Teklif Formu
0212 438 04 76
0541 341 84 14
info@asandanismanlik.com

GRI 404: Eğitim ve Atölye

 

GRI 404: Eğitim ve Atölye
 

Bu Standart, yönetim yaklaşımına ilişkin açıklamaları ve konuya özel açıklamaları içerir. Bunlar Standartta aşağıdaki şekilde belirtilmiştir:
 

• Yönetim yaklaşımı açıklamaları (bu bölüm GRI 103´e atıfta bulunur)

• Açıklama 404-1 Çalışan başına yıllık ortalama eğitim saatleri

• Çalışan becerilerini ve geçiş yardımı programlarını yükseltmek için 404-2 Programlarını ifşa

• Açıklama 404-3 Düzenli performans ve kariyer gelişimi değerlendirmeleri alan çalışanların yüzdesi

 

Yönetim Yaklaşımı

 

Yönetim yaklaşımı açıklamaları, bir kuruluşun öncelikli bir konuyu nasıl yönettiğine, ilgili etkilere ve paydaşların makul beklenti ve ilgi alanlarına ilişkin bir açıklamadır. Raporunun GRI Standartlarına uygun olarak hazırlandığını iddia eden herhangi bir kuruluşun, her öncelikli konu için yönetim yaklaşımı hakkında rapor vermesi ve bu konular için konuya özel açıklamaları raporlaması gerekir. Bu nedenle, konuya özgü bu Standart, kuruluşun etkilerinin tam olarak açıklanmasını sağlamak için GRI 103: Yönetim Yaklaşımı ile birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır. GRI 103, yönetim yaklaşımı hakkında nasıl rapor verileceğini ve hangi bilgilerin sağlanacağını belirtir.

 

Raporlama Gereklilikleri

 

Raporlayan kuruluş aşağıdaki bilgileri rapor etmelidir:

a. Kuruluşun çalışanlarının raporlama döneminde aldığı ortalama eğitim saatleri:

Cinsiyet;

çalışan kategorisine göre değerlendirilir.

 

2.1 Açıklama 404-1´de belirtilen bilgileri derlerken, raporlama yapan kuruluş şunları yapmalıdır:

2.1.1 Çalışan sayılarını kişi sayısı veya Tam Zaman Eşdeğeri (FTE) olarak ifade edin ve yaklaşımı dönem içinde ve dönemler arasında tutarlı bir şekilde açıklayın ve uygulayın;

2.1.2 Toplam çalışan sayısını belirlemek için GRI 102: Genel Bildirimlerdeki 102-7 Sayılı Açıklamadaki verileri kullanın;

2.1.3 Çalışan kategorisine göre toplam çalışan sayısını belirlemek için GRI 405: Çeşitlilik ve Eşit Fırsatta Açıklama 405-1 için kullanılan bilgilerden yararlanın.

 

Açıklama Rehberi 404-1

 

Bu açıklama, bir kuruluşun eğitime yaptığı yatırımın ölçeğine ve yatırımın tüm çalışan tabanına ne ölçüde yapıldığına ilişkin görüş sağlar.

Bu Standart bağlamında, "eğitim" aşağıdakileri ifade eder:

• her tür mesleki eğitim ve öğretim;

• bir kuruluş tarafından çalışanları için sağlanan ücretli eğitim izni;

• dışarıdan takip edilen ve bir kuruluş tarafından tamamen veya kısmen ödenen eğitim veya öğretim;

• belirli konularda eğitim.
 

Eğitim, gözetmenler tarafından yerinde koçluğu içermez.
 

Raporlayan kuruluş aşağıdaki bilgileri rapor etmelidir:


a. Çalışan becerilerini geliştirmek için uygulanan programların ve sağlanan yardımın türü ve kapsamı.

b. Devam eden istihdam edilebilirliği ve emeklilik veya iş akdinin sona ermesinden kaynaklanan kariyer sonlarının yönetimini kolaylaştırmak için sağlanan geçiş yardımı programları.

 

Becerileri geliştirmeyi amaçlayan çalışan eğitim programları şunları içerebilir:


• dahili eğitim kursları;

• dış eğitim veya öğretim için finansman desteği;

• istihdama garantili geri dönüş sağlayan maaşlı dönemlerin sağlanması. Emekli olan veya işine son verilen çalışanları desteklemek için sağlanan geçiş yardımı programları şunları içerebilir:

• Emekliler için emeklilik öncesi planlama;

• çalışmaya devam etmek isteyenler için yeniden eğitim;

• çalışanın yaşını ve hizmet yıllarını hesaba katabilen kıdem tazminatı;

• işe yerleştirme hizmetleri;

• Çalışma dışı yaşama geçişte yardım (eğitim, danışmanlık gibi).

 

Çalışan becerilerinin yükseltilmesine yönelik programlar, bir kuruluşun, çalışanlarını değişen bir çalışma ortamında stratejik hedefleri karşılamaları için donatan beceri edinimi planlamasına olanak tanır.

Daha yetenekli çalışanlar, kuruluşun insan sermayesini geliştirir ve gelişmiş performansla güçlü bir şekilde ilişkili olan çalışan memnuniyetine katkıda bulunur. Emeklilikle karşı karşıya olanlar için, işten emekliliğe geçişlerinde desteklendikleri bilgisi ile güven ve iş ilişkilerinin kalitesi artırılır.

 

Raporlayan kuruluş aşağıdaki bilgileri rapor etmelidir:

a. Raporlama döneminde düzenli bir performans ve kariyer gelişimi incelemesi alan toplam çalışanların cinsiyete ve çalışan kategorisine göre yüzdesi.

 

Açıklama 404-3´te belirtilen bilgileri derlerken, raporlama yapan kuruluş şunları yapmalıdır: Toplam çalışan sayısını belirlemek için GRI 102: Genel Bildirimlerdeki 102-7 açıklamasındaki verileri kullanmalıdır; Çalışan kategorisine göre toplam çalışan sayısını belirlemek için GRI 405: Çeşitlilik ve Eşit Fırsatta Açıklama 405 1 için kullanılan bilgilerden yararlanın.

 

Bu açıklama, bir kuruluşun çalışan performansını düzenli olarak ne ölçüde değerlendirdiğini ölçer. Bu, bireysel çalışanların kişisel gelişimine yardımcı olur. Organizasyon içinde beceri yönetimine ve insan sermayesinin gelişimine de katkıda bulunur. Bu açıklama aynı zamanda bu sistemin organizasyon genelinde ne ölçüde uygulandığını ve bu fırsatlara erişim konusunda eşitsizlik olup olmadığını da gösterir. Düzenli performans ve kariyer geliştirme incelemeleri, gelişmiş organizasyonel performansla ilişkili olan çalışan memnuniyetini de artırabilir. Bu açıklama, bir kuruluşun çalışanlarının becerilerini izlemek ve sürdürmek için nasıl çalıştığını göstermeye yardımcı olur. Açıklama 404-2 ile bağlantılı olarak rapor edildiğinde, açıklama ayrıca kuruluşun beceri geliştirmeye nasıl yaklaştığını göstermeye de yardımcı olur.

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL
Kapat
E-Bültene Kaydolun Ayrıcalıklı Olun !
✔️ Özel indirim kuponu fırsatı
✔️ Yalnızca e-postayla sunulan fırsatlar
✔️ Özel etkinliklere davet
✔️ Özel eğitimlere davet
✔️ Yeni kampanyalarla ilgili bildirim
✔️ Yeni hizmet ve ürünlerle ilgili bildirim

Ne Aramıştınız ?

Instagram
Whatsapp