Teklif Formu
0212 438 04 76
0545 556 60 45
info@asandanismanlik.com

GRS DENETİMİ

GRS (Global Recycle Standard) Denetimi

GRS (Küresel Geri Dönüşüm Standardı), ürünlerdeki geri dönüştürülmüş bileşenlerin üçüncü taraf sertifikasyonu için geliştirilmiştir bir standarttır. GRS, gözetim zinciri, sosyal ve çevresel uygulamalar ve kimyasal kısıtlamalar için gereksinimleri belirlemektedir. Uluslararası düzeyde geçerli olan GRS, gönüllülük esasına dayalı ve tam ürün standardıdır. Standardın amacı, ürünlerde geri dönüştürülmüş malzeme kullanımını artırmak ve üretiminden kaynaklanan zararı azaltmak ve ortadan kaldırmaktır. GRS’nin herhangi bir ülkenin yasal gereksinimlerinin yerini alması hedeflenmemektedir. GRS (Küresel Geri Dönüşüm Standardı) ile ilgili çalışmalar halihazırda Textile Exchange kuruluşu tarafından yürütülmektedir.

Şirketler iş uygulamaları, işçilik faaliyetleri ve pazarlama süreçleriyle ilgili yürürlükte olan yasa ve yönetmelere uygunluğunu göstermek zorundadır. GRS ürünlerinin satışını yapan kuruluşlara tüm yasal ürün talebi gerekliliklerini karşıladıklarından emin olmak için satış yapılan ülkelerde izin verilen geri dönüştürülmüş içerik iddialarına başvurmaları tavsiye edilmektedir. Bireysel tesisler, yıllık denetimler kullanılarak bağımsız üçüncü taraf sertifikasyon kuruluşları tarafından sertifikalandırılır. Malzemeler, Textile Exchange´in İçerik Talebi Standardı (CCS) gerekliliklerine uygun olarak çiftlikten nihai ürün aşamasına kadar izlenmektedir.

GRS Belgesi almak isteyen işletmeler, başvuru yaptıktan sonra akredite belgelendirme kuruluşları tarafından bir denetime tabii tutulmaktadır. GRS denetimleri, belgelendirme sürecinin en kritik aşamasıdır. GRS denetimlerinden başarıyla ayrılan firmalar GRS Belgesi almaya hak kazanmaktadır. Bu nedenle, firmaların GRS denetim metodolojisi ve kriterleri hakkında detaylı bilgi sahibi olması gerekmektedir.

 

GRS Denetimi Dokümanları Nelerdir?

GRS denetçileri işletme sahalarını ziyarete geldiği zaman bazı dokümanları kontrol etmektedir. Bu dokümanlar GRS kriterlerine göre hazırlanmış ve yetkili merciilerce onaylanmış olmalıdır. Bu dokümanlardna bazıları şunlardır:

·        Geri Dönüştürülmüş Malzeme Gereksinimleri

o   Gelen hammadde kabul muayene kaydı

o   Her bir geri dönüştürülmüş malzeme tedarikçisinden alınan GRS kapsam sertifikaları

o   Kalite el kitabı ve prosedürler

o   Sertifikalandırılacak her ürünün üretim kayıtları

o   Sertifikalı ürün listesi / GRS ürün özellikleri

o   Sertifikalı ürünlerin işleme akış şeması 

o   Sertifikalı ürünlerin ürün reçetesi / formülü / bileşimi

o   Tedarikçiden geri dönüştürülmüş hammadde teslimat notu

o   Tüm geri kazanılmış / geri dönüştürülmüş malzemeler için stok giriş ve çıkış kaydı

o   Tüm tedarikçilerin listesi ve periyodik değerlendirme kaydı

o   Üretim temizleme kaydı

o   Ürün teslim kaydı 

·        Kimyasal Yönetimi 

o   Kullanılan kimyasallar için onaylı tedarikçi listesi

o   Onaylanmış kimyasalların listesi

o   Onaylanmış kimyasalların yönetim kontrol prosedürleri

o   Tedarikçi mektubu ve tedarikçilerden onay

o   Test raporları veya uygunluk sertifikaları 

o   Yazılı kimyasal yönetim politikası 

·        Çevresel Gereksinimler

o   Çevre yönetim sistemi belgeleri ve politikası

o   Enerji kullanımı, su kullanımı, atık su/atık su, emisyonlar, atık yönetimi göstergeleri için dokümantasyon, ölçüm ve takip kontrolleri

o   Enerji kullanımına ilişkin yıllık azaltma planı

o   Kirletici deşarj izni

o   Su kullanımında yıllık azaltma planı

o   Su kullanma izni

o   Tesis ana planı

·        Sosyal Gereksinimler

o   Ana sorumlu kişi için güvenlik eğitimi sertifikası

o   Asansör, kaldırma aletleri, özel motorlu araç, kazan ve sıkıştırma ekipmanları (gaz tüpleri, gösterge ve emniyet valfi dahil) vb. gibi cihazların tescil belgesi ve muayene raporları

o   Çalışan listesi ve çalışan personel kayıtları

o   Çalışanların bordro kayıtları

o   Elektrikçi, kaynakçı vb. gibi özel işlemcilerin lisansları

o   İnşaat projesi yangın güvenliği kabul belgesi

o   İş sözleşmesi

o   İşletme lisansı

o   İşletme yönetmeliği veya çalışan el kitabı

o   Mesleki tehlikeler faktör test raporu ve çalışan iş sağlığı muayene raporu

o   Mutfağın ikram hizmet belgesi ve aşçı sağlık belgesi

o   Otomatik yangın kontrol sistemi işletmeci belgesi ve bakım sözleşmesi

o   Sevk edilen çalışanların kimlik kartı fotokopisi ile kişisel dosyaları, devam ve bordro kayıtları, iş sözleşmeleri, sosyal sigorta makbuzları ve sertifikaları, isim listesi, iş sevk sözleşmesi, iş gönderme işyeri ruhsatı ve işçi acentesinin iş yeri belgesi

o   Toplu iş sözleşmesi

o   Yabancı işçi çalışıyorsa çalışıyorsa yabancı çalışma izinleri ve yabancı çalışma ruhsatı

o   Yangın güvenliği eğitimi, iş güvenliği kuralları ve güvenlik sonrası operasyon prosedürü gibi iş güvenliği eğitim kayıtları, kimyasal güvenlik eğitim kayıtları, iş sağlığı eğitimi kayıtları

o   Yangınla mücadele ve acil tahliye planı, yangın tatbikatı kaydı, iş kazası kaydı ve işle ilgili yaralanma kayıtları

GRS denetimiyle ilgili tüm dokümanların listesi için Aşan Danışmanlık ile iletişime geçebilirsiniz.

 

Aşan Danışmanlık GRS Denetimi ve Belgelendirme Danışmanlığı

GRS Belgesi, kurumların sürdürülebilirlik taahhütlerini yerine getirmeleri açısından son derece önemlidir. Zira bu belge geri dönüşüm felsefesi ile firmaların daha az kaynak kullanmasını ve sosyal uygunluk kriterlerini yerine getirmesini sağlamaktadır. Bu belgeye sahip olmak isteyen her firma GRS denetimlerinden geçmek zorundadır. Bunun için de denetimlere kapsamlı bir şekilde hazırlanmalı ve faaliyetlerinin GRS standartlarına uygun olduğunu beyan etmelidir. Bunun için de mutlaka konunun uzmanlarından destek alması tavsiye edilmektedir.

 

Aşan Danışmanlık, GRS denetimine girecek kuruluşlara profesyonel danışmanlık hizmeti sunarak belgelendirme sürecini kolay ve hızlı hale getirmektedir. Firmaların denetimler ve belgelendirme adımları hakkındaki tüm sorularına hızlı ve doğru yanıtlar vermektedir. Gerek uzaktan gerekse yerinde danışmanlık hizmeti ile firmaların ihtiyaç duyduğu desteği sağlamaktadır. GRS denetçilerine sunulması gereken tüm dokümanların hazırlığında, denetimden önceki ve sonraki süreçlerde, uygunsuzluk kapatma adımlarında ve diğer konularda Aşan Danışmanlık’tan destek alabilirsiniz.

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL
Kapat
E-Bültene Kaydolun Ayrıcalıklı Olun !
✔️ Özel indirim kuponu fırsatı
✔️ Yalnızca e-postayla sunulan fırsatlar
✔️ Özel etkinliklere davet
✔️ Özel eğitimlere davet
✔️ Yeni kampanyalarla ilgili bildirim
✔️ Yeni hizmet ve ürünlerle ilgili bildirim

Ne Aramıştınız ?