Teklif Formu
0212 438 04 76
0541 341 84 14
info@asandanismanlik.com

GRI 402: İş / Yönetim İlişkileri

 

GRI 402: İş / Yönetim İlişkileri

 

Bu Standart, yönetim yaklaşımına ilişkin açıklamaları ve konuya özel açıklamaları içerir.

Bunlar Standartta aşağıdaki şekilde belirtilmiştir:

• Yönetim yaklaşımı açıklamaları (bu bölüm GRI 103´e atıfta bulunur) Açıklama 402-1 Operasyonel değişikliklerle ilgili asgari bildirim süreleri

 

Yönetim Yaklaşımı

 

Yönetim yaklaşımı açıklamaları, bir kuruluşun öncelikli bir konuyu nasıl yönettiğine, ilgili etkilere ve paydaşların makul beklenti ve ilgi alanlarına ilişkin bir açıklamadır. Raporunun GRI Standartlarına uygun olarak hazırlandığını iddia eden herhangi bir kuruluşun, her öncelikli konu için yönetim yaklaşımı hakkında rapor vermesi ve bu konular için konuya özel açıklamaları raporlaması gerekir. Bu nedenle, konuya özgü bu Standart, kuruluşun etkilerinin tam olarak açıklanmasını sağlamak için GRI 103: Yönetim Yaklaşımı ile birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır. GRI 103, yönetim yaklaşımı hakkında nasıl rapor verileceğini ve hangi bilgilerin sağlanacağını belirtir.

 

Raporlama Gereklilikleri

 

Raporlayan kuruluş aşağıdaki bilgileri rapor etmelidir:

a. Çalışanlara ve temsilcilerine, kendilerini önemli ölçüde etkileyebilecek önemli operasyonel değişikliklerin uygulanmasından önce tipik olarak minimum hafta sayısı bildirimi verilir.

b. Toplu iş sözleşmesi olan kuruluşlar için, bildirim süresinin ve danışma ve müzakere hükümlerinin toplu sözleşmelerde belirtilip belirtilmediğini bildirin.

 

Açıklama Rehberi 402-1

 

Asgari ihbar süreleri kurumsal politikalarda ve standart istihdam sözleşmelerinde bulunabilir. Bölgesel düzeyde farklı politika beyanları bulunabilir. Bir kuruluş, GRI 102: Genel Bildirimler 102-41´de atıfta bulunulan toplu iş sözleşmesi sözleşmelerini belirleyebilir ve bu belgelerdeki bildirim süresi maddelerini inceleyebilir.

Kuruluşlardan, çalışanlara ve temsilcilerine ve ayrıca uygun hükümet yetkililerine önemli operasyonel değişiklikler hakkında makul bildirimde bulunmaları beklenir. Asgari ihbar süreleri, bir kuruluşun operasyonlarda önemli değişiklikleri uygularken çalışan memnuniyetini ve motivasyonunu sürdürme becerisinin bir ölçüsüdür. Bu açıklama, bir kuruluşun önemli operasyonel değişikliklerin zamanında tartışılmasını sağlama ve çalışanları ve temsilcileri ile bu değişiklikleri müzakere etmek ve uygulamak için katılımda bulunma uygulamasına ilişkin iç görü sağlar; bu, işçiler için olumlu veya olumsuz sonuçlar doğurabilir. Bu açıklama aynı zamanda bir kuruluşun istişare uygulamalarının ilgili uluslararası normlarda ifade edilen beklentilerle ilişkili olarak değerlendirilmesine de izin verir.

 

İstişarenin özü, yönetimin belirli kararlar verirken işçilerin görüşlerini dikkate almasıdır. Bu nedenle, bir karar verilmeden önce istişarenin yapılması önemlidir. Anlamlı istişare, işçilere veya temsilcilerine bilinçli bir karar vermek için gereken tüm bilgilerin zamanında sağlanmasını içerir. Gerçek istişare diyaloğu içerir; görüş anketleri ve anketler danışma olarak kabul edilmez. Zamanında ve anlamlı istişare, etkilenen tarafların, olası istihdam kaybı gibi değişikliklerin etkilerini anlamasına olanak tanır. Ayrıca, olumsuz etkilerden olabildiğince kaçınmak veya bunları azaltmak için kolektif olarak çalışma fırsatı verir (Referanslar bölümündeki 11 ve 12. referanslara bakın). İyi endüstriyel ilişkilerle sonuçlanan danışma uygulamaları, olumlu çalışma ortamları sağlamaya, ciroyu azaltmaya ve operasyonel kesintileri en aza indirmeye yardımcı olur.

 

Sözlük

 

Toplu Pazarlık

Bir yanda bir işçi veya daha fazla işveren veya işveren örgütü ile diğer yanda bir veya daha fazla işçi örgütü (sendikalar) arasında çalışma koşullarını ve istihdam şartlarını belirlemek veya işverenler arasındaki ilişkileri düzenlemek için yapılan tüm görüşmeler

Not 1: Toplu sözleşmeler organizasyon düzeyinde veya sanayi düzeyinde olabilir, uygulamanın farklı olduğu ülkelerde her ikisi de mümkündür.

Not 2: Toplu sözleşmeler belirli işçi gruplarını kapsayabilir; örneğin, belirli bir faaliyeti gerçekleştirenler veya belirli bir yerde çalışanlar.

Not 3: Bu tanım, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmesi 154, ´Toplu Pazarlık Sözleşmesi´, 1981´e dayanmaktadır.

 

İşçi

Ulusal yasalara veya uygulamasına göre kuruluşla istihdam ilişkisi içinde olan kişi

 

Etki

GRI Standartlarında, aksi belirtilmedikçe, ´etki´ bir kuruluşun ekonomi, çevre ve / veya toplum üzerindeki etkisine atıfta bulunur ve bu da sürdürülebilir kalkınmaya katkısını (olumlu veya olumsuz) gösterebilir.

Not 1: GRI Standartlarında, "etki" terimi olumlu, olumsuz, fiili, potansiyel, doğrudan, dolaylı, kısa vadeli, uzun vadeli, amaçlanan veya istenmeyen etkileri ifade edebilir.

Not 2: Ekonomi, çevre ve / veya toplum üzerindeki etkiler, kuruluşun kendisi için olan sonuçlarla da ilgili olabilir. Örneğin, ekonomi, çevre ve / veya toplum üzerindeki bir etki, kuruluşun iş modeli, itibarı veya hedeflerine ulaşma becerisi üzerinde sonuçlara yol açabilir.

 

Maddi Konu


Raporlama yapan bir kuruluşun önemli ekonomik, çevresel ve sosyal etkilerini yansıtan konu; veya paydaşların değerlendirmelerini ve kararlarını önemli ölçüde etkileyen

Not 1: Öncelikli bir konuyu belirleme konusunda daha fazla bilgi için, GRI 101: Foundation´da rapor içeriğini tanımlamak için Raporlama İlkelerine bakın.

Not 2: GRI Standartlarına uygun olarak bir rapor hazırlamak için bir kuruluşun öncelikli konuları hakkında rapor vermesi gerekir.

Not 3: Öncelikli konular, 200, 300 ve 400 serilerindeki GRI Standartları kapsamındaki konuları içerebilir ancak bunlarla sınırlı değildir.

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL
Kapat
E-Bültene Kaydolun Ayrıcalıklı Olun !
✔️ Özel indirim kuponu fırsatı
✔️ Yalnızca e-postayla sunulan fırsatlar
✔️ Özel etkinliklere davet
✔️ Özel eğitimlere davet
✔️ Yeni kampanyalarla ilgili bildirim
✔️ Yeni hizmet ve ürünlerle ilgili bildirim

Ne Aramıştınız ?

Instagram
Whatsapp