Teklif Formu
0212 438 04 76
0541 341 84 14
info@asandanismanlik.com

GRI 207: Vergi

 

GRI 207: VERGİ
 

Bu Standart, yönetim yaklaşımına ilişkin açıklamaları ve konuya özel açıklamaları içerir. Bunlar, Standartta aşağıdaki şekilde belirtilmiştir:
 

• Yönetim yaklaşımı açıklamaları

• Açıklama 207-1 Vergiye Yaklaşım

• Açıklama 207-2 Vergi yönetimi, kontrolü ve risk yönetimi

• Açıklama 207-3 Paydaş katılımı ve vergiyle ilgili endişelerin yönetimi

• Konuya özel açıklamalar

• Açıklama 207-4 Ülkelere göre raporlama

 

Yönetim Yaklaşımı

Yönetim yaklaşımı açıklamaları, bir kuruluşun öncelikli bir konuyu nasıl yönettiğinin, ilgili etkilerin ve paydaşların makul beklenti ve çıkarlarının anlatımlı bir açıklamasıdır. Raporunun GRI Standartlarına uygun olarak hazırlandığını iddia eden herhangi bir kuruluş, her öncelikli konu için yönetim yaklaşımını raporlamak zorundadır. Vergiyi öncelikli bir konu olarak tanımlayan bir kuruluşun, hem GRI 103: Yönetim Yaklaşımı´ndaki açıklamaları hem de bu bölümdeki yönetim yaklaşımı açıklamalarını kullanarak bu konuya ilişkin yönetim yaklaşımını raporlaması gerekir. Bu bölümdeki açıklamalar, bir kuruluşun vergiyi nasıl yönettiğine odaklanmaktadır. Bu bölüm, bu nedenle GRI 103´teki içeriği tamamlamak ve değiştirmemek için tasarlanmıştır.

 

Raporlama Gereklilikleri

 

207-1 Vergilere Yaklaşım


Bir kuruluşun vergiye yaklaşımı, kuruluşun vergi uyumunu ticari faaliyetler ve etik, toplumsal ve sürdürülebilir kalkınma ile ilgili beklentilerle nasıl dengelediğini tanımlar. Kuruluşun vergi ilkelerini, vergi planlamasına yönelik tutumunu, kuruluşun kabul etmeye istekli olduğu risk derecesini ve kuruluşun vergi makamlarıyla ilişki kurma yaklaşımını içerebilir. Bir kuruluşun vergiye yaklaşımı genellikle bir vergi stratejisinde açıklanır, ancak aynı zamanda politikalar, standartlar, ilkeler veya davranış kuralları gibi eşdeğer belgelerde de açıklanabilir.

 

Raporlama yapan kuruluş, vergi uygulamalarından alınan örnekler sunarak vergiye yaklaşımını açıklayabilir. Örneğin, kuruluş, vergi cennetlerinin kullanımına, kullandığı vergi teşviki türlerine veya transfer fiyatlandırması yaklaşımına ilişkin bir genel bakış sağlayabilir. Bu örnekler, kuruluşun risk iştahını ve kuruluş ve en yüksek yönetim organı tarafından kabul edilebilir ve kabul edilemez görülen vergi uygulamalarını göstermeye yardımcı olur. Kuruluşun bir vergi stratejisi varsa ancak strateji kamuya açık değilse, kuruluş stratejinin bir özetini veya özetini sağlayabilir. Kuruluşun, Açıklama 207-4´te bildirilenden daha az sayıda kuruluşa veya vergi yargı yetkisine uygulanan bir vergi stratejisi varsa, kuruluş bu stratejiyi bildirebilir ve stratejinin uygulandığı kuruluşları veya vergi yargı bölgelerini listeleyebilir.

 

Düzenlemelere uygunluk yaklaşımını açıklarken, kuruluş, faaliyet gösterdiği yargı alanlarındaki vergi yasalarına ilişkin niyetine ilişkin vergi stratejisinde veya eşdeğer belgelerde herhangi bir beyanı tanımlayabilir. Örneğin, kuruluş kanunun lafzına ve ruhuna uymaya çalışıp çalışmadığını tanımlayabilir. Yani, kuruluşun yasama organının niyetini belirlemek ve izlemek için makul adımlar atıp atmadığı. Vergiye yaklaşımının iş stratejisiyle nasıl bağlantılı olduğunu açıklarken, kuruluş vergi planlamasının ticari faaliyetleriyle nasıl uyumlu olduğunu açıklayabilir. Açıklama, vergi stratejisinden veya eşdeğer belgelerinden herhangi bir ilgili beyanı içerebilir.

 

Vergiye yaklaşımının sürdürülebilir kalkınma stratejisiyle nasıl bağlantılı olduğunu açıklarken, kuruluş aşağıdakileri açıklayabilir:

• Vergi stratejisini geliştirirken vergiye yaklaşımının ekonomik ve sosyal etkilerini dikkate alıp almadığı.

• Faaliyet gösterdiği yargı alanlarında sürdürülebilir kalkınmaya yönelik her türlü kurumsal taahhüt ve vergiye yaklaşımının bu taahhütlerle uyumlu olup olmadığı.

 

2017-2 Vergilerin Yönetimi ve Kontrolü


Vergilerle ilgili sağlam bir yönetim, kontrol ve risk yönetimi sistemine sahip olmak, vergi ve vergi stratejisine yönelik rapor edilen yaklaşımın bir organizasyona iyi bir şekilde yerleştirildiğinin ve kuruluşun uyumluluk yükümlülüklerini etkin bir şekilde izlediğinin bir göstergesi olabilir. Bu bilgilerin bildirilmesi paydaşlara, kuruluşun uygulamalarının vergi stratejisinde veya eşdeğer belgelerinde vergiye yaklaşımıyla ilgili yaptığı açıklamaları yansıttığı konusunda güvence verir.

 

Vergi yönetimi ve kontrol çerçevesini açıklarken, raporlama yapan kuruluş, kendi vergi yönetimi, kontrolü ve risk yönetimi sistemlerinin etkili bir şekilde uygulanmasına ilişkin örnekler sağlayabilir. Bir kuruluştaki en yüksek yönetim organı vergi stratejisine uymaktan sorumluysa, kuruluş en yüksek yönetim organının uygunluk denetimine sahip olma derecesini belirleyebilir. Kuruluş ayrıca, kuruluş içindeki yönetici düzeyindeki pozisyonlara devredilen uyumluluk için herhangi bir hesap verebilirlik belirleyebilir. Vergi yaklaşımının kuruluşun içine nasıl yerleştirildiğini bildirirken, kuruluş vergi ve vergi stratejisi yaklaşımına uyumu destekleyen süreçleri, projeleri, programları ve girişimleri tanımlayabilir.

 

Bu tür girişimlerin örnekleri şunları içerebilir:

• Vergi stratejisi, iş stratejisi ve sürdürülebilir kalkınma arasındaki bağlantı hakkında ilgili çalışanlara verilen eğitim ve rehberlik;

• Vergi stratejisinin uygulanmasından sorumlu kişiler için ücret veya teşvik programları;

• Organizasyon içinde vergiden sorumlu pozisyonlar için planlama;

• Vergiyle ilgili açıklamalar çerçevesinde en iyi uygulamaları geliştirmeye veya paydaşları vergiyle ilgili konularda eğitmeye çalışan vergi şeffaflığı girişimlerine veya temsilci derneklere katılım.

 

 Genel Raporlama Maddeleri

Raporlama yapan kuruluş, bu standartta bildirilen her bir vergi yetki alanı için aşağıdaki ek bilgileri rapor etmelidir:

Toplam çalışan ücreti;

Çalışanlar adına kesilen ve ödenen vergiler;

Bir vergi dairesi adına müşterilerden toplanan vergiler;

Hükümetlere sanayi ile ilgili ve diğer vergiler veya ödemeler;

Belirsiz vergi pozisyonları;

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL
Kapat
E-Bültene Kaydolun Ayrıcalıklı Olun !
✔️ Özel indirim kuponu fırsatı
✔️ Yalnızca e-postayla sunulan fırsatlar
✔️ Özel etkinliklere davet
✔️ Özel eğitimlere davet
✔️ Yeni kampanyalarla ilgili bildirim
✔️ Yeni hizmet ve ürünlerle ilgili bildirim

Ne Aramıştınız ?

Instagram
Whatsapp