Teklif Formu
0212 438 04 76
0545 556 60 45
info@asandanismanlik.com

GRI 414: Tedarikçi Sosyal Değerlendirmesi

 

GRI 414: Tedarikçi Sosyal Değerlendirmesi
 

GRI Standartları bağlamında, sürdürülebilirliğin sosyal boyutu, bir kuruluşun faaliyet gösterdiği sosyal sistemler üzerindeki etkileriyle ilgilidir. GRI 414, tedarikçi sosyal değerlendirmesi konusunu ele alır. Bir kuruluş, kendi faaliyetleri yoluyla veya diğer taraflarla iş ilişkilerinin bir sonucu olarak etkilerle ilgilenebilir. Tedarik zincirindeki olumsuz sosyal etkileri önlemek ve azaltmak için bir kuruluştan gerekli özen gösterilmesi beklenir. Bunlar, kuruluşun neden olduğu veya katkıda bulunduğu ya da bir tedarikçiyle olan ilişkisi nedeniyle faaliyetlerine, ürünlerine veya hizmetlerine doğrudan bağlı olan etkileri içerir. Bu kavramlar, Birleşmiş Milletlerin temel araçlarında ele alınmıştır: Referanslara bakınız. Bu Standarttaki açıklamalar, bir kuruluşun tedarik zincirindeki olumsuz sosyal etkileri önleme ve hafifletme yaklaşımı hakkında bilgi sağlayabilir. Tedarikçiler, insan hakları (çocuk işçiliği ve zorla veya zorunlu çalıştırma gibi) dahil olmak üzere bir dizi sosyal kriter açısından değerlendirilebilir; istihdam uygulamaları; sağlık ve güvenlik uygulamaları; endüstriyel ilişkiler; olaylar (taciz, zorlama veya taciz gibi); ücretler ve tazminat; ve çalışma saatleri. Bu kriterlerden bazıları, 400 serisindeki diğer GRI Standartlarında (Sosyal konular) ele alınmıştır.

 

Bu konuyla ilgili ek açıklamalar şu adreste de bulunabilir:

 

• GRI 308: Tedarikçinin Çevresel Değerlendirmesi

 

Raporlayan kuruluş her iki konuyu da öncelikli olarak belirlediyse, GRI 308 ve GRI 414 için açıklamalarını birleştirebilir. Örneğin, kuruluş her iki konuyu yönetmek için aynı yaklaşımı kullanıyorsa, yönetim yaklaşımının birleşik bir açıklamasını sağlayabilir.

 

Bu Standart, yönetim yaklaşımına ilişkin açıklamaları ve konuya özel açıklamaları içerir. Bunlar, Standartta aşağıdaki şekilde belirtilmiştir:
 

• Yönetim yaklaşımı açıklamaları (bu bölüm GRI 103´e atıfta bulunur)

• Açıklama 414-1 Sosyal kriterler kullanılarak bulunan yeni tedarikçiler

• Açıklama 414-2 Tedarik zincirindeki olumsuz sosyal etkiler ve alınan önlemler

 

Yönetim Yaklaşımı Açıklamaları

 

Yönetim yaklaşımı açıklamaları, bir kuruluşun öncelikli bir konuyu nasıl yönettiğine, ilgili etkilere ve paydaşların makul beklenti ve ilgi alanlarına ilişkin açıklamalı bir açıklamadır. Raporunun GRI Standartlarına uygun olarak hazırlandığını iddia eden herhangi bir kuruluşun, her öncelikli konu için yönetim yaklaşımı hakkında rapor vermesi ve bu konular için konuya özel açıklamaları raporlaması gerekir.

Bu nedenle, konuya özgü bu Standart, kuruluşun etkilerinin tam olarak açıklanmasını sağlamak için GRI 103: Yönetim Yaklaşımı ile birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır. GRI 103, yönetim yaklaşımı hakkında nasıl rapor verileceğini ve hangi bilgilerin sağlanacağını belirtir.

 

Raporlama Gereklilikleri

 

Raporlama kuruluşu, GRI 103: Yönetim Yaklaşımı´nı kullanarak tedarikçi sosyal değerlendirmesi için yönetim yaklaşımını raporlayacaktır.

 

Kılavuz

 

Raporlayan kuruluş, tedarikçinin sosyal değerlendirmesi için yönetim yaklaşımını raporlarken ayrıca şunları da açıklayabilir:
 

• Sosyal kriterleri kullanarak yeni tedarikçileri taramak için kullanılan sistemler ve yeni tedarikçileri taramak için kullanılan sosyal kriterlerin bir listesi;

• Tedarik zincirindeki önemli mevcut ve potansiyel olumsuz sosyal etkileri belirlemek ve değerlendirmek için durum tespiti gibi kullanılan süreçler;

• Kuruluşun, sosyal etkilerin değerlendirilmesi için tedarikçileri nasıl belirlediği;

• Tedarik zincirinde tespit edilen önemli mevcut ve potansiyel olumsuz sosyal etkiler;

• Hedefler de dahil olmak üzere önemli mevcut ve potansiyel olumsuz sosyal etkilerin önlenmesi, hafifletilmesi ve iyileştirilmesini teşvik etmek için tedarikçilerle yapılan sözleşmelerde beklentilerin nasıl oluşturulduğu ve tanımlandığı;

• Tedarikçilerin önemli mevcut ve potansiyel olumsuz sosyal etkilerin önlenmesi, hafifletilmesi ve iyileştirilmesi için teşvik edilip edilmediği ve ödüllendirilip ödüllendirilmediği;

• Tedarikçileri ve ürünlerini ve hizmetlerini sosyal kriterler kullanarak değerlendirme ve denetleme uygulamaları;

• Değerlendirme ve denetimin türü, sistemi, kapsamı, sıklığı, mevcut uygulaması ve tedarik zincirinin hangi bölümlerinin onaylanmış ve denetlenmiş olduğuna dair bir liste;

• Tedarikçiyi sosyal etkiler açısından değerlendirmenin bir sonucu olarak bir tedarikçiyle bir ilişkiyi sonlandırmanın potansiyel olumsuz etkilerini değerlendirmek için mevcut sistemler ve kuruluşun bu etkileri hafifletme stratejisi.

 

Tedarikçilerin sosyal etkilere yönelik sosyal kriterleri veya değerlendirmeleri, 400 serisindeki konuları (Sosyal konular) içerebilir. Olumsuz etkiler, bir kuruluşun neden olduğu veya katkıda bulunduğu ya da bir tedarikçiyle olan ilişkisi nedeniyle faaliyetleri, ürünleri veya hizmetleriyle doğrudan bağlantılı olanları içerebilir.

Değerlendirmeler, denetimler, sözleşmeye dayalı incelemeler, iki yönlü katılım ve şikayet ve şikayet mekanizmalarıyla bilgilendirilebilir. Sosyal etkileri ele almak için alınan önlemler arasında bir kuruluşun satın alma uygulamalarının değiştirilmesi, performans beklentilerinin ayarlanması, kapasite geliştirme, eğitim, süreçlerde değişiklikler ve tedarikçi ilişkilerinin sonlandırılması yer alabilir. Tedarikçilerin ve ürün ve hizmetlerinin sosyal kriterler kullanılarak değerlendirilmesi ve denetimleri bir kuruluş tarafından, ikinci bir tarafça veya üçüncü bir tarafça gerçekleştirilebilir.

 

Konuya İlişkin Açıklamalar

 

Raporlayan kuruluş aşağıdaki bilgileri rapor etmelidir:

 

-Sosyal kriterler kullanılarak taranan yeni tedarikçilerin yüzdesi.

-Sosyal etkiler açısından değerlendirilen tedarikçilerin sayısı.

-Önemli mevcut ve potansiyel olumsuz sosyal etkilere sahip olduğu belirlenen tedarikçilerin sayısı.

-Tedarik zincirinde belirlenen önemli ölçüde mevcut ve potansiyel olumsuz sosyal etkiler.

-Değerlendirme sonucunda iyileştirmeler üzerinde mutabık kalınan, önemli ölçekte mevcut ve potansiyel olumsuz sosyal etkilere sahip olduğu belirlenen tedarikçilerin yüzdesi.

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL
Kapat
E-Bültene Kaydolun Ayrıcalıklı Olun !
✔️ Özel indirim kuponu fırsatı
✔️ Yalnızca e-postayla sunulan fırsatlar
✔️ Özel etkinliklere davet
✔️ Özel eğitimlere davet
✔️ Yeni kampanyalarla ilgili bildirim
✔️ Yeni hizmet ve ürünlerle ilgili bildirim

Ne Aramıştınız ?

Instagram
Whatsapp