Teklif Formu
0212 438 04 76
0541 341 84 14
info@asandanismanlik.com

GRI 407: Dernek Kurma Özgürlüğü ve Toplu Sözleşme

 A.Genel Bakış

 

Buradaki standartlar GRI Sürdürülebilirlik Raporlama Standartlarının (GRI Standartları) bir parçasıdır. Bu standartlar organizasyonlar tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır ve organizasyonların ekonomi, çevre ve toplum üzerindeki etkilerini raporlar.

 

GRI 406: Dernek Kurma Özgürlüğü ve Toplu Sözleşme üzerine olan bir GRI Standardıdır.

 

B.GRI Standartlarını Kullanma ve İddialarda Bulunma

 

GRI Standartlarının kullanılmasına ilişkin iki farklı yaklaşım vardır.
 

1.GRI Standartları, standartlara uygun bir şekilde sürdürülebilirlik raporu hazırlamak üzere kullanılabilir. Bu rapor açığa çıkarması istenen noktalara göre iki farklı şekilde hazırlanabilir (Esas veya Kapsamlı).

GRI Standartlarına göre bir rapor hazırlamak isteyen bir organizasyon GRI Dernek Kurma Özgürlüğü ve Toplu Sözleşme Standartlarını bu önemli bir konu ise kullanabilir.

2.GRI Standartları, seçmeler veya kısımlar halinde kullanılarak bir rapor hazırlanabilir. Ancak yayımlanacak olan her rapor referans olarak GRI Standartlarına değinmek zorundadır. 

 

C. Gereksinimler, öneriler ve yönlendirme

 

GRI Standartları şunları içerir:

Gereksinimler. Uygulanması zorunludur. Gereksinimler kalın yazı tipi ve zorunluluk bildiren fiil eki kullanılarak belirtilmiştir. Öneriler ve yönlendirmeler kısmı da esas alınarak değerlendirilmelidir. Ancak organizasyon, GRI Standartlarını esas alarak oluşturacağı raporda öneri ve yönlendirmelere uymak zorunda değildir. 
 

Öneriler. Belirli bir eylemin önerildiği ancak zorunlu tutulmadığı kısımları içerir. 

 

Yönlendirme. Organizasyonun gereklilikleri anlamasına yardımcı olmak için hazırlanmıştır.
 

GRI Standartlarına uygun olacak şekilde rapor hazırlandığında, gereksinimler kısmındaki bütün maddeleri yerine getirilmelidir. Detaylı bilgi için GRI 101’i inceleyebilirsiniz.

 

D. Geçmiş İçerik

 

GRI Standartlarının içeriği, organizasyonun çalıştığı sosyal sistem üzerindeki etkilerini içerir.
 

GRI 407, dernek kurma özgürlüğü ve toplu sözleşme ilkelerine odaklanmaktadır. Dernek kurma özgürlüğü uluslararası alanda tanınan ve beyan edilmiş olan bir haktır. Bu bağlamda dernek kurma özgürlüğü, işveren ve çalışanların bir araya gelerek kendi organizasyonlarını kurma ve yürütme özgürlüğü anlamında kullanılmaktadır.
 

Çalışanların toplu sözleşme yapma ilkesi de uluslararası alanda tanınan ve beyan edilmiş olan bir haktır. Toplu sözleşme, bir veya birden fazla organizasyon içerisindeki işveren veya işverenler arasında gerçekleşen bütün görüşmeleri kapsar. Aynı zamanda, çalışan veya çalışanlar arasındaki organizasyonları ve çalışma koşullarını da kapsamaktadır.
 

Bu konular ve ana maddeleri Uluslararası Çalışma Örgütü (ISO) tarafından da açıklanmıştır.
 

Bu standartta organizasyonun dernek kurma özgürlüğü ve toplu sözleşme ilkeleri üzerinde olan etkisi ve bu etkiyi nasıl yönetebilecekleri açıklanmıştır.

 

1.Yönetimin Yaklaşımını Ortaya Çıkarma

 

Bu kısımda, organizasyonun materyal konuları, ilişkili etkileri ve hissedarların kabul edilebilir beklenti ve ilgilerini açıklar. GRI Standartlarına uygun olan olarak rapor hazırlayacak olan her organizasyon, yönetimin konular üzerine olan bakış açısını rapora dahil etmekle yükümlüdür. 
 

Bu nedenle, bu kısım GRI 103: Yönetimin Yaklaşımı ile bir arada kullanılmak üzere hazırlanmıştır. GRI 103, yönetimin yaklaşımı ve hangi bilgilerin sunulması gerektiğine dair detaylı bilgi içerir.
 

Organizasyon, dernek kurma özgürlüğü ve toplu sözleşme üzerine raporunu hazırlarken GRI 103’ü de kullanarak yönetimin bakış açısını belirtmelidir.

 

2.Konu Odaklı Açıklamalar

 

Buradaki standartları esas alarak raporlama yapacak olan organizasyon, operasyon ve tedarik alanında çalışanların şu esaslara göre dernek kurma özgürlüğü ve toplu sözleşme haklarının ihlal edildiği durumları bildirmesi gerekmektedir. Bunlardan ilki, operasyonun türü ve tedarikçiler, ikincisi ise operasyonların ve tedarikçilerin bu haklarını uygulaması risk görülebilecek ülkelerin ve coğrafik bölgelerin bildirilmesi. 
 

Yönlendirme

 

Operasyonları ve tedarikçileri belirleme süreci, organizasyonun dernek kurma özgürlüğü ve toplu sözleşme ilkelerine olan bakış açısını yansıtabilir. Bu veriler, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) aracılığı ile de elde edilebilir. 
 

Alınan önlemler raporlanacağı zaman, organizasyon referans olarak Uluslararası Çalışma Örgütünü (ILO) referans olarak gösterebilir. 
 

Bu standart, organizasyonun, çalışanlarının dernek kurma ve toplu sözleşme haklarına olan tutumu, insan haklarına olan yaklaşımı ile ilgilenir ve organizasyondan bu konu ile ilgili gerekli özeni göstermesi beklenir. Bu aynı zamanda, organizasyonun tedarikçileri de dahil olmak üzere, iş ilişkilerindeki ilkelerini ve süreçlerini de kapsamaktadır. Operasyonların ve tedarikçilerin de herhangi bir durum altında riskli bir durum içerisinde kalmaları durumunda da organizasyonların gerekli özeni göstermeleri beklenmektedir. 
 

Bunların dışında, organizasyonun bu konu ile ilgili hayata geçirdiği ve geçireceği eylemleri de kapsar. Bu açıklama, organizasyonun ulusal hukuk sistemi üzerinde spesifik bir görüş bildirme zorunluluğu olduğunu belirtmez. 
 

Toplu sözleşmeler, organizasyon içerisinde, endüstri içerisinde veya ülke içerisinde olabilir. Spesifik bir grup veya  spesifik bir eylem gerçekleştiren veya bir yerde bulunan çalışanlar arasında da gerçekleştirilebilir. 
 

Organizasyonun, çalışanlarının haklarına saygı duyması ve dernek kurma ve toplu sözleşme ilkelerine uyması beklenmektedir. Aynı zamanda bu durum vasıtasıyla veya bu duruma katkı sağlayarak, hiçbir koşul altında iş ilişkilerinde bu hakları ihlal etmemesi beklenmektedir.

 

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL
Kapat
E-Bültene Kaydolun Ayrıcalıklı Olun !
✔️ Özel indirim kuponu fırsatı
✔️ Yalnızca e-postayla sunulan fırsatlar
✔️ Özel etkinliklere davet
✔️ Özel eğitimlere davet
✔️ Yeni kampanyalarla ilgili bildirim
✔️ Yeni hizmet ve ürünlerle ilgili bildirim

Ne Aramıştınız ?

Instagram
Whatsapp