteri beklenti ve taleplerini doğru bir biçimde belirlemek,
2.    Tüm paydaşların menfaatlerini gözeten bir kalite politikası oluşturmak,
3.    Çalışanların maksimum oranda katılımını sağlamak,
4.    Kuruluş bünyesinde, kalite yönetim sistemi çerçevesinde belli süreçler oluşturulması,
5.    Kaliteden sorumlu birimlere ve personellere gerekli eğitimlerin verilmesi,
6.    Kalite performansının devamlı olarak takip edilmesi , süreçlerin iyileştirilmeye çalışılması,
7.    Kalite kavramının kurum kültürü hâline getirilmesi.
Tüm bunları nasıl yerine getireceğinizi öğrenmek ve İnşaat Yapı Sektörü Kalite Belgesi’ne kolay bir şekilde sahip olmak istiyorsanız, detaylı bilgi ve profesyonel destek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Alanında uzman kadromuz sizlere 1 telefon kadar yakın, hemen sitemizdeki numaradan bilgi alabilir, bilgilerin haricinde teklife ihtiyaç duyduğunuzda bizle canlı destek kanallarımızdan irtibata geçebilirsiniz.

Türkiye’nin her yerinde sizlerin hizmetindeyiz, dilediğiniz an arayın ve müşteri temsilcilerimizden bilgi alın. Ayrıca bunlara ek olarak INSTAGRAM hesabımızdan bize yazın.

 

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL
Kapat
E-Bültene Kaydolun Ayrıcalıklı Olun !
✔️ Özel indirim kuponu fırsatı
✔️ Yalnızca e-postayla sunulan fırsatlar
✔️ Özel etkinliklere davet
✔️ Özel eğitimlere davet
✔️ Yeni kampanyalarla ilgili bildirim
✔️ Yeni hizmet ve ürünlerle ilgili bildirim

Ne Aramıştınız ?

Instagram
Whatsapp