Teklif Formu
0212 438 04 76
0541 341 84 14
info@asandanismanlik.com

GFSI (Küresel Gıda Güvenliği Girişimi) Belgesi

GFSI, Türkçe anlamı Küresel Gıda Güvenliği Girişimi olan bir kuruluştur. GFSI Belgesi ise, işletmelerin kendi pazarlarında daha güvenli gıda satmalarını sağlamayı ve küresel bir gıda güvenliği standardı oluşturmayı amaç edinmektedir. GFSI standardı tarafından kabul edilebilmesi için temel koşulların sağlanması gerekir. Firmamız, küresel gıda güvenliği  standardı olan GFSI standardını kullanarak şirketinizin gıda güvenliği standartlarına uygunluğunu kontrol ederek onaylar. Bu denetim ve belgelendirme, size kendinizi küresel pazara açma fırsatı verir.

Aşan Danışmanlık firmasını arayarak ihtiyacınız olan bu belgeye hemen sahip olabilirsiniz. Türkiye’nin öncü belgelendirme firması sizlere 1 telefon kadar yakın.

GFSI tarafından kabul edilen küresel gıda güvenliği standartları aşağıdaki gibidir:

*HACCP
*BRC sertifikası
*FSSC 22000 sertifikası
*İyi tarım uygulamaları
*Güvenli kaliteli gıda SQF

Gıda muayene ve belgelendirme alanında firmanızın gereksinimlerine göre bağımsız  denetim organize edilebilir.

GFSI Belgelendirmesinin Sağladığı Avantajlar

GFSI sertifikasının alınması ve sürdürülmesi, uyumluluğun ötesinde birçok fayda sunar.

*İyileştirilmiş İtibar: GFSI sertifikası, bir şirketin itibarını güçlendirir ve gıda güvenliği ile kaliteye olan bağlılığını ifade eder.
* Tedarik Zinciri İşbirliği: GFSI sertifikası, daha iyi iletişim sağlayarak en iyi uygulamaları paylaşır ve izlenebilirliği iyileştirerek tedarik zinciri ortakları arasındaki işbirliğini teşvik eder.
* Sürekli İyileştirme: Sertifikasyon, yüksek standartlar belirleyerek risk analizine teşvik eder ve gıda güvenliği uygulamalarında yeniliği öne sürerek sürekli iyileştirme kültürünü aşılar.
* Tüketici Güveni: Tüketicilere, sertifikalı bir şirketin iyi gıda güvenliği uygulamalarını takip ettiği konusunda güven verir. Bu, markaya güven oluşturmaya yardımcı olur ve tüketicilerin satın aldıkları ürünlerin güvenliğine ve kalitesine olan güvenini artırır.
* Mevzuata Uygunluk: GFSI standardının mevzuata uygunluğu, şirketin resmi kontrollerin ve denetimlerin verimliliğini artırmaya yardımcı olan gıda güvenliği güvencesinin geliştirilmesine bağlı olduğunu göstermektedir.
* Maliyet tasarrufu: Süreç iyileştirmeleri yoluyla israfı azaltır ve gıda kaynaklı hastalıklar için yasal sorumluluktan kaçınmayı kolaylaştırır. Bu da sadece gıda zinciri boyunca maliyet verimliliğini artırmakla kalmaz, daha da önemlisi bilançonuz üzerinde olumlu bir etkiye sahip olur. Kısacası GFSI belgeli gıda güvenliği yönetim sistemlerini işletmeye uygulamak, maliyet tasarrufu yapmanıza imkan tanımaktadır.
 * Rekabet Avantajı: Bugün hemen hemen şirketlerin pek çoğu, tedarikçilerinin GFSI tarafından tanınan sertifikalara sahip olmasını istemektedir. GFSI sertifikalı programlar sizi sertifikasız rakiplerden ayıracak ve işinizi büyütmenize yardımcı olacaktır.
* Dünya Pazarına Pasaport İmkanı: GSFI programında sertifika aldığınızda, gıda güvenliğini iyileştirmek için bilgi ve en iyi uygulamaları paylaşan büyük bir küresel topluluğun değerli bir parçası olursunuz.

Türkiye’nin öncü belgelendirme işletmesi Aşan Danışmanlık ile Gıda alanında ihtiyaç duyduğunuz tüm belgelere hemen sahip olabilirsiniz.

GFSI (Küresel Gıda Güvenliği Girişimi), dünya çapında gıda güvenliği standartlarını uyumlu hale getirmek ve iyileştirmek amacıyla kurulmuştur. Bir belgelendirme kuruluşu değil, mevcut gıda güvenliği yönetim planlarını kıyaslayan ve tanıyan ortak bir platformdur. GFSI, gıda güvenliği sistemlerini güçlendirmek için sürekli iyileştirme, en iyi uygulamaları paylaşma ve yeniliği teşvik etme amacıyla çalışmaktadır.

Gıda tedarik zincirlerinin kıtalara yayıldığı birbirine bağlı bir dünyada, gıdaların güvenliğini ve kalitesini sağlamak en önemli endişelerden biri haline gelmiştir. Küresel Gıda Güvenliği Girişimi, gıda güvenliğini küresel olarak geliştirmek için endüstri liderleri, perakendeciler ve gıda hizmeti şirketleri arasında yürütülen ortak bir girişimdir. Gıda güvenliği yönetim sistemleri için tanınan bir kriter olan GFSI Sertifikası, mükemmelliği yönlendirmede ve tüketici güvenini sağlamada çok önemli bir araç olarak ortaya çıkmıştır. GFSI Belgesi, bir şirketin tedarik zinciri boyunca gıda güvenliğini sağlama taahhüdünün kabul görmüş bir onayı olarak değerlendirilmektedir. GFSI sertifikasını almanın gerekli olmasının bazı temel nedenleri şunlardır:

Ø  Tüketici Güveni: Tüketiciler gıda güvenliği konusunda giderek daha fazla bilinçlenmektedir. GFSI sertifikası, bir şirketin tüketici güvenini artırarak güvenli ve yüksek kaliteli gıda ürünleri sunmaya olan bağlılığını gösterir.

Ø  Pazar Erişimi: GFSI Belgesi dünya çapında tanınmaktadır ve genellikle büyük perakendeciler ve gıda hizmeti sağlayıcıları ile iş yapmak için bir ön koşuldur. Sertifikalı şirketlere rekabet avantajı sağlayarak yeni pazarlara kapı açar.

Ø  Risk Azaltma: Şirketler, GFSI sertifikalı gıda güvenliği yönetim sistemlerini uygulayarak gıda kaynaklı hastalık, ürün geri çağırma ve itibar zedelenmesi risklerini azaltabilir. Bu proaktif yaklaşım, hem tüketicilerin hem de işletmelerin korunmasına yardımcı olur.

Ø  Operasyonel Verimlilik: GFSI sertifikası, şirketleri güçlü gıda güvenliği yönetim sistemlerini uygulamaya teşvik ederek gelişmiş operasyonel verimlilik, azaltılmış atık ve artan üretkenlik sağlar.

GFSI Karşılaştırma Süreci

GFSI karşılaştırma süreci, mevcut gıda güvenliği yönetim planlarını uluslararası kabul görmüş kriterlere göre değerlendirir. Bu süreç sertifikalı programların katı gereksinimleri karşılamasını ve en iyi uygulamalarla uyumlu olmasını sağlar. Karşılaştırma süreci aşağıdaki adımları içerir:

Ø  Başvuru: Program sahipleri, ayrıntılı belgeler ve uyumluluk kanıtı sağlayarak, planlarını kıyaslama için GFSI´ye sunar.

Ø  Doküman İncelemesi: GFSI teknik ekibi, standartlar, kılavuz dokümanlar ve denetim protokolleri dahil olmak üzere plan dokümantasyonunu inceler.

Ø  Yerinde Değerlendirme: Dokümantasyon ilk kriterleri karşılıyorsa, programın uygulanmasını ve etkililiğini doğrulamak için yerinde bir değerlendirme yapılır.

Ø  Karşılaştırma Kararı: GFSI´nin Karşılaştrma Komitesi raporu değerlendirir ve programın karşılaştırma gerekliliklerini karşılayıp karşılamadığına karar verir. Başarılı olursa, program GFSI tarafından tanınır.

GFSI sertifikasını almak sadece bir başlangıçtır. Sertifikasyonu sürdürmek için şirketler, sürekli olarak GFSI karşılaştırma planına uyum göstermelidir. Bu uyum süreci gelişen gıda güvenliği gereksinimlerine ayak uydurmak için düzenli denetimler, öz değerlendirmeler ve güncellemeleri kapsar.

GFSI Sertifikasyonunun Faydaları

GFSI Belgesi almanın ve sürdürmenin mevzuat uyumluluğun ötesinde birçok faydası vardır. Bazı önemli avantajları şöyle sıralayabiliriz:

Ø  Gelişmiş İtibar: GFSI Sertifikası, bir şirketin itibarını artırır ve gıda güvenliği ve kalitesine olan bağlılığını gösterir.

Ø  Tedarik Zinciri İşbirliği: GFSI Belgesi, tedarik zinciri ortakları arasında işbirliğini teşvik ederek daha iyi iletişim, paylaşılan en iyi uygulamalarave iyileştirilmiş izlenebilirlik sağlar.

Ø  Sürekli İyileştirme: Sertifikasyon, daha yüksek standartlar belirleyerek, risk değerlendirmesini teşvik ederek ve gıda güvenliği uygulamalarında yeniliği teşvik ederek sürekli iyileştirme kültürünün benimsenmesini sağlar.

Ø  Tüketici Güveni: Tüketicilere, sertifikalı şirketin sağlam gıda güvenliği uygulamalarını izlediğine dair güvence sağlar. Markaya güven oluşturmaya yardımcı olur ve tüketicilerin satın aldıkları ürünlerin güvenliğine ve kalitesine olan güvenini artırır.

Ø  Mevzuata Uygunluk: Temel mevzuat gerekliliklerini karşılamanın ötesine geçer. Bir şirketin gıda güvenliğini sağlamak için kendini geliştirme taahhüdünü gösterir, bu da düzenleyici denetimleri ve denetimleri kolaylaştırmaya yardımcı olur.

Ø  Maliyet Tasarrufu: GFSI belgeli gıda güvenliği yönetim sistemlerini uygulamak, çeşitli şekillerde maliyet tasarrufu sağlayabilir. Yüksek maliyetli ürün geri çağırmalarının önlenmesine yardımcı olur, geliştirilmiş süreçler aracılığıyla israfı azaltır ve gıda kaynaklı hastalıklarla ilgili yasal yükümlülüklerden kaçınmayı kolaylaştırır.

GFSI Belgesi Eğitim ve Danışmanlık

GFSI, uluslararası düzeyde kabul görmüş çeşitli gıda güvenliği sertifika programlarını tanımaktadır. Günümüzde GFSI tarafından tanınan en önemli programlardan bazıları şunlardır:

Ø  İngiliz Perakende Konsorsiyumu (BRC) Küresel Gıda Güvenliği Standardı

Ø  Uluslararası Gıda Standardı (IFS)

Ø  Güvenli Kaliteli Gıda (SQF) Programı

Ø  Gıda Güvenliği Sistem Belgelendirmesi (FSSC) 22000

Ø  Küresel Su Ürünleri Birliği (GAA) En İyi Su Ürünleri Yetiştiriciliği Uygulamaları (BAP)

Ø  PrimusGFS

Ø  KanadaGAP

Ø  GlobalG.A.P.

Bu planların her birinin kendine özgü gereksinimleri vardır ve gıda endüstrisinin farklı sektörlerine veya yönlerine odaklanmaktadır. Şirketler, GFSI sertifikasyonunu sürdürmek için ihtiyaçlarına en uygun ve operasyonlarıyla uyumlu planı seçebilirler.
 

GFSI Belgesi Eğitim ve Danışmanlık


Aşan Danışmanlık, dünya çapında tanınan Global Food Safety Initiative (GFSI) sertifikasını almak isteyen işletmelere kapsamlı hizmetler sağlama konusunda uzmanlaşmış lider bir danışmanlık şirketidir. Son derece yetenekli ve deneyimli danışmanlardan oluşan bir ekiple Aşan Danışmanlık, gıda endüstrisindeki kuruluşlara en yüksek gıda güvenliği ve kalitesi standartlarına ulaşmaları ve sürdürmeleri için yardımcı olmaktadır. Daha detaylı bilgi için Aşan Danışmanlık ile iletişime geçebilir, eğitim ve danışmanlık hizmetlerimiz hakkında görüşme sağlayabilirsiniz.

Çok fazla gıda güvenliği ve güvence programının olduğu bir ortamda işletmeniz için hangisinin en iyi olduğunu belirlemek zor olabilir. Tam da bu noktada ihtiyaçlarınıza göre süreçlerinizi kıyaslamak ve bir ya da daha fazla GFSI onaylı standartlara uyum ve sertifikasyona giden en pratik yolu belirlemek için sizinle birlikte çalışabiliriz. Bu alanda yeterli uzmanlığımız mevcuttur. Firmamız, GFSI tarafından tanınan gıda güvenliği belgelendirme ve güvence hizmetlerinde pazar lideri olarak, diğerlerinin yanı sıra dünya çapındaki kuruluşları FSSC 22000, BRC ve SQF standartlarına göre belgelendirme konusunda gerekli donanıma ve uzmanlığa sahiptir. Ayrıca küresel denetçi ağımız, çok sayıda ülkeden müşterilerle gıda endüstrisinde uzun yılları aşkın bir deneyime, işinizi ve çalışanlarınızı geliştiren işbirliği yoluyla uzun vadeli değer yaratan derin teknik uzmanlığa sahiptir.

Başvuru süreci ile ilgili ofis yöneticilerimizle iletişime geçebilir, teklifte bulunabilir, muayene randevusu alabilir, alanında deneyimli eğitmenlerle birebir görüşme yapabilir, teknik inceleme süreci ve akreditasyon kuralları çerçevesinde tamamlanan rapordan sonra sertifikanızı alabilirsiniz. Tüm belgelerimiz ve kaliteli hizmet anlayışımız için gönül rahatlığıyla firmamızdan yardım talep edebilirsiniz.

Merak ettiklerinizin tamamı için Aşan Danışmanlık firmamıza ulaşabilirsiniz. Tüm bunlara ek olarak kurumsal INSTAGRAM hesabımızda sizler için en iyi bilgileri sunuyoruz.
 

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL
Kapat
E-Bültene Kaydolun Ayrıcalıklı Olun !
✔️ Özel indirim kuponu fırsatı
✔️ Yalnızca e-postayla sunulan fırsatlar
✔️ Özel etkinliklere davet
✔️ Özel eğitimlere davet
✔️ Yeni kampanyalarla ilgili bildirim
✔️ Yeni hizmet ve ürünlerle ilgili bildirim

Ne Aramıştınız ?

Instagram
Whatsapp