Teklif Formu
0212 438 04 76
0541 341 84 14
info@asandanismanlik.com

GRI 416: Müşteri Sağlığı ve Güvenliği

 GRI 416: Müşteri Sağlığı ve Güvenliği

GRI Standartları bağlamında, sürdürülebilirliğin sosyal boyutu, bir kuruluşun faaliyet gösterdiği sosyal sistemler üzerindeki etkileriyle ilgilidir. GRI 416, bir kuruluşun bir ürün veya hizmetin yaşam döngüsü boyunca sağlık ve güvenliği ele almaya yönelik sistematik çabaları ve müşteri sağlık ve güvenlik düzenlemelerine ve gönüllü kurallara bağlılığı dahil olmak üzere müşteri sağlığı ve güvenliği konusunu ele alır. Bu kavramlar, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı´nın temel araçlarında ele alınmıştır:

Referanslara bakınız. Bu Standarttaki açıklamalar, bir kuruluşun müşteri sağlığı ve güvenliği ile ilgili etkileri ve bu etkileri nasıl yönettiği hakkında bilgi sağlayabilir. Bu konuyla ilgili ek açıklamalar şu adreste de bulunabilir:

 

• GRI 417: Pazarlama ve Etiketleme

 

Bu Standart, yönetim yaklaşımına ilişkin açıklamaları ve konuya özel açıklamaları içerir. Bunlar Standartta aşağıdaki şekilde belirtilmiştir:

• Yönetim yaklaşımı açıklamaları (bu bölüm GRI 103´e atıfta bulunur)

• Açıklama 416-1 Ürün ve hizmet kategorilerinin sağlık ve güvenlik etkilerinin değerlendirilmesi

• Açıklama 416-2 Ürün ve hizmetlerin sağlık ve güvenlik etkileriyle ilgili uyumsuzluk vakaları

 

Yönetim Yaklaşımı Açıklamaları

 

Yönetim yaklaşımı açıklamaları, bir kuruluşun öncelikli bir konuyu nasıl yönettiğine, ilgili etkilere ve paydaşların makul beklenti ve ilgi alanlarına ilişkin açıklamalı bir açıklamadır. Raporunun GRI Standartlarına uygun olarak hazırlandığını iddia eden herhangi bir kuruluşun, her öncelikli konu için yönetim yaklaşımı hakkında rapor vermesi ve bu konular için konuya özel açıklamaları raporlaması gerekir. Bu nedenle, konuya özgü bu Standart, kuruluşun etkilerinin tam olarak açıklanmasını sağlamak için GRI 103: Yönetim Yaklaşımı ile birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır. GRI 103, yönetim yaklaşımı hakkında nasıl rapor verileceğini ve hangi bilgilerin sağlanacağını belirtir.

 

Raporlama Gereklilikleri

 

Raporlayan kuruluş, müşteri sağlığı ve güvenliği için yönetim yaklaşımını GRI 103: Yönetim Yaklaşımı kullanarak raporlamalıdır.

 

Kılavuz

 

Raporlama yapan kuruluş, müşteri sağlığı ve güvenliği için yönetim yaklaşımını raporlarken, ürün ve hizmetlerin sağlık ve güvenlik etkilerinin aşağıdaki yaşam döngüsü aşamalarının her birinde iyileştirme için değerlendirilip değerlendirilmediğini de açıklayabilir:

• Ürün konseptinin geliştirilmesi

• Araştırma ve Geliştirme

• Sertifikasyon

• Üretim

• Pazarlama ve tanıtım

• Depolama, dağıtım ve tedarik

• Kullanım ve servis

• Elden çıkarma, yeniden kullanma veya geri dönüştürme

 

Konuya İlişkin Açıklamalar

 

Ürün ve Hizmet Kategorilerinde Sağlık ve Güvenlik Etkilerinin Değerlendirilmesi

Raporlama Gereklilikleri

Raporlayan kuruluş aşağıdaki bilgileri rapor etmelidir:

Sağlık ve güvenlik etkilerinin iyileştirme için değerlendirildiği önemli ürün ve hizmet kategorilerinin yüzdesi.

 

Kılavuz

 

Açıklama Kılavuzu 416-1

Bu önlem, bir ürün veya hizmetin yaşam döngüsü boyunca sağlık ve güvenliği ele almaya yönelik sistematik çabaların varlığını ve kapsamını belirlemeye yardımcı olur. Açıklama 416-1´deki bilgileri raporlarken, raporlama yapan kuruluş değerlendirme için kullanılan kriterleri de tanımlayabilir.

Ürün ve Hizmetlerin Sağlık ve Güvenliğe Etkileri Konusunda Uyuşmazlık Olduğu Durumlar

 

Raporlama Gereklilikleri

 

Raporlayan kuruluş aşağıdaki bilgileri rapor etmelidir:

Raporlama döneminde ürün ve hizmetlerin sağlık ve güvenlik etkileri ile ilgili yönetmeliklere ve / veya gönüllü kurallara uyulmaması vakalarının toplam sayısı:

Para cezası veya cezayla sonuçlanan düzenlemelere uyulmaması olayları;

Bir uyarı ile sonuçlanan düzenlemelere uyulmaması olayları;

Gönüllü kurallara uymama vakaları.

Kuruluş, düzenlemelere ve / veya gönüllü kurallara herhangi bir uyumsuzluk tespit etmemişse, bu gerçeğin kısa bir açıklaması yeterlidir.

 

Açıklama 416-2´de belirtilen bilgileri derlerken, raporlama yapan kuruluş:

Kuruluşun kusurlu olmadığının belirlendiği uyumsuzluk olaylarını hariç tutar;

Etiketlemeyle ilgili uyumsuzluk vakalarını hariç tutar. Etiketlemeyle ilgili olaylar GRI 417: Pazarlama ve Etiketlemenin 417-2 Açıklamasında bildirilmiştir;

Mümkünse, raporlama döneminden önceki dönemlerdeki olaylarla ilgili her türlü uyumsuzluk vakasını belirleyin.

 

Kılavuz

 

Açıklama Kılavuzu 416-2

Raporlama döneminde meydana gelen uyumsuzluk vakaları, raporlama döneminden önceki dönemlerde meydana gelip gelmediğine bakılmaksızın, raporlama döneminde resmi olarak çözülen olaylarla ilgili olabilir.

 

Diğer Bilgiler

 

Sağlık ve güvenliğin korunması, birçok ulusal ve uluslararası düzenlemenin kabul edilmiş bir hedefidir. Müşteriler, ürün ve hizmetlerin amaçlanan işlevlerini tatmin edici bir şekilde yerine getirmesini ve sağlık ve güvenlik açısından bir risk oluşturmamasını bekler. Müşteriler tehlikeli olmayan ürünlere sahip olma hakkına sahiptir. Sağlık ve güvenlikleri etkilendiğinde, müşteriler ayrıca tazminat talep etme hakkına da sahiptir. Bu açıklama, kullanıma sunulduğunda ürün veya hizmetin yaşam döngüsünü ele alır ve bu nedenle ürün ve hizmetlerin sağlığı ve güvenliğiyle ilgili düzenlemelere ve gönüllü kurallara tabidir.

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL
Kapat
E-Bültene Kaydolun Ayrıcalıklı Olun !
✔️ Özel indirim kuponu fırsatı
✔️ Yalnızca e-postayla sunulan fırsatlar
✔️ Özel etkinliklere davet
✔️ Özel eğitimlere davet
✔️ Yeni kampanyalarla ilgili bildirim
✔️ Yeni hizmet ve ürünlerle ilgili bildirim

Ne Aramıştınız ?

Instagram
Whatsapp