Teklif Formu
0212 438 04 76
0545 556 60 45
info@asandanismanlik.com

GRI 206: Rekabet Karşıtı Davranış

 Standardın Kullanımı

 

GRI Standartlarını kullanmak için iki temel yaklaşım vardır.

 

1. GRI Standartları, Standartlara uygun bir sürdürülebilirlik raporu hazırlamak için bir set olarak kullanılabilir. Rapora dahil edilen açıklamaların kapsamına bağlı olarak, bir raporun (Temel veya Kapsamlı) hazırlanmasına yönelik iki seçenek vardır. GRI Standartlarına göre bir rapor hazırlayan bir kuruluş, öncelikli konularından biriyse, bu Standardı, GRI 206: Rekabeti Önleyici Davranışı kullanır.

2. Seçilen GRI Standartları veya içeriklerinin bir kısmı, Standartlara uygun bir rapor hazırlamadan belirli bilgileri raporlamak için de kullanılabilir. GRI Standartlarını bu şekilde kullanan yayınlanmış tüm materyaller, "GRI referanslı" bir iddiayı içermelidir.

 

Bu Standart, yönetim yaklaşımına ilişkin açıklamaları ve konuya özel açıklamaları içerir. Bunlar, Standartta aşağıdaki şekilde belirtilmiştir:

 

• Yönetim yaklaşımı açıklamaları (bu bölüm GRI 103´e atıfta bulunur)

• Açıklama 206-1 Rekabete aykırı davranış ve tekel uygulamaları için yasal işlemler

 

Yönetim Yaklaşımı

 

Yönetim yaklaşımı açıklamaları, bir kuruluşun öncelikli bir konuyu nasıl yönettiğinin, ilgili etkilerin ve paydaşların makul beklenti ve çıkarlarının anlatımlı bir açıklamasıdır. Raporunun GRI Standartlarına uygun olarak hazırlandığını iddia eden herhangi bir kuruluşun, her öncelikli konu için yönetim yaklaşımını ve bu konular için konuya özel açıklamaları raporlaması gerekir.

 

Bu nedenle, konuya özgü bu Standart, kuruluşun etkilerinin tam olarak açıklanmasını sağlamak için GRI 103: Yönetim Yaklaşımı ile birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır. GRI 103, yönetim yaklaşımı hakkında nasıl rapor Verileceğini ve hangi bilgilerin sağlanacağını belirtir.

 

Raporlama Gereklilikleri

 

Rekabet Karşıtı Davranışlarda Yasal Eylemler

 

Raporlayan kuruluş aşağıdaki bilgileri rapor etmelidir:

a. Raporlama döneminde, rekabete aykırı davranışlar ve kuruluşun katılımcı olarak belirlendiği anti-tröst ve tekel mevzuatı ihlalleri ile ilgili olarak bekleyen veya tamamlanan yasal işlemlerin sayısı.

b. Herhangi bir karar veya hüküm dahil olmak üzere tamamlanmış yasal işlemlerin ana sonuçları

 

Kılavuz

 

Bu açıklama, öncelikle rekabete aykırı davranışları, tröstü veya tekel uygulamalarını düzenlemek amacıyla tasarlanmış ulusal veya uluslararası yasalar kapsamında başlatılan yasal işlemlerle ilgilidir. Rekabete aykırı davranış, tröst ve tekel uygulamaları tüketicinin seçimini, fiyatlandırmasını ve verimli pazarlar için gerekli olan diğer faktörleri etkileyebilir. Pek çok ülkede yürürlüğe giren mevzuat, işletmeler arasındaki rekabetin aynı zamanda ekonomik verimliliği ve sürdürülebilir büyümeyi de teşvik ettiği varsayımıyla tekelleri kontrol etmeyi veya önlemeyi amaçlamaktadır.

 

Yasal işlem, bir kuruluşun piyasa eylemlerinin veya statüsünün üçüncü bir tarafın endişesini hak edecek kadar yeterli bir ölçeğe ulaştığı bir durumu belirtir. Bu durumlardan kaynaklanan hukuki kararlar, kurum için piyasa faaliyetlerinin önemli ölçüde kesintiye uğraması riskini ve cezai tedbirleri taşıyabilir.

 

Sözlük

 

Bu Sözlük, bu Standartta kullanılan ve bu Standardı kullanırken geçerli olan terimlerin tanımlarını içerir. Bu tanımlar, tam GRI Standartları Sözlüğünde daha ayrıntılı olarak tanımlanan terimleri içerebilir. Tanımlanan tüm terimlerin altı çizilmiştir. Bu Sözlükte veya tam GRI Standartları Sözlüğünde bir terim tanımlanmamışsa, yaygın olarak kullanılan ve anlaşılan tanımlar geçerlidir.

 

Rekabete aykırı davranış

 

Pazar rekabetinin etkilerini sınırlandırmak amacıyla potansiyel rakiplerle gizli anlaşmaya neden olabilecek organizasyon veya çalışanların eylemi
Not: Rekabete aykırı davranışlara örnek olarak fiyatların sabitlenmesi, tekliflerin koordine edilmesi, pazar veya üretim kısıtlamalarının oluşturulması, coğrafi kotaların uygulanması veya müşterilerin, tedarikçilerin, coğrafi alanların ve ürün gruplarının tahsis edilmesi gösterilebilir.

 

Anti-tröst ve tekel uygulaması

 

Kuruluşun sektöre giriş engellerini dikmek için gizli anlaşma ile sonuçlanabilecek eylemi veya rekabeti engelleyen başka bir işbirlikçi eylem

Not: İhlal eylemlerine örnek olarak haksız iş uygulamaları, piyasa konumunun kötüye kullanılması, karteller, rekabete aykırı birleşmeler ve fiyat sabitleme gösterilebilir.

 

Etki

 

GRI Standartlarında, aksi belirtilmedikçe, ´etki´ bir kuruluşun ekonomi, çevre ve / veya toplum üzerindeki etkisine atıfta bulunur ve bu da sürdürülebilir kalkınmaya katkısını (olumlu veya olumsuz) gösterebilir.

Not 1: GRI Standartlarında "etki" terimi, olumlu, olumsuz, fiili, potansiyel, doğrudan, dolaylı, kısa vadeli, uzun vadeli, amaçlanan veya istenmeyen etkileri ifade edebilir.

Not 2: Ekonomi, çevre ve / veya toplum üzerindeki etkiler, kuruluşun kendisi için olan sonuçlarla da ilgili olabilir. Örneğin, ekonomi, çevre ve / veya toplum üzerindeki bir etki, kuruluşun iş modeli, itibarı veya hedeflerine ulaşma becerisi üzerinde sonuçlara yol açabilir.

 

Maddi konu

 

Raporlama yapan bir kuruluşun önemli ekonomik, çevresel ve sosyal etkilerini yansıtan konu; veya paydaşların değerlendirmelerini ve kararlarını önemli ölçüde etkileyen

Not 1: Öncelikli bir konuyu belirleme konusunda daha fazla bilgi için, GRI 101’de rapor içeriğini tanımlamak için Raporlama İlkelerine bakın.

Not 2: GRI Standartlarına uygun olarak bir rapor hazırlamak için bir kuruluşun öncelikli konuları hakkında rapor vermesi gerekir.

Not 3: Öncelikli konular, 200, 300 ve 400 serilerindeki GRI Standartları kapsamındaki konuları içerebilir ancak bunlarla sınırlı değildir.

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL
Kapat
E-Bültene Kaydolun Ayrıcalıklı Olun !
✔️ Özel indirim kuponu fırsatı
✔️ Yalnızca e-postayla sunulan fırsatlar
✔️ Özel etkinliklere davet
✔️ Özel eğitimlere davet
✔️ Yeni kampanyalarla ilgili bildirim
✔️ Yeni hizmet ve ürünlerle ilgili bildirim

Ne Aramıştınız ?

Instagram
Whatsapp