Teklif Formu
0212 438 04 76
0545 556 60 45
info@asandanismanlik.com

GRI 406: Ayrımcılık Yapmama

 A.Genel Bakış


Buradaki standartlar GRI Sürdürülebilirlik Raporlama Standartlarının (GRI Standartları) bir parçasıdır. Bu standartlar organizasyonlar tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır ve organizasyonların ekonomi, çevre ve toplum üzerindeki etkilerini raporlar.GRI 406: Ayrımcılık yapmama üzerine olan bir GRI Standardıdır.

 

B.GRI Standartlarını Kullanma ve İddialarda Bulunma

GRI Standartlarının kullanılmasına ilişkin iki farklı yaklaşım vardır.

 

1.GRI Standartları, standartlara uygun bir şekilde sürdürülebilirlik raporu hazırlamak üzere kullanılabilir. Bu rapor açığa çıkarması istenen noktalara göre iki farklı şekilde hazırlanabilir (Esas veya Kapsamlı).GRI Standartlarına göre bir rapor hazırlamak isteyen bir organizasyon GRI Ayrımcılık Yapmama Standartlarını bu önemli bir konu ise kullanabilir.
 

2.GRI Standartları, seçmeler veya kısımlar halinde kullanılarak bir rapor hazırlanabilir. Ancak yayımlanacak olan her rapor referans olarak GRI Standartlarına değinmek zorundadır. 

 

C. Gereksinimler, öneriler ve yönlendirme

GRI Standartları şunları içerir:
 

Gereksinimler. Uygulanması zorunludur. Gereksinimler kalın yazı tipi ve zorunluluk bildiren fiil eki kullanılarak belirtilmiştir. Öneriler ve yönlendirmeler kısmı da esas alınarak değerlendirilmelidir. Ancak organizasyon, GRI Standartlarını esas alarak oluşturacağı raporda öneri ve yönlendirmelere uymak zorunda değildir. 
 

Öneriler. Belirli bir eylemin önerildiği ancak zorunlu tutulmadığı kısımları içerir. 
 

Yönlendirme. Organizasyonun gereklilikleri anlamasına yardımcı olmak için hazırlanmıştır.
 

GRI Standartlarına uygun olacak şekilde rapor hazırlandığında, gereksinimler kısmındaki bütün maddeleri yerine getirilmelidir. Detaylı bilgi için GRI 101’i inceleyebilirsiniz.

 

D. Geçmiş İçerik

GRI Standartlarının içeriği, organizasyonun çalıştığı sosyal sistem üzerindeki etkilerini içerir.

GRI 406, ayrımcılık yapmama prensibi üzerine odaklanır.
 

Bu Standartta ayrımcılık, insan hakları ilkesini ihlal etmek, insanlara eşit şekilde davranmamak ve buna bağlı olarak haksız sorumluluklar yükleme eylemi olarak tanımlanmaktadır. Ayrımcılık aynı zamanda kötü muameleyi de içinde barındırabilir. Hoş karşılanmayan ve genel ahlak anlayışına göre hoş karşılanmayacak davranışlar bütününü içerir. 

 

Bir organizasyon, her durum ve koşul altında ayrımcılık eyleminde bulunmaktan kaçınmalıdır. İş ortamında, kendi bünyesinde ve çalışanlarına karşı ayrımcılık göstermemek yükümlülüğü altındadır. Bunların dışında kendi hissedarları, müşterileri, tedarikçilerine karşı da insan haklarını gözetmelidir. 

 

Bu konu ve ana maddeleri, Ulusal Çalışma Örgütü tarafından da açıklanmıştır. 

 

Hangi neden gösterilirse gösterilsin, özellikle belirli grupları korumak üzere uluslararası alanda da pek çok kuruluş bulunmaktadır. Bunlar özellikle kadın haklarını korumaya ve ırk ayrımcılığını sonlandırmaya yönelik kuruluşlardır. 

 

Bu Standartta, organizasyonun ayrımcılık üzerindeki etkisi ve bu etkiyi nasıl yönetebileceği açıklanmıştır. 

 

1.Yönetimin Yaklaşımını Ortaya Çıkarma

Bu kısımda, organizasyonun materyal konuları, ilişkili etkileri ve hissedarların kabul edilebilir beklenti ve ilgilerini açıklar. GRI Standartlarına uygun olan olarak rapor hazırlayacak olan her organizasyon, yönetimin konular üzerine olan bakış açısını rapora dahil etmekle yükümlüdür. 

Bu nedenle, bu kısım GRI 103: Yönetimin Yaklaşımı ile bir arada kullanılmak üzere hazırlanmıştır. GRI 103, yönetimin yaklaşımı ve hangi bilgilerin sunulması gerektiğine dair detaylı bilgi içerir.

Organizasyon, ayrımcılık yapmama üzerine raporunu hazırlarken GRI 103’ü de kullanarak yönetimin bakış açısını belirtmelidir.

 

2.Konu Odaklı Açıklamalar

GRI Standartlarını esas alarak raporlama yapacak olan organizasyon; raporlama süresince ortaya çıkan ayrımcılık yapmama ilkesini ihlal eden olayları, bu olayların iyileştirilmesi için yapılan çalışmaları, organizasyon içerisinde yapacağı rutin kontroller ile sağlanan gelişmeleri ve çözümlenen olayları bildirmekle yükümlüdür.
 

Ayrımcılığa maruz kalınılmasının nedenleri ırk, renk, cinsiyet, din, siyasi görüş, sosyal köken gibi raporda mutlaka belirtilmelidir. 

 

Yönlendirme


Bu metinde bahsi geçen “olay” kavramı, sonucunda hukuki bir müdahale gerektiren bir durum yerine kullanılmaktadır. Bu olaylar bildirilmeli ve gerekli önlemler alınmalıdır. Bu olayların şirket içerisinde bildirilmesinde gözlemleme programları veya şikayet mekanizmaları gibi farklı yollar kullanılabilir. Bildirilme sonrasında ise resmi ve hukuki süreç başlatılır. 

 

Çözümlenen olaylar ise, nedenleri ortadan kaldırılan veya suçlamaların geri çekildiği olaylar olarak kabul edilebilir. Her iki durumda da olayın artık bir sorun teşkil etmediği ve güvenli bir ortamın sağlandığı belirtilmiş olunur. 

 

Uluslararası Çalışma Örgütüne (ILO) göre, ayrımcılık; ırk, renk, cinsiyet, din, siyasi görüş ve sosyal köken gibi farklılıklardan dolayı kaynaklanabilir. Ayrımcılık aynı zamanda; yaş, sakatlık, göçmenlik statüsü, HIV ve AIDS, cinsiyet, cinsel eğilim, genetik yatkınlık veya yaşam tarzı gibi pek çok farklı nedenden ötürü de ortaya çıkabilir. 

 

Ayrımcılığı önlemek için bulunması ve uygulanması gereken ilkeler sosyal sorumluluğumuzun gerektirdiği en temel olgulardan biridir.

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL
Kapat
E-Bültene Kaydolun Ayrıcalıklı Olun !
✔️ Özel indirim kuponu fırsatı
✔️ Yalnızca e-postayla sunulan fırsatlar
✔️ Özel etkinliklere davet
✔️ Özel eğitimlere davet
✔️ Yeni kampanyalarla ilgili bildirim
✔️ Yeni hizmet ve ürünlerle ilgili bildirim

Ne Aramıştınız ?

Instagram
Whatsapp