Teklif Formu
0212 438 04 76
0541 341 84 14
info@asandanismanlik.com

GRI 308: Tedarikçi ve Çevresel Değerlendirme

 

GRI 308: TEDARİKÇİ ÇEVRESEL DEĞERLENDİRME

 

GRI 308, tedarikçi çevresel değerlendirme konusunu ele almaktadır.

 

Bu bağlamda, sürdürülebilirliğin çevresel açıdan incelenmesi, organizasyonun doğal sistem içerisindeki canlı ve cansız varlıklar üzerindeki etkisini kapsamaktadır. Buna kara, hava su ve ekosistem de dahil edilmektedir.
 

Organizasyonun etkisi, kendisi veya iş ilişkisi içerisinde bulunduğu diğer organizasyonlar aracılığı ile de gözlemlenebilir. Organizasyondan gereken özeni göstermesi beklenmektedir. Tedarikçi zincirindeki negatif çevresel etkiyi azaltmak adına gerekli özenin gösterilmesi çok önemlidir. Negatif çevresel etki, organizasyonunu neden olduğu, katkıda bulunduğu, direkt olarak kendi ürünleri, eylemleri veya tedarikçileri ile arasındaki ilişkiden doğan hizmetler aracılığı ile oluşabilmektedir.
 

Bu konular Birleşmiş Milletler tarafından ana maddeler halinde sıralanmıştır.

 

Bu Standarttaki açıklamalar, organizasyonun kendi tedarik zinciri içerisindeki negatif çevresel etkilerin önlenmesine karşı gösterdiği tutumun ortaya çıkarılmasını sağlamaktadır. Tedarikçiler pek çok farklı çevresel kriter üzerinden değerlendirilmektedir. Bunlar arasında su, emisyonlar ve enerji üzerindeki etkiler gösterilebilir. Bu kriterlerden bazılarına, GRI Standartlarının 300’lü serilerinde değinilmiştir. Bu konulara ait ek bilgi GRI 414: Tedarikçi Sosyal Değerlendirme içerisinde de bulunabilir.  

 

Raporlamada bulunacak olan organizasyon, iki konu üzerinde de veriye sahip ise GRI 308 ve GRI 414’ü bir arada kullanabilir. Ortak bir yaklaşım ortaya konulabilir.

 

1.     Yönetimin Yaklaşımının Açıklanması

 

Bu bölümdeki açıklamalar, organizasyonun ve hissedarlarının bu konuyu nasıl ele aldıklarını, beklentileri ve etkileri incelemektedir.  GRI Standartları kullanılarak hazırlanacak olan her raporlamada yönetim yaklaşımı mutlaka belirtilmelidir. GRI 103: Yönetimin Yaklaşımı Standardında bu açıklamaların nasıl belirlenmesi gerektiği ve hangi bilgilerin sağlanması gerektiğine dahil detaylı bilgi bulunmaktadır. 

 

Tedarikçi çevresel değerlendirme üzerine rapor hazırlanırken organizasyon aşağıdaki bilgilere değinebilir:

 

-Yeni tedarikçilerin çevresel kriterler doğrultusunda seçilmesinde kullanılan sistemler ve göz önüne alınan çevresel kriterlerin listesi,

-Tedarik zincirindeki önemli mevcut veya potansiyel negatif çevresel etkileri tanımlama ve önleme konusunda yürütülen süreç,

-Organizasyonun, tedarikçilerinin çevre üzerindeki etkilerini nasıl tanımladığı ve önceliklendirdiği,

-Mevcut veya potansiyel negatif çevresel etkiler karşısında, organizasyonun aldığı önlemler ve bu önlemlerin niteliğinin önleme, azaltma veya iyileştirme yollarından hangisini içerdiği,

-Organizasyonun tedarikçileri ile yaptığı anlaşmalarda, mevcut veya potansiyel negatif çevresel etkileri nasıl tanımladığı, beklentilerin neler olduğu

-Tedarikçilerin, mevcut veya potansiyel negatif çevresel etkileri önleme, azaltma veya iyileştirme açısından teşvik edici davranışlarının olup olmadığı veya bu konuda ödül sahibi olup olmamaları,

-Çevresel kriterler kullanılarak, tedarikçilerin, ürünlerinin ve sağladıkları hizmetlerin değerlendirilmesine yönelik yapılan uygulamalar,

-Değerlendirmelerin türü, sistemi, kapsamı, sıklığı ve mevcut uygulamalarını liste halinde hazırlanması ve tedarik zincirinin hangi kısmının sertifikalı ve denetlenmiş olduğu,

-Organizasyonun tedarikçisinin negatif çevresel etkileri üzerine yapmış olduğu değerlendirme sonrası, tedarikçisi ile olan ilişkisinin sonlandırılması sonucu uygulanacak olan sistemler.

-Değerlendirmeler, denetlemeler, sözleşmeli görüşmeler, iki tarafın ortak olarak anlaşması veya şikayet mekanizması şekillerinde bildirilebilir.

-Çevresel etkiye yönelik alınacak kararlar, organizasyonun tedarik usullerinin değiştirilmesini, performans beklentilerinin ayarlanmasını, kapasite geliştirmeyi, eğitimi, süreçlerde değişikliği ve tedarikçi ile olan ilişkinin sonlandırılmasını kapsar.  

Tedarikçilerin, ürünlerinin ve sağladıkları hizmetlerin çevresel kriterler aracılığı ile değerlendirilmesi süreci organizasyonun kendisi, ikinci bir parti veya üçüncü bir parti tarafından gerçekleştirilebilir. 

 

2.               Konu Odaklı Açıklamalar

 

Çevresel kriterler, 300’lü serilerdeki konuları içerebilir. 

 

Organizasyonun yeni bir tedarikçi ile çalışmaya başlayacağı zaman olabilecek en kısa sürede bu konu ile ilgili olarak gerekli özeni göstermesi beklenir. 

 

Olası negatif etkiler, en başta, kontrat aşamasında önlenebilir veya iyileştirilebilir. Süregelen tedarikçiler ile de her zaman negatif çevresel etkilerin önlenmesi konusunda gereken özen gösterilmelidir. 

 

Raporlama konusunda öneriler, 

 

Raporlamayı gerçekleştirecek olan organizasyonun uygun ve düzenli bir şekilde raporlamayı gerçekleştirmesi gerekmektedir. Organizasyonun tedarikçilerinin çevre üzerindeki olası veya mevcut negatif etkilerini belirtirken organizasyonun bulunduğu yeri ve çevre üzerindeki etkilerini özenli ve dikkatlice raporlaması gerekmektedir. 

 

Değerlendirmeler, tedarikçiler ile yapılan anlaşma öncesinde kararlaştırılan performans beklentileri göz önüne alınarak yapılabilir. 

 

Buradaki açıklamalar, hissedarları organizasyonun tedarikçilerinin mevcut ve olası çevresel etkileri üzerine bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. 

 

Sözlük

 

Tedarikçi Tarama

 

Resmi ve belgelenmiş olan bir süreçtir. Tedarikçi ile olan ilişkinin tanımlanmasına yarayan performans içerikli bir dizi maddeyi içermektedir. Tedarikçi ile olan ilişkinin sürdürülüp sürdürülmemesi gerektiği konusunda bilgi verir.

 

Tedarik Zinciri

 

Bir organizasyona, ürün veya hizmet sağlayan parti ve eylemler bütünüdür.

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL
Kapat
E-Bültene Kaydolun Ayrıcalıklı Olun !
✔️ Özel indirim kuponu fırsatı
✔️ Yalnızca e-postayla sunulan fırsatlar
✔️ Özel etkinliklere davet
✔️ Özel eğitimlere davet
✔️ Yeni kampanyalarla ilgili bildirim
✔️ Yeni hizmet ve ürünlerle ilgili bildirim

Ne Aramıştınız ?

Instagram
Whatsapp