Teklif Formu
0212 438 04 76
0545 341 43 49
info@asandanismanlik.com

GRI 205: Yolsuzluk Karşıtı Uygulamalar

 GRI 205: YOLSUZLUK KARŞITI UYGULAMALAR


 
Bu Standart, yönetim yaklaşımına ilişkin açıklamaları ve konuya özel açıklamaları içerir. Bunlar Standartta aşağıdaki şekilde belirtilmiştir:


• Yönetim yaklaşımı açıklamaları (bu bölüm GRI 103´e atıfta bulunur)

• Açıklama 205-1 Yolsuzlukla ilgili riskler açısından değerlendirilen işlemler

• Açıklama 205-2 Yolsuzlukla mücadele politikaları ve prosedürleri hakkında iletişim ve eğitim

• Açıklama 205-3 Onaylanmış yolsuzluk vakaları ve alınan önlemler

 

Bu GRI Standardı bağlamında, ´iş ortakları´ terimi diğerlerinin yanı sıra tedarikçileri, acenteleri, lobicileri ve diğer aracıları, ortak girişim ve konsorsiyum ortaklarını, hükümetleri, müşterilerini ifade etmektedir.

 

Yönetim Yaklaşımı
Yönetim yaklaşımı açıklamaları, bir kuruluşun öncelikli bir konuyu nasıl yönettiğine, ilgili etkilere ve paydaşların makul beklenti ve ilgi alanlarına ilişkin bir açıklamadır. Raporunun GRI Standartlarına uygun olarak hazırlandığını iddia eden herhangi bir kuruluşun, her öncelikli konu için yönetim yaklaşımı hakkında rapor vermesi ve bu konular için konuya özel açıklamaları raporlaması gerekir. Bu nedenle, konuya özgü bu Standart, kuruluşun etkilerinin tam olarak açıklanmasını sağlamak için GRI 103: Yönetim Yaklaşımı ile birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır. GRI 103, yönetim yaklaşımı hakkında nasıl rapor verileceğini ve hangi bilgilerin sağlanacağını belirtir.

 

Raporlama GereklilikleriRaporlayan kuruluş aşağıdaki bilgileri açıklamalıdır:


Yer, faaliyet ve sektör gibi risk değerlendirmesinde kullanılan kriterler dahil olmak üzere kuruluşun yolsuzlukla ilgili risk değerlendirme prosedürleri;

Kuruluşun, çalışanların veya kuruluşun faaliyetleri, ürünleri veya hizmetleriyle bağlantılı kişilerin sahip olabileceği çıkar çatışmalarını nasıl belirlediği ve yönettiği.

En yüksek yönetişim organı için çıkar çatışmaları;

Kuruluş, diğer kuruluşlara yapılan yardım bağışlarının ve sponsorlukların (mali ve ayni) kılık değiştirmiş bir rüşvet biçimi olarak kullanılmamasını nasıl sağlar?

Hayır amaçlı bağışların ve sponsorlukların (mali ve ayni) alıcıları arasında kâr amacı gütmeyen kuruluşlar, dini kuruluşlar, özel kuruluşlar ve etkinlikler;

Yolsuzlukla mücadele konusunda iletişim ve eğitimin, yönetişim organı üyeleri, çalışanlar, iş ortakları ve sahip olduğu belirlenen diğer kişilere ne ölçüde uyarlandığı yüksek yolsuzluk riski;

Hangi aşamada yönetişim organı üyeleri, çalışanlar, iş ortakları ve yüksek yolsuzluk vakaları riski taşıdığı tespit edilen diğer kişiler için yolsuzlukla mücadele eğitimi verilir (örneğin yeni çalışanlar kuruma katıldığında veya yeni işle ilişkiler kurulduğunda ortaklar kurulur); ve eğitimin sıklığı (örneğin yıllık veya iki yılda bir);

Kuruluşun, aşağıdakiler dahil olmak üzere, yolsuzlukla mücadele için toplu eyleme katılıp katılmadığı:

kolektif eylem faaliyetleri için strateji;

kuruluşun katıldığı toplu eylem girişimlerinin bir listesi;

bu girişimlerin ana taahhütlerinin bir açıklaması.

 

Konuya Özel Maddeler

 


Yolsuzlukla İlgili Riskler

 

Raporlayan kuruluş aşağıdaki bilgileri rapor etmelidir:

a. Yolsuzlukla ilgili riskler açısından değerlendirilen operasyonların toplam sayısı ve yüzdesi.

b. Risk değerlendirmesi yoluyla belirlenen yolsuzlukla ilgili önemli riskler.

 

Kılavuz


Bu açıklama, yolsuzluğa veya yolsuzluğun genel risk değerlendirmelerine bir risk faktörü olarak dahil edilmesine odaklanan bir risk değerlendirmesini içerebilir. "İşlem" terimi, kuruluş tarafından mal ve hizmetlerinin üretimi, depolanması ve / veya dağıtımı için veya idari amaçlarla kullanılan tek bir yeri ifade eder. Tek bir operasyon içinde, birden çok üretim hattı, ambarlar veya diğer faaliyetler olabilir. Örneğin, tek bir fabrika birden fazla ürün için kullanılabilir veya tek bir perakende satış mağazası, kuruluşun sahip olduğu veya yönettiği birkaç farklı perakende operasyonunu içerebilir. Bu açıklama, risk değerlendirmesinin bir kuruluş genelinde uygulanma kapsamını ölçer. Risk değerlendirmeleri, organizasyon içindeki ve ilgili yolsuzluk vakalarının potansiyelini değerlendirmeye ve organizasyonun yolsuzlukla mücadele için politika ve prosedürler tasarlamasına yardımcı olabilir.

 

Yolsuzluk Karşıtı Politikalar


Raporlayan kuruluş aşağıdaki bilgileri rapor etmelidir:

a. Kuruluşun yolsuzlukla mücadele politika ve prosedürlerinin iletildiği yönetişim organı üyelerinin bölgelere göre ayrılmış toplam sayısı ve yüzdesi.

b. Kuruluşun yolsuzlukla mücadele politika ve prosedürlerinin iletildiği çalışanların toplam sayısı ve yüzdesi, çalışan kategorisine ve bölgeye göre ayrılmıştır.

c. Kuruluşun yolsuzlukla mücadele politika ve prosedürlerinin iletildiği, iş ortağı türüne ve bölgeye göre ayrılmış iş ortaklarının toplam sayısı ve yüzdesi. Kuruluşun yolsuzlukla mücadele politikalarının ve prosedürlerinin başka kişi veya kuruluşlara iletilip iletilmediğini açıklayın.

d. Yolsuzlukla mücadele konusunda eğitim almış yönetişim organı üyelerinin bölgelere göre ayrılmış toplam sayısı ve yüzdesi.

e. Çalışan kategorisine ve bölgeye göre ayrılmış, yolsuzlukla mücadele konusunda eğitim almış çalışanların toplam sayısı ve yüzdesi.

 

Öneriler


Açıklama 205-2´de belirtilen bilgileri derlerken, raporlama yapan kuruluş şunları yapmalıdır:

GRI 405: Çeşitlilik ve Eşit Fırsatta kullanılan bilgilerden yararlanarak:

Kurumsal olmayan kuruluşlar için yönetim kurulu, yönetim komitesi veya benzeri organ gibi organizasyon içinde var olan yönetişim organları;

Bu yönetişim organlarını oluşturan kişilerin ve / veya çalışanların toplam sayısı;

Yönetim organı üyeleri hariç her bir çalışan kategorisindeki toplam çalışan sayısı;

Toplam iş ortağı sayısını ifade edin.“Aşan Belgelendirme Kuruşu olarak bütün süreçlerde sizlere hizmet sağlamaktayız. Detaylı bilgiye sahip olmak için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.”

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL
Kapat
E-Bültene Kaydolun Ayrıcalıklı Olun !
✔️ Özel indirim kuponu fırsatı
✔️ Yalnızca e-postayla sunulan fırsatlar
✔️ Özel etkinliklere davet
✔️ Özel eğitimlere davet
✔️ Yeni kampanyalarla ilgili bildirim
✔️ Yeni hizmet ve ürünlerle ilgili bildirim

Ne Aramıştınız ?

Instagram
Whatsapp