Teklif Formu
0212 438 04 76
0545 556 60 45
info@asandanismanlik.com

GRI 408: Çocuk İşçiliği

 A.Genel Bakış

 

Buradaki standartlar GRI Sürdürülebilirlik Raporlama Standartlarının (GRI Standartları) bir parçasıdır. Bu standartlar organizasyonlar tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır ve organizasyonların ekonomi, çevre ve toplum üzerindeki etkilerini raporlar.

GRI 408: Çocuk işçiliği üzerine olanı bir GRI Standardıdır. 

 

B.GRI Standartlarını Kullanma ve İddialarda Bulunma

 

GRI Standartlarının kullanılmasına ilişkin iki farklı yaklaşım vardır.
 

1.GRI Standartları, standartlara uygun bir şekilde sürdürülebilirlik raporu hazırlamak üzere kullanılabilir. Bu rapor açığa çıkarması istenen noktalara göre iki farklı şekilde hazırlanabilir (Esas veya Kapsamlı).

GRI Standartlarına göre bir rapor hazırlamak isteyen bir organizasyon GRI Çocuk İşçiliği Standartlarını bu önemli bir konu ise kullanabilir.

2.GRI Standartları, seçmeler veya kısımlar halinde kullanılarak bir rapor hazırlanabilir. Ancak yayımlanacak olan her rapor referans olarak GRI Standartlarına değinmek zorundadır. 

 

C. Gereksinimler, öneriler ve yönlendirme

 

GRI Standartları şunları içerir:

 

Gereksinimler. Uygulanması zorunludur. Gereksinimler kalın yazı tipi ve zorunluluk bildiren fiil eki kullanılarak belirtilmiştir. Öneriler ve yönlendirmeler kısmı da esas alınarak değerlendirilmelidir. Ancak organizasyon, GRI Standartlarını esas alarak oluşturacağı raporda öneri ve yönlendirmelere uymak zorunda değildir. 
 

Öneriler. Belirli bir eylemin önerildiği ancak zorunlu tutulmadığı kısımları içerir. 

 

Yönlendirme. Organizasyonun gereklilikleri anlamasına yardımcı olmak için hazırlanmıştır.

 

GRI Standartlarına uygun olacak şekilde rapor hazırlandığında, gereksinimler kısmındaki bütün maddeleri yerine getirilmelidir. Detaylı bilgi için GRI 101’i inceleyebilirsiniz.

 

D. Geçmiş İçerik

 

GRI Standartlarının içeriği, organizasyonun çalıştığı sosyal sistem üzerindeki etkilerini içerir.
 

GRI 408, Çocuk işçiliği üzerine odaklanır. Çocuk işçiliğini sona erdirmek, temel insan haklarının korunmasında anahtar noktalardan biridir ve neredeyse bütün ülkelerde ulusal anayasanın yapı taşıdır.

 

Çocuk İşçiliği, çocukların çocukluklarından mahrum kalmalarına, gerekli olan eğitimlerine ulaşamamalarına; ayrıca, fiziksel ve mental olarak zarar görmelerine neden olur. Özet olarak, bu tarz bir çalışma gerekli minimum yaşa ulaşmamış olan bireyler için izin verilmemesi gereken bir durumdur.

 

Çocuk işçiliği evrensel olarak kabul gören insan haklarının kötüye kullanılmasını içerir.
 

 Tehlikeli çalışma alanları için, bütün ülkelerde kabul gören minimum yaş 18’dir. Tehlikeli çalışma alanlarında çocuk işçilerin kullanılması, çocuk işçiliğinin en ağır formu olarak kabul edilir ve çocukların sağlığı, güvenliği ve ahlaki değerlerine zarar verici unsurlar taşır.
 

Organizasyonlardan hem kendi içlerinde hem de müşteri, tedarikçileri ve etrafındaki diğer kuruluşlar söz konusu olduğunda, çocuk işçiliği hakkında gereken özeni göstermeleri beklenir. 
 

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), bu konu hakkında detaylı rapor ve bilgilendirmelere sahiptir.

 

GRI 408, organizasyonun çocuk işçiliği üzerindeki etkisini ve bu etkileri nasıl yönetebileceğine dair bilgiler içerir.

 

1.Yönetimin Yaklaşımını Ortaya Çıkarma

 

Bu kısımda, organizasyonun materyal konuları, ilişkili etkileri ve hissedarların kabul edilebilir beklenti ve ilgilerini açıklar. GRI Standartlarına uygun olan olarak rapor hazırlayacak olan her organizasyon, yönetimin konular üzerine olan bakış açısını rapora dahil etmekle yükümlüdür. 
 

Bu nedenle, bu kısım GRI 103: Yönetimin Yaklaşımı ile bir arada kullanılmak üzere hazırlanmıştır. GRI 103, yönetimin yaklaşımı ve hangi bilgilerin sunulması gerektiğine dair detaylı bilgi içerir.
 

Organizasyon, çocuk işçiliği üzerine raporunu hazırlarken GRI 103’ü de kullanarak yönetimin bakış açısını belirtmelidir.

 

2.Konu Odaklı Açıklamalar

 

Raporu oluşturacak olan organizasyon, çocuk işçiliğini ve tehlike içeren iş ortamına maruz kalan genç işçileri bildirmek zorundadır. Coğrafi konumlama olarak veya yapılan iş hususunda risk teşkil edebilecek durumlar da bildirilmelidir. Son olarak da, çocuk işçiliğini sonlandırmaya yönelik yapılan çalışma ve önlemlere değinilmelidir. 

 

Alınan önlemler belirtilirken, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), yol gösterici olarak kullanılabilinir. 
 

GRI Standartlarına göre, “genç işçi” kavramı, minimum yaş sınırının altında olan ve 18 yaşını aşmamış olan bireyleri kapsar. 

 

“Çocuk işçiliği”, insan haklarının suiistimal edilmesi durumudur. Minimum yaş, ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilir. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) için minimum yaş 15 veya zorunlu eğitim öğretim hayatının bitme dönemi (hangisi daha geç ise) kadardır. Fakat, bazı ülkeler için istisnalar bulunmaktadır. Ekonomi ve eğitim alanında yetersiz koşulların bulunduğu ülkelerde bu yaş 14’e düşebilmektedir. Bu ülkeler, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından ayrıca belirtilmiştir. 
 

Çocuk işçiliğinin pek çok farklı formu bulunmakla birlikte, özellikle tehlikeli çalışma koşulları içeren çalışma sahalarındaki çocuk işçiliğini sonlandırmak önceliklidir. Bu koşullar, çocuğun her türlü sağlık, güvenlik ve ahlaki durumunu tehlikeye atan koşulları içerir. 
 

İnsan haklarının korunması amacıyla, çocuk işçiliğinin sonlandırılması çok önemlidir. 

 

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL
Kapat
E-Bültene Kaydolun Ayrıcalıklı Olun !
✔️ Özel indirim kuponu fırsatı
✔️ Yalnızca e-postayla sunulan fırsatlar
✔️ Özel etkinliklere davet
✔️ Özel eğitimlere davet
✔️ Yeni kampanyalarla ilgili bildirim
✔️ Yeni hizmet ve ürünlerle ilgili bildirim

Ne Aramıştınız ?

Instagram
Whatsapp