Teklif Formu
0212 438 04 76
0545 556 60 45
info@asandanismanlik.com

GRI 306: Akışkanlar ve Atıklar

 

GRI 306: AKIŞKANLAR VE ATIKLAR
 

Bu GRI Standardının içeriğinde organizasyonların doğal sistemdeki canlı ve cansız varlıklar üzerindeki etkisi konu edilmektedir. Bunlara toprak, hava ve ekosistem üzerindeki etki de dahil edilmektedir. 

 

GRI 306, akışkanlar ve atıklar konusu üzerine yoğunlaşmaktadır. Bunlara su atıkları, üretimler, atıklara uygulanan müdahale ve onların atılma şekilleri; kimyasalların, gazların, yakıtların ve diğer maddelerin dökülmesi ve atılması konusundaki hususlar da dahildir. 

 

Su atıklarının miktarı, kalitesi ve atılımın gerçekleştiği yerler önem taşımaktadır. Bunların insan ve çevre sağlığı üzerinde etkileri bulunabilmektedir. Kontrolsüz bir biçimde gerçekleştirilen atılımlar özellikle bunlar yüksek oranda kimyasal veya yapı maddesi (nitrojen, fosfor ve potasyum gibi) içeriyorsa, bulunan bölgedeki doğal hayatı, su kaynağının kalitesini ve organizasyonun buradaki topluluklarla ve su kaynağını kullanan diğer canlılarla olan ilişkisini etkileyebilir. 

 

Üretimlerin uygun olmayan şekilde atılması ve taşınması da insan ve çevre sağlığını da olumsuz şekilde etkileyebilmektedir. Özellikle ülkeler arasında kontrolsüz ve kurallara uyulmadan bu maddelerin taşınması büyük risk teşkil etmektedir.  

 

Kimyasalların, yakıtların ve diğer maddelerin dökülmesinin toprak, hava, su, biyoçeşitlilik ve insan sağlığı üzerinde ciddi etkileri bulunur. 

 

Bu Standartta organizasyonların akışkanlar ve atıklar üzerindeki etkileri ve bu etkileri nasıl yönetebileceği açıklanmaktadır. 

 

1.     Yönetimin Yaklaşımlarının Açıklanması

 

Bu bölümde, yönetimin organizasyonun akışkanlar ve atıkların doğru bir şekilde atılması hususunda gösterdiği etkiler, bunların nasıl raporlanabileceği ve hissedarların bu konudaki beklentileri, organizasyonunu genel duruşu gibi konular açıklanmaktadır. 

 

Bu bölüm ile ilgili olarak rapor hazırlanırken GRI 103: Yönetimin Yaklaşımı adlı standarttan destek alınabilir. Bu standart sayesinde bütün gerekli konulara değinilerek kapsamlı bir rapor hazırlanabilir. 

 

Yönetimin akışkanlar ve atıklar üzerine olan yaklaşımı belirtilirken aşağıdaki harcama konularına da değinilmesi gerekmektedir;

Atıklara uygulanan işlemler ve onların atılma yöntemleri,

 

Yapılan harcamalar; bu harcamalara olası dökülmelerin olması durumunda bu durumu iyileştirmek için yapılan harcamalar da dahildir. Açıklama 306-3’te bu konu ile ilgili detaylı bilgi bulunabilir. 

 

1.     Konu Odaklı Açıklamalar

 

Raporlamayı yapacak olan organizasyon aşağıdaki maddelere değinmelidir,

 

Planlı veya planlama olmadan yapılan atık suyun miktarı, 

 

Atımın gerçekleşeceği yer,

 

Atık suyun kalitesi ve içeriği ve gerçekleştirilen işlemler,

 

Suyun herhangi başka bir organizasyon tarafından tekrardan kullanılıp kullanılmadığı hakkında bilgi,

 

Ayrıca uygulanan metotlar ve standartlara da bu raporda yer verilmelidir. 

 

Organizasyon yukarıda bahsi geçen kurallara olan uyumu hakkında raporlama yaparken aşağıdaki noktalara da değinmelidir;

 

Planlı veya planlama olmadan boşaltılacak olan atık su miktarından, toplanan yağmur suyu ve içsel atık çıkartılmalıdır,

 

Eğer belirli bir ölçüm birimi bulunmuyorsa, bölge içerisinde kullanılan yaklaşık kullanım toplam orandan çıkartılmalıdır.

 

Atılımı gerçekleşecek olan atık suyun boşaltımı, yüzeydeki su kaynaklarına, göl, deniz, okyanus gibi yerlerde olabilir. Bu boşaltımın lokasyonun tanımlanması önemlidir. Yağmur suları ve evsel atık su, bahsi geçen su atığı içerisine dahil edilmemektedir. 

 

Su kalitesi organizasyonun ürünleri, hizmetler ve servisleri açısından değişiklik göstermektedir.

 

Su kalitesi ölçümleri ulusal ve bölgesel yasalara göre farklılık göstermektedir. 
 

Raporlamayı gerçekleştirecek olan organizasyon tehlikeli atıkların, yeniden kullanılması, geri dönüşümü, atılımın gerçekleşeceği yer, atılımın gerçekleşeceği derinlik gibi pek çok konuda raporunu detaylandırmalıdır. Ayrıca atılımın nasıl gerçekleşeceğine dair de mutlaka bilgi verilmelidir. Atılımın organizasyonun kendisi veya farklı bir kurum tarafından mı gerçekleşeceğine dair bilgi verilmelidir. 

 

Organizasyon tarafından seçilen atılım metodu çok önemlidir. Atığa uygulanan işlemler ve atığın döküm metodu o atığın yeniden değerlendirilmesinden oluşacak olan çevresel etkiyi minimize etmeye kadar pek çok farklı bileşeni etkilemektedir. Kullanılan stratejiler ve bunların önceliklendirilmesine de raporda yer verilmelidir.

 

Önemli miktarda atılacak olan atıkların miktarı ve boşaltım yerlerine mutlaka raporda değinilmelidir. Atığın cinsi, su, yakıt, kimyasal veya diğer madde türleri mutlaka belirtilmelidir. Ayrıca gözlemlenmesi beklenen veya oluşacak olan etkiye de yer verilmelidir.

 

Taşınan tehlikeli atıkların toplamı açıklanırken, organizasyondan alınan ve organizasyona bağlı olmayan kaynaklar tarafından ülke içi veya dışı taşıması gerçekleşecek olan tüm dış atıklar ve taşımanın gerçekleşeceği bütün lokasyonlar belirtilmelidir. Tehlikeli atıkların çıkış noktasından varış noktasına uygulanan bütün işlemler mutlaka belirtilmelidir. Bu sayede çevrenin, kaynakların ve doğal hayatın korunması ve bu kaynak ve canlılara karşı olabilecek bütün negatif etkilerin bildirilmesi, önlenmesi ve iyileştirilmesi amaçlanmaktadır.

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL
Kapat
E-Bültene Kaydolun Ayrıcalıklı Olun !
✔️ Özel indirim kuponu fırsatı
✔️ Yalnızca e-postayla sunulan fırsatlar
✔️ Özel etkinliklere davet
✔️ Özel eğitimlere davet
✔️ Yeni kampanyalarla ilgili bildirim
✔️ Yeni hizmet ve ürünlerle ilgili bildirim

Ne Aramıştınız ?

Instagram
Whatsapp