Teklif Formu
0212 438 04 76
0541 341 84 14
info@asandanismanlik.com

GRI 417: Pazarlama ve Etiketleme

 

GRI 417: Pazarlama ve Etiketleme

 

Bu Standart, yönetim yaklaşımına ilişkin açıklamaları ve konuya özel açıklamaları içerir. Bunlar, Standartta aşağıdaki şekilde belirtilmiştir:

 

• Yönetim yaklaşımı açıklamaları (bu bölüm GRI 103´e atıfta bulunur)

• Açıklama 417-1 Ürün ve hizmet bilgileri ve etiketleme gereksinimleri

• Açıklama 417-2 Ürün ve hizmet bilgileri ve etiketlemeyle ilgili uyumsuzluk vakaları

• Açıklama 417-3 Pazarlama iletişimi ile ilgili uyumsuzluk vakaları

 

Yönetim Yaklaşımına İlişkin Açıklamalar

 

Yönetim yaklaşımı açıklamaları, bir kuruluşun öncelikli bir konuyu nasıl yönettiğine, ilgili etkilere ve paydaşların makul beklenti ve ilgi alanlarına ilişkin açıklamalı bir açıklamadır. Raporunun GRI Standartlarına uygun olarak hazırlandığını iddia eden herhangi bir kuruluşun, her öncelikli konu için yönetim yaklaşımı hakkında rapor vermesi ve bu konular için konuya özel açıklamaları raporlaması gerekir. Bu nedenle, konuya özgü bu Standart, kuruluşun etkilerinin tam olarak açıklanmasını sağlamak için GRI 103: Yönetim Yaklaşımı ile birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır. GRI 103, yönetim yaklaşımı hakkında nasıl rapor verileceğini ve hangi bilgilerin sağlanacağını belirtir.

 

Raporlama Gereklilikleri

 

Raporlama organizasyonunun GRI 103 kılavuzunu kullanarak pazarlama ve etiketleme konusundaki yönetim yaklaşımını raporlaması gerekmektedir.

 

Konuya Özel Açıklamalar

Raporlama Gereklilikleri
Ürün ve Hizmet Bilgisi ve Etiketleme Hakkında Gereklilikler

 

Raporlayan kuruluş aşağıdaki bilgileri rapor etmelidir:
 

a. Aşağıdaki bilgi türlerinin her birinin kuruluşun ürün ve hizmet bilgileri ve etiketleme prosedürleri tarafından gerekli olup olmadığı:

b. Ürün veya hizmetin bileşenlerinin tedariki;

c. Özellikle çevresel veya sosyal etki yaratabilecek maddelerle ilgili içerik;

d. Ürün veya hizmetin güvenli kullanımı;

e. Ürünün bertaraf edilmesi ve çevresel veya sosyal etkiler;

f. Diğer (açıklayın).

g. Bu tür prosedürlerin kapsamına giren ve bunlara uygunluğu değerlendirilen önemli ürün veya hizmet kategorilerinin yüzdesi.

 

Kılavuz

 

Müşteriler ve son kullanıcılar, ürün ve hizmetlerin olumlu ve olumsuz çevresel ve sosyal etkileri hakkında erişilebilir ve yeterli bilgiye ihtiyaç duyar. Bu, bir ürün veya hizmetin güvenli kullanımı, ürünün elden çıkarılması veya bileşenlerinin tedariki hakkındaki bilgileri içerebilir. Bu bilgilere erişim, müşterilerin bilinçli satın alma seçimleri yapmalarına yardımcı olur.

 

Ürün ve Hizmet Bilgisi ve Etiketleme İle İlgili Uyumsuzluk Ortaya Çıkması Halinde Gereklilikler

 

Raporlayan kuruluş aşağıdaki bilgileri rapor etmelidir:
 

a. Ürün ve hizmet bilgileri ve etiketleme ile ilgili yönetmeliklere ve / veya gönüllü kurallara uyulmaması vakalarının toplam sayısı:

b. Para cezası veya cezayla sonuçlanan düzenlemelere uyulmaması olayları;

c. Bir uyarı ile sonuçlanan düzenlemelere uyulmaması olayları;

d. Gönüllü kurallara uymama vakaları.

e. Kuruluş, düzenlemelere ve / veya gönüllü kurallara herhangi bir uyumsuzluk tespit etmemişse, bunun kısa bir açıklaması yeterlidir.

 

Kılavuz

 

Açıklama Rehberi 417-2

 

Raporlama döneminde meydana gelen uyumsuzluk vakaları, raporlama döneminden önceki dönemlerde meydana gelip gelmediğine bakılmaksızın, raporlama döneminde resmi olarak çözülen olaylarla ilgili olabilir.

 

Ekonomik, çevresel ve sosyal etkilerle ilgili uygun bilgi ve etiketleme sağlamak, belirli türdeki düzenlemelere, yasalara ve kurallara uymakla ilişkilendirilebilir. Örneğin, düzenlemeler, ulusal yasalar ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) OECD Çokuluslu Şirketler Yönergeleri ile uyumluluk ile bağlantılıdır. Aynı zamanda potansiyel olarak marka ve pazar farklılaşması stratejilerine uyum ile bağlantılıdır. Ürün ve hizmetler için bilgi ve etiketlemenin görüntülenmesi ve sağlanması, aşağıdakilere tabidir:

 

Farklı düzenleme ve yasalar.

Uyumsuzluk, yetersiz iç yönetim sistemleri ve prosedürlerini veya etkisiz uygulamayı gösterebilir.

Bu açıklamanın ortaya koyduğu eğilimler, iç kontrollerin etkinliğindeki iyileşmeleri veya bozulmaları gösterebilir.

 

Pazarlama İlişkileri ile İlgili Uyumsuzluk Olması Halinde Gereklilikler

 

Raporlayan kuruluş aşağıdaki bilgileri rapor etmelidir:
 

a. Reklam, tanıtım ve sponsorluk dahil olmak üzere pazarlama iletişimiyle ilgili düzenlemelere ve / veya gönüllü kurallara uyulmaması vakalarının toplam sayısı:

b. Para cezası veya cezayla sonuçlanan düzenlemelere uyulmaması olayları;

c. Bir uyarı ile sonuçlanan düzenlemelere uyulmaması olayları;

d. Gönüllü kurallara uymama vakaları.

e. Kuruluş, düzenlemelere ve / veya gönüllü kurallara herhangi bir uyumsuzluk tespit etmemişse, bu gerçeğin kısa bir açıklaması yeterlidir.

 

Kılavuz

 

Açıklama Rehberi 417-3

 

Raporlama döneminde meydana gelen uyumsuzluk vakaları, raporlama döneminden önceki dönemlerde meydana gelip gelmediğine bakılmaksızın, raporlama döneminde resmi olarak çözülen olaylarla ilgili olabilir. Pazarlama, kuruluşlar ve müşteriler arasında önemli bir iletişim yöntemidir ve Uluslararası Ticaret Odası´nın (ICC) Birleştirilmiş Reklam ve Pazarlama İletişimi Uygulamaları gibi birçok düzenlemeye, yasaya ve gönüllü kurallara tabidir.

 

Bir kuruluşun işlerinde ve müşterileriyle ilişkilerinde adil ve sorumlu uygulamaları kullanması beklenir. Adil ve sorumlu pazarlama, kuruluşun markalarının, ürünlerinin ve hizmetlerinin ekonomik, çevresel ve sosyal etkileri hakkında şeffaf bir şekilde iletişim kurmasını gerektirir. Adil ve sorumlu pazarlama sürecinde aynı zamanda her türlü yanıltıcı, gerçek dışı veya ayrımcı iddialardan kaçınılır ve müşterilerin bilgi veya seçim eksikliğinden faydalanılmaz.

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL
Kapat
E-Bültene Kaydolun Ayrıcalıklı Olun !
✔️ Özel indirim kuponu fırsatı
✔️ Yalnızca e-postayla sunulan fırsatlar
✔️ Özel etkinliklere davet
✔️ Özel eğitimlere davet
✔️ Yeni kampanyalarla ilgili bildirim
✔️ Yeni hizmet ve ürünlerle ilgili bildirim

Ne Aramıştınız ?

Instagram
Whatsapp