Teklif Formu
0212 438 04 76
0541 341 84 14
info@asandanismanlik.com

GRI 201: Ekonomik Performans

 GRI 201: Ekonomik Performans

 

Bu Standart, yönetim yaklaşımına ilişkin açıklamaları ve konuya özel açıklamaları içerir. Bunlar Standartta aşağıdaki şekilde belirtilmiştir:

 
• Yönetim yaklaşımı açıklamaları (bu bölüm GRI 103´e atıfta bulunur)

• Açıklama 201-1 Üretilen ve dağıtılan doğrudan ekonomik değer

• Açıklama 201-2 İklim değişikliğinden kaynaklanan finansal sonuçlar ve diğer riskler ve fırsatlar

• Açıklama 201-3 Tanımlanmış fayda planı yükümlülükleri ve diğer emeklilik planları

• Açıklama 201-4 Devletten alınan mali yardım

 

Yönetim Yaklaşımı

 
Yönetim yaklaşımı açıklamaları, bir kuruluşun öncelikli bir konuyu nasıl yönettiğine, ilgili etkilere ve paydaşların makul beklenti ve ilgi alanlarına ilişkin bir açıklamadır. Raporunun GRI Standartlarına uygun olarak hazırlandığını iddia eden herhangi bir kuruluşun, her öncelikli konu için yönetim yaklaşımı hakkında rapor vermesi ve bu konular için konuya özel açıklamaları raporlaması gerekir. Bu nedenle, konuya özgü bu Standart, kuruluşun etkilerinin tam olarak açıklanmasını sağlamak için GRI 103: Yönetim Yaklaşımı ile birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır. GRI 103, yönetim yaklaşımı hakkında nasıl rapor verileceğini ve hangi bilgilerin sağlanacağını belirtir.

 

Raporlama Gereklilikleri

 

Bir kuruluşun, mümkün olduğunda, denetlenmiş mali tablolarından veya dahili olarak denetlenmiş yönetim hesaplarından alınan rakamları kullanarak ekonomik açıklamalar için bilgi derlemesi beklenir. Veriler, örneğin aşağıdakiler kullanılarak derlenebilir:

• Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) tarafından yayınlanan ilgili Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (IFRS) ve IFRS Yorumlama Komitesi tarafından geliştirilen Yorumlar

• Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (IFAC) tarafından yayınlanan Uluslararası Kamu Sektörü Muhasebe Standartları (IPSAS);

• finansal raporlama amacıyla uluslararası olarak tanınan ulusal veya bölgesel standartlar.

 

Raporlayan kuruluş aşağıdaki bilgileri rapor etmelidir:

 


Aşağıda listelenen kuruluşun küresel operasyonları için temel bileşenler dahil olmak üzere tahakkuk esasına göre üretilen ve dağıtılan doğrudan ekonomik değer (EVG ve D). Veriler nakit olarak sunuluyorsa, aşağıdaki temel bileşenleri raporlamanın yanı sıra bu kararın gerekçesini de rapor edin:

Dağıtılan ekonomik değer: işletme maliyetleri, çalışan ücretleri ve sosyal hakları, sermaye sağlayıcılarına yapılan ödemeler, ülkelere göre hükümete yapılan ödemeler ve toplum yatırımları;

Korunan ekonomik değer: "üretilen doğrudan ekonomik değer" eksi "dağıtılan ekonomik değer".

Önemli olduğu durumlarda ülke, bölge veya pazar seviyelerinde durumu tanımlamak için kullanılan kriterlerde ayrı ayrı rapor edin.

 

Kılavuz

 


Ekonomik değerin yaratılması ve dağıtılmasına ilişkin bilgiler, bir kuruluşun paydaşlar için nasıl zenginlik yarattığına dair temel bir gösterge sağlar. Üretilen ve dağıtılan ekonomik değerin çeşitli bileşenleri (EVG & D), diğer performans rakamlarını normalleştirmek için yararlı olabilecek bir kuruluşun ekonomik profilini de sağlar. EVG & D, ülke düzeyinde ayrıntılı olarak sunulursa, yerel ekonomilere eklenen doğrudan parasal değerin yararlı bir resmini sağlayabilir.

 

Açıklama Rehberi 201-1

 


Gelirler

 

Bir kuruluş, gelirleri net satışlar artı finansal yatırımlardan ve varlıkların satışlarından elde edilen gelirler olarak hesaplayabilir. Net satışlar, ürün ve hizmetlerden brüt satışlar eksi iadeler, indirimler ve ödenekler olarak hesaplanabilir. Finansal yatırımlardan elde edilen gelirler, şu şekilde alınan nakdi içerebilir:

• mali kredilerin faizi;

• hissedarlıklardan elde edilen temettüler • telif ücretleri;

• mülk kiralama gibi varlıklardan elde edilen doğrudan gelir.

Varlık satışlarından elde edilen gelirler şunları içerebilir:

• mülk, altyapı ve ekipman gibi fiziksel varlıklar;

• Fikri mülkiyet hakları, tasarımlar ve marka isimleri gibi maddi olmayan varlıklar.

 

İşletme maliyetleri

 

Bir kuruluş, satın alınan malzemeler, ürün bileşenleri, tesisler ve hizmetler için kuruluşun dışında yapılan nakit ödemeler olarak işletme maliyetlerini hesaplayabilir. Satın alınan hizmetler, serbest meslek sahipleri, geçici yerleştirme acenteleri ve hizmet sağlayan diğer kuruluşlara yapılan ödemeleri içerebilir. Operasyonel bir rolde çalışan olmayan işçilerle ilgili maliyetler, çalışan ücret ve yan hakları yerine satın alınan hizmetlerin bir parçası olarak dahil edilir.

 

İşletme maliyetleri şunları içerebilir:

• Mülk kiralama;

• Lisans ücretleri;

• Kolaylaştırma ödemeleri (çünkü bunların net bir ticari amacı vardır);

• Telif hakları;

• Sözleşmeli işçiler için ödemeler;

• Dışarıdan eğitmenler kullanılıyorsa eğitim maliyetleri;

• Kişisel koruyucu giysiler.

Çalışan ücretleri ve sosyal hakları

 

Bir kuruluş, çalışan ücretlerini ve sosyal haklarını toplam maaş bordrosu (çalışan maaşları ve çalışanlar adına devlet kurumlarına ödenen tutarlar dahil) artı toplam faydalar (eğitim, koruyucu ekipman maliyetleri veya çalışanın iş işleviyle doğrudan ilişkili diğer maliyet kalemleri hariç) olarak hesaplayabilir. Çalışanlar adına devlet kurumlarına ödenen tutarlar, çalışan vergilerini, harçlarını ve işsizlik fonlarını içerebilir.

 

Sermaye sağlayıcılara ödemeler: Bir kuruluş, sermaye sağlayıcılarına ödemeleri tüm hissedarlara temettü olarak ve ayrıca kredi sağlayıcılarına yapılan faiz ödemelerini hesaplayabilir.

 

Devlete ödemeler: Bir kuruluş, hükümetlere yapılacak ödemeleri, kuruluşun tüm vergileri ve uluslararası, ulusal ve yerel düzeylerde ödenen ilgili cezalar olarak hesaplayabilir. Kuruluş vergileri; kurum, gelir ve mülkiyeti içerebilir.

 

Devlete yapılan ödemeler, ödenemeyebilecekleri için ertelenmiş vergileri kapsamaz. Birden fazla ülkede faaliyet gösteriyorsa, kuruluş kullanılan segmentasyon tanımı dahil olmak üzere ülkeye göre ödenen vergileri raporlayabilir.

 

Topluluk yatırımları

 

Toplam topluluk yatırımları, taahhütleri değil raporlama dönemindeki gerçek harcamaları ifade eder. Bir kuruluş, topluluk yatırımlarını gönüllü bağışlar artı hedef yararlanıcıların kuruluşun dışında olduğu daha geniş toplulukta fon yatırımı olarak hesaplayabilir. Hedef yararlanıcıların kuruluşun dışında olduğu daha geniş toplulukta gönüllü bağışlar ve fon yatırımı


şunları içerebilir:

 

• Hayır kurumlarına, STK´lara ve araştırma enstitülerine katkılar (kuruluşun ticari araştırma ve geliştirmesiyle ilgili olmayan);

• Eğlence tesisleri gibi topluluk altyapısını desteklemek için fonlar;

• Sanat ve eğitim etkinlikleri dahil sosyal programların doğrudan maliyetleri.
“Aşan Belgelendirme Kuruşu olarak bütün süreçlerde sizlere hizmet sağlamaktayız. Detaylı bilgiye sahip olmak için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.”

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL
Kapat
E-Bültene Kaydolun Ayrıcalıklı Olun !
✔️ Özel indirim kuponu fırsatı
✔️ Yalnızca e-postayla sunulan fırsatlar
✔️ Özel etkinliklere davet
✔️ Özel eğitimlere davet
✔️ Yeni kampanyalarla ilgili bildirim
✔️ Yeni hizmet ve ürünlerle ilgili bildirim

Ne Aramıştınız ?

Instagram
Whatsapp