Teklif Formu
0212 438 04 76
0545 556 60 45
info@asandanismanlik.com

GRI 203: Dolaylı Ekonomik Etkiler

 GRI 203: DOLAYLI EKONOMİK ETKİLER


 
Bu Standart, yönetim yaklaşımına ilişkin açıklamaları ve konuya özel açıklamaları içerir. Bunlar, Standartta aşağıdaki şekilde belirtilmiştir:


 • Yönetim yaklaşımı açıklamaları (bu bölüm GRI 103´e atıfta bulunur)

• Açıklama 203-1 Altyapı yatırımları ve desteklenen hizmetler

• Açıklama 203-2 Önemli dolaylı ekonomik etkiler Raporlama gereksinimleri

 

Raporlayan kuruluş, GRI 103: Yönetim Yaklaşımı´nı kullanarak dolaylı ekonomik etkiler için yönetim yaklaşımını raporlamalıdır.

 

Yönetim Yaklaşımı

 


Yönetim yaklaşımı açıklamaları, bir kuruluşun öncelikli bir konuyu nasıl yönettiğinin, ilgili etkilerin ve paydaşların makul beklenti ve çıkarlarının anlatımlı bir açıklamasıdır. Raporunun GRI Standartlarına uygun olarak hazırlandığını iddia eden herhangi bir kuruluşun, her öncelikli konu için yönetim yaklaşımı hakkında rapor vermesi ve bu konular için konuya özel açıklamaları raporlaması gerekir. Bu nedenle, konuya özgü bu Standart, kuruluşun etkilerinin tam olarak açıklanmasını sağlamak için GRI 103: Yönetim Yaklaşımı ile birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır. GRI 103, yönetim yaklaşımı hakkında nasıl rapor verileceğini ve hangi bilgilerin sağlanacağını belirtir.

 

Raporlama Önerileri

 


Raporlayan kuruluş şunları yapmalıdır:

Ulusal, bölgesel veya yerel düzeyde dolaylı ekonomik etkileri anlamak için yapılan çalışmaları tanımlayın;

Altyapı ve diğer hizmetlere olan ihtiyacı belirlemek için bir topluluk ihtiyaçları değerlendirmesi yapıp yapmadığını açıklayın ve değerlendirmenin sonuçlarını açıklayın.

 

Konu Odaklı Açıklamalar

 


Bir kuruluşun, mümkün olduğunda, denetlenmiş mali tablolarından veya dahili olarak denetlenmiş yönetim hesaplarından alınan rakamları kullanarak ekonomik açıklamalar için bilgi derlemesi beklenir. Veriler, örneğin aşağıdakiler kullanılarak derlenebilir:

• Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) tarafından yayınlanan ilgili Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (IFRS) ve IFRS Yorumlama Komitesi tarafından geliştirilen Yorumlar (bazı açıklamalar için belirli IFRS referans alınmıştır);

• Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (IFAC) tarafından yayınlanan Uluslararası Kamu Sektörü Muhasebe Standartları (IPSAS);

• finansal raporlama amacıyla uluslararası olarak tanınan ulusal veya bölgesel standartlar.

 

Raporlama Gereklilikleri

 


Raporlayan kuruluş aşağıdaki bilgileri rapor etmelidir:

a. Önemli altyapı yatırımlarının ve desteklenen hizmetlerin geliştirme kapsamı.

b. İlgili yerlerde olumlu ve olumsuz etkiler dahil olmak üzere topluluklar ve yerel ekonomiler üzerindeki mevcut veya beklenen etkiler.

c. Bu yatırımların ve hizmetlerin ticari, ayni veya hayır amaçlı girişimler olup olmadığı.

 

ÖnerilerAçıklama 203-1´de belirtilen bilgileri derlerken, raporlama yapan kuruluş şunları açıklamalıdır:

desteklenen her önemli altyapı yatırımının veya hizmetinin boyutu, maliyeti ve süresi;

farklı toplulukların veya yerel ekonomilerin kuruluşun altyapı yatırımlarından ve desteklenen hizmetlerinden ne ölçüde etkilendiği.

 

Kılavuz

 


Bu açıklama, bir kuruluşun altyapı yatırımlarının ve desteklenen hizmetlerinin paydaşları ve ekonomi üzerindeki etkisiyle ilgilidir. Altyapı yatırımının etkileri, bir kuruluşun kendi operasyonlarının kapsamının ötesine ve daha uzun bir zaman ölçeğine yayılabilir. Bu tür yatırımlar ulaşım bağlantılarını, kamu hizmetlerini, toplum sosyal tesislerini, sağlık ve refah merkezlerini ve spor merkezlerini içerebilir. Kendi operasyonlarına yapılan yatırımın yanı sıra, bu kuruluşun ekonomiye yaptığı sermaye katkısının bir ölçüsüdür.

 

Raporlayan kuruluş aşağıdaki bilgileri rapor etmelidir:


a. Olumlu ve olumsuz etkiler dahil olmak üzere kuruluşun önemli tanımlanmış dolaylı ekonomik etkilerine örnekler.

b. Ulusal ve uluslararası standartlar, protokoller ve politika gündemleri gibi dış kıyaslamalar ve paydaş öncelikleri bağlamında dolaylı ekonomik etkilerin önemi.

 

Bu açıklama, bir kuruluşun paydaşları ve ekonomi üzerinde sahip olabileceği dolaylı ekonomik etkiler yelpazesiyle ilgilidir. Hem olumlu hem de olumsuz önemli dolaylı ekonomik etkilerin örnekleri şunları içerebilir:

 


• Kuruluşların, sektörlerin veya tüm ekonominin üretkenliğindeki değişiklikler (örneğin, bilgi teknolojisinin daha fazla benimsenmesi yoluyla);

• Yoksulluğun yüksek olduğu bölgelerde ekonomik gelişme (tek bir işin geliriyle desteklenen toplam bakmakla yükümlü olunan kişi sayısındaki değişiklikler gibi);

• Sosyal veya çevresel koşulların iyileştirilmesi veya kötüleşmesinin ekonomik etkileri (küçük çiftliklerden büyük çiftliklere dönüştürülen bir alandaki iş piyasasının değiştirilmesi veya kirliliğin ekonomik etkileri gibi);

• Düşük gelirliler için ürün ve hizmetlerin mevcudiyeti (ekonomiye daha tam olarak katılabilen daha sağlıklı bir nüfusa katkıda bulunan ilaçların tercihli fiyatlandırılması veya düşük gelirli olanların ekonomik kapasitesini aşan fiyatlandırma yapıları gibi);

• Profesyonel bir toplulukta veya coğrafi bir konumda gelişmiş beceriler ve bilgiler (örneğin, bir kuruluşun ihtiyaçlarındaki değişimler, yeni öğrenim kurumları için yerel bir ihtiyacı tetikleyen ek vasıflı çalışanları bir bölgeye çektiğinde);

• Tedarik veya dağıtım zincirinde desteklenen işlerin sayısı (bir kuruluşun büyümesi veya daralmasının bir sonucu olarak tedarikçiler üzerindeki istihdam etkileri gibi);

• Doğrudan yabancı yatırımı teşvik etmek, mümkün kılmak veya sınırlamak (örneğin, bir kuruluş gelişmekte olan bir ülkede sağladığı altyapı veya hizmetleri değiştirdiğinde ve bu da bölgedeki doğrudan yabancı yatırımda değişikliklere yol açtığında);

• Operasyon veya faaliyet yerindeki bir değişikliğin ekonomik etkileri (örneğin, dış kaynak kullanımının denizaşırı bir konuma etkisi);

• Ürün ve hizmetlerin kullanımından kaynaklanan ekonomik etkiler (belirli bir ürün veya hizmetin kullanımından kaynaklanan ekonomik büyüme gibi).

 

“Aşan Belgelendirme Kuruşu olarak bütün süreçlerde sizlere hizmet sağlamaktayız. Detaylı bilgiye sahip olmak için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.”

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL
Kapat
E-Bültene Kaydolun Ayrıcalıklı Olun !
✔️ Özel indirim kuponu fırsatı
✔️ Yalnızca e-postayla sunulan fırsatlar
✔️ Özel etkinliklere davet
✔️ Özel eğitimlere davet
✔️ Yeni kampanyalarla ilgili bildirim
✔️ Yeni hizmet ve ürünlerle ilgili bildirim

Ne Aramıştınız ?

Instagram
Whatsapp