Teklif Formu
0212 438 04 76
0541 341 84 14
info@asandanismanlik.com

GRI 307: Çevreye Uyum

 

GRI 307: ÇEVREYE UYUM
 

Bu içerikte GRI Standartları, sürdürülebilirliği çevresel açıdan incelemektedir. Organizasyonun doğal sistem içerisindeki canlı ve cansız varlıklar üzerindeki etkisini inceler. Buna kara, hava, su ve ekosistem de dahil edilmektedir. 

GRI 307 çevreye uyum üzerine yoğunlaşmaktadır. Organizasyonun çevresel yasa ve uygulamalara olan uyumunu inceler. Buna uluslararası beyanlar, toplantılar ve antlaşmalar ve ulusal, yerel, bölgesel ve lokal uygulamalar da dahildir. 

Buradaki açıklamalar, organizasyonun çevreye uyumu hakkında bilgi sağlayabilir ve çevrenin korunması hususunda yapılması gerekenler hakkında bilgi verebilir. 

Buradaki açıklamalara ek olarak daha fazla bilgi GRI 419: Sosyoekonomik Uyum başlığı altındaki standartta da bulunabilir.

Eğer raporlamayı yapacak olan organizasyon raporunu bu iki açıyı da irdeleyerek oluşturmak istiyorsa, iki standart beraber kullanılarak bir raporlama yapılabilir. Bu sayede özellikle yönetimin bu iki husustaki bakış açısı bütünleyici bir şekilde verilebilir. 

 

1.     Yönetimin Yaklaşımının Açıklanması

 

Bu bölümde organizasyonun yönetiminin bu konuyu nasıl ele aldığı, hissedarların beklentileri ve bunların nasıl ifade edilmesi gerektiği açıklanmaktadır. Buradaki açıklamalar doğrultusunda hazırlanacak olan raporda GRI 103: Yönetimin Yaklaşımı adlı standarttan da destek alınması gerekmektedir. Bu sayede organizasyonun bu konu üzerindeki detaylı etkisi ve raporlama hazırlanabilir. 

Yönetiminin yaklaşıma dair raporu hazırlayacak olan organizasyon, raporlamayı hazırlarken organizasyonunu çevresel sorumluluğu sağlamak adına yaptığı harcamalara da değinebilir. 

 

2.     Konu Odaklı Açıklamalar

 

Açıklamalar 307-1: Çevresel uyum yasaları ve uygulamalarına uyum olmaması

Raporlamada bulunacak olan organizasyon aşağıdaki maddelere değinmelidir:

Çevresel yasa ve uygulamalara uyum olmaması durumunda yapılan önemli harcamalar ve parasal olmayan yaptırımlar,

Yapılan önemli harcamaların toplam parasal değeri,

Parasal olmayan yaptırımların toplam sayısı,

Çözüm mekanizması aracılığı ile çözümlenmesi gereken durumların sayısı.

Eğer organizasyonunu, çevresel uyum yasaları ve uygulamaları uyum göstermediği herhangi bir durum bulunmuyorsa, bu konu ile ilgili kısa özet bir bilginin verilmesi yeterlidir. 

 

Açıklama 307-1’ de belirtilen durumların haricinde ve organizasyonun çevresel uyum yasaları ve uygulamaları konusunda başarısız olması durumunda organizasyonunu yönetimsel ve hukuki yaptırımlara da değinmesi gerekmektedir. Bunlara aşağıdaki maddeler dahil edilmektedir;

Uluslararası beyanlar, 

Toplantılar ve antlaşmalar,

Ulusal, yerel, bölgesel ve lokal uygulamalar,

Yeni uygulamaların yürürlüğe konulması sırasında geliştirilen ve o süreçte onların yerine kullanılan yetkililerle olan anlaşmalarla kararlaştırılan gönüllü çevresel uygulamalar,

Devlet yetkilileri tarafından gözlemlenen ve organizasyon karşısına ulusal ve uluslararası şikayet platformları aracılığı getirilen durumlar,

Çevresel yasa ve uygulamalara uyum gösterilmemesi sonucu ortaya çıkan özel durumlar, bu maddeyle ilgili olarak GRI 306: Akışkanlar ve Atıklar standartları incelenebilir. 

Bazı hukuki yaptırımlar ve gönüllü çevresel anlaşmalar “taahhütler” adı altında da kullanılabilmektedir. 

Organizasyon içerisinde çevresel kurallara ve uygulamalara uyum olmaması yönetimin organizasyonun belirli parametrelere karşı olan tutumu üzerindeki etkisini gösterebilmektedir. Bazı durumlarda, bu zorunluluklara karşı olan tutumun düzenlenmesi veya masrafa yol açacak çevresel sorumlulukları beraberinde getirebilir. 

Organizasyonunu içerisindeki uyumun sağlamlığı ve kayıtlarının düzenli olması, organizasyonun operasyonlarına genişletmesinde ve gerekli izinleri almasında önemli etkiler göstermektedir. 
 

Sözlük

 

Buradaki bilgiler standart içerisinde geçen bazı kelimeleri özetlemektedir. Kelimeler hakkında daha detaylı bilgi GRI Standartları Sözlüğünde bulunabilir. 

Burada veya GRI Standartları sözlüğünde açıklaması bulunmayan kelimeler, genel olarak yaygınca bilinen ve açıklamasına gerek duyulmayan kelimeleri içermektedir. 

Çevresel yasalar ve uygulamalar

organizasyonun uyması beklenen her tür çevresel yasa ve uygulamaları içerir:

Çevresel konular, emisyonlar, akışkanlar ve atıklar aynı zamanda da enerji, su ve biyoçeşitliliği de içermektedir.

Yeni yasaların yürürlüğe girmesi sürecinde karşılıklı olarak yetkililerle yapılan süreçte kullanılan karşılıklı anlaşmaları da içermektedir.

Yasalar ve uygulamalar göz önüne alınarak yapılan, gönüllü anlaşmaları da kapsamaktadır. 

 

Etki

 

Farklı bir anlam ifade etmediği sürece, GRI Standartlarında bahsi geçen etki kavramı, sürdürülebilirliğin devam etmesi için ekonomi, çevre ve toplum üzerindeki bütün katkıları ifade etmektedir. Bunlar pozitif veya negatif değerler içerebilmektedir. 

GRI Standartlarında kullanılan etki kavramı, pozitif, negatif, mevcut, olası, direkt veya dolaylı, kısa süreli, uzun süreli, kasıtlı veya kasıtlı olmayan bütün etkileri içermektedir. 

Ekonomi, çevre ve toplum üzerinde olan etkiler, organizasyonun kendisine belirli sonuçlar doğurmaktadır. Bu sonuçlar organizasyonun iş yapısı, itibarı ve sorumluluk bilinci üzerinde etkiler neden olur. O nedenle özen gösterilmesi gerekmektedir.

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL
Kapat
E-Bültene Kaydolun Ayrıcalıklı Olun !
✔️ Özel indirim kuponu fırsatı
✔️ Yalnızca e-postayla sunulan fırsatlar
✔️ Özel etkinliklere davet
✔️ Özel eğitimlere davet
✔️ Yeni kampanyalarla ilgili bildirim
✔️ Yeni hizmet ve ürünlerle ilgili bildirim

Ne Aramıştınız ?

Instagram
Whatsapp