Teklif Formu
0212 438 04 76
0545 341 43 49
info@asandanismanlik.com

Güvenlik Bilgi Formu Yazılımı

 Güvenlik Bilgi Formu Yazılımı
 

MSDS , İngilizce  ‘’ Material  Safety  Data  Sheet ‘’ kelimelerinin baş harflerinden gelir teknik olarak ise SDS olarak kullanılmaktadır. Türkçe karşılığı  ‘Güvenlik Bilgi Formu  (GBF)’ dur.


Güvenlik Bilgi Formu ; kimyasalların kullanımı , depolanması  insan sağlığı ve çevreye oluşturabileceği risklerin  ortada kaldırmak yada en aza indirgemek amacıyla hazırlanan bilgi formudur.


SDS,kimyasalların tehlike ve riskleri hakkında detaylı bilgi içeren bir dökümandır.


Güvenlik Bilgi Formu, çalıştığımız ortamdaki kimyasalların kullanımı hakkında geniş bir çerçevede  bilgi sunar.


İşverenler ve çalışanlar GBF-MSDS ‘i , çevresel zararlar dahil oluşabilecek tüm zararlar hakkında bilgi almak ve güvenlik önlemleri için tavsiye edinmek adına kullanılmaktadır.


GBF-MSDS ürünle ilgilidir ve işyeri ile ilgili spesifik bilgi içermez. Ancak ürünler özelleştirilmiş son kullanımlara sahip olduğu ortamlarda, GBF-MSDS’deki bilgiler daha fazla çalışan odaklı olabilmektedir


Güvenlik Bilgi Formları 13 Aralık 2014 tarihli ve 29204 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış olan Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında  Yönetmelik gereği hazırlanmaktadır.

 
Güvenlik Bilgi Formu şunları içermelidir :


-Sağlığa yönelik etkileri,

-Toksisite bilgileri,

-Fiziksel ve kimyasal özellikleri(parlama, kaynama vb.)

-Depolama koşulları,

-Olumsuz temas durumunda uygulanması gereken ilk yardım,

Bu bilgiler , ilgili kimyasalın kargolanması gibi durumlarda bilgi edinmemiz için rehberlik sağlar.

 
Güvenlik Bilgi Formunu Kimler Hazırlayabilir ?


Güvenlik bilgi formları, akredite bir belgelendirme kuruluşu tarafından belgelendirilmiş kişiler tarafınca yazılmaktadır . Belgelendirme işlemleri TÜRKAK tarafından akredite edilir.

‘’ Güvenlik Bilgi  Formu Hazırlayıcısı’’ olarak  31/12/2020 tarihinden sonra GBF ‘ları  KKDİK Yönetmeliğine göre belgelendirilmiş kimyasal değerlendirme uzmanları tarafından hazırlanır.

Güvenlik Bilgi Formu dili Türkçe olmalıdır. Basit, anlaşılır, sade bir dille yazılmalıdır. Ayrıca her ülkenin kullandığı dilde hazırlamak mümkündür.MSDS P ve H Kodları

 MSDS belgesi içerisinde yer alan bu kodlar, kimyasalın risk ve güvenlik özelliklerini belirtir. Bu kodlar bölüm 2,3,15 ve 16 da yer almalıdır.
 

Neden Malzeme Güvenlik Formu  hazırlamalıyım?

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevreye karşı oluşturabileceği olumsuz etkilerin bilinmesi gereklidir. MSDS  bize bu bilgileri sağlamaktadır. Çalışanların çalışma ortamında karşılaşabilecekleri olumsuz koşulları bilmesi gerekmektedir. İşveren  ise bu tür kimyasallarla çalışma durumlarında , çalışanların bu maddelerle olan mazuriyetini önlemeli, tehlikelerden korumak için gerekli tüm tedbirleri almakla yükümlüdür.

İşverenin, işyerinde tehlikeli bir kimyasal madde bulunması durumunda çalışanlarının sağlık ve güvenlik yönünden olumsuz etkilerini belirlemek için risk değerlenmesi yapması gerekmektedir. Malzeme Güvenlik Formu bu risk değerlendirmelerinde yol gösteren önemli bir bilgi kaynağıdır. Güvenlik Bilgi Formu, konuyla ilgili olan eğitimlerde de çok önemli bir bilgi kaynağıdır. Ayrıca, güvenlik bilgi formu Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanları için de bilgi sunar.

 
Güvenlik  Bilgi Formu Hazırlama İşlem Sırası Nedir?


1.Tanımlama

2.Bileşenlerin içeriği,ve zarar sınıflarının belirlenmesi

3.Fiziksel ve Kimyasal Özellikler

4.Kararlılık ve reaktiflik

5.Toksikolojik bilgiler

6.Ekolojik bilgiler

7.Taşıma Hesapları

8.Mevzuat bilgileri

9.Maruz kalma kontrolleri

10.Depolama

11.İlkyardım

12.Yangınla mücadele

13.Kaza sonucu salınım

14.Bertaraf etme bilgileri

15.Diğer tanımlar

16 .Zarar tanımlaması

 
Güvenlik Bilgi Formu hazırlama işlem sırası yukarıda verilen 16 maddeyi içermelidir.

 
 

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL
Kapat
E-Bültene Kaydolun Ayrıcalıklı Olun !
✔️ Özel indirim kuponu fırsatı
✔️ Yalnızca e-postayla sunulan fırsatlar
✔️ Özel etkinliklere davet
✔️ Özel eğitimlere davet
✔️ Yeni kampanyalarla ilgili bildirim
✔️ Yeni hizmet ve ürünlerle ilgili bildirim

Ne Aramıştınız ?

Instagram
Whatsapp