Teklif Formu
0212 438 04 76
0545 341 43 49
info@asandanismanlik.com

GRI Standartları Terimler Sözlüğü

 

GRI Standartları Terimler Sözlüğü

 

Yıllık Toplam Tazminat

 

Yıllık toplam tazminat yılın sonunda verilmesi planlanan ücrettir.
 

Temel Maaş

 

Temel maaş çalışanların alacağı minimum ve sabit miktarı ifade eder.
 

Toplu Anlaşma

 

Şirketlerin çalışanları ile toplu olarak anlaşma imzalamasını ve bu çalışanlara benzeri koşullarda belli bir ücret ödemeyi vaat etmesini ifade eder.
 

Yasal Anlaşma

 

Şirketlerin ilgili taraflarla karşılıklı anlaşarak imzaladığı yazılı belgedir. Yasal anlaşma toplu anlaşmalardan da oluşabilir, farklı uluslararası ya da ulusal anlaşmalar çerçevesinde belirlenmiş yazılı belgeler de olabilir.
 

Hiyerarşik Kontrol

 

Hiyerarşik kontrol mesleki sağlık ve güvenlik konusunda ortaya çıkma ihtimali olan tehlikelerin ve risklerin azaltılmasını sağlayacak sistemli yöntemdir diyebiliriz. Hiyerarşik kontrol diğer yöntemlere göre çok daha etkili, detaylı ve kapsamlıdır. Uluslararası Çalışma Örgütünün de Mesleki Güvenlik Ve Sağlık Yönetimi Sistemleri kılavuzunda yer alan bu yöntemin tercih edilmesi büyük önem taşır.
 

Yerel Toplum

 

Yerel toplum iş alanları ile ekonomik, çevresel ya da sosyal olarak herhangi bir ilgisi olan, o alanda yaşayan bireyleri ifade eder. Yerel toplumun organizasyonların yapacağı işlerden olumsuz etkilenmemesi için gerekli önlemler alınmalıdır.
 

Raporlama Prensipleri

 

Raporlama prensipleri raporların yazılmasını sağlayan çerçeve kılavuzları ifade etmektedir. Bu süreçte içerik prensiplere göre belirlenir.
 

Etki

 

Kılavuzlarda, aksi belirtilmedikçe ‘etki’ terimi olumlu, olumsuz, mevcut, olası, doğrudan, dolaylı, kısa vadeli, uzun vadeli, kasti veya kasıtsız olan belirgin ekonomik, çevresel ve sosyal etkileri anlatmaktadır.
 

Genel Standart Bildirimler

 

Genel Standart Bildirimler kuruluşun ve raporlama sürecinin tanımını sunmaktadır.
 

Kapsam

 

Bir raporun kapsadığı Unsurlar dizisi.
 

Konu başlığı

 

Konu başlığı ifadesi, Kılavuzlarda sürdürülebilirliğe ilişkin tüm olası konuları anlatmakta kullanılmaktadır.
 

Öncelikli Unsurlar

 

Öncelikli Unsurlar kuruluşun belirgin ekonomik, çevresel ve sosyal etkilerini yansıtan veya paydaşların değerlendirme ve kararlarını önemli oranda etkileyen unsurlardır. Bir Unsurun öncelikli olup olmadığının belirlenmesi için nitel analiz ve nicel değerlendirme yapılarak konu üzerinde tartışmaya ihtiyaç duyulmaktadır.
 

Özel Standart Bildirimler

 

Özel Standart Bildirimler kuruluşun yönetimi ve öncelikli Unsurlara ilişkin performansı hakkında bilgi sunmaktadır.
 

Paydaşlar

 

Paydaşlar, kuruluşun faaliyetlerinden, ürünlerinden ve hizmetlerinden belirgin ölçüde etkilenmesi ve/veya eylemleriyle kuruluşun stratejilerini başarıyla uygulayabilme ve hedeflerine ulaşabilme yeteneğini etkilemesinin makul olarak beklenebileceği kuruluşlar veya bireyler olarak tanımlanmaktadır. Buna kanun veya uluslararası sözleşmelerden doğan haklar sonucunda, ilgili kuruluştan meşru taleplerde bulunan kuruluş veya bireyler de dâhildir. Çalışanlar, hissedarlar ve tedarikçiler gibi kuruluşa katkı yapanların yanı sıra yerel toplumlardaki hassas gruplar, sivil toplum gibi kuruluşla farklı ilişkileri olanlar da paydaş olarak kabul edilebilir.
 

Raporlama İlkesi

 

Bir raporun elde etmesi gereken sonuçları tanımlayan ve raporlama sürecinde verilen, hangi Göstergelere ne şekilde yanıt verileceği gibi kararları yönlendiren kavramlar.
 

Unsur

 

Kılavuzlarda Unsur kelimesi, söz konusu Kılavuzların kapsadığı konuların listesine atfen kullanılmaktadır.
 

Unsur Çerçevesi

 

Her bir öncelikli Unsura ilişkin etkilerin gerçekleştiği yerlerin tanımını ifade etmektedir. Unsur Çerçevesinin belirlenmesinde bir kuruluş, kuruluş içindeki ve dışındaki etkileri göz önüne almalıdır. Unsur Çerçevesi raporlanan Unsurlara bağlı olarak değişmektedir.
 

YASAL SORUMLULUK

 

Sürdürülebilirlik raporlamasını desteklemesi için tasarlanan bu belge dünya genelinde kuruluşların ve rapor bilgileri kullanıcılarının temsilcilerini içeren benzersiz bir çok paydaşlı danışma süreciyle geliştirilmiştir. GRI Yönetim Kurulu, GRI Sürdürülebilirlik Raporlaması Kılavuzlarının (GRI Kılavuzları) bütün kuruluşlar tarafından kullanılmasını önermekteyken, tamamen veya kısmen GRI Kılavuzlarına dayanan raporların hazırlanması ve yayınlanmasına ilişkin sorumluluk bunları üretenlere aittir. GRI Yönetim Kurulu ve Stichting Global Reporting Initiative, doğrudan veya dolaylı olarak raporların hazırlanmasında GRI Kılavuzlarının kullanılmasından ya da GRI Kılavuzları temelindeki raporların kullanılmasından kaynaklanabilecek hiçbir sonuçtan veya zarardan dolayı sorumluluk kabul etmemektedir.
 

TELİF HAKKI VE TİCARİ MARKA NOTU

 

Bu belge Stiching Global Reporting Initiative (GRI) tarafından telif haklarıyla korunmaktadır. Bu belgenin GRI’den önceden izin alınmaksızın bilgi amaçlı ve/veya bir sürdürülebilirlik raporunun hazırlanması için çoğaltılması ve dağıtılması serbesttir. Bununla birlikte bu belge veya belgenin herhangi bir bölümü GRI’nin önceden yazılı izni olmadan başka herhangi bir amaçla çoğaltılamaz, saklanamaz, tercüme edilemez veya herhangi bir biçimde ya da herhangi bir yolla (elektronik, mekanik, fotokopi, kayıt veya başka şekilde) aktarılamaz. Global Reporting Initiative, Global Reporting Initiative logosu, Sürdürülebilirlik Raporlaması Kılavuzları ve GRI, Global Reporting Initiative’in ticari markalarıdır.

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL
Kapat
E-Bültene Kaydolun Ayrıcalıklı Olun !
✔️ Özel indirim kuponu fırsatı
✔️ Yalnızca e-postayla sunulan fırsatlar
✔️ Özel etkinliklere davet
✔️ Özel eğitimlere davet
✔️ Yeni kampanyalarla ilgili bildirim
✔️ Yeni hizmet ve ürünlerle ilgili bildirim

Ne Aramıştınız ?

Instagram
Whatsapp