Teklif Formu
0212 438 04 76
0541 341 84 14
info@asandanismanlik.com

GRI 418: Müşteri Gizliliği

 

GRI 418: Müşteri Gizliliği

 

Bu Standart, GRI Sürdürülebilirlik raporu kılavuzunun bir parçasıdır. Raporlama Standartları (GRI Standartları) kuruluşlar tarafından ekonomi, çevre ve toplum üzerindeki etkilerini raporlamak için kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
 

GRI Standartları şunları içerir:
 

Gereksinimler. Bunlar zorunlu talimatlardır.
 

Metinde, gereksinimler kalın yazı tipiyle verilmiş ve yapılması gerekir kelimesiyle belirtilmiştir. Gereklilikler, tavsiyeler ve rehberlik bağlamında okunmalıdır; ancak, bir kuruluşun Standartlara uygun olarak bir rapor hazırlandığını iddia etmek için tavsiyelere veya kılavuza uyması gerekli değildir.

 

Öneriler. Bunlar, belirli bir eylem tarzının teşvik edildiği ancak gerekli olmadığı durumlardır. Metinde, "yapılması uygun olan" kelimesi bir öneriyi belirtir.

 

Rehberlik. Bu bölümler, kuruluşların gereksinimleri daha iyi anlamalarına yardımcı olmak için arka plan bilgileri, açıklamalar ve örnekler içerir.

 

Bir kuruluşun, raporunun GRI Standartlarına uygun olarak hazırlandığını iddia edebilmesi için geçerli tüm gerekliliklere uyması gerekir.

 

GRI Standartları bağlamında, sürdürülebilirliğin sosyal boyutu, bir kuruluşun faaliyet gösterdiği sosyal sistemler üzerindeki etkileriyle ilgilidir.

 

GRI 418, müşteri verilerinin kaybı ve müşteri gizliliğinin ihlalleri dahil olmak üzere müşteri gizliliği konusunu ele alır. Bunlar, müşteri gizliliğinin korunmasına ilişkin mevcut yasalara, düzenlemelere ve / veya diğer gönüllü standartlara uyulmamasından kaynaklanabilir.

 

Bu kavramlar, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı´nın temel araçlarında yer almaktadır:

 

Yönetim Yaklaşımı İle İlgili Açıklamalar

 

Yönetim yaklaşımı açıklamaları, bir kuruluşun öncelikli bir konuyu nasıl yönettiğine, ilgili etkilere ve paydaşların makul beklenti ve ilgi alanlarına ilişkin bir açıklamadır. Raporunun GRI Standartlarına uygun olarak hazırlandığını iddia eden herhangi bir kuruluşun, her öncelikli konu için yönetim yaklaşımı hakkında rapor vermesi ve bu konular için konuya özel açıklamaları raporlaması gerekir. Bu nedenle, konuya özgü bu Standart, kuruluşun etkilerinin tam olarak açıklanmasını sağlamak için GRI 103: Yönetim Yaklaşımı ile birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır. GRI 103, yönetim yaklaşımı hakkında nasıl rapor verileceğini ve hangi bilgilerin sağlanacağını belirtir.

 

Konuya Yönelik Açıklamalar

 

Raporlama Gereklilikleri

 

Raporlayan kuruluş aşağıdaki bilgileri rapor etmelidir:


a. Müşteri gizliliğinin ihlali ile ilgili olarak alınan doğrulanmış şikayetlerin toplam sayısı;

b. Diğer taraflardan alınan ve kuruluş tarafından doğrulanan şikayetler;

c. Düzenleyici kurumlardan gelen şikayetler.

d. Müşteri verilerinin tespit edilen toplam sızıntı, hırsızlık veya kayıp sayısı.

e. Kuruluş doğrulanmış herhangi bir şikayet tespit etmediyse, bunun kısa bir açıklaması yeterlidir.

 

Kılavuz

 

Müşteri gizliliğinin korunması, ulusal düzenlemelerde ve kurumsal politikalarda genel olarak kabul gören bir hedeftir. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü´nün (OECD) Çok Uluslu Şirketler için OECD Yönergelerinde belirtildiği gibi, kuruluşlardan ´tüketici gizliliğine saygı göstermeleri ve topladıkları, sakladıkları, işledikleri veya yaydıkları kişisel verilerin güvenliğini sağlamak için makul önlemler almaları beklenir. ´. Müşteri gizliliğini korumak için bir kuruluşun kişisel veri toplamasını sınırlaması, yasal yollarla veri toplaması ve verilerin nasıl toplandığı, kullanıldığı ve güvence altına alındığı konusunda şeffaf olması beklenir. Kuruluşun ayrıca kişisel müşteri bilgilerini üzerinde anlaşılanlar dışında herhangi bir amaç için ifşa etmemesi veya kullanmaması ve veri koruma politikalarındaki veya tedbirlerdeki değişiklikleri doğrudan müşterilere iletmesi beklenmektedir. Bu açıklama, müşteri gizliliğinin korunmasına ilişkin yönetim sistemlerinin ve prosedürlerinin başarısının bir değerlendirmesini sağlar.

 

Tanımlar ve İlgili Kelimeler Sözlüğü

 

Müşteri Gizliliğinin İhlali
 

Müşteri gizliliğinin korunmasına ilişkin mevcut yasal düzenlemelere ve (isteğe bağlı) standartlara uyulmaması

 

Müşteri Gizliliği


Müşterinin mahremiyet ve kişisel hakları

Not 1: Müşteri gizliliği, verilerin korunması gibi konuları içerir; aksi özellikle kararlaştırılmadıkça, bilgi veya verilerin yalnızca orijinal amaçlarına yönelik olarak kullanılması; gizliliğe uyma yükümlülüğü; ve bilgi veya verilerin kötüye kullanım veya hırsızlıktan korunması buna dahildir.

 

Etki


GRI Standartlarında, aksi belirtilmedikçe, ´etki´ bir kuruluşun ekonomi, çevre ve / veya toplum üzerindeki etkisine atıfta bulunur ve bu da sürdürülebilir kalkınmaya katkısını (olumlu veya olumsuz) gösterebilir.

Not 1: GRI Standartlarında "etki" terimi, olumlu, olumsuz, fiili, potansiyel, doğrudan, dolaylı, kısa vadeli, uzun vadeli, amaçlanan veya istenmeyen etkileri ifade edebilir.

Not 2: Ekonomi, çevre ve / veya toplum üzerindeki etkiler, kuruluşun kendisi için olan sonuçlarla da ilgili olabilir. Örneğin, ekonomi, çevre ve / veya toplum üzerindeki bir etki, kuruluşun iş modeli, itibarı veya hedeflerine ulaşma becerisi üzerinde sonuçlara yol açabilir.

 

Maddi Konu

 

Raporlama yapan bir kuruluşun önemli ekonomik, çevresel ve sosyal etkilerini yansıtan konudur;

Not 1: Öncelikli konuyu belirleme hakkında daha fazla bilgi için, GRI 101 kılavuzuna bakın.

Not 2: GRI Standartlarına uygun olarak bir rapor hazırlamak için bir kuruluşun öncelikli konuları hakkında rapor vermesi gerekir.

Not 3: Öncelikli konular, 200, 300 ve 400 serilerinde GRI Standartları kapsamındaki konuları içerebilir ancak bunlarla sınırlı değildir.

 

Doğrulanmış Şikayet

 

İhlalleri tanımlayan kuruluşa yönelik düzenleyici veya benzeri bir resmi kurum tarafından yapılan yazılı olumsuz açıklama şikayet sayılır.

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL
Kapat
E-Bültene Kaydolun Ayrıcalıklı Olun !
✔️ Özel indirim kuponu fırsatı
✔️ Yalnızca e-postayla sunulan fırsatlar
✔️ Özel etkinliklere davet
✔️ Özel eğitimlere davet
✔️ Yeni kampanyalarla ilgili bildirim
✔️ Yeni hizmet ve ürünlerle ilgili bildirim

Ne Aramıştınız ?

Instagram
Whatsapp