Teklif Formu
0212 438 04 76
0545 341 43 49
info@asandanismanlik.com

GRI 301: Malzemeler

 

GRI 301: MALZEMELER
 

 Bu Standart, yönetim yaklaşımına ilişkin açıklamaları ve konuya özel açıklamaları içerir. Bunlar, Standartta aşağıdaki şekilde belirtilmiştir:
 

• Yönetim yaklaşımı açıklamaları (bu bölüm GRI 103´e atıfta bulunur)

• Açıklama 301-1 Ağırlık veya hacim olarak kullanılan malzemeler

• Açıklama 301-2 Kullanılan geri dönüştürülmüş girdi malzemeleri

• Açıklama 301-3 Geri kazanılmış ürünler ve ambalaj malzemeleri

 

Yönetim Yaklaşımı

Yönetim yaklaşımı açıklamaları, bir kuruluşun öncelikli bir konuyu nasıl yönettiğinin, ilgili etkilerin ve paydaşların makul beklenti ve çıkarlarının anlatımlı bir açıklamasıdır. Raporunun GRI Standartlarına uygun olarak hazırlandığını iddia eden herhangi bir kuruluşun, her öncelikli konu için yönetim yaklaşımını ve bu konular için konuya özel açıklamaları raporlaması gerekir. Bu nedenle, konuya özgü bu Standart, kuruluşun etkilerinin tam olarak açıklanmasını sağlamak için GRI 103: Yönetim Yaklaşımı ile birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır. GRI 103, yönetim yaklaşımı hakkında nasıl rapor verileceğini ve hangi bilgilerin sağlanacağını belirtir.

 

Raporlama Gereklilikleri

Raporlayan kuruluş aşağıdaki bilgileri rapor etmelidir:

Raporlama döneminde kuruluşun birincil ürün ve hizmetlerini üretmek ve paketlemek için kullanılan malzemelerin toplam ağırlığı veya hacmi:

yenilenemeyen malzemeler;

yenilenebilir malzemeler.

 

Öneriler

Açıklama 301-1´de belirtilen bilgileri derlerken, raporlama yapan kuruluş şunları yapmalıdır:

kullanılan toplam malzemelerin hesaplanmasına aşağıdaki malzeme türlerini dahil edin:

hammaddeler, yani cevher, mineral ve odun gibi ürünlere veya hizmetlere dönüştürmek için kullanılan doğal kaynaklar;

ilişkili işlem malzemeleri, yani imalat makineleri için yağlayıcılar gibi, imalat işlemi için gerekli olan ancak nihai ürünün parçası olmayan malzemeler;

Nihai ürünün parçası olan ham maddeler dışındaki her tür malzeme ve bileşen dahil olmak üzere yarı mamul mallar veya parçalar;

kağıt, karton ve plastik dahil ambalajlama amaçlı malzemeler;

her bir malzeme türü için, harici tedarikçilerden mi satın alındığını veya dahili olarak mı satın alındığını (sabit üretim faaliyetleri gibi) rapor edin;

bu verilerin tahmin edilip edilmediğini veya doğrudan ölçümlerden elde edilip edilmediğini bildirin;

Tahmin yapılması gerekliyse, kullanılan yöntemleri bildirin

 

Kılavuz

Bildirilen kullanım verileri, malzemeyi orijinal haliyle yansıtmalı ve "kuru ağırlık" gibi detaylı ya da belirsiz bilgiler içermemelidir.

 

Yenilebilir Malzemelerle İlgili Raporlama Gereklilikleri

 

Raporlayan kuruluş aşağıdaki bilgileri rapor etmelidir:
 

a. Kuruluşun birincil ürün ve hizmetlerini üretmek için kullanılan geri dönüştürülmüş girdi malzemelerinin yüzdesi.

 

Öneriler

 

Malzeme ağırlığı ve hacim ölçümleri farklı birimler olarak belirtilirse, kuruluş ölçümleri standart birimlere dönüştürebilir.

 

Sözlük

 

Etki

GRI Standartlarında, aksi belirtilmedikçe, ´etki´ bir kuruluşun ekonomi, çevre ve / veya toplum üzerindeki etkisine atıfta bulunur ve bu da sürdürülebilir kalkınmaya katkısını (olumlu veya olumsuz) gösterebilir.

Not 1: GRI Standartlarında ´etki´ terimi, olumlu, olumsuz, fiili, potansiyel, doğrudan, dolaylı, kısa vadeli, uzun vadeli, amaçlanan veya istenmeyen etkileri ifade edebilir.

Not 2: Ekonomi, çevre ve / veya toplum üzerindeki etkiler, kuruluşun kendisi için olan sonuçlarla da ilgili olabilir. Örneğin, ekonomi, çevre ve / veya toplum üzerindeki bir etki, kuruluşun iş modeli, itibarı veya hedeflerine ulaşma becerisi üzerinde sonuçlara yol açabilir.

 

Maddi konu

raporlama yapan bir kuruluşun önemli ekonomik, çevresel ve sosyal etkilerini yansıtan konu; veya paydaşların değerlendirmelerini ve kararlarını önemli ölçüde etkileyen

Not 1: Öncelikli bir konuyu belirleme konusunda daha fazla bilgi için, GRI 101’de yer alan rapor içeriğini tanımlamak için Raporlama İlkelerine bakın.

Not 2: GRI Standartlarına uygun olarak bir rapor hazırlamak için bir kuruluşun öncelikli konuları hakkında rapor vermesi gerekir.

Not 3: Öncelikli konular, 200, 300 ve 400 serilerindeki GRI Standartları kapsamındaki konuları içerebilir ancak bunlarla sınırlı değildir.

 

Yenilenemeyen malzeme


Kısa sürelerde yenilenmeyen kaynak

Not: Yenilenemeyen malzeme örnekleri arasında mineraller, metaller, petrol, gaz veya kömür sayılabilir.

 

Ürün veya hizmet kategorisi

İlgili ürün veya hizmet grubu,

Not 1: Toplama ve işleme, ürünün üreticisi veya bir yüklenici tarafından gerçekleştirilebilir.

Not 2: Geri kazanılmış öğeler, kuruluş tarafından veya kuruluş adına toplanan ürünleri ve bunların ambalaj malzemelerini içerebilir: hammaddelere (çelik, cam, kağıt, bazı plastik türleri gibi) veya bileşenlere ayrılmış; ayrıca kuruluş veya diğer kullanıcılar tarafından kullanılır.

 

Geri dönüştürülmüş girdi malzemesi

İç veya dış kaynaklardan satın alınan veya elde edilen ve kuruluş tarafından üretilen yan ürün ve ürün dışı çıktılar (NPO) olmayan işlenmemiş malzemelerin yerini alan malzeme

 

Yenilenebilir malzeme


Ekolojik döngüler veya tarımsal süreçlerle hızla yenilenen çok sayıda kaynaktan elde edilen malzeme, böylece bunlar ve diğer bağlantılı kaynaklar tarafından sağlanan hizmetler tehlikeye atılmaz ve sonraki nesil için kullanılabilir durumda kalır.

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL
Kapat
E-Bültene Kaydolun Ayrıcalıklı Olun !
✔️ Özel indirim kuponu fırsatı
✔️ Yalnızca e-postayla sunulan fırsatlar
✔️ Özel etkinliklere davet
✔️ Özel eğitimlere davet
✔️ Yeni kampanyalarla ilgili bildirim
✔️ Yeni hizmet ve ürünlerle ilgili bildirim

Ne Aramıştınız ?

Instagram
Whatsapp