Teklif Formu
0212 438 04 76
0541 341 84 14
info@asandanismanlik.com

GRI 410: Güvenlik Uygulamaları

 A.Genel Bakış

 

Buradaki standartlar GRI Sürdürülebilirlik Raporlama Standartlarının (GRI Standartları) bir parçasıdır. Bu standartlar organizasyonlar tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır ve organizasyonların ekonomi, çevre ve toplum üzerindeki etkilerini raporlar.

GRI 406: Ayrımcılık yapmama üzerine olan bir GRI Standardıdır.

 

B.GRI Standartlarını Kullanma ve İddialarda Bulunma

 

GRI Standartlarının kullanılmasına ilişkin iki farklı yaklaşım vardır.
 

 

1. GRI Standartları, standartlara uygun bir şekilde sürdürülebilirlik raporu hazırlamak üzere kullanılabilir. Bu rapor açığa çıkarması istenen noktalara göre iki farklı şekilde hazırlanabilir (Esas veya Kapsamlı).

 

GRI Standartlarına göre bir rapor hazırlamak isteyen bir organizasyon GRI. Dernek Kurma Özgürlüğü ve Toplu Sözleşme Standartlarını bu önemli bir konu ise kullanabilir.
 

2. GRI Standartları, seçmeler veya kısımlar halinde kullanılarak bir rapor hazırlanabilir. Ancak yayımlanacak olan her rapor referans olarak GRI Standartlarına değinmek zorundadır. 
 

 

C. Gereksinimler, öneriler ve yönlendirme

 

GRI Standartları şunları içerir:

 

 

Gereksinimler. Uygulanması zorunludur. Gereksinimler kalın yazı tipi ve zorunluluk bildiren fiil eki kullanılarak belirtilmiştir. Öneriler ve yönlendirmeler kısmı da esas alınarak değerlendirilmelidir. Ancak organizasyon, GRI Standartlarını esas alarak oluşturacağı raporda öneri ve yönlendirmelere uymak zorunda değildir. 

 

Öneriler. Belirli bir eylemin önerildiği ancak zorunlu tutulmadığı kısımları içerir. 

Yönlendirme. Organizasyonun gereklilikleri anlamasına yardımcı olmak için hazırlanmıştır.

 

GRI Standartlarına uygun olacak şekilde rapor hazırlandığında, gereksinimler kısmındaki bütün maddeleri yerine getirilmelidir. Detaylı bilgi için GRI 101’i inceleyebilirsiniz.
 

 

D. Geçmiş İçerik

 

GRI Standartlarının içeriği, organizasyonun çalıştığı sosyal sistem üzerindeki etkilerini içerir.

 

GRI 410 Güvenlik uygulamalarına odaklanmıştır. Güvenlik personelinin üçüncü partiye uygulayabileceği aşırı güç, şiddet ve insan hakları ihlallerini incelemektedir. Burada bahsi geçen güvenlik personeli raporu hazırlayan organizasyonun veya güvenlik personeli bulunduran üçüncü partinin çalışanı olabilir. 

 

Güvenlik personelinin bölge halkı, insan hakları ve anayasa üzerinde ihlal edici davranışları bulunabilir. Bu nedenle güvenlik personeline insan hakları üzerine verimli bir eğitim programı oluşturulmalıdır. Bu sayede personelin insan haklarını koruması ve gerekliliklerini yerine getirmesi sağlanabilir. 

 

Bu Standarttaki açıklamalar, güvenlik uygulamalarının nasıl olması gerektiği ve bu uygulamaların nasıl yönetilebileceği hususunda bilgiler içermektedir. 
 

 

1.     Yönetimin Yaklaşımını Ortaya Çıkarma

 

Bu kısımda, organizasyonun materyal konuları, ilişkili etkileri ve hissedarların kabul edilebilir beklenti ve ilgilerini açıklar. GRI Standartlarına uygun olan olarak rapor hazırlayacak olan her organizasyon, yönetimin konular üzerine olan bakış açısını rapora dahil etmekle yükümlüdür. 

Bu nedenle, bu kısım GRI 103: Yönetimin Yaklaşımı ile bir arada kullanılmak üzere hazırlanmıştır. GRI 103, yönetimin yaklaşımı ve hangi bilgilerin sunulması gerektiğine dair detaylı bilgi içerir.

Organizasyon, dernek kurma özgürlüğü ve toplu sözleşme üzerine raporunu hazırlarken GRI 103’ü de kullanarak yönetimin bakış açısını belirtmelidir.

 

2.     Konu Odaklı Açıklamalar

 

Raporu hazırlayacak olan organizasyon şu maddeleri bildirmekle yükümlüdür; özellikle insan hakları konusunda ve bunun nasıl uygulanması gerektiği konusunda eğitim alan güvenlik personelinin yüzdesi ve güvenlik personelini sağlayan üçüncü parti organizasyonlarının da bu eğitimin gerekliliklerini sağlayıp sağlamadığı mutlaka bildirilmelidir. 

 

Bu eğitim özellikle insan hakları üzerine olabilir veya genel bir eğitimin parçası biçiminde verilebilir. Bu eğitim; güç kullanımı, insanlık dışı veya aşağılayıcı davranışlar veya ayrımcılık,  kimlik saptama ve tescil etme gibi konuları kapsamalıdır. 

 

Güvenlik personelinin kullanımı, organizasyonun çalışması için güvenli ve verimli bir ortam sağlayabilir ve toplum üzerinde olumlu bir etkisi olabilir. 

 

Fakat aynı zamanda güvenlik personelinin, toplum ve insan hakları üzerinde negatif bir etkisi de olabilir. 

 

Birleşmiş Milletlere göre,, insan hakları üzerine eğitimlerin sağlanması uzun dönemde insan haklarının korunmasının sağlanmasına yardımcı olmaktadır. Aynı zamanda bütün insanların saygı ve değer gördüğü bir sosyal toplum modelinin oluşması içinde örnek teşkil etmektedir. 

 

Bu açıklama aynı zamanda, bu konu hakkında bilinçli güvenlik personelinin organizasyonun insan haklarına dair olan bakış açısını da yansıttığına işaret eder.

 

Sözlük

 

Çalışan:

Ulusal yasa ve uygulamalara göre bir organizasyon ile iş ilişkisi içerisinde bulunan bireyler. 

 

Etki:

GRI Standartlarında, aksi iddia edilmediği sürece bir organizasyonun ekonomi, çevre ve/veya toplum üzerindeki pozitif veya negatif açıdan değerlendirilebilecek olan katkıları

 

 

Güvenlik Görevlisi:

Organizasyonun sahasını ve çalışanlarını korumak ile görevlendirilmiş olan bireyler; kaybın önlenmesi, kalabalık kontrolü, bireylere, eşyalara ve değerli olan malzemelere eşlik edilmesi gibi görevlere sahiptirler.

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL
Kapat
E-Bültene Kaydolun Ayrıcalıklı Olun !
✔️ Özel indirim kuponu fırsatı
✔️ Yalnızca e-postayla sunulan fırsatlar
✔️ Özel etkinliklere davet
✔️ Özel eğitimlere davet
✔️ Yeni kampanyalarla ilgili bildirim
✔️ Yeni hizmet ve ürünlerle ilgili bildirim

Ne Aramıştınız ?

Instagram
Whatsapp