Teklif Formu
0212 438 04 76
0541 341 84 14
info@asandanismanlik.com

GRI 409: Zorunlu Tutulan veya Mecburi Çalışma

 A.Genel Bakış

 

Buradaki standartlar GRI Sürdürülebilirlik Raporlama Standartlarının (GRI Standartları) bir parçasıdır. Bu standartlar organizasyonlar tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır ve organizasyonların ekonomi, çevre ve toplum üzerindeki etkilerini raporlar.

GRI 406: Zorunlu tutulan veya mecburi çalışma üzerine olan bir GRI Standardıdır.

 

B.GRI Standartlarını Kullanma ve İddialarda Bulunma

 GRI Standartlarının kullanılmasına ilişkin iki farklı yaklaşım vardır.
 

1. GRI Standartları, standartlara uygun bir şekilde sürdürülebilirlik raporu hazırlamak üzere kullanılabilir. Bu rapor açığa çıkarması istenen noktalara göre iki farklı şekilde hazırlanabilir (Esas veya Kapsamlı).

GRI Standartlarına göre bir rapor hazırlamak isteyen bir organizasyon GRI. Zorunlu Tutulan ve Mecburi Çalışma Standartlarını bu önemli bir konu ise kullanabilir.
 

2. GRI Standartları, seçmeler veya kısımlar halinde kullanılarak bir rapor hazırlanabilir. Ancak yayımlanacak olan her rapor referans olarak GRI Standartlarına değinmek zorundadır. 
 

 

C. Gereksinimler, öneriler ve yönlendirme

GRI Standartları şunları içerir:Gereksinimler. Uygulanması zorunludur. Gereksinimler kalın yazı tipi ve zorunluluk bildiren fiil eki kullanılarak belirtilmiştir. Öneriler ve yönlendirmeler kısmı da esas alınarak değerlendirilmelidir.


Ancak organizasyon, GRI Standartlarını esas alarak oluşturacağı raporda öneri ve yönlendirmelere uymak zorunda değildir. 
 

Öneriler. Belirli bir eylemin önerildiği ancak zorunlu tutulmadığı kısımları içerir. 

 

Yönlendirme. Organizasyonun gereklilikleri anlamasına yardımcı olmak için hazırlanmıştır.

 

GRI Standartlarına uygun olacak şekilde rapor hazırlandığında, gereksinimler kısmındaki bütün maddeleri yerine getirilmelidir. Detaylı bilgi için GRI 101’i inceleyebilirsiniz.

 

D. Geçmiş İçerik

 

GRI Standartlarının içeriği, organizasyonun çalıştığı sosyal sistem üzerindeki etkilerini içerir.

 

GRI 409, zorunlu tutulan veya mecburi çalışma koşullarına yöneliktir. 

 

Zorunlu tutulan veya mecburi çalışma koşullarına maruz bırakılmak insan haklarına aykırıdır. Uluslararası Çalışma Örgütüne (ILO) göre, zorunlu veya mecburi çalışma kişinin kendisinin gönüllü olarak sunmadığı ancak herhangi bir tehdit veya ceza altında zorla tutulan veya mecburi olarak yaptırılan bütün iş ve operasyonların toplamı olarak tanımlanmaktadır. 

 

Zorunlu tutulan veya mecburi çalışma, bütün dünya ülkelerini, ekonomik sektörleri ve resmi veya resmi olmayan iş gücünü kapsamaktadır.
 

Bu tür çalışma gücü hapishanedeki insanları (mahkeme kararıyla suçlu bulunan ve cezaları toplum ve oradaki yöneticiler tarafından gözlemlenen insanlar hariç), insan kaçakçılığını, iş ortamlarındaki tehdide dayanan yaklaşımları, çalışanları sömüren koşulları ve “borç esareti” olarak da bilinen borçların para karşılığı değil zorunlu olarak işgücü olarak ödenmesinin beklendiği çalışma koşullarını kapsamaktadır. 

 

Bu koşullarla karşıya kalan insanlar, genellikle ayrımcılığa uğrayan veya istikrarlı bir çalışma düzenine sahip olmayan bireylerden oluşmaktadır. Bu mağduriyeti yaşayan insanlar arasında, seks işçisi olarak kullandırılan kız çocukları ve kadınlar, “borç esareti” adı altında çalışan göçmenler, tarım işçileri ve daha pek çok insan sayılabilir.
 

Her tür zorunlu tutulan veya mecburi çalışma koşullarının önlenebilmesi için organizasyonların gerekli özeni göstermesi beklenmektedir. Organizasyonların, kendi bünyesi dışında da, kendi müşterileri, tedarikçileri veya benzeri gruplar arasında bu tür çalışma koşullarının oluşmasını engellemesi beklenir.  
 

Bu konu ve ana maddeleri Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından da detaylıca açıklanmıştır.  
 

Bu standartta, organizasyonun zorunlu tutulan veya mecburi çalışma ilkeleri üzerinde olan etkisi ve bu etkiyi nasıl yönetebilecekleri açıklanmıştır.

 

 1.Yönetimin Yaklaşımını Ortaya Çıkarma

 

Bu kısımda, organizasyonun materyal konuları, ilişkili etkileri ve hissedarların kabul edilebilir beklenti ve ilgilerini açıklar. GRI Standartlarına uygun olan olarak rapor hazırlayacak olan her organizasyon, yönetimin konular üzerine olan bakış açısını rapora dahil etmekle yükümlüdür. 
 

Bu nedenle, bu kısım GRI 103: Yönetimin Yaklaşımı ile bir arada kullanılmak üzere hazırlanmıştır. GRI 103, yönetimin yaklaşımı ve hangi bilgilerin sunulması gerektiğine dair detaylı bilgi içerir.
 

Organizasyon, zorunlu tutulan veya mecburi çalışma üzerine raporunu hazırlarken GRI 103’ü de kullanarak yönetimin bakış açısını belirtmelidir.

 

2.Konu Odaklı Açıklamalar

 

Bu konu hakkındaki süreci, operasyonları incelenmesi organizasyonun zorunlu tutulan veya mecburi çalışma koşullarına olan bakış açısını da yansıtabilir. 

 

Organizasyon bu konu hakkında rapor hazırlarken Uluslararası Çalışma Örgütünü (ILO) referans alabilir. 

 

Zorunlu veya mecburi tutulan çalışma koşulları dünya genelinde farklı formlarda bulunmaktadır. Köleliğe kadar dayanan pek çok uç örneği bulunmaktadır. Bu durumun göstergeleri, kimlik belgelerinin saklanması, uzun mesai saatleri boyunca çalışma ve kovulma tehdidi altında çalıştırılma şeklinde olabilir. 

 

Bu durumu tamamen ortadan kaldırmak zor bir süreçtir. Zorunlu tutulan veya mecburi çalışma insan haklarına aykırıdır.

 

Organizasyonların bu durumun önlenmesi için çalışmaları sosyal sorumluluk görevlerinden biridir.

 

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL
Kapat
E-Bültene Kaydolun Ayrıcalıklı Olun !
✔️ Özel indirim kuponu fırsatı
✔️ Yalnızca e-postayla sunulan fırsatlar
✔️ Özel etkinliklere davet
✔️ Özel eğitimlere davet
✔️ Yeni kampanyalarla ilgili bildirim
✔️ Yeni hizmet ve ürünlerle ilgili bildirim

Ne Aramıştınız ?

Instagram
Whatsapp