Teklif Formu
0212 438 04 76
0541 341 84 14
info@asandanismanlik.com

Hizmet İhracatı Desteklerinden Yararlanacak Sektörler Genişletildi

 Döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler ile hizmet ihracatının tanımını, hizmet ihracatının sınıflandırılmasını ve yöntemlerini; eğitim, fuarcılık, gayrimenkul, kültürel ve yaratıcı endüstriler, lojistik ve taşımacılık, sağlık turizmi, spor turizmi, yönetim danışmanlığı sektörleri ve yeşil hizmetler ile diğer hizmet sektörlerine sağlanan destekleri kapsayan Hizmet İhracatının Tanımlanması, Sınıflandırılması ve Desteklenmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yurt dışında yerleşik kişi veya kuruluşlara yönelik olarak yurt içinde ya da yurt dışında gerçekleştirilen, yurt içinde ya da yurt dışında faydalanılan döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerin sunumunu ifade eden ‘hizmet ihracatı’ kavramı, bu Karar ile ilk kez tüm hizmet sunum yöntemlerini içerecek şekilde tanımlandı. Böylece, kararın hizmet ihracatını ilgilendiren pek çok iş ve işlemde esas alınarak hizmet ihracatçılarının önünü açacak uygulamalara dayanak teşkil etmesi hedeflendi.

Karar doğrultusunda, ‘sağlık turizmi, film/dizi ve eğitim’ sektörlerine ek olarak ‘kültürel hizmetler, yaratıcı endüstriler, spor turizmi, fuarcılık, gayrimenkul, lojistik, yönetim danışmanlığı, yeşil hizmetler ve diğer hizmet sektörleri’ de destek kapsamına alındı.

‘Diğer hizmet sektörleri’ arasında, ‘yurt dışında kamusal bir otorite ile sözleşme yapılması kaydıyla sunulan tesis bünyesinde kombine destek hizmetleri, gemi klaslama müesseseleri faaliyetleri, patent danışmanlığı, uygunluk değerlendirme, uluslararası ticaret ve yatırımlar konusunda hukuki danışmanlık faaliyetleri’ yer aldı.

Uygunluk değerlendirme sektörüne iki kategoride destek verilecek

Hizmet İhracatının Tanımlanması, Sınıflandırılması ve Desteklenmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararının ‘Yeşil Hizmetler’ ile ‘Diğer Hizmetler’ kategorisinde ‘uygunluk değerlendirme’ sektörüne verilecek destekler de yer alıyor.

Yeşil Hizmetler kategorisinde ‘Pazara giriş belgeleri desteği’ kapsamında yararlanıcıların Bakanlık tarafından belirlenen belgelere, sertifikalara veya akreditasyonlara ilişkin giderleri %60 oranında ve yıllık en fazla 600.000 TL tutarında desteklenecek.

Diğer Sektörlere Yönelik Destek Unsurları kategorisinde ise yine ‘Pazara giriş belgeleri desteği’ kapsamında, yararlanıcıların Bakanlık tarafından belirlenen belgelere, sertifikalara veya akreditasyonlara ilişkin giderleri için %50 oranında ve yıllık en fazla 600.000 TL tutarında destek verilecek.

Karar kapsamında destek başvurusunda bulunan veya destek unsurlarından faydalanan yararlanıcılar, gerçekleştirdikleri hizmet ihracatına ilişkin bilgi ve belgeleri, iş birliği kuruluşları ise faaliyet gerçekleşme raporlarını belirlenen dönemler itibarıyla veya talep üzerine Ticaret Bakanlığına sunacak.

Bakanlık, yararlanıcıların/iş birliği kuruluşlarının faaliyetlerini ve performanslarını sunulan bilgi ve belgeler ile diğer kaynaklardan edinilen bilgi ve belgeler çerçevesinde izleyip değerlendirecek. Faaliyetlerin bu Kararın amaç ve hükümlerine uygun bulunmaması veya usulüne uygun ya da onaylandığı şekilde yürütülmediğinin tespit edilmesi, performansın yetersiz bulunması veya belirtilen bilgilerin sunulmaması halinde mevcut destek başvurusunu reddedebilecek, destek oranında indirime gidebilecek veya yararlanıcı/iş birliği kuruluşunu destek kapsamından çıkarabilecek.

Destek başvuruları kapsamında ibraz edilecek bilgi ve belgeler, destek başvuru süreleri, ticaret müşavirliği veya ataşeliği onayına ya da incelemesine tabi belge ve faaliyetler, ön onay verilecek destek unsurları ve uygulamaya dair diğer usul ve esaslar genelge ile düzenlenecek.

Kararda destek üst limitleri ABD Doları yerine Türk Lirası olarak belirlenirken limitlerin yıllık artış oranları her yıl güncellenecek. Kararla destek üst limitleri ve destekleme alanları her bir sektör için ayrı ayrı belirlendi.

Kaynak : https://www.tse.org.tr/Icerik/HaberDetay?HaberID=16054

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kapat
E-Bültene Kaydolun Ayrıcalıklı Olun !
✔️ Özel indirim kuponu fırsatı
✔️ Yalnızca e-postayla sunulan fırsatlar
✔️ Özel etkinliklere davet
✔️ Özel eğitimlere davet
✔️ Yeni kampanyalarla ilgili bildirim
✔️ Yeni hizmet ve ürünlerle ilgili bildirim

Ne Aramıştınız ?

Instagram
Whatsapp