0212 438 04 76
0545 556 60 45
Teklif Al

GTP Belgesi

GTP Belgesi (İyi Ticaret Uygulamaları)
Güvenli gıda ve yem ürünlerinin piyasaya sunulması, üretim başlangıç aşamasından işlem sonuna kadar geçen sürede yem ve gıda zincirlerinde her aşamasında iyi yönetim uygulamaları sorunu olarak gösterilir. İyi yönetimin tam olması için iyi uygulamaların uygulanması gerekmektedir. Operatörlerden beklenen taşıdığı mallar için iyi uygulamalar uygulanmasıdır. Yem hijyeni ile ilgili EC 183 / 2005 sayılı tüzük (Regulation (EC) No 183 / 2005) ve gıda maddelerinin hijyeni ile ilgili EC 852 / 2004 sayılı tüzük AB gıda ve yem güvenliği mevzuatında belirtilen hedef ya da hedeflere ulaşma konusunda hijyen uygulamalarının olumlu katkısını kabul eder.  Öte yandan tüzükler ile ilgili taraflar ile istişare ederek gıda ve yem sektörlerinde iyi uygulamalarına yönelik olarak ulusal ya da topluluk rehberlerinin geliştirilmesi teşvik edilir.
Söz konusu iyi hijyen, iyi yönetim ve iyi uygulama olunca İyi Ticaret konusunun anlaşılması ve uygulanması aranmakta olan pek çok gereklilik için yeterlidir. GTP belgesi yasa veya düzenleme olarak da görülmektedir. GTP kodu Avrupa Birliği’nde ticaret için resmi ve tanınmış temsilci olarak görülen COCERAL tarafından geliştirilen bir belgedir. İyi Ticaret Uygulamaları kodu Avrupa Birliği’ndeki ya da Avrupa Birliği’ne gidecek tahıllar, yağlı tohumlar, proteinli bitkiler ve diğer bitki ürünleri ile bu bitkilerin yan ürünlerinin ticaretleri için iyi hijyen uygulamaları gösteren bir standart ya da belge olarak görülmektedir.
Başka bir tanımlama ile Avrupa GTP belgesi işi tahıllar, yağlı tohumlar, protein bitkileri ve diğer bitkisel ürünlerle profesyonel kullanıcılar, birincil işleme üretici ya da tüccarlarca gıda veya yem olarak kullanılması için ve bunlardan elde edilen yan ürün toplamaları, depolamaları, ticareti ve taşınması için işletmecilere iyi hijyen uygulamaları önerilmektedir. Bu kod ile söz konusu malın alınması ya da gönderilmesi gibi konularda uygulanmaktadır.
GTP sertifikasyonu belirtildiği gibi mısır gevreği, pirinci, hayvan yemi, yağ tohumu, zeytinyağı ve benzerini kapsayan bir Avrupa kuruluşu COCERAL tarafından geliştirilen bir yemek ve besin güvenliği sağlayıcısıdır. Tüccarlar tarafından geliştirilen bu proje ile mısır gevrekleri, protein mahsulleri, yağ tohumları ve diğer bitkisel ürünlerin toplanma, depolanma, ticareti ve taşınmasını kapsamaktadır.
GTP Belgesi ile kendi depolama tesisine sahip çiftçiler için geçerli değildir. Bu kişi ve kuruluşların faaliyetleri birincil üretim kılavuzunda ve ilgili faaliyetler kapsamındadır. Ancak gönüllü olarak faaliyetlerinde bu belgeyi uygulamak mümkündür. Karayolları taşımacılığı faaliyetleri ise yalnız olarak GTP belgesi kapsamında sertifikalandırılmaz. Sözleşme hükümlerinin ayrılmaz bir parçası olduğundan ürün ticari özelliklerini kapsamamaktadır. Avrupa iyi uygulama kodu GTP yem ve gıda malzemelerinin toplanma, depolanma, ticareti ve taşınması için herkese açık olan bir belge olarak işlemektedir. Belgeyi herhangi yem ya da gıda maddesi operatörüne serbestçe uygulanabilmektedir.
GTP Sertifikasyonu planı iki dokümandan oluşmaktadır. Bunlar;
•    İyi Uygulama Kodu
•    Sertifikasyon Kuralları
GTP belgelendirmeleri mutlaka yetkili firmalar tarafından yapılmalıdır. Belgelendirme yaptırmak için ilgili firmalara başvurularda bulunmak ilk adımdır. Sonrasında belgelendirme denetimlerinden başarı ile geçen firmalar 3 yıllık süre için GTP Belgesi sertifikasına sahip olmaktadır.
GTP Sertifikası Faydaları
GTP belgesinin firmalara belirli faydaları bulunmaktadır. Bu faydalara maddeler halinde bakacak olursak;
•    Firmaların yemek ve besin güvenliği konusundaki yasal gereksinimleri ve müşterilerin yemek ve besin zincirindeki istekleri konusunda gerekenleri büyük ölçüde sağlamaktadır.
•    Sertifika sahibi firmalar riskleri minimuma indirmek için pratiklerin şirket bünyesinde bulunduğunu garanti etmektedir.
•    Şirketlere GTP şirketleri ile ve GTP tüzünde 6. EK’e göre dünya çapında COCERAL tarafından bunlara denk addedilen projenin diğer katılımcıları ile ilintili ekstra iş olanakları sunmaktadır.
Yetkili firmalar tarafında yapılan GTP belgelendirmelerinde belirli denetim aşamaları bulunmaktadır. Bu aşamaların tamamlanması ile birlikte firmalar belgelendirmeye sahip olmaktadır. Ayrıca bu denetimler sonunda firmaların yıllık görüşmeler yapması kaydı ile şirketler 3 yıllık GTP belgesi almaktadır.
İyi ticaret uygulamaları benzer olarak yürütülen diğer bir çalışma ise Ahlaki Ticaret Hizmeti ya da Etik Ticaret Hizmeti’dir. Bu kapsam ile yürütülen faaliyetler için yapılan denetimler aynı zamanda Sosyal Uygunluk Denetimi (SUD) olarak da adlandırılmaktadır. Genel çerçevede bakıldığında yukarıda da belirtildiği gibi GTP Sertifikasyonu yem ve gıda maddesi operatörü tüm firmalar için uygulanan bir belge olarak tanımlanmaktadır.
 

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL