0212 438 04 76
0545 556 60 45
Teklif Al

İnşaat Yapı Sektörü Kalite Belgesi

İnşaat Yapı Sektörü Kalite Belgesi
Kalite inşaat sektöründe değişik boyutlarda karşımıza çıkmaktadır. Özellikle son ürün bina kalitesinden bahsedilebileceği gibi bina oluşum sürecinin kalitesi de söz konusu olmaktadır. İnşaat sektörü aslında hem bir ürünü meydana getirmek ile birlikte bir hizmette sunmaktadır. İnşaat Yapı Sektörü Kalite Belgesi bir diğer deyiş ile BCP 2000 belgesi ihtiyaçları karşılamaya çalışan ISO 9001 kalite yönetim sistem standardı alt yapısı ile oluşturulmuş bir sektörel standart olarak görülmektedir.
Dünya inşaat sektörü kalite uygulamaları 1970’li yıllarda başlamış ancak ürün özellikleri, üretim süreci, iş gücü, organizasyonun farklılaşması, müşteri tanımının yapılamaması ve iklimsel etkiler gibi pek çok farklı problem ile karşı karşıya kalınmıştır. Ülkemizde ise inşaat sektöründe kalite çalışmaları artan rekabet ile birlikte 1990’lı yıllarda başlamış ve özellikle yurt dışı faaliyeti gösteren firmaların hassasiyeti bu konuda daha fazla olmuştur. Genel olarak bakıldığında ülkemizde inşaat sektörü uygulamaları firma prestiji açısından ISO 9001 tarzı bir belge almak için sınırlandırıldığı ve üst düzey yönetime verilen eğitim düzeyinde kaldığı görülmektedir.


İnşaat Yapı Sektörü Kalite Belgesi Prensipleri
İnşaat yapı sektörü kalite belgesi işleyişinde 8 temel prensip bulunmaktadır. Bu prensipler çerçevesinde çalışmalar gerçekleştirilmekte ve standart sağlanmaktadır. Bu prensipler;
•    Performans; binanın işlevine uygun olması, müşteri beklentilerini karşılaması beklenen önemli gereklilikler arasındadır. İnsan ihtiyacı doğrultusunda beklentilerin sağlanması ve binanın kalite koşullarını sağlaması gerekmektedir.
•    Özellikler; yapısal ve teknik özellikler bina kalitesini etkilemektedir. Bina inşası için seçilen teknik ve kullanılacak malzemelerin birbiri ile uyumu bina kalitesini etkileyen noktalar arasındadır.
•    Güvenilirlik; ürünlerin kendinden bekleneni sağlayacağı yönünde karşı tarafta güven vermesi önemli bir husustur. Öncelikli güven binanın belli bir süre ayakta kalarak işlevlerini sorunsuz yerine getirebilme güvencesidir. Bina kullanılabilirliği dışında sağlamlığı, malzeme dayanımı, sağlığa aykırı olmaması gibi unsurların güven vermesi önemlidir.
•    Uygunluk; tasarım, yapım tekniği, kullanılabilirlik, malzeme, stil ve diğer estetik özellikler bakımında müşteri beklentilerini karşılayan ve çevresel özelliklere uygunluk gerekmektedir. Öncelikle müşteri beklentilerini karşılaması ve uygun tasarım bu prensipte oldukça önemlidir.
•    Dayanıklılık; bina dayanıklılığı kalite kavramı için en önemli unsurdur. Bina bütününün, kullanılan malzemenin ve diğer detayların uzun vadede ilk günkü gibi muhafaza edilebiliyor olması gerekmektedir.
•    Servis Edilebilirlik; binanın kullanımı sırasında oluşabilecek sorunların çözümü için gereken özelliklerin varlığıdır. Örnekleme yapmak gerekirse çatıda oluşan sorunda çatıya kolay ulaşılabilmesi ve tamirat için gerekli alanın bulunması servis edilebilirlik prensibi için önemlidir.
•    Estetik; kalite açısından bina için önemli bir diğer özellikte estetiktir. Kullanıcı beğenisine sunulan binanın göze hitap etmesi ve görsel zevkleri tatmin etmesi önemlidir. Bunun için tasarım, kullanılan malzemeler ve bunların uyumu dikkat edilen noktalardır.
•    Algılanan Kalite; bina kalitesi müşteri için memnuniyet derecesi olarak görülür. Her ne kadar göreceli bir kavram olsa da bunun nedeni olarak insanların değer duygularının birbirinden farklı olması gelir.


İnşaat Yapı Sektörü Kalite Belgesi Nasıl Uygulanır?
İnşaat yapı sektörü kalite belgesi ürün ya da hizmet kalitesi organizasyonunda yer alan herkesin katılımı ile sürekli geliştirilebilen bir yönetim şeklidir. İnşaat sektöründe kalite yönetimi proje ve firma düzeylerinde uygulanabilmektedir. Firmaların birden fazla projeyi aynı anda yürütmesi firma düzeyinde bakıldığı zaman diğer sektörlerde de ortaya çıkan belli özellikleri göstermektedir. İnşatt sektörü kalite yönetimi uygulaması adımları şu şekildedir;
•    İyileştirme ihtiyacı bilincinin olması,
•    Kalite politikası belirlenmesi,
•    Müşteri beklentileri belirlenmesi,
•    Kalite organizasyonu kurulması,
•    Çalışan görüşlerinin değerlendirilmesi ve kurum kültürü oluşturulması,
•    Eğitim,
•    Tedarikçilerin kalite katılımı,
•    Kalite kutlamaları,
•    Kalite yönetiminin performans ölçümü,
•    Sürecin sürekli iyileştirilmesi
1980’li yılların sonunda endüstri ve ticarette rekabete gelen yeni boyu ile kalite kavramı ve bu kavram ile ilgili kalite yönetimini tanımlama, yaklaşımlar ve ilkeler belirleme sistemlerinde değişmeler gözlemlenmektedir. Türkiye’de inşaat sektöründeki kalite yönetimi değerlendirmesi , yapılan istatistiksel analiz sonucu elde edilebilecek bulguları anlatma ve inşaat sektöründe kalite yönetimi uygulamasının başarı ile sonuçlanmasında ana faktör olarak görülen kültürel değişimin sağlanması ve kurum kültürünün oluşması için önerilen araştırma modelleri, araştırma kapsamında ileri sürülmekte ve varsayımları sınamak şeklinde amaçlanmaktadır. İnşaat yapı sektörü kalite belgesi standartları genel çerçevede bu şekilde işleyiş göstermektedir.
 

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL